Harci szellem: a harc és a versenyszellem belső magatartása

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) A harci szellem és a versenyzésre való hajlandóság nagyon elterjedt egész Kínában. Minden sarkon megtalálható. Az egész társadalmat a Kommunista Párt harci filozófiáján keresztül indoktrinálták. Bizonyos értelemben már szokássá vált, és az élet nélkülözhetetlen vagy szükséges részének tekintik. Miért van ez így?


Ez az embereknek a Kommunista Párt szellemében történő neveléséből, illetve oktatásából, valamint az államilag ellenőrzött média által végzett „agymosásból” és a pártnak az élet minden területére kiterjedő befolyásából ered. A párt által valaha kezdeményezett valamennyi politikai mozgalom valamilyen módon, közvetlenül vagy közvetve mindig is bevonta az embereket a Kommunista Párt küzdelmeibe.


A KP harci filozófiája Kínát, amely eredetileg a magas erkölcsök és a jó viselkedés helye volt, rossz dolgokkal teli hellyé, a kínaiakat pedig, akik egykor nagyra értékelték a hagyományos kultúrájukat és a békét, harcoló emberekké és örök ellenségekké változtatta.


A Kommunista Párt által indoktrinálva

Vegyük példaként magamat: Nyilvános helyen megfelelően viselkedem és udvarias vagyok, de otthon a férjem gyakran mondja, hogy sohasem tudok nyugton maradni, és hogy a művelésem annyi éven át nem hozott nekem semmit.


Ezzel persze nem értek egyet. De amikor mond valamit, mindig van valami kifogásom, hogy „megvédjem” magam. A gyermekeim is tesznek néha többé-kevésbé tréfás megjegyzéseket arra, hogy keserűnek és keménynek látszom. Amikor mondok valamit, azt gondolják, mindig úgy hangzik, mintha dorgálnám őket.


Nagyon elszomorít, ha ilyen megjegyzéseket hallok, de nem azért, mert a családom így gondol rám, és úgy tűnik, hogy kevésbé tisztel engem, hanem inkább azért, mert ilyen érzéseket keltek bennük. Azért teszek ilyen benyomást rájuk, mert rosszul műveltem magam.


Ha ez negatív hatással van arra, hogy a jövőben megkaphatják-e a Fát, akkor nagy bűnt követtem el.


Amikor elkezdjük a művelést, akkor elkezdünk az Őszinteség, Jószívűség és Türelem elveihez igazodni. A művelés egy folyamat, és így időről időre a harci szellem is megmutatkozik, amelyet a múltbeli nézetek és viselkedésmódok hoztak létre, amikor az ember minden lehetséges dologért harcolt. Még évekig tartó művelés után is nehéz teljesen lemondani a hírnévre és gazdagságra való törekvésről. Ehhez jön még, hogy a Kommunista Pártnak és a gondolkodásmódjának a rossz befolyása továbbra is hat, mert ez a méreg még nincs teljesen eltávolítva.


A harci szellem belső magatartása kárt okoz

Szeretném felsorolni a harci szellem által okozott negatív kihatásokat, és megmutatni, hogy milyen módon okoznak kárt.


Annak az elfelejtése, hogy művelő vagy

A harci szellem nem egyeztethető össze a jószívűséggel és a türelemmel, és megnehezíti számunkra, hogy őszinték legyünk.


A harc valami gonosz dolog, és eltérülést jelent az „Őszinteség, Jószívűség és Türelem” kozmikus alapelveitől. Nagyon nehéz egy erős harci szellemmel rendelkező embernek elérni azt a szintet, illetve a mennyországot, amelyre a mérce vonatkozik:


„Ahhoz, hogy gyakorló legyél, először is nem szabad visszaütnöd, ha megütnek, és nem szabad visszabeszélned, ha megsértenek.” (Zhuán Fálun - 9. előadás - A nagy alapképességű egyén)


De ez az a színvonal, amit a Mester megkövetel tőlünk, gyakorlóktól. Sok gyakorló néha el tudja ezt érni, máskor viszont a mindennapi életben kényszeríteniük kell magukat erre. Különösen otthon esik nehezükre ennek a mércének megfelelően viselkedni.


Amikor például a családomnak mondok valamit, a hangom gyakran kemény, gyors és magas. Ettől barátságtalannak tűnök mások számára, és kellemetlen nekik, hogy meghallgassanak. Ez megnehezíti egy kellemes légkör megteremtését, amelyben mindenki őszintén beszélhet egymással, és tolerálja az eltérő véleményeket. A negatív hangnemem által keltett feszült légkör aztán gyakran elkerülhetetlenül vitákhoz vagy veszekedéshez vezet.


Szerencsére az ilyen helyzetekben általában gyorsan eszembe jut, hogy művelő vagyok. Aztán azonnal megállok és bocsánatot kérek. A szavak a gondolatok visszatükröződései; ha a szavak nem kedvesek, akkor a szív nem könyörületes.


Az ingerlékenység és a harag igazolása

A rosszkedv és a harag mögött harci szellem áll.


Gyakran hallom, hogy más gyakorlók azt mondják, hogy rossz a kedvük, és én magam is gyakran mondom ezt. Eközben úgy gondolom, hogy a rossz hangulat, illetve a harag mögött a harci szellem áll.


A rossz hangulat a felszínen való megjelenés, de mögötte a harc iránti belső hajlandóság áll. A harci szellemet a hírnévre való makacs törekvés vagy a saját érdekek védelmének a vágya hajtja – éppen ezért nem csak rossz hangulatról van szó.


A Mester azt mondja:

„Tudjátok, ha valaki elérte az Arhat szintet, akkor nem vesz semmit a szívére. Egyetlen emberi dolog sem érdekli, és mindig jó a hangulata. Nem számít, hogy mennyit veszít, vidám és nem bánja. Ha ezt tényleg meg tudod csinálni, akkor már elérted az Arhat kezdő guoweit.” (Zhuán Fálun - 9. előadás - A nagy alapképességű egyén)


Befelé helyett kifelé nézni

A harci szellem megakadályozza, hogy a művelők befelé nézzenek. Ez arra készteti őket, hogy kifelé nézzenek, és azt gondolják, hogy mások tévednek, ami oda vezet, hogy „tévutakra” jussanak a művelésben.


Irracionálissá és érzelmessé teszi az embereket, és együttérzés nélkülivé vagy szélsőségekre hajlamossá teszi őket. Ezek az emberek gyakran kiegyensúlyozatlanok és féltékenyek.


A harci szellem versengő mentalitást hoz magával, és féltékenységet idézhet elő, ami megint csak harcra ösztönöz egy embert. Ugyanakkor az ember ismét energiát fektet ebbe a fajta anyagba.


Nem engedjük el a haragot, az irigységet és a neheztelést

Nehéz együttérzést művelni a harci szellem elengedése nélkül. Ez befolyásolni fogja a képességünket, hogy tisztázzuk az embereknek az igazságot, és segítsünk nekik.


Ha valakiben harag és neheztelés van, vagy irigykedik, akkor nem lesznek jószívű gondolatai. Ha nincs együttérzés, nincsenek jó és őszinte gondolatok, vagy ha vannak ugyan, de nagyon gyengék – akkor hogyan segíthetünk az embereken?


Az erős harci szellemmel rendelkező emberek hajlanak arra, hogy önzők legyenek, lenézzenek másokat, és ne legyenek feltétlenül kedvesek. Mindig van egy lappangó hajlandóság arra, hogy másokkal versenyezzenek vagy harcoljanak.


A problémák és konfliktusok tekintetében általában előre fognak törtetni, és ritkán tesznek egy lépést hátra. Nagyon nehéz nekik engedniük.


A Mester azt mondja:

„… mindig meg kell őriznünk irgalmas szívünket és nyugodt lelkünket. Ha hirtelen problémák elé kerülsz, helyesen tudod őket kezelni. Ha a szíved mindig ilyen harmonikus és irgalmas, akkor lesz egy elhárító zónád vagy egy helyiséged a gondolkodásra, ha a problémák hirtelen felbukkannak. Ha mindig a másokkal való veszekedésre és harcra gondolsz, akkor azt mondom, hogy azonnal veszekedni fogsz másokkal, ha problémák elé kerülsz – ez garantáltan így van.” (Zhuán Fálun - 4. előadás - A karma átalakulása)


Egy akadály az emberek megmentésére

A veszély, amit a harci szellem, illetve a versenyzésre és harcra való hajlandóság hoz magával, minden művelő számára fennáll. Nemcsak a művelési körben okoz nekünk veszteségeket, hanem a Fá-igazolásnál is nehézségekhez vezet, és veszteségeket okoz az élőlények megváltásánál. Mi Dáfá-gyakorlók vagyunk, akik a Mestert támogatják a Fá-helyreigazításnál.


Ha nem engedjük el a harci szellemet, az rontja a Dáfá hírnevét, és közvetlenül kihat az élőlények megváltására. A harci szellem és a versenyszellem mögött ragaszkodások állnak: az ember a személyes dicsőséghez, az önérdekhez és az érzelmekhez ragaszkodik.


A művelésünk végén a szívünk teljes őszinteségével el kell érnünk az önzetlenség és az altruizmus fokát, hogy elérhessük a megvilágosodást. Elérhetjük-e ezt a harc belső magatartásával?


Ezért a harci szellemet el kell távolítani.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Angol változat: The Competitive Mentality

Forrás: Kampfgeist: Eine innere Haltung von Kampf und Konkurrenzdenken

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo