A gonoszság feloldása jósággal: Az én megértésem a „Figyelmeztetés a Kínába telefonáló tengerentúli gyakorlók számára” című cikk elolvasása után

(de.minghui.org) A Minghui-weboldalon nemrég megjelent „Figyelmeztetés a Kínába telefonáló tengerentúli gyakorlók számára” című cikk mélyen megérintett. Rájöttem, hogy hiányzik belőlem az együttérzés. Az első rész olvasása közben arra gondoltam magamban: „Ha én is ilyen hívásokat kezdeményeznék, ugyanúgy kezdeném a beszélgetést, mint ez a tajvani gyakorló. A szerző azonban a fenti cikkben azt ajánlotta, hogy olyan szavakat válasszunk, amelyek melegen és barátságosan hangoznak. Ez azt jelenti, hogy hiányzik belőlem az együttérzés. Dolgoznom kellene rajta.”


A szerző azt javasolta, hogy a rendőrökkel való beszélgetéseket így kezdjük: „[Név], hogy van? Az sorskapcsolat, hogy ma telefonon beszélünk egymással. Remélem, hogy barátok lehetünk és jobban megértjük egymást. Hallottam, hogy egy Fálun Dáfá-gyakorlót tartóztatott le. Ezt nem szabad tenni a jó emberekkel! Amikor másoknak segítünk, magunkon is segítünk. A Fálun Dáfá egy olyan művelési út, amely arra tanítja az embereket, hogy legyenek őszinték, együttérzőek és toleránsak. Ha jó embereket véd meg, áldásban részesül.”


Úgy vélem, hogy ez a szóhasználat mélyen megérintene minden rendőrt a vonal másik végén. Minden élőlénynek van buddha-természete. Ha érzi a könyörületességünket, a lelke felébred. Talán megbánja a gonosztetteit, és felhagy azzal, hogy gonoszságot cselekedjen, vagy akár jóvá is teszi, amit elkövetett.


Az én megértésem szerint akkor nyújtjuk a megváltás kezét, ha ráveszünk egy embert, hogy bánja meg a hibáit, és ő az igazat választja. A rendőrökkel szembeni ellenséges hozzáállás falat állít közénk. Egy nagyszerű, könyörületes lénynek nincsenek falak a szívében.


Az elmúlt években szinte valamennyi helyi gyakorlót ezen vagy azon a módon üldözte a rendőrség. Amikor egy helyi gyakorlót letartóztattak és internáltak, ritkán volt hallható, hogy együttérzést vagy kedvességet mutatott volna a rendőrökkel szemben. Éppen ellenkezőleg, haragot érzett és vitatkozott velük. A rendőröket ellenségnek tekintette, és durva hangnemben beszélt, ami csak fokozta az üldözést. Miért van ez így? A gyakorló le akarta győzni a rendőrséget, és mindenféle kedvesség nélkül vitatkozott. A gonosz nem fél a gonosztól; minél rosszabbak a gondolataink, annál jobban örül. A gonosz a jóságtól és az együttérzéstől fél. A jóságunk és az együttérzésünk képes feloldani a gonoszt.


A Minghui-weboldalon számos cikk található, amely a jóság hatását szemlélteti. Egyszer egy üldözött gyakorlónő rendkívüli együttérzéssel bánt a rendőrökkel. Szavai annyira megérintették a tiszteket, hogy helyben megváltoztatták a hozzáállásukat a gyakorlónővel szemben. Amikor a szavaink és a tetteink megfelelnek a Dáfá követelményeinek, a Fá mindenütt jelen van. Akkor a világegyetem tulajdonságai mindent el tudnak nyomni – még a rendőrök leggonoszabb gondolatait és tetteit is.


Ezt a jelenséget az elmúlt években figyeltem meg: A szabadulásuk után a gyakorlókat gyakran kérdezték meg a gyakorlótársak, hogy engedtek-e a rendőrség követeléseinek. Általában a következő volt a válaszuk: „Felvilágosítottam a rendőröket a tényekről, és megkérdeztem tőlük, hogy mi a baj az Őszinteséggel, Jószívűséggel és Türelemmel. Aztán világossá tettem számukra, hogy a tetteikért megtorlást fognak elszenvedni…”


Néhányan úgy fogalmaztak: „Miért kellene udvariasnak lennem a rendőrökkel? Minél szelídebb a viselkedésünk, annál rosszabb az ő viselkedésük! Ezért újra és újra figyelmeztettem őket: »Hogyan lehet jó jövőtök, ha üldözitek a Dáfá-tanulókat?«”


Némelyek azt is állítják: „A rendőrség a régi erők megnyilvánulása az emberi világban. A rendőrökkel szembeni udvarias viselkedés nem jelent mást, mint meghajolni az üldözés előtt.” Sok gyakorló értett ezzel egyet, és dicsérte őket: „Csodálatos! Valóban rettenthetetlenek vagytok. Ezek őszinte gondolatok!”


Az én felfogásom szerint ezek nem őszinte gondolatok, ez csak a szavak csatája. Egy vita megnyerése utáni megkönnyebbülés szintén nem a jóságról tanúskodik, hanem a gonosz kommunista pártkultúra megnyilvánulása. Sem a kiművelt jóságunkat nem mutattuk meg a rendőrökkel szemben, sem a mögöttük lévő gonoszságot nem oldottuk fel, nemhogy megmentettük volna őket!


El kell távolítanunk a rendőrök mögött levő gonosz tényezőket, és kedvesen kell bánnunk az emberekkel. Csak jósággal tudjuk felébreszteni őket. Némely rendőrök nagyon rosszul viselkednek a gyakorlókkal szemben. Ezt a gyakorlók jóságának a hiánya vagy a nem megfelelő szavak okozhatták, amikor velük vagy róluk beszéltek.


Nehéz megmenteni egy embert, mert nehéz a határtalan jóságot kiművelni. Egy embert azonban rendkívül könnyű elpusztítani. Néhány szó, amellyel szabadjára engedjük a gyűlöletünket, elég ahhoz, hogy aktiválja a negatív tényezőket egy emberben. A végén tönkremegy.


A Mester azt mondja:

„Az égitestek helyreigazítása már véget ért. Jelenleg az emberi világ helyreigazítására irányuló átmenet zajlik. A legtöbb Dáfá-tanítvány a Mesterrel együtt fog részt venni az emberi világ helyreigazításában.” (Ébredj fel! , 2021.11.19.)


Úgy hiszem, hogy nekünk, Dáfá-tanítványoknak sürgősen ki kell művelnünk a határtalan jóságot. Ezt nem szabad elmulasztanunk! Az idő döntő jelentőségű.


Ez az én jelenlegi megértésem. Ha valami nem megfelelő, kérlek, javítsátok ki.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Angol változat: Dissolving Evil with Compassion: My Understanding After Reading “A Reminder to Overseas Practitioners Calling China”

Forrás: Das Böse mit Güte auflösen: Mein Verständnis nach der Lektüre von „Eine Mahnung an Praktizierende im Ausland, die in China anrufen“