Miért szeretne a Teremtő minden érző lényt megmenteni

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

null


Miért szeretne a Teremtő minden érző lényt megmenteni? Mert szereti őket, és mert Ő adta nekik az életüket.


A világegyetem keletkezése, fennállása, romlása és megsemmisítése ciklusának ezen utolsó szakaszában, a Teremtő 200 millió évet töltött a Három Világkör létrehozásával. Valamint azzal, hogy megtervezze és elrendezze azt a sokféle módot és lehetőséget, amellyel meg lehet menteni az érző lényeket, miközben lefektetett egy alapot az emberiség kultúrája, gondolkodása és viselkedése számára. Továbbá saját Isteni testét használta arra, hogy csökkentse és megoldja az életek sokaságának a bűnös karmáját! Mindenét odaadta annak érdekében, hogy megmentsen minden lényt.


E 200 millió év során a Teremtő ugyanabban az időben több testben reinkarnálódott, számtalanszor. És lefektette az emberiség kultúrájának az alapját ebben a világban. Közben felügyelte és őrizte az emberiség erkölcsét. Ezt azért tette, hogy az emberek egy napon – amikor az idők végezetén eljön a megváltás kora – megfelelhessenek a mércének amelyet az Isteni Lények állítottak fel számukra. Az emberek lelkei a történelem hosszú és elhúzódó korszakai során többször reinkarnálódtak, és több tízmillió évet töltöttek várakozással. Idővel a világon élő emberek lelkeinek az igazi testei (és ez minden etnikumra és fajra igaz), kialakították a családi kötelék valamilyen formáját a Teremtővel. Ez arra késztette a Teremtőt, hogy csak még jobban szeresse a világ népét, az Ő népét. A végidők eljövetelével az ilyen kötelék nélküli életeknek már nem megengedett, hogy emberré váljanak. Ezt azért kellett így csinálni, hogy biztosítani lehessen, hogy a megváltás feladatát jobban beteljesíthessék. Ebben az időben a Földön élő emberek igazi testei már mind az Ő népének a testei. És ez így volt azoknál az Isteni Lényeknél is, akikben az emberek hisznek, és akik emberi lényekként öltöttek testet, hogy a spirituális tanítások átadását szolgálják. Az ő küldetésük volt, hogy emberi alakot öltve lefektessék azt az Isteni kulturális alapot, amelyet a végidőkben a Teremtő az emberek megváltására szánt. Az erényes és hiteles vallások, amelyeket e világra hagytak, annak érdekében maradtak fenn, hogy fenntartsák az erkölcsiséget, miközben az emberek a Teremtő általi végső megváltásukra várnak. A Teremtőnek megvan a joga, hogy szeresse az Ő népét, és az Ő szeretete még nagyobb azok iránt, akiket méltónak tart a szeretetre. Jogában áll, hogy így tegyen, és senkinek vagy semmilyen élőlénynek nincs joga beavatkozni! És ez az Ő mindenható kegyelme ezen életek számára!


A Teremtő a világegyetemben levő minden Isteni Lény Ura. Ő az urak urának, a királyok királyának a teremtője, és Ő az összes élet Uralkodója. Beleértve a három világkör emberi életeit, szellemi lényeit és anyagi dolgait, amelyeket mind Ő teremtett. Az Ő szeretete a legmagasabb és legszentebb áldás minden élet számára! Nincs nagyobb megtiszteltetés egyetlen ember számára sem ezen a világon, mint az, hogy az Ő szeretetében részesülhet!


Li Hongzhi Mester

2023. április 17.


(A Yellow Team – Sárga Csapat – fordítása)

Why the Creator Seeks to Save All Life | Falun Dafa - Minghui.org

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo