Az igazi én megkülönböztetése a hamis éntől

(de.minghui.org) Minden nap sok gondolat merül fel a fejünkben. Így újra és újra előfordul, hogy egyszerűen mondunk valamit, anélkül hogy átgondolnánk a szavainkat. A születésünk után kialakult érzületeink manipulációja alatt mondjuk ki őket. Hogyan tudunk most különbséget tenni a hamis és az igazi énünk között? És hogyan tudjuk ellenőrizni magunkat és jól járni a művelési utunkat?


A Fá világos megértése

Amikor nyomás alatt vagyok, fontos, hogy világosan megértsem ezt a Fá szempontjából, és megkülönböztessem, hogy mely gondolatok származnak az igazi énemtől, és mely gondolatok alakultak ki a születésem után. Melyek emberi ragaszkodások és melyek kívülről jövő zavarások.


A Minghui weboldal nemrégiben beszámolt a KKP „Zero-out” (Egy sem maradhat) kampányáról. Ebben a kampányban minden Fálun Dáfá-gyakorlót, aki a kormány feketelistáján szerepel, nyomás alá helyeznek, hogy adja fel a hitét. Minden kormányzati szint tisztviselői részt vesznek a gyakorlók zaklatásában és üldözésében. A mi helyi gyakorlóink is szenvedtek. Engem is zaklattak, és láthatatlan nyomást éreztem.


Egyszer éjszaka nagyon világos gondolataim voltak. Mi műveljük magunkat és elengedjük az emberi szívünket és ragaszkodásainkat. Amikor felmutatják a ragaszkodásainkat, akkor el tudjuk őket távolítani. Amikor felbukkant nálam a félelem, tudtam, hogy ez nem tartozik hozzám. Fontos, hogy ezt világosan felismerjük, és különbséget tegyünk igazság és valótlanság között.


A Mester azt mondta:

„Hogy az igazat mondjam: a gyakorló egész művelése egy olyan folyamat, amelyben fokozatosan szabadul meg a ragaszkodásaitól.” (Zhuán Fálun)


Tulajdonképpen normális, hogy bizonyos ragaszkodások bukkannak fel a művelésünk során. A Mester megköveteli tőlünk, hogy engedjük el a ragaszkodásainkat és érzületeinket, és emelkedjünk meg a művelés közben. Semmi közük a régi erőkhöz vagy a gonosz elemekhez. Akkor miért is akarom őket? El kell távolítanom. E gondolatok után könnyűnek és gondtalannak éreztem magam, és a láthatatlan nyomás eltűnt.


Néha, amikor erős őszinte gondolataim voltak, azokra az élőlényekre gondoltam, akikért felelős vagyok. Ha azok, akik üldözték a Fálun Dáfá-gyakorlókat, nem ébrednek fel és nem hagyják abba a gyakorlók üldözését, a nem-lét kapuján mennek át és egy szörnyű jövővel néznek szembe. Ők a legszánalmasabb élőlények. A Dáfához és a Dáfá-gyakorlókhoz való hozzáállás határozza meg, hogy valakit megmentenek-e, vagy sem. A Mester arra kér minket, hogy mentsünk meg minél több érző lényt. A gonosz viszont minél több embert akar elpusztítani.


Ezért egy tiszta fejet kell megőriznünk, és meg kell különböztetnünk a jót a rossztól. Erős őszinte gondolatokkal eltávolítjuk a gonoszt, amely manipulálja a világ embereit, hogy bűncselekményeket kövessenek el a Fálun Dáfá-gyakorlók ellen. Biztatni kell őket, hogy mondogassák a „Fálun Dáfá jó” és „Az Őszinteség, Jószívűség, Tolerancia jó” szavakat, és bátorítsuk őket, hogy kedvesen bánjanak a Dáfá-gyakorlókkal. Ezzel egy jó jövőt választanak.


Az én felismerésem a következő: Az igazi énünk a világegyetem Őszinteség, Jószívűség és Tolerancia tulajdonságaihoz hasonult. A fő tudatunk ellenőrzi a gondolatainkat és a testünket, és mi minden gondolatunkra odafigyelünk, és jól viselkedünk.


A konfliktusok során tegyünk különbséget az igazi én és a hamis én között

A konfliktusokban meg kell különböztetnünk az igazi ént a hamis éntől, és nem szabad, hogy emberi érzületek vagy ragaszkodások mozgassanak bennünket. Emberi racionalitással, és hirtelen konfliktusoknál egy gyakorló gondolkodásmódjával szükséges cselekednünk.


A Mester azt mondja:

„Az emberi test olyan, mint egy ruha, az emberi gondolkodás olyan, mint egy kalap. Aki felveszi és felteszi őket, azzá válnak.” (Fá-magyarázat Észak-Amerika első Fá-konferenciáján, 1998.03.29-30.)


Más dimenziókban bonyolult a helyzet. Amikor az emberek nem uralják a gondolataikat, azonnal a gonosz és más zavaró elemek irányítják őket más dimenziókban. Egy példa: Amikor az emberek rosszul bánnak velünk, szidnak minket, vagy mások előtt rosszat beszélnek rólunk, akkor gyakorlónak kell tekintenünk magunkat, és a Mester szavai szerint egy magasabb mércéhez kell igazodnunk:


„Ha megüt téged, nem ütsz vissza, ha szid téged, nem szidalmazod, egyszerűen így.” (Fá-magyarázat Sydneyben, 1996)


Ez egy lehetőség számunkra, hogy megemeljük a xinxinget és legyőzzük a konfliktust. Az alapvető dolgokat is meg kell néznünk. A Mester elmagyarázta nekünk a négy nyereség elvét a Zhuán Fálunban. Ez egy nagyszerű dolog. Azonban teljesen meg kell változtatnunk a gondolatainkat. Csak ekkor vagyunk igazán felelősek önmagunkért. Ezzel szemben az olyan jelenségek, mint a fájdalom, a szomorúság, a kellemetlenség, a harag, a rosszindulat, a düh és a bosszú a démoni természet jelei. Ezek a hamis én részei, és azonnal el kell őket távolítani.


Másoknál is meg kell különböztetnünk az igazi és a hamis ént, hogy józan ésszel tudjunk vele bánni. Egyszer a férjem rám kiabált. Nyugodt maradtam, és mosolyogva mondtam neki: „Nézd, egy nagy démon manipulál téged a hátad mögött.” Azonnal kitisztult a feje.


Sok évvel ezelőtt olvastam egy Minghui-beszámolót. Egy fiatal gyakorló őszinte gondolatokat küldött a nagyszüleivel. Egy idő után a fiatal gyakorló látta, hogy egy démon ugrik a nagymamája fejére, és arra utasítja, hogy vitatkozzon a nagyapjával. Ebben a pillanatban a nagyanyja feladta az őszinte gondolatait. Mivel nem ismerte fel a hamis énjét, a démont önmagának tekintette. Levette keresztbe tett lábait, és rátámadt a férjére. Amikor azonban a gyakorlóknak őszinte gondolataik vannak, a gonosz nem nyerheti meg a csatát, és megsemmisül. A gonosz elemek azonban minden lehetséges eszközt felhasználnak a gyakorlók zavarására. Ha a gyakorlók feladják igazi gondolataikat, a gonosz fogja irányítani őket.


Ha a gyakorlók egyre gyakrabban tudják megkülönböztetni az igazi ént a hamis éntől, és minden gondolatra odafigyelnek, az energiánk óriási és erőteljes lesz.


Persze ezt könnyebb mondani, mint megtenni. Ha nem tudunk fejlődni a művelésben, az érzületeink és a ragaszkodásaink játsszák a főszerepet. Ha azonban műveljük a főtudatunkat, és készek vagyunk elviselni a veszteségeket a hétköznapi emberek között, akkor a főtudatunk fogja megkapni a művelési energiát. Bármilyen nehéz is legyen, ebbe az irányban kell művelnünk magunkat.


Ennek eléréséhez szigorúnak kell lennünk önmagunkkal szemben.


A Mester azt mondta:

„Régen, amikor műveltem magam, sok nagyszerű személyiség ezt mondta nekem: „Az elviselhetetlen elviselhető, a lehetetlen pedig lehetséges.” És ez tényleg így is van. Adj esélyt neki, ha visszamész. Ha egy szörnyű megpróbáltatáson mész keresztül vagy egy kritikus helyzeten, próbáld meg. Ha nehéz elviselni, próbáld meg elviselni; ha lehetetlennek tűnik vagy nehezen megvalósítható, akkor tégy egy próbát, és meglátod, hogy tényleg lehetetlen-e vagy sem. És ha tényleg sikerül, akkor mint az az elnyűtt és fáradt utazó, látni fogod „a fűzfák árnyékát, a virágok kinyílását, egy helyet, ahol megpihenhetsz”!” (Zhuán Fálun)


Azért írom ezt a cikket, hogy emlékeztessem a gyakorlókat, beleértve magamat is, hogy legyünk szigorúak önmagunkkal szemben, hogy megkülönböztessük az igazi ént a hamis éntől, hogy szorgalmasan műveljük magunkat a buddhasághoz vezető úton, és hogy visszatérjünk az eredeti pozíciónkba.


Ez az én korlátozott megértésem. Kérlek, mutassatok rá bármire, ami nem helyénvaló.


A szerkesztő megjegyzése: Ez a cikk a szerző személyes nézeteit és felismeréseit mutatja be, és a tapasztalatcserét szolgálja.

***

A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Das wahre Selbst vom falschen unterscheiden