Beszélgetés a gyakorlótársakkal olyan CD-kről, melyek a poklot és néhány más, az igaz cselekedetektől eltérő jelenséget írnak le (a Mester megjegyzésével)

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) Nemrégiben a környékünkön néhány gyakorló szerzett néhány brosúrát és videó CD-t más területekről. Úgy vélték, hogy ezek az anyagok nagyon hasznosak az emberek megmentéséhez, és megkértek más gyakorlókat a környékünkön, hogy készítsenek még néhány hasonló anyagot. Miután gondosan kiértékeltük az anyagokat a Fával, sok problémát fedeztünk fel velük kapcsolatban. Bár sikeresen kezeltünk némely egyedi eseteket, láttuk a tendenciát, hogy a hasonló problémák egyre súlyosbodnak. Ennek eredményeképpen arra szeretnénk kérni mindenkit, hogy komolyan és időben fontolja meg a problémákat a Fá alapján. Az ilyen anyagokat készítő gyakorlókat is fel akarjuk ébreszteni, és emlékeztetni szeretnénk minden gyakorlót, hogy valóban jól tanulmányozza a Fát, és hagyjon fel a Dáfá alapelveitől eltérő cselekedetekkel.


Itt szeretnénk megosztani a megértésünket több esettel kapcsolatban, abban a reményben, hogy más területek gyakorlói is megoszthatják a saját megértésüket; tisztelettel kérjük az általunk említett gyakorlók vagy területek megértését, különös tekintettel az esetleges helytelen állításainkra.


1. A pokol átalakulását illusztráló képekről szóló CD-k terjesztése

Nemrégiben néhány helyi gyakorló Gansu tartományból hozott haza néhány CD-t, melynek címe: „A pokol átalakulását illusztráló képi alkotások”. A CD-ket néhány gyakorló készítette. „A pokol átalakulását illusztráló képi alkotások” egy 2 CD-ből álló összeállítás, melyeken fotók, szövegek és narrátorok hangjai szerepelnek. Nem tudjuk, hogy a CD-ket Lanzhou városában (Gansu tartományban) élő gyakorlók készítették-e, vagy más területekről hozták Lanzhou városába.


Egy gyakorló hozta a CD-ket a mi területünkre. Néhány gyakorló megnézte és jónak találta, és egy koordináló gyakorló segítségével megkérte a területünkön található igazságtisztázó anyagokat gyártó telephelyeket, hogy nagy mennyiségben állítsák elő a CD-ket. Némely gyakorlók úgy gondolták, hogy a gyakorlók több „tudást” szerezhetnek a pokolról a CD-k megtekintésével, ami hasznos lehet a Fálun Gongról szóló igazság tisztázásában az emberek számára.


Miután gondosan megnéztük a CD-ket, a következőket találtuk: a CD-n található szavak hagyományos kínai nyelven vannak, bemutatják Amitábha buddhát és a Végső Boldogság Paradicsomát, a „Tíz jó cselekedetet”, a „Tíz rossz cselekedetet”, az „Öt előírást”, és leírják a buddhista pokol minden egyes épületét. A CD-kben használt nyelvezet a buddhista és taoista vallások nyelvezetéből áll. A CD azt is egyértelműen jelzi, hogy bizonyos tartalmakat buddhista szútrákból és taoista szentírásokból idéztek, többek között bekezdéseket a Jing Lu Yi Xiang, Zheng Fa Nian Chu Jing, Qi Shi Jing, Yu Zhun Lun Ke, Yu Li, Suo Qi Jing, Yin Guo Jing, E Gui Bao Ying Jing, Di Zang Jing, San Fa Du Lun, A Kun Tan Lun Jing és Tai Shang szövegekből. A CD a szerző modern jelenségekkel kapcsolatos megjegyzéseit is tartalmazza.


Meglepődtünk, hogy ilyen anyagokat, amelyek nyilvánvalóan nem részei a Fálun Dáfának, Fálun Dáfá-gyakorlók terjesztettek. Úgy gondoljuk, hogy az ügy a következő kérdéseket érinti:


Nincs második művelési út

A Tanár azt mondta: „Azt tanítjuk, hogy csak egy [iskolát] szabad művelni. Teljesen mindegy, hogy melyik művelést gyakorlod, nem szabad összezavarnod a művelésed más dolgok felvételével. Egyes nem beavatott szerzetesek a buddhizmus dolgait, valamint a Fálun Dáfá dolgait is művelik. Megmondhatom, hogy a végén semmit sem fogsz kapni, mert senki sem fog adni neked semmit.” (Zhuán Fálun - 3. előadás - Csak egy [iskolát] szabad művelni)


A Tanár azt is mondta: „Ahogy egyes nem beavatott buddhista szerzetesek meghallották, hogy a Buddha iskola csigongját gyakoroljuk, elvitték néhány tanítványunkat a templomba, hogy megtérjenek. Kijelentem minden jelenlévő tanítványnak, hogy ne tegyenek ilyesmit. Rombolod a Dáfát és a buddhizmus törvényeit is, ugyanakkor zavarod a tanítványokat, akik ezért képtelenek lesznek bármit is elérni. Ez nem megengedett. A művelés egy nagyon komoly dolog. Feltétlenül csak egy útra szabad koncentrálni.” (Zhuán Fálun - 3. előadás - Csak egy [iskolát] szabad művelni)


A Tanár hozzátette: „… a Fát csak azoknak magyarázzuk el, akik ténylegesen művelik magukat. Ezért csak egy iskolára szabad koncentrálni, más iskolák egyéni gondolatait nem szabad belekeverni.” (Zhuán Fálun - 3. előadás - Csak egy [iskolát] szabad művelni)


A Tanár azt mondta: „A Fálun Dáfát magyarázzuk el. Amíg iskolánk művelésében uralkodni tudsz a xinxingeden, semmi sem fog veled történni – egy igaz elme legyőz száz gonoszt. De ha nem tudsz uralkodni a xinxingeden, és erre meg arra törekszel, akkor biztos, hogy problémáid lesznek. Néhányan nem tudnak felhagyni azzal, amit korábban gyakoroltak. Azt mondjuk, hogy a gyakorlásnál csak egy művelési útra szabad koncentrálni, az igazi művelésnél csak egyre szabad koncentrálni. Habár néhány csigong mester még könyveket is ír, megmondom neked, hogy ezekben a könyvekben minden lehetséges megtalálható, ugyanazok a dolgok találhatóak meg benne, mint amiket gyakorol: kígyók, rókák és sárga menyétek. Ha elolvasod ezeket a könyveket, ilyen dolgok áramlanak ki a szavakból. Azt már megmondtam, hogy a hamis csigong mesterek száma sokkal nagyobb, mint az igaz csigong mestereké, és nem vagy képes megkülönböztetni őket. Ezért kell magatokon feltétlenül uralkodni.” (Zhuán Fálun - 3. előadás - A futi)


Némely Fálun Gong-gyakorlótársak azt gondolhatják: „Amikor ezeket a VCD-ket készítettük, nem kezeltük a tartalmukat Fáként vagy a művelésünkhöz nyújtott útmutatásként. Egyszerűen úgy éreztük, hogy ezek a VCD-k segíteni fognak minket az igazságtisztázó munkánkban. Csupán kiegészítő anyagként használtuk őket az igazságtisztázó erőfeszítéseinkhez.”


A VCD-k tartalma egy adott tanítási iskoláról szól. Amikor a VCD-t megnézed, jóváhagyod vagy használod, akkor a tanítást a dimenziódba idézed, és az annak a hatása alá kerül.


A Tanár azt mondta: „Ebben az időben, amelyikben a Dáfá-tanítványok a Fá-t igazolják, én számotokra sok dolognál teremtettem meg a könnyű hozzáférhetőségeket. Sokat ezekből tulajdonképpen nem szabad csinálni a művelésnél, de speciális körülmények között én ennek ellenére megengedtem nektek. Ehhez számít szintén néhány forma, amelyekben ti az igaz körülményekről tudósítotok, ezek szintén csak az élőlények megmentésére szolgálnak, emiatt van így csinálva, ez nem hibás. Ha a személyes művelés dolgairól van szó, úgy sok dolog nem lenne engedélyezve, nem szabadna csinálni őket.” (Fá-magyarázat a Fá-konferencián Atlantában 2003)


Mi az a három dolog, amit meg kell tennünk? Kétségtelen, hogy minden Fálun Gong-gyakorló azonnal meg tudja válaszolni a kérdést. De milyen igazságot kell tisztáznunk? Miért tisztázzuk az igazságot? Hogyan mentjük meg a világ embereit? Fálun Gong-gyakorlóként a Fálun Gongról kell tisztáznunk az igazságot és a Fálun Dáfát kell igazolnunk, mert csak a Fálun Dáfá mentheti meg a világ embereit!


Emellett a VCD-ken szereplő pokol látomásai vajon a pokol abszolút igaz visszatükröződése? Kell-e terjeszteniük az ilyen típusú információkat a Fálun Gong-gyakorlóknak?


A VCD példaként említi, hogy a hétköznapi embereket a pokol körére ítélték, ahol a hátgerincüket tűzben sütik meg, miután szúnyogokat öltek. Ezek egyedi laikus buddhisták és buddhista szerzetesek látomásai voltak a korlátozott művelési szintjükön. Az nem érint minket, hogy a hétköznapi emberek ilyen típusú információkat terjesztenek, de nekünk, Fálun Gong-gyakorlóknak kellene-e ilyen típusú információkat terjesztenünk, miközben az üldözés még mindig nagyon súlyos, és miközben nagyon korlátozott emberi és pénzügyi erőforrások állnak a rendelkezésünkre? Ezenkívül hogyan kellene elhelyeznünk a világ embereivel való kapcsolatunkat?


Ha külső erővel próbáljuk megijeszteni a világ embereit, amikor ellenállásba vagy akadályokba ütközünk az igazságtisztázó munkánk során, akkor úgy tűnik, hogy olyan szintre süllyedtünk, ahol megpróbáljuk leállítani őket abban, hogy rágalmazzák a buddhákat és megtámadják a Fálun Gongot, és megpróbálunk javítani az erkölcsükön. Amikor így teszünk, elfelejtettük, hogy az egyetlen dolog, amiben szerepünk van, az az érző lények megmentése.


Ahhoz, hogy jól tisztázzuk az igazságot, fejlesztenünk kell a xinxingünket. Minden alkalommal, amikor fejlesztjük a xinxingünket, képesek leszünk jobban tisztázni az igazságot. A xinxingünk fejlesztésének egyetlen módja a Fálun Gongban végzett művelés-gyakorlásunk. A bölcsességünk és a képességeink a Fán alapuló művelésünk során növekednek, és a három dolog szilárd elvégzésére tett erőfeszítéseink során. Sok Fálun Gong-gyakorlótárs keres olyan anyagokat, amelyek a nem-gyakorlók számára vonzóak a ragaszkodásaik alapján, hogy megkönnyítsék az igazság tisztázására irányuló erőfeszítéseinket, de ezeket az anyagokat a Fá szerint kell értékelnünk, mielőtt használnánk őket az igazságtisztázó munkánkban. Nem tévedhetünk el, ha tovább haladunk a művelés útján. Ki kell javítanunk a kiválasztott anyagokat, mielőtt bölcsen és jól használnánk őket az igazságtisztázó munkánkban.


Az is része a művelésünknek, hogy kiválasszuk és használjuk ezeket az igazságtisztázó anyagokat. Nem szükséges-e kijavítani azokat az anyagokat, amelyek nem részei a Fának, mielőtt használnánk őket? Nem szükséges-e ezeket az anyagokat a Fá alapján alakítani és átformálni? Végül is ezek az igazságtisztázó anyagok a Fá eszközeivé válnak majd a művelésünk és az igazságtisztázó munkánk során.


Véleményünk szerint nem szabad a hétköznapi emberek anyagait bármilyen változtatás nélkül használnunk az igazságtisztázás céljaira. Még ha nem is írjuk át a szavakat a felszínen, a tartalmát ki kell javítanunk és újra kell formálnunk a Fával.


Eközben ezek az anyagok is életek, és a kijavításuk után az igazság tisztázásában és a világ embereinek a megmentésében kell betölteniük a szerepüket. Jobb véget kell adnunk nekik azzal, hogy előbb kijavítjuk őket, akárcsak az általunk használt számítógépeket és nyomtatókat. Ezzel segíteni fogunk nekik. Eme anyagok helyett nekünk kellene átvennünk a felelősséget az igazságtisztázó munkánkért.


Néha megrémítenek az igazságtisztázó munka nehézségei. Ezek az esetek arra utalnak, hogy kevés a bölcsességünk és a racionalitásunk, és hogy itt a legfőbb ideje, hogy fejlesszük a xinxingünket. Nem szabad eltérnünk attól, hogy különböző szinteken többféle módszert használjunk az igazság tisztázására, és függővé váljunk egy bizonyos módszertől. Ha például ragaszkodunk ahhoz, hogy csak a karmikus megtorlásról, a pokolról, a jóslatokról vagy a gyakorlás gyógyító erejéről beszéljünk az embereknek, akkor a bölcsességünk korlátozott lesz, amikor tisztázzuk az igazságot az embereknek.


Az igazság olyan módon való tisztázása, hogy a hétköznapi emberek is megérthessék, nem jelenti azt, hogy csökkentenünk kellene a színvonalunkat, vagy válogatás nélkül használhatnánk a hétköznapi emberek anyagait. Annak érdekében, hogy valóban jól tisztázzuk az igazságot, nekünk, Fálun Gong-gyakorlóknak a Fá alapján kell értékelnünk ezeket az anyagokat, és formába kell kerekítenünk őket, miközben harmonizálnunk kell a nem-gyakorlók megértési szintjével, és olyan kifejezéseket kell használnunk, amelyeket el tudnak fogadni, és amelyekkel azonosulni tudnak. Az energiamezőnknek mélységesen mélynek, de mégis akadálytalannak kell lennie azon emberek számára.


Kína számos régiójában sok igazságtisztázó anyagot gyártó telephely található egy-egy területen, és most már sok gyakorló képes igazságtisztázó anyagokat előállítani; de ezeknek a gyakorlóknak sohasem szabad elhanyagolniuk, hogy jól tanulják a Fát. Bár minden gyakorlónak más a megértési szintje a Fáról, és más a képessége az igazságtisztázó anyagok felhasználásában, minden gyakorlónak ugyanaz a célja, hogy a Fát igazolja. Azoknak a gyakorlóknak, akik az igazságtisztázó anyagok terjesztéséért felelősek, felelősségüknek kell tekinteniük, hogy minden egyes terjesztés előtt átnézzék az összes igazságtisztázó anyagot, és segítsenek fenntartani az igazságtisztázó anyagok megfelelőségét. Nem szabad akadályozniuk a valóban jó anyagok terjesztését azért, mert nem sikerült elérniük a Fá kellő megértését, és nem szabad, hogy az emberi elképzeléseik arra vezessék rá őket, hogy nem megfelelő anyagokat terjesszenek. Őszinte gondolatainkkal támogatnunk kell a valóban jó igazságtisztázó anyagokat annak érdekében, hogy segítsük a hatásuk maximalizálását, és segítsük őket abban, hogy a Fá irgalmas eszközeivé váljanak az érző lények megmentésére.


2. Csak a Fá jó tanulmányozásával szabadulhatunk meg a régi világegyetem törvényeinek tökéletlensége okozta eltérüléstől

Némely gyakorlók még mindig nem tudnak lépést tartani a Fá-helyreigazítás előrehaladásával, még akkor sem, ha sok időt töltenek a Fá tanulmányozásával. A Fá-helyreigazítás különböző fázisaiban még mindig felbukkannak némely eltérülések a gyakorlók között.


(1) Tárgyak készítéséről annak az időnek a megünneplésére, amikor a Fá helyreigazítja az emberi világot

Néhány gyakorló elbeszélgetett egy másik területen élő gyakorlókkal, és úgy gondolta, hogy hamar eljön az idő, amikor a Fá helyreigazítja az emberi világot, és úgy gondolta, hogy készíteniük kellene néhány dekorációt az ünnepléshez. Így némely gyakorlók elkezdtek egy nagy Fálun-emblémát hímezni valamilyen selyemszövetre.


Ahogy a Fá-helyreigazítás előrehaladása egyre közelebb kerül az emberi világhoz, az érző lények megmentésére maradt idő korlátozott. A gyakorlók rájöttek, hogy az idő egyre gyorsabban telik, és sok mindent még nem tettek meg, ezért minden percet kihasználnak, hogy megtegyék azt a három dolgot, amit meg kell tennünk. Ha a gyakorlónak az utolsó bekezdésben említett cselekedete csak az egyes gyakorlók között történik, segíthetünk nekik kijavítani a cselekedetüket, ha beszélünk velük. De valójában egy ilyen jelenség már évekkel ezelőtt elkezdődött azon a területen. Az anyaggyártó telephely gyakorlói azt mondták nekünk: „Nézzétek meg, milyen időszakban vagyunk – nem hiszem el, hogy még mindig az igazságtisztázó munkát végzitek. A lanzhoui terület azzal van elfoglalva, hogy ruhákat készítsen arra az időre, amikor a Fá helyreigazítja az emberi világot.” Azt is felajánlották, hogy segítenek a területünkön élő gyakorlóknak a ruhák megrendelésében. Udvariasan visszautasítottuk az ajánlatot, és elmondtuk nekik a cselekedeteikkel kapcsolatos aggodalmainkat. Néhány hónappal később számos Fálun Gong-anyaggyártó telephely súlyosan megrongálódott és nagy veszteségeket szenvedett Lanzhouban. Az év elején ismét hasonló helyzet alakult ki Lanzhou térségében. Leírtuk az aggodalmainkat egy cikkben, amelyet a Minghui honlapon tettünk közzé, hogy emlékeztessük a lanzhoui gyakorlókat, de az ottani helyzet nem változott meg alapvetően.


(2) Ne menjünk a végletekbe a dolgok kezelése során

2005 augusztusában a területünkön levő koordinátorok közötti találkozó során a következő problémát találtuk: Némely koordinátorok elégették az egyetemi diplomájukat, személyi igazolványukat és kitüntetési okleveleiket, mondván, hogy ezek a dolgok a gonosz párt elemeit tartalmazzák. Még a házuk okmányait és a lakcímbejelentő könyvet is elégették, mert – ahogy mondták – a gonosz párt jelképei és pecsétje van rajtuk. A találkozó során más gyakorlótársakat is arra buzdítottak, hogy tegyék ugyanezt. Azok a gyakorlók, akik ezeket a dolgokat tették, felsőfokú végzettséggel rendelkeztek és tisztségeket töltöttek be a pártban. Olvassák a Minghui Weekly-t és tanulmányozzák a Fát, és általában tiszta elmével, tisztességesen viselkednek. Akkor miért tették ezt?


A „Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián az USA nyugati partján, 2005.02.26.” című írásból:

„A tanítvány kérdez: Miután az emberek a szárazföldi Kínában egy fedőnévvel kiléptek a pártból, a Kínai KP már megint a pártosság (pártideológia) egy fokozott tanulmányozását szorgalmazza. Megköveteli a párttagoktól, hogy azt, amit tanultak, feljegyezzék. Azok is, akik egy fedőnévvel kiléptek a pártból, arra vannak kényszerítve, hogy részt vegyenek a tanfolyamon. Ezáltal újra megkaphatják az állati jelet (megjelölheti őket a vadállat)?


Mester: Ha kilépett, nos, akkor már kilépett. Ezt ő tudja a szívében. Mihelyt egy kilépési nyilatkozatot adott le, léteznek élőlények, akik törődnek vele. (taps)”


A Fát nagyon világosan megtanították nekünk, és a Tanár a KKP-tagsági díj kérdését is megemlítette. De miért viselkedtek még mindig irracionális módon a gyakorlók? Az irracionális viselkedés azokat a gyakorlókat is zavarba ejtette, akikben még mindig él a gonosz párttól származó felfogás: „inkább baloldali, mint jobboldali”. Úgy gondoljuk, hogy ennek a helyzetnek az egyik oka a gonosz párt kultúrája. A másik a gyakorlók ragaszkodása a törekvéshez a Tanár új cikkeinek a tanulmányozása közben. Amikor azok a gyakorlók, akik a művelésükben kitérőket tettek, vagy kárt okoztak a Fának, rájöttek a hibáikra és felébredtek, általában nagyon meggondolatlanul viselkedtek. Azokat a gyakorlókat, akiket gyakran zavarnak és bizonytalanok a művelés útján, a gonosz arra használta fel, hogy a legkritikusabb pillanatokban más gyakorlókra hassanak. De amikor megnyugodtak, beismerték, hogy a tetteik „bűnök” voltak. Így nem tanulniuk kellene a hibáikból, és nem a végletekbe menniük? Erős szándékuk van, hogy megszabaduljanak valamitől, elérjenek valamit, vagy erős benyomást keltsenek az emberekben. A cselekedeteik az „én” iránti „erős” vágyat tükrözik. Lehet, hogy a helytelen cselekedeteik oka egy erős vágy a teljesítményre és valamilyen cél elérésére.


„Ennél a dolognál én nem gondolom, hogy némely tanulók nem tudnának lépést tartani a helyzettel, nekik nem is nehézkes a gondolkodásuk, hanem némelyek tudata az eretnek, rossz párt tényezőitől van zavarva. Az eretnek párt tényezői azok, amik kihatnak, úgyhogy a gonosz által létrehozott pártkultúrában az ember elferdítette, kiforgatta az alapbeállítottságokat, úgyhogy nem tudják világosan felismerni őket. Ez az elfajult kultúra szándékos befolyásolás által keletkezett, az elemi iskolában, a középiskolában és a felnőtteknél, sőt még abban a pillanatban elkezdődött, amiben te elkezdtél öntudatot kifejleszteni, vagyis végighúzódik az egész úton. Ez azt jelenti, az emberek a szárazföldi Kínában most mindannyian az eretnek párt kultúrájával gondolkoznak.” (Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián az USA nyugati partján, 2005.02.26.)


Némely gyakorlók nagyon aktívan végzik a Dáfával kapcsolatos munkát, de nem tudják megfelelően kezelni a Fá szerint a családjukban felmerülő problémákat. Még egy olyan családban is, ahol mindenki gyakorló, a családtagok viszonya nagyon feszült. Ha a családtagok, akik gyakorlók, nem tudnak egy őszinte mezőt kialakítani, hogyan ne lennének problémáik, amikor a Dáfával kapcsolatos munkát végzik?


Némely gyakorlók nagyon könnyen elvesztik a türelmüket más gyakorlókkal szemben, és így nem tudnak jól együttműködni másokkal a Dáfá-munka során. Az ellenőrzés alól kikerülő ragaszkodásokkal a démoni jellemük háttérbe szorítja a jó tulajdonságaikat. Ha hosszú időn keresztül végeznek ilyen irracionális stílussal nagyon fontos Dáfá-munkát, mennyi kárt okoztak már, vagy fognak okozni a Fá-helyreigazításnak?


Valójában az ilyen gyakorlóknak sok idejük van a Fá tanulmányozására más gyakorlókhoz képest. Miért van az, hogy olyan nehéz megszabadulniuk a démoni jellemüktől, az irracionális viselkedésüktől és az emberi ragaszkodásaiktól? A Tanár azt mondta, hogy az a művelés, ha valóban a gyakorlatba ülteted. Akkor miért vagyunk mindig ilyen bizonytalan állapotban a művelésben? A művelés nagyon komoly dolog. Az nem lehet, hogy a gyakorlók csak dolgokat csináljanak, de ne műveljék magukat. Máskülönben hogyan tudnánk fenntartani egy gyakorló xinxing-állapotát és racionalitását? A jelenlegi helyzetben, amikor kevés idő van hátra, és sok igazságtisztázó munkát kell elvégeznünk, meg kell nyugodnunk, hogy tiszta szívvel tanulmányozzuk a Fát, figyeljünk arra, hogy minden szempontból kijavítsuk magunkat, lépésről lépésre műveljük magunkat, és valóban a Zhen, Shan, Ren elveivel irányítsuk magunkat a művelésben. Minden, amibe a gyakorló belefut, a művelés elemét hordozza magában, és csak a Fá szerinti műveléssel tudunk igazán megszabadulni az emberi ragaszkodásoktól.A Tanár a „Járjátok egyenesen az utatokat” című cikket azután írta, hogy elolvasta a gyakorló „Beszélgetés a gyakorlótársakkal olyan CD-kről, melyek a poklot és néhány más, az igaz cselekedetektől eltérő jelenséget írnak le” című cikkét, amely a Minghui-on jelent meg (2005. szeptember 25.). A Tanár megkért minket, hogy tegyük a gyakorló cikke után. Reméljük, hogy Kínán belül és kívül minden gyakorló figyelmet tud fordítani erre a kérdésre, fejlődni tud a Fá alapján, és tisztességesen tudja járni a művelés útját a Fá-helyreigazítás és a Dáfá igazolása során.


Minghui szerkesztőség

2005. szeptember 25.Járjátok egyenesen az utatokat

A Fá-helyreigazítás a világegyetem elmúlt Fájának a helyreigazítását jelenti – egy már nem helyes Fáét – és ez magában foglalja a világegyetemben található minden magas, valamint alacsony szintű élőlény [helyreigazítását]. Persze ez azokat a Fákat is magában foglalja, amiket különböző szinteken hagytak hátra, amik között van az a Fá, amit emberi lényeknek adtak tovább, hogy irányítsa az ember művelését. A Fá-helyreigazítás korabeli Dáfá-tanítványoknak a Zhen, Shan, Ren igazolását és az új világegyetem Dáfájának az elérését kell alapvetőként venniük, tehát hogyan tudtak olyan dolgokat elhinteni és igazolni, amik nem a Zhen, Shan, Ren vagy az új világegyetem részei? Ne hagyjátok, hogy valamilyen konkrét cél elérése miatt figyelmen kívül hagyjátok a Dáfá-tanítványok létének értelmét. Valójában az ember saját művelésében való előrehaladás a lények megmentése folyamatának egy része. A lények megmentése, önmagatok javítása, és az üldözésnek való ellenállás mind olyan tettek, amik igazolják a Fát; csupán ha egyenesen járjátok az utatokat, számít az a Fá igazolásának. Ugyancsak ne használjátok mentségként azokat a gonosz dolgokat, amik az üldözés alatt történnek, hogy ne igazoljátok a Fát, vagy ne igazoljátok azt jól, mert ami a valóságot illeti, a régi erők által elrendezett gonosz üldözést azért ültették át a gyakorlatba, hogy teszteljenek benneteket. Ámbár nem ismerjük el a régi erők létezését vagy az elrendezéseiket, ők megtették azt, amit tettek. Ti játsszátok a vezető szerepet a történelemnek ebben az időszakában, és jelenleg minden létezésének, legyen az akár a gonosz, akár az egyenes istenek, hozzátok van köze. Az a legfontosabb, hogy egyenesen járjátok az utatokat. A végső időben a gonosz tényezői csökkenni fognak, a körülmények enyhülni fognak, és a világ ügyeinek az állapota változni fog, de sohasem fog megváltozni az az út, amit nektek egyenesen kell járnotok.


Li Hongzhi

2005. szeptember 25.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Discussion with Fellow Practitioners Regarding Video CDs Describing Hell and Some Other Phenomena That Deviate from Righteous Actions (With Master's Comments)

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo