A Fálun Gong dicséretétől az ellene indított mindenre kiterjedő kampányig - a kínai rezsim lábbal tiporja az emberi jogokat

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) Sokan hallottak már a Fálun Gongról és a Kínai Kommunista Párt (KKP) ellene indított üldözéséről Kínában. Miközben fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy felhívják a figyelmet az üldözésre, a Fálun Gong-gyakorlók sohasem követtek politikai célokat vagy személyes érdekeket. Egyszerűen csak meg akarják osztani az emberekkel a gyakorlás jóságát, és le akarják leplezni az üldözés törvénytelenségét. Itt szeretnénk áttekinteni néhány alapvető tényt, amely segít megmagyarázni, hogy Kínában miért olyan eltökéltek a gyakorlók a hitük fenntartásában a könyörtelen üldözés ellenére.


Nagy előnyök

Mielőtt a KKP 1999. július 20-án kampányt indított a Fálun Gong ellen, a kommunista rezsim valójában üdvözölte a test és az elme spirituális tanítást a korai éveiben a társadalom számára nyújtott hatalmas előnyei miatt.


1998. május 15-én a CCTV1 esti híradója és a CCTV5 is beszámolt arról a látogatásról, amelyet Wu Shaozu, az Állami Sport Főigazgatóság korábbi igazgatója tett a Fálun Gong-gyakorlóhelyeken Changchun városban, Jilin tartományban, a gyakorlat szülőhelyén. Látogatása során sok embert megfigyelt, aki Fálun Gongot gyakorolt.


Szintén 1998-ban Peking, Wuhan, Dalian és Guangdong orvosszakértői öt különböző felmérést végeztek közel 30 000 résztvevővel. A felmérések során a résztvevők átlagosan 97,9%-a számolt be arról, hogy a Fálun Gong gyakorlása után megszűntek a betegségei. Ezekben a felmérésekben a Guangdongból származó, 10 000 résztvevővel végzett felmérés 97,9%-os gyógyulási arányról számolt be, a pekingi, szintén mintegy 10 000 résztvevővel végzett felmérés pedig 99,1%-os gyógyulási arányról számolt be.


Ezenkívül Qiao Shi, az Országos Népi Kongresszus Állandó Bizottságának korábbi elnöke és több mint 180 magas rangú tisztviselő is végzett egy felmérést 1998 második felében. A felmérés eredményei alapján jelentést nyújtottak be a Politbürónak, melyben kijelentették, hogy „a Fálun Gong sokféleképpen hasznára válik a nemzetünknek és népünknek, miközben nem okoz kárt”.


A Fálun Gong népszerűsége

A Fálun Gong hatalmas előnyei megmagyarázhatják, hogy miért fogadták el olyan jól a kínai polgárok.


Például Li Hongzhi úr, a Fálun Gong alapítója 1992-ben és 1993-ban is részt vett a Keleti Egészségügyi Kiállításon. A résztvevők és a személyzet tagjai számtalan Fálun Gong-csodának voltak a tanúi. Mindkét kiállításon a Fálun Gong számos díjat kapott a betegségek gyógyításának csodálatos hatásáért. Valójában a szervező annyira le volt nyűgözve az 1993-as kiállítás után, hogy meghívta Li urat, hogy tartson három szemináriumot a nyilvánosság számára.


A már több mint 40 különböző nyelven elérhető Zhuán Fálun (A Fálun Gong fő tanításai) az egyik legtöbbet lefordított könyv a világon. A The Telegraph szerint a Creators Synectics által 2007-ben összeállított listán Li úr a 12. helyen szerepelt a „100 élő zseni” között. Emiatt május 13-át méltán ünneplik a Fálun Dáfá világnapjaként, hogy megünnepeljék a gyakorlat 1992-es bevezetését a nyilvánosság számára. A világ különböző kormányai több mint 5 000 kiáltványt és díjat adtak ki Li úr és a Fálun Gong tiszteletére a társadalomhoz való nagyszerű hozzájárulásért.


A KKP rágalmazó hazugságai

Miután a KKP korábbi vezetője, Jiang Zemin (Csiang Cö-min) 1999-ben elkezdte elnyomni a Fálun Gongot, a rezsim számos hazugságot talált ki, hogy rágalmazza a gyakorlatot és a békés, ártatlan gyakorlók ellen fordítsa a közvéleményt.


Az egyik legrosszabb hazugság a 2001. január 23-án, a kínai újév napján, a Tiananmen téren megrendezett önégetési incidens. Abban az időben, amikor számos család gyűlt össze a televízió előtt, hogy élvezze az újévi gálát, a műsor hirtelen egy megrázó jelenetet közvetített a Tiananmen térről, ahol több ember felgyújtotta magát. A KKP szócsövének számító média azt állította, hogy az önégetők Fálun Gong-gyakorlók voltak. A kínai polgárok agymosása érdekében a hírmédiában, a magazinokban, a szórakoztatóiparban, az irodalomban, sőt még az iskolai tankönyvekben is számos utólagos beszámoló jelent meg.


A False Fire című dokumentumfilm, amelyet az NTD Televízió készített a témában, november 8-án tiszteletbeli díjat nyert az 51. Columbus Nemzetközi Film- és Televíziós Fesztiválon. A CCTV által készített lejárató műsorokból származó felvételek segítségével ez a film elemezte a jeleneteket, és számos hiányosságot azonosított, amelyek arra utalnak, hogy az úgynevezett önégetés megrendezett esemény volt, amelynek célja a Fálun Gong iránti félelemkeltés és gyűlölet szítása volt.


A Nemzetközi Oktatásfejlesztés (International Education Development) még abban az évben, augusztus 14-én egy ENSZ-konferencián kijelentette, hogy „megszereztünk egy videót erről az esetről, amely véleményünk szerint bizonyítja, hogy ezt az eseményt a kormány rendezte meg. Ennek a videónak a másolatai rendelkezésre állnak a terjesztéshez”. Ennek következtében az incidenst a KKP által létrehozott állami terrorizmus részeként említette. A konferencián részt vevő kínai küldöttek nem reagáltak erre a vádra.


A Fálun Gong elleni elnyomás Kínában törvényellenes

A világ egyik legnagyobb emberi jogok megsértéseként a Fálun Gong üldözése 23 év után is töretlen. Az üldözés azonban még Kína saját törvényei szerint is törvénytelen.


A kínai alkotmány 36. cikke védi a hit szabadságát, ami jogot ad az állampolgároknak a Fálun Gong gyakorlására.


A KKP gyakran vádolja a gyakorlókat a büntetőtörvény 300. cikkelyének a megsértésével, amely kimondja, hogy bárki, aki kultuszszervezetet használ a bűnüldözés szabotálására, a törvény teljes szigorával üldözendő. Kínában azonban nincs olyan törvény, amely a Fálun Gongot büntethetővé tenné, vagy kultusznak minősítené. Még a Közbiztonsági Minisztérium és az Államtanács által közzétett, a gonosz vallási szervezeteket tartalmazó listákon sem szerepel a Fálun Gong, amelyek egyike sem törvényhozó szerv Kínában. Más szóval a 300. cikkelyre való hivatkozásnak, hogy a Fálun Gong-gyakorlókat vád alá helyezzék és bebörtönözzék, egyáltalán nincs jogalapja.


Továbbá a Sajtó és Kiadói Főigazgatóság 2011. március 1-jén kiadott 50. számú közleménye feloldotta a Fálun Gong-könyvekre vonatkozó tilalmat. Ezért Kínában törvényes a Fálun Gong-könyvek kiadása és birtoklása.


Kínában az elmúlt években körülbelül 100 ügyvéd védte a Fálun Gong-gyakorlók ártatlanságát mintegy 1000 perben. A fenti okokra hivatkoztak annak bizonyítására, hogy ügyfeleik ellen sohasem lett volna szabad büntetőeljárást indítani a hit- és sajtószabadsághoz való alkotmányos jogaik gyakorlása miatt.


Az elkövetők is áldozatok

Miközben a KKP a Fálun Gong felszámolásáért küzdött, ahogyan azt Jiang 23 évvel ezelőtt megfogadta, egyik kampányt a másik után indította el, hogy a gyakorlókat arra kényszerítse, hogy lemondjanak a hitükről. A legutóbbi, két évvel ezelőtt indított „Zero-out” (Egy sem maradhat) kampányban a rendőrség és a tisztviselők minden egyes feketelistán szereplő gyakorlót zaklattak, és megpróbálták rávenni őket, hogy feladják a hitüket.


Miközben az elkövetők politikai haszonszerzés és személyes érdekek miatt vakon követik az üldözési politikát, nem biztos, hogy tudják, hogy az ilyen „Zero-out” (Egy sem maradhat) kampányok megsértik az Alkotmányt (35., 36., 37., 38., 41. cikkely) és a büntető törvényt (238., 243., 246., 397., 399. cikkely), és akár 10 év börtönbüntetésre is számíthatnak.


Hasonló helyzetek a múltban is előfordultak. A kulturális forradalom befejezése után az elkövetők százait titokban kivégezték, hogy enyhítsék a tévesen elnyomott magas rangú tisztviselők haragját. Liu Chuanxin, az akkori pekingi rendőrfőnök még előtte hallott erről, és öngyilkos lett.


Azt mondták, hogy 2004-ben a Politbüróban néhányan javasolták a Fálun Gong üldözésének befejezését, de Jiang Zemin ehelyett megpróbált bűnbakokat találni. Azt javasolta, hogy annyi rendőrtisztet öljenek meg, ahány gyakorlót megöltek az üldözés során. Ez a terv nem vált be, mert a Fálun Gong tiltja a gyilkolást, és a gyakorlói sohasem akarnák, hogy rendőröket (vagy bárki mást) öljenek meg, és Jiang bűneit eltussolják.


Kína köztisztviselőkről szóló törvényének 60. cikke kimondja: „… ha egy köztisztviselő olyan döntést vagy utasítást hajt végre, amely nyilvánvalóan súlyosan sérti a törvényt, a törvényben meghatározottak szerint kellő felelősséggel tartozik”. 2021 februárjában a Politikai és Jogi Bizottság (Political and Legal Affairs Committee: PLAC) és a Közbiztonsági Minisztérium is ilyen jellegű intézkedéseket hajtott végre. A Legfelsőbb Bíróság 12 különleges, büntetőeljárás alá vonható bűncselekményt is bevezetett, amelyeket rendőrségi, ügyészségi és bírósági tisztviselők követtek el.


Mindezek azt jelentik, hogy miközben egyes elkövetők a „felsőbb utasítások” teljesítése nevében ártatlan gyakorlókat üldöztek, végül ők maguk is felelősségre vonhatók a bűncselekményeikért. Ezért mondta egy rendőrtiszt a munkatársainak: „Jobb lenne, ha nem lennénk olyan kemények a Fálun Gonggal szemben. Sok úgynevezett „politika” törvénytelen, és a végén még következményei lehetnek!"


A hagyományos kínai kultúrában általában úgy tartják, hogy az áldások és a szerencsétlenségek nem jönnek ok nélkül. A jó cselekedetek áldást hoznak, míg a rossz cselekedetek következményeket vonnak maguk után. Ezt mind a kínai tisztviselőkre, mind az egyszerű állampolgárokra lehet alkalmazni, és az emberekre is szerte a világon. A KKP melletti kiállás veszélyeztetheti a társadalom szabadságát, míg a rezsim elutasítása biztonságot hozhat a világjárványban és azon túl.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: From Praising Falun Gong to an All-out Campaign Against It, the Chinese Regime Tramples Human Rights

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo