ENSZ emberi jogi szakértők „elképedtek” a vádak miatt: Kína szervrablása végigsöpör a világmédián

(de.minghui.org) Tizenkét ENSZ emberi jogi szakértő június 14-én Genfben közös nyilatkozatot adott ki: „Rendkívül riasztják őket” a Kínában fogva tartott kisebbségektől, köztük a Fálun Gong-gyakorlóktól, ujguroktól, tibetiektől, muszlimoktól és keresztényektől történő szerveltávolításokkal kapcsolatos beszámolók. A Minghui weboldal itt közli az ENSZ sajtóközleményét, amelyet az AFP hírügynökség terjesztett, és amelyet a nemzetközi média is átvett. Németországban többek között a Bild, a Spiegel és a Zeit is átvette a jelentést, amely alátámasztja a Londoni Törvényszék megállapításait.


„Hitelt érdemlő információk”

Az ENSZ különmegbízottjai nyilatkozatukban elmondták, hogy hitelt érdemlő információkat kaptak arról, hogy Kínában az etnikai, nyelvi vagy vallási kisebbségekhez tartozó fogvatartottakat beleegyezésük nélkül kényszerű vér- és szervvizsgálatoknak, például ultrahang- és röntgenvizsgálatoknak vetik alá. Más fogvatartottaknak nem kell ilyen vizsgálatoknak alávetniük magukat. A vizsgálatok eredményeit a hírek szerint betáplálják egy élő szervdonorokat nyilvántartó adatbázisba. Ez megkönnyíti a szervbeszerzést.


„Úgy tűnik, hogy a Kínában végzett erőszakos szerveltávolítás bizonyos etnikai, nyelvi vagy vallási kisebbségeket céloz meg, akiket különböző helyeken tartanak fogva, gyakran anélkül, hogy megindokolnák nekik a letartóztatás okát, vagy átadnák nekik a letartóztatási parancsot” – mondták az ENSZ szakértői. „Mélységesen aggasztanak bennünket azok a jelentések, amelyek szerint a fogvatartottakkal vagy foglyokkal etnikai hovatartozásuk, vallásuk vagy meggyőződésük alapján megkülönböztető módon bánnak.”


Továbbá: „A hozzánk beérkezett vádak alapján a leggyakoribb szervek, amiket a fogvatartottakból kivesznek: szívek, vesék, májak, szaruhártyák és ritkábban májrészek. Az orvosi jellegű emberkereskedelemnek ebben a formájában vélhetően egészségügyi szakemberek, köztük sebészek, aneszteziológusok és más egészségügyi szakemberek vesznek részt.”


Az ENSZ emberi jogi szakértői már korábban, 2006-ban és 2007-ben is felvetették a kérdést a kínai kormánynak. Sajnos a Kínából érkező válaszokból hiányoztak az olyan adatok, mint a szervkiosztásra való várakozási idő vagy a szervforrásokra vonatkozó információk. Ebben az összefüggésben a szakértők szerint a rendelkezésre álló adatok és információmegosztó rendszerek hiánya akadályozza az emberkereskedelem áldozatainak sikeres azonosítását és védelmét, valamint az emberkereskedők elleni hatékony nyomozást és büntetőeljárást.


Ennélfogva egy másik ENSZ emberi jogi szakértő is aggodalmának adott hangot egy bizonyos vallási kisebbséghez tartozó foglyoktól történő szerveltávolítás gyakorlata miatt.


Az ENSZ szakértői szerint: „Az önkéntes szervadományozási rendszer fokozatos kiépítése ellenére továbbra is érkeznek információk arról, hogy Kínában az átültetésre szánt szervek gyűjtése során súlyosan megsértik az emberi jogokat.”


Aggodalomra ad okot, hogy továbbra is hiányzik a független felügyelet arra vonatkozóan, hogy a szervadományozáshoz és -elosztáshoz a fogvatartottak vagy foglyok valóban beleegyezésüket adták-e. A jelentések szerint az elhunyt foglyok és fogvatartottak családjait megakadályozzák abban, hogy a holttestükért folyamodjanak.


A szakértők ezért felszólítják Kínát, hogy haladéktalanul válaszoljon a „szerveltávolításokkal” kapcsolatos vádakra, és tegye lehetővé a nemzetközi emberi jogi mechanizmusokon keresztüli független ellenőrzést.


Mi az ENSZ különleges jelentéstevőinek a testülete?

Az ENSZ különleges jelentéstevői az Emberi Jogi Tanács úgynevezett „különleges eljárásainak” a részét képezik. Az ENSZ emberi jogi rendszerének ez a legnagyobb független szakértői testülete a Tanács független vizsgálati és megfigyelési mechanizmusait képviseli, amelyek a világ minden részén az egyes országokban fennálló helyzetekkel és emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak. A különleges eljárások szakértői önkéntes alapon dolgoznak. Ők nem az ENSZ munkatársai, és munkájukért nem kapnak fizetést. Függetlenek bármely kormánytól vagy szervezettől, és egyéni minőségükben szolgálnak.


A testület tizenkét tagja és a nyilatkozat aláírói a következők:

Siobhán Mullally, az emberkereskedelemmel, különösen a nők és gyermekek kereskedelmével foglalkozó különmegbízott;


Tlaleng Mofokeng, a mindenki számára az elérhető legmagasabb szintű testi és szellemi egészséghez való joggal foglalkozó különmegbízott;


Fernand de Varennes, a kisebbségi kérdésekkel foglalkozó különmegbízott;


Ahmed Shaheed, a vallás- és meggyőződés-szabadsággal foglalkozó különmegbízott;


Nils Melzer, a kínzással és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmóddal vagy büntetéssel foglalkozó különmegbízott;


Dubravka Simonovic, a nők elleni erőszakkal, annak okaival és következményeivel foglalkozó különmegbízott;


Fionnuala Ní Aoláin, az emberi jogok és alapvető szabadságok előmozdításával és védelmével foglalkozó különmegbízott a terrorizmus elleni küzdelem során;


Elina Steinerte (elnök-előadó),


Dr. Miriam Estrada-Castillo (alelnök), továbbá Leigh Toomey asszony, Mumba Malila úr és Priya Gopalan úr az önkényes fogva tartással foglalkozó munkacsoportból.


***

A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika vagy egyéb tartalom a hu.Clearharmony.net szerzői jogainak védelme alatt áll. A tartalom nem kereskedelmi célú újranyomtatásakor vagy terjesztésekor kérjük, tüntesse fel az eredeti címet és URL-linket, és tegye egyértelművé, hogy a hu.Clearharmony.net -ről származik.


Forrás: UN-Menschenrechtsexperten „alarmiert“ über Vorwürfe: Chinas Organraub geht durch die Weltmedien