A negatív gondolatok eltávolításának megértése

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) Olyan ember vagyok, akinek sok negatív gondolata van. Gyermekkoromban, valahányszor a családom elment valahová, és a szokásosnál kicsit később jött haza, negatív dolgok játszódtak le a fejemben. Azt kérdeztem magamtól: „Talán rossz emberekkel találkoztak útközben, és megtévesztették őket?” Minél inkább elképzeltem ezt, annál jobban aggódtam és annál jobban féltem. Így gyakran éreztem magam kényelmetlenül és bizonytalanul.


Mióta a Fálun Dáfát művelem, rájöttem, hogy a negatív gondolkodás a világegyetem romlottságából ered. Sőt, a régi erők rendezték el, hogy üldözzék a Fálun Dáfá-gyakorlókat a Fá vége időszakában.


Pár évvel ezelőtt néhány gyakorlótársammal elmentünk egy nagy téli vásárra, hogy beszéljünk az embereknek a Fálun Dáfáról és az üldözésről. Hirtelen megcsúsztam a jégen. Utána nagyon fájt a bal lábam. Azt gondoltam: „Semmi sem történt! Egy művelőnek nem fáj, ha elesik.” De egy rövid távolság után már nem tudtam járni, és állni sem tudtam. Egy gyakorlótársam felhívta a fiát, aki aztán kocsival hazavitt.


Amikor hazaértem, nem mertem megmozdítani a lábam. Rögtön egy negatív gondolat jutott eszembe: „Mit fogok csinálni, ha nem tudok járni?” Zavaros gondolatok árasztottak el, csak rossz dolgokra gondoltam. Akkor még nem vettem észre, hogy ez egy negatív gondolkodásmód. Egyszerűen nem voltak őszinte gondolataim, és elfogadtam a régi erők elrendezését. Így azok átvették az irányítást, és téveszmék sorozata alakult ki bennem. Amint őszinte gondolatokat küldtem ki, gongok szólaltak meg a fülemben. Ugyanakkor erős gyomorfájdalmat éreztem, és sürgősen ki kellett mennem a mosdóba. Mindez megakadályozott abban, hogy az őszinte gondolatokat tovább küldjem. Nagy dudorok jelentek meg a fejemen és övsömör a fenekemen, ami viszketett és fájt. A lábamban is görcsöket és zsibbadást éreztem. Az egész testem nagyon viszketett. Szédültem és émelyegtem, és nem volt étvágyam. A gyakorlatok végzésekor a karjaim lesüllyedtek, és nem tudtam tovább mozogni - összesen több mint száz üldözési módszert éltem át. A gonosz különböző negatív gondolatokat ültetett belém. Szerencsére ragaszkodtam ahhoz, hogy egy művelő nem lesz beteg.


Később, a gyakorlótársak segítségével, komolyan és hosszan tanulmányoztam a Fát. Először szóról szóra olvastam, végül mondatról mondatra memorizáltam a Fát, míg végül bekezdésről bekezdésre el tudtam mondani. Fokozatosan rájöttem, hogy az egész csak egy illúzió, amit a régi erők kényszerítettek rám. Átláttam a csalárd trükkjeiken. Az „előjátékkal” kezdték, elestem, hogy ne tudjam többé mozgatni a lábam. Valójában rávettek, hogy így érzékeljem, és az ő gondolkodásmódjuk szerint gondolkodjak. Miért nem támadtak a régi erők közvetlenül? Egyszerűen azért, mert nem ők voltak a felelősök szerepében. Tehát nem merték megtenni, és nem is tehették meg, amíg nem ismerték el őket.


Amíg elhittem, hogy ez az „előjáték” igaz, és követtem őket, addig a régi erők félrevezettek. Amíg ezt elismertem, addig volt ürügyük arra, hogy üldözzenek. Azért voltam becsapva, mert a születés utáni nézeteim, a gondolati karma és az empirikus tudomány megakadályozott abban, hogy őszinte Fá elvek alapján cselekedjek a problémák során. Ehelyett a szokásos módon emberi elvek, hiedelmek, tapasztalatok, a látás és érzések alapján kezeltem a problémákat. Ezek voltak azok a dolgok, amelyek megakadályoztak abban, hogy őszintén higgyek és megvalósítsam a Fá elveket. Mivel eleinte nem tagadtam meg kellőképpen a százféle üldözési módszert őszinte gondolatokkal, és nem korrigáltam időben a negatív gondolataimat, öntudatlanul is elismertem őket.


Most már biztosan tudom, hogy minden, amit a régi erők kifejlesztettek, megtévesztés. A negatív gondolkodásról is tiszta képet kaptam. A negatív gondolkodás egy rosszindulatú módszer, amelyet a régi erők a Dáfá-tanítványok elpusztítására használnak. Azok a gyakorlótársak, akik bajban vannak, leginkább negatívan gondolkodnak. A negatív gondolkodásmód arra készteti az embert, hogy a rosszra gondoljon. Nyugtalanná teszi, és úgy érzi, hogy a nehézség nagyon nagy, így azonnal elveheti az életét. Minél többet gondol rá, annál nehezebbé válik a teher, és annál inkább úgy érzi, hogy nincs kiút. Minél többet gondolkodik így, annál bizonytalanabbá válik a szíve, annál kevésbé képes őszinte gondolatokkal tekinteni a problémáira, és annál kevésbé hisz a művelésben és a Mesterben. Így jár a régi erők által elrendezett úton.


Ha jól tanuljuk a Fát és a Fá szerint cselekszünk, ha nem engedünk szabad utat az emberi nézeteinknek és ragaszkodásainknak, ha odafigyelünk minden gondolatunkra és hozzáállásunkra, minden szavunkra és minden cselekedetünkre, akkor megtagadhatjuk a régi erők elrendezéseit és jól járhatjuk a tisztelt Mester által számunkra kijelölt művelés útját.


Most már minden gondolatomat meg tudom ragadni. Amint egy negatív gondolat felmerül, azonnal ki tudom küszöbölni őszinte gondolatokkal. Minden nap beütemezek egy meghatározott időt a negatív gondolatok kiiktatására is. Miután ezt egy ideig csináltam, átlátok a régi erők által folytatott üldözés megtévesztésén. Nem félek tőle, és a szívemet sem mozdítja meg. Rájöttem, hogy a Fá-helyreigazításnak semmi köze a régi erőkhöz. Azt is felismertem, hogy mennyire fontos és komoly minden gondolat, minden hozzáállás, minden szó és minden tett egy művelő számára a Fá-helyreigazítás időszakában.


Művelésünk jelenleg a Fá-helyreigazítás szakaszában van, és ez különbözik a múltban lévő összes művelésétől. A Fá-helyreigazítás a világegyetemben a Mester határtalan mágikus erejének felhasználása a világegyetem megújítására. A Fá-helyreigazításában a Dáfá irányít mindent. Ezért létfontosságú, hogy szilárdan higgyünk a Mesterben és a Fában, miközben segítjük a Mestert a Fá-helyreigazításában. Ezt az elejétől a végéig szem előtt kell tartanunk, és állhatatosnak kell maradnunk. Ez az alapvető kérdés, hogy egy Fálun Dáfá-gyakorló elérheti-e a beteljesülést vagy sem.


A régi erők azonban a világegyetemben lévő romlott negatív gondolatokat arra használják, hogy elpusztítsák a gyakorlók akaratát. Ezt a Mester egyáltalán nem ismeri el. Ezért soha nem szabad a régi erők csapdájába esnünk. Tanuljuk jól a Fát, engedelmeskedjünk a Mester szavainak, végezzük jól a három dolgot, mentsünk meg több embert, vezessünk minden érző lényt, és a Mesterrel együtt visszatérünk az eredetünkhöz!


Ez az én felületes megértésem. Ha tévednék, kérem a gyakorlótársaimat, hogy javítsanak ki.


Köszönöm, tisztelt Mester!

Köszönöm, kedves gyakorlótársak!

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Mein Verständnis über die Beseitigung negativer Gedanken

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo