Néhány gondolat a xinxingről és a betegségkarmáról

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) Egyszer végeztek egy tudományos kísérletet, amelyben egy tengerimalacba egy féltékenységet érző ember endokrin hormonjait fecskendezték be. A tengerimalac elpusztult. Egy másik kísérletet vízkristályokkal végeztek, amely során azt találták, hogy a kristályok tiszták és szépek lettek, miután olyan szép szavaknak voltak kitéve, mint a „szeretet” és a „megbecsülés”, de zavarossá és homályossá váltak, amikor rossz szavaknak voltak kitéve.


Régebben az emberek gyakran mondták: „Az optimista gondolkodás távol tartja a betegségeket.” A kínai legendák szerint Pen Zu több mint 800 évig élt, Sun Simiao pedig 160 évig. Ők olyan művelők voltak, akik tiszta szívűek voltak, és nem törekedtek személyes haszonra vagy hírnévre. Az ilyen történetek többek között azt illusztrálják, hogy az emberi egészség nagymértékben függ a szellemi és erkölcsi műveléstől. Az ősi kínai orvoslás mottói a következők: Az ujjongás és a szomorúság árt a szívnek; a düh a májnak; a buja életmód a vesének; a depresszió pedig a gyomornak.


A fent említett két kísérlet arra utal, hogy a negatív gondolkodásmód, mint például a harag, a szomorúság, a kapzsiság, a lustaság és a buzgóság az emberi szervezetre káros anyagokat termel. Ezzel szemben a mások iránti együttérzéssel és figyelmességgel teli kedves szív, olyan energiát és anyagokat termel, amelyek hasznosak és támogatják az emberi életet.


A Fálun Dáfá egy nagyszerű eszköz a műveléshez, egyszerű és egyenes. Li mester azt mondta:

„Ez közvetlenül a saját szívünkkel van összefüggésben. Először a szíveden kell változtatnod ahhoz, hogy el tudd távolítani a rosszat.” (Zhuán Fálun - 4. előadás - A veszteség és a nyereség)


„Amit elveszítünk, az lényegében valami rossz. De mi az? Karma – az ember különböző ragaszkodásaival van összekötve, ezek támogatják és kiegészítik egymást.” (Zhuán Fálun - 4. előadás - A veszteség és a nyereség)


A Mester azt is mondta:

„Amilyen magas a xinxinged, olyan magas a gongod is” (Zhuán Fálun - 1. előadás - Miért nem növekszik a gong a gyakorlással?)


A saját fizikai állapotom megváltozott. Érzem a saját xinxingem hatását, amikor a három dolgot végzem, még akkor is, ha a hatás minimálisnak tűnik. Kezdetben szorgalmas voltam a Fá tanulmányozásában, a művelés-gyakorlásban és a három dolog végzésében. A Mester útmutatásait követve szilárdan hiszem, hogy a betegségkarmám eltűnt. Ezután csak a Dáfá-munkára koncentráltam, és nem voltam olyan szigorú a Fá-tanulmányozás és a művelés-gyakorlat tekintetében. Nem tudtam jól megőrizni a xinxingemet. Gonosz erők üldöztek, akik kihasználták gyengeségemet, és a betegségkarmám ismét visszatért. Ahogy visszatekintettem, rémülten tapasztaltam, hogy az elmém és a mindennapi gondolataim nem sokban különböznek a hétköznapi emberekéitől. Alkalmanként jól tudtam csinálni dolgokat, de az élvezet és az önzés ragaszkodásai még mindig erősek voltak.


Ha nem tanuljuk jól a Fát, az elménkben minden olyan, mint egy közönséges ember gondolatai. Ilyenkor sok kérdés merül fel: Ez nem rossz dolog? Képes ez jó üzeneteket közvetíteni? Vajon az ebből a rossz dologból keletkező anyagok jót tesznek az emberi testnek? Bármi, ami az elmédben van, ha leesel a közönséges emberek szintjére, ott marad. Még ha azt is állítjuk, hogy szorgalmasabban akarjuk tanulmányozni a Fát, valójában nem távolítjuk el az összes tényezőt, ami ennek az útjában áll. Ennek a szorgalmas művelésünk részévé kell válnia.


Bosszantott, hogy a kitartó zavarás megakadályozott abban, hogy javuljak a Fá-tanulmányozásomban. Később rájöttem, hogy ez a zavarás azért jött létre, mert nem sikerült eltávolítanom minden olyan tényezőt, amely a Fá-tanulmányozásom útjában állt.


A Fából megtanuljuk, hogy a gonosz erők a ragaszkodásainkat és a karmánkat fogják felhasználni arra, hogy üldözzenek minket. Az üldözés különböző módokon valósulhat meg, a gyakorlókat munkatáborokba küldhetik, pénzügyi nyomás alá helyezhetik, és súlyosan megkínozhatják őket. Az ilyen üldözés végzetes, ha a szorgalmas Fá-tanulmányozás és művelés által nem lehet komolyan megtagadni. Az elmúlt években a gonosz erők gyakran használták a betegségkarmát a Dáfá-tanítványok üldözésére. Némely gyakorlótársaknak meggyengült az akaratuk a művelésben, mert nem tudták megfelelően kezelni a betegségkarmát.


A művelési utak és a történelmi okok bonyolultak. Azonban teljesen megtagadhatjuk az összes gonosz elrendezést, amíg jól tanulmányozzuk a Fát, és hiszünk a Mesterben és a Dáfában. Valójában nem szabad megkérdőjeleznünk a képességünket. Nyugodt szívvel ellenőrizzük le magunkat, hogy valóban teljesítjük-e a Mester követelményeit? Ha nem, akkor tegyük meg. A gyenge akarat önmagában már a Dáfába vetett hit elvesztése. A gonosz erők pontosan ezt akarják.


A nehéz művelése során Milarepa buddha sohasem gondolt rosszat a Marpa által ránehezedő nehézségekről. Bár testileg és lelkileg is szenvedett az emberi világ nehézségeitől, nem vonták el a figyelmét sem az örömök, sem a szorongások. Egyetlen dolog járt a fejében: a tanítójába vetett hit és a szenvedések elviselése. Ezek a nehézségek nem gyengítették meg a bizalmát és akaratát az igaz Fára való törekvésében. Az igaz Fá iránti vágya és a nehézségekkel szembeni higgadtsága olyan figyelemre méltó volt, hogy még az ő Marpájának a Marpája is „nagy emberként” dicsérte őt. Ha önmagamra tekintek, nem becsültem meg a Mester könyörületes megváltását, és az életem tele volt kéjes eseményekkel. A Fá-művelésem mértékét világosan le lehet mérni a Dáfá és a világi dolgok iránti állhatatosságomon az elmémben.


Az együttérző Mesterünk magyarázata minden fájdalmas konfliktusra és szorongásra ma oda fog vezetni minket, hogy gyorsan távolítsuk el az emberi ragaszkodásokat és szabaduljunk meg a régi világegyetem korlátozásaitól. Vezetni fog bennünket, hogy megfelelően műveljük magunkat az ünnepélyes, előre elrendelt útjainkon, és lehetővé teszi számunkra, hogy tisztázzuk életünk célját és kötelességét. Ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy büszkék legyünk erre az ünnepélyes eleve elrendelésre, és rokonszenvet és együttérzést tanúsítsunk az érző lények iránt. Önzetlenné tesz minket. Végül, ez elvezet majd minket ahhoz, hogy megszabaduljunk az önteltségtől, és belépjünk az új világegyetembe. Nyilvánvaló, hogy jól kell művelnünk magunkat annak érdekében, hogy felelősek legyünk az érző lények iránt, akik belénk helyezték a reményüket. Ellenkező esetben nem leszünk képesek megszabadulni a régi világegyetem kereteitől, még akkor sem, ha egészségesek és üldöztetéstől mentesek vagyunk. Ha jól tanulmányozzuk a Fát, és beleolvadunk a Fába, büszkék leszünk erre a ránk ruházott óriási felelősségre és meg fognak becsülni érte. És később rá fogunk jönni, hogy azok az önző gondolatok valójában nagyon is apróak voltak.


Kérlek, jóindulattal kommentáljátok a jelenlegi megértésemet.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Some Thoughts on Xinxing and Sickness Karma

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo