Őszinte gondolatokat küldeni másoknak, nem magunknak

(de.minghui.org) Egy nap a nővérem felhívott hogy elmondja, a szüleink megint veszekedtek. Apám több mint 80 éves. Nem gyakorolja a Fálun Dáfát, de hisz a Dáfá jóságában, és gyakran recitálja a következő mondatokat: „A Fálun Dáfá jó. Az őszinteség, jószívűség és a türelem jó.”


Anyám gyakorló és csaknem 80 éves. Általában csak az egyikük van otthon.


Apám néha nagyon agresszív. Sokszor az éjszaka közepén berúgja az ajtót, egész éjjel ébren tartja anyámat, szidja és veri, miközben ő aludni próbál, sőt késsel is megfenyegeti.


Egyszer a nővérem megpróbálta megakadályozni, hogy vitába szálljanak, de apám konyhakéssel a kezében elkergette. Előfordult, hogy cipővel dobálta meg a nővéremet és a bátyámat, hogy kizavarja őket a házból, hogy ne akadályozzák a vitában.


De amint hazaértem, apám úgy tett, mintha semmi sem történt volna, amit a nővérem hihetetlennek talált. Valójában ez az apám iránti jószívű gondolataimnak köszönhető.


Rokonaink, szomszédaink és gyermekeik szemében apám viselkedése rosszindulatú volt, de én tudtam, hogy csak sajnálatraméltó, mert irányítva van. Ezek a gonosz dolgok úgy vezérelték elméjét és testét, hogy soha nem volt béke a szívében. Valójában ő volt az, aki igazán szenvedett.


A szemei mint egy dühös bikáé, félelmetes volt a tekintete. Éreztem tehetetlenségét és kétségbeesését, és nem tápláltam iránta semmiféle haragot vagy gyűlöletet. Mivel a gondolataim megfeleltek a Fának, apám azonnal megváltozott, és az arca és a hangja újra normális lett. Ezek a dolgok többé nem történhetnek meg a jelenlétemben.


Anyám szobájába mentem, aki tehetetlennek tűnt, és elmondta, hogy apám hogyan bánt vele.


Aztán rájött, hogy nem szabad erről beszélnie velem. Egy ideig hallgatott, majd azt mondta: „Tudom, hogy most nem önmaga és szó nélkül tűröm a bántalmazását. Miért viselkedik még mindig így?”


„Őszinte gondolatokat is küldtem, hogy eltávolítsam a mögötte lévő gonosz elemeket. Mit tehetek még? Anyám tehetetlenül nézett rám, és várta, hogy segítsek neki. Ahhoz, hogy a lehető leggyorsabban kijusson a szorult helyzetből, felhasználta az összes ismert „trükköt”, de egyik sem működött, és még mindig szenvedett.


Régebben sok gyakorló tapasztalat beszámolóját kinyomtattam neki, remélve, hogy ihletet kap. Most ránéztem és nem tudtam, mit mondjak. Hirtelen támadt egy ötletem és mosolyogva megkérdeztem anyámat: „Anya, tudod miért küldesz őszinte gondolatokat?” Anyám kissé zavarba jött és azt mondta: „Nem mind ezt csináljuk? Azért, hogy megszabaduljunk a gonosztól.”


Azt válaszoltam: „Pontosan. De mi a célja a gonosz felszámolásának? Anyám nem válaszolt. Azt mondtam: „Anya, ez minden élőlény megmentéséért van. Másokért tesszük, nem magunkért. Tegyük fel, hogy őszinte gondolatokat küldesz és felszámolod a gonoszt, akkor apám nem fog többé megverni, nem fog szidni, a családi megpróbáltatás megszűnik, nem szenvedsz többet és jó életet élhetsz. Nem anya, a gonosz eltávolítása másokért van; mások javát szolgálja.”


Folytattam: „Tudod például, hogy apám nem tenne ilyet. Akkor ki tette?” Anyám így válaszolt: „A gonosz.” - „Helyes” - válaszoltam. „Ezek a gonosz tényezők manipulálták őt, ezért természetesen meg kell szabadulnunk tőlük.


De ezeknek a gonosz dolgok felszámolásának a célja az, hogy megmentsem apámat azoktól a gonosz lényektől, akik manipulálják őt, hogy rossz dolgokat tegyen, és üldözzön egy Dáfá-tanítványt.”


Anyám megértette egy kicsit, én pedig folytattam: „Nem azt mondtad, hogy amikor apám egyszer megütött téged, rossz egészségi állapotban volt?” Anyám igennel válaszolt, majd mondott néhány példát. Hozzátettem: „Nem ártanak neki ezek a rothadt szellemek? Akkor mit tegyünk? Segítenünk kell neki. Nincs ereje, nem tudja legyőzni ezeket a rossz szellemeket, de te igen! Megvan hozzá az erőd.”


Folytattam: „Nem a Mester adta nekünk ezt az erőt? Anya ki az áldozat? Az apám az áldozat! Meg kell védened őt. Hogy hagyhatod, hogy a gonosz így üldözze őt?”


Anyám azt mondta: „Igen, ez így van, apád támogatja a Fálun Dáfát. Tudja, hogy Dáfá jó, és gyakran mondja: A Fálun Dáfá jó”.


Azt mondtam: „Igen, a Mester gondoskodik róla. Azoknak a gonosz démonoknak és romlott szellemeknek nincs okuk arra, hogy bántsák, manipulálják és felhasználják arra, hogy bűnöket kövessen el a Dáfá-tanítványok ellen. Tehát ne tekintsd magad áldozatnak. Erős, őszinte gondolataiddal megszüntetheted a gonoszt. Emellett gondolj bele, hogy határtalan aura vesz körül téged. Hogy félhetsz még mindig egy embertől? Az apám nem egy ember? Hogyan üldözhet téged? Ő nem egy vad lény, ehelyett meg kell védened őt minden gonosz dologtól, ami kísérti.”


Aztán anyám szemébe néztem és azt mondtam: „Anya, tudod mit? Ha kitartóan segítesz másoknak, az megfelel az új világegyetem alapelveinek. Az új világegyetem lényeinek természete az önzetlenség és az irgalom.”


A Mester azt mondja:

,,Mától fogva, ha bármit teszel is, először másokra gondolj és műveld magad az önzetlenségig és emberbarátságig. Így mától kezdve bármit teszel vagy bármit mondasz, másokra kell gondolnod. Vigyáznotok kell, hogy a Dáfá örökké változatlan maradjon!,, (A buddha-természetben nem hagyunk ki semmit, Li Hongzi 1997.02.13. Esszenciák a továbbhaladáshoz I.)


Arra is biztattam: „A Mester támogatni fog. Ha valaki újra meg meri tenni, akkor a Mester nem engedi meg, mert Te egyetértesz a Fával.”


Többszöri beszélgetés után anyám megértette, és őszinte gondolatai merültek fel. Nem volt többé elszigetelt és tehetetlen; az egész személye megváltozott.


Gyakran kaptam áldást és bölcsességet a Mestertől, amikor feloldottam a csomókat anyám szívében. A vele folytatott beszélgetések során rájöttem valamire: a rossz embereket büntetésben részesíteni ugyanolyan, mint embereket megmenteni; ez nagy jóságról és irgalomról tanúskodik.


Ez egy ébresztő ezeknek a rossz embereknek, hogy megakadályozzuk őket abban, hogy rossz dolgokat tegyenek, és megakadályozzuk, hogy még tragikusabb véget érjenek, mert rendkívül rossz tetteket követtek el. Ugyanakkor ez egy figyelmeztetés is minden lény számára, hogy ne tegyen több rossz dolgot.


A saját térmező megtisztítása az élőlényeket is megmenti. Emberi elképzeléseink és kötődéseink, valamint a sok csábító dolog, ami a különböző emberi életekben kialakult, nem egyezik a Fával.


A puszta létezésük befolyásolja az élőlények üdvösségét. Gyakran hallom a gyakorlótársaimtól, hogy küldjünk őszinte gondolatokat, hogy megakadályozzuk, hogy gyakorlótársainkat a rendőrség zaklassa, vagy hogy elkerüljük az üldözést egy adott területen.


A Mester egy versében ezt mondja:

„ Fa tanítványok démoni szerencsétlenség alatt szenvednek

Az élőlények számára pusztulást fog jelenteni”,

Életről életre ezért az életért, 2007.10.06., Hong Yin III)


Őszinte gondolatokat küldünk annak megakadályozására, hogy az embereket bűncselekmények és gonosz cselekedetek elkövetésére használják fel a Dáfá-tanítványok ellen, és ezzel tönkretegyék saját jövőjüket. A kiindulópontunk az élőlények megmentése és az irántuk való felelősségvállalás.


Ezért az őszinte gondolatok küldésének jó hatásúnak kell lennie. Ez alkalommal egy kis történetet szeretnék elmesélni, amely talán hasznos lehet azon gyakorlótársak számára, akik már régóta családi nehézségekkel küzdenek.


Emlékszem egy alkalomra, amikor a szüleim veszekedtek. Láttam anyám szomorú arcát, és nem tudtam, mit mondjak. Hirtelen eszembe jutott, hogy megkérdezzem tőle: „Anya, mi a jó oldala az apámnak?” Anyám egy darabig töprengett, nem szólt semmit, csak mosolygott.


Én is elmosolyodtam, és megkérdeztem: „Egyáltalán nincs jó oldala?” Anyám azt válaszolta: „Nincs.”


Azonnal azt mondtam: „Apám tudja, hogy a Dáfá jó, hisz benne, és mindig elmondja. Ez a legnagyobb érdeme. A vagyon és a magas pozíciók haszontalanok. Ha valaki nem ért egyet a Dáfával, annak nincs jövője. Tehát az apám jó ember, de a te szemedben haszontalan.”


Anyám zavartan elmosolyodott. Ezúttal felismerte saját érzéketlenségét, és azt, hogy mennyire lenézett másokat. Sok más ragaszkodást is talált.


A legfontosabb dolog ebben a művelési folyamatban az volt, hogy felismerte őszinte gondolatait. Kifejezte szándékát, hogy jól műveli magát, kedvesen bánik apámmal és tekintettel lesz rá.


Megtalálta a kiutat. Ezután remekül éreztem magam.


A Mester bölcsessége nélkül akkor még nem tudtam volna mit mondani. Szeretném kifejezni mély hálámat a Mesternek a bölcsességért, amit tőle kaptam.


A szerkesztő megjegyzése: Ez a cikk a szerző személyes nézeteit és felismeréseit mutatja be, és a megértés cseréjét szolgálja.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Angol változat: Sending Forth Righteous Thoughts for Others, Not for Oneself

Forrás: Aufrichtige Gedanken für andere aussenden, nicht für sich selbst