Amikor a törvényeket kiforgatják az ártatlanok üldözése érdekében

(Minghui.org) A Római Birodalom a történelem egyik legdicsőségesebb korszaka volt. Jézus kivégzése azonban rossz előjel volt a hanyatlását és végső összeomlását megelőzően. Poncius Pilátus, Júdea római tartomány akkori helytartója tudta, hogy Jézus ártatlan, de mégis úgy döntött, hogy keresztre feszíti, komoly leckét hagyva a történelemben és a jövő számára.A gonosznak engedve

Ahogy Jézus egyre több követőre tett szert, a zsidó papok és vének attól féltek, hogy egyre kevesebben fogják őket imádni. Féltékenységből 30 ezüstpénzt fizettek Júdásnak, hogy árulja el Jézust. Miután letartóztatták Jézust, a papok bíróság elé állították, megverték, és Pilátus elé vitték."Nem találok alapot a vádra ez ellen az ember ellen" - mondta a tömegnek. De azok nem hallgattak rá, és fenntartották vádjaikat Jézus ellen.


Miután Pilátus megtudta, hogy Jézus galileai volt, és a Nagy Heródes, Júdea királyának fennhatósága alá tartozott, átadta Jézust Heródesnek. Heródes és katonái kigúnyolták Jézust, mielőtt visszaadták volna Pilátusnak.Bár hagyomány volt, hogy Páska (Pészah) ünnepén egy foglyot szabadon engednek, a tömeg Jézus helyett inkább a bűnöző Barabást engedte volna szabadon. Bár Pilátus többször megkorbácsolta Jézust, megkérdezte a tömeget, hogy szabadon engedheti-e Jézust, de a tömeg folyamatosan azt kiabálta: "Feszítsd meg! Feszítsd meg!"Pilátus azt mondta Jézusnak. "Hát nem veszed észre, hogy hatalmamban áll vagy kiszabadítani, vagy keresztre feszíteni téged?"Jézus így válaszolt: "Nem lenne hatalmad felettem, ha nem kaptad volna felülről. Ezért az, aki átadott engem neked, nagyobb bűnben vétkes."Miközben a tömeg továbbra is Jézus keresztre feszítését követelte, Pilátus a tömeg előtt megmosta a kezét. "Ártatlan vagyok ennek az embernek a vérének kiontásában." - jelentette ki. "Ez a ti felelősségetek!""Az ő vére rajtunk és a gyermekeinken szárad!" - kiabálta a tömeg.Végül Pilátus keresztre feszítésre ítélte Jézust.A lelkiismeret ellen való cselekvés ára

Pilátus tudta, hogy Jézus ártatlan, de engedett a tömegnek, és úgy döntött, hogy mégis kivégzik. Ezzel engedett a gonosznak, és megpecsételte saját sorsát.Pilátusnak számos célzása is volt. A fiát Jézus meggyógyította, és a felesége is hitt Jézusban. A felesége megpróbálta megállítani őt. "Semmi közünk ahhoz az ártatlan emberhez" - írta.De Pilátus nem hallgatott rá. Jézus halálakor több természetfeletti esemény is történt: sötétség szállt alá, a templom függönye fentről lefelé kettészakadt, a föld megremegett, és sziklák hasadtak. "Bizonyára Isten Fia volt!" - kiáltották az emberek.Pilátus is találkozott a sorsával. Száműzték és elkobozták a vagyonát. Néhány évvel később öngyilkos lett.Júdás is nyomorúságban élt, miután elárulta Jézust. Még a zsidó papok és vének is megvetették, akik fizettek neki. Bánatában visszaadta a 30 ezüstpénzt, és azt mondta: "Vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el"."Mi közünk nekünk ehhez?" - válaszolták a papok - "Ez a ti felelősségetek". Júdás ennek ellenére bedobta a pénzt a templomba és távozott. Aztán elment és felakasztotta magát. A papok utána azt mondták: "Törvényellenes ezt a pénzt a kincstárba tenni, hiszen ez vérpénz".Modern kori vallási üldözés Kínában

A fent említett tragédiához hasonlóan a kínai történelemben több vallásüldözést is végrehajtottak. Zhai Zhongkai-t, a Sui-dinasztia egyik tisztviselőjét, aki tévesen megölte Huike szerzetest, később kivégezték. Több császár is elnyomta a buddhizmust, köztük az északi Zhou Wu császár, az északi Wei Taiwu császár, a Tang Wuzong császár és a későbbi Zhou Shizong császár.Sajnos a vallási üldözés a mai Kínában is folytatódik. 2019 júliusában a Hebei tartománybeli Chengde város rendőrsége letartóztatott 34 lakost, akik a Fálun Gong tanításait olvasták, egy olyan meditációs rendszert, amely az Igazságosság - Együttérzés - Tolerancia elvein alapul. Néhányukat később szabadon engedték, de 13-at továbbra is őrizetben tartottak.A hatóságok 2020. szeptember 28-án tartottak tárgyalást e gyakorlók ellen a Luanping megyei bíróságon. Tizenegy ügyvéd védte őket. Bao Zhenxin, a Luanpingi Ügyészség ügyésze a tárgyalás előtt azt mondta az ügyvédeknek: "Sok mindent olvastam a Fálun Gongról, és tudom, hogy ezek a gyakorlók ártatlanok. Úgy védhetik őket a bíróságon, ahogy akarják".Az elnöklő bíró, Zhao Yajun szintén azt mondta: "Ők [ezek a gyakorlók] jó emberek. Ezekben a napokban sok telefonhívást kaptam a tengerentúlról ezzel az üggyel kapcsolatban".Ezeket a gyakorlókat azonban hat évig terjedő szabadságvesztésre és pénzbüntetésre ítélték.Ilyen esetek 1999 júliusa óta történnek szerte Kínában, amikor a Kínai Kommunista Párt (KKP) országos kampányt indított a Fálun Gong ellen. A Minghui jelentései szerint csak 2020-ban 622, az élet minden területéről származó Fálun Gong-gyakorlót ítéltek börtönbüntetésre a hitük miatt. Vannak köztük példamutató alkalmazottak, milliárdosok, főiskolai professzorok, doktoranduszok, tanárok, kormánytisztviselők, rendőrök, újságírók, adóügyintézők, mérnökök, informatikusok, könyvelők, fordítók, menedzserek, cégtulajdonosok, kórházi elnökök, települési tisztviselők és mások.A lelkiismeret elárulásának következményei

A korábban említett esetekhez hasonlóan néhány tisztviselő tudja, hogy a Fálun Gong-gyakorlók ártatlanok, de a KKP parancsának követése nevében mégis úgy döntenek, hogy rosszat tesznek. Ahogy az esetek száma növekszik, nemcsak ezek a tisztviselők, hanem maga a KKP is komoly következményekkel fog szembesülni a bűn miatt.Song Shixu és Liang Donghua a Henan tartománybeli Xuchang Város Közbenső Bíróságától mindketten nagyon aktívan részt vettek a Fálun Gong gyakorlók üldözésében. Több gyakorlót, köztük Shen Yuehong asszonyt, Wang Haisong urat, Chang Qing asszonyt, Bai Hongmin urat és Qu Chunrong asszonyt háromtól öt évig terjedő szabadságvesztésre ítélték. A tárgyalásaikat titokban tartották, családtagok nem vehettek részt rajtuk.2020. július 10-én mind Song, mind Liang ellen vizsgálat indult. Ezt követően 2021 januárjában eltávolították őket hivatalukból.Xuchang egyike azoknak a területeknek, ahol a Fálun Gongot a legjobban elnyomták. Néhány más tisztviselő is karmikus megtorlást kapott tetteiért. Di Huafu, a korábbi hszucsangi rendőrfőnök rákban halt meg. Li Yinqiu-t, Xuchang korábbi rendőrfőnök-helyettesét eltávolították hivatalából. Xie Youcang, a Xiangcheng 610-es iroda igazgatója hirtelen meghalt. Több más tisztviselőt is eltávolítottak hivatalából és vizsgálatot indítottak ellene, köztük Zhao Zhenhongot (a hszucsangi politikai és jogi bizottság volt párttitkára), Zhao Guoliangot (a hszucsangi ügyészség volt igazgatóhelyettese), Zhu Jianyingot (a hszucsangi középfokú bíróság volt elnökhelyettese), Wang Xinyaót (a hszucsangi középfokú bíróság volt bírája) és Peng Jie-t (a hszucsangi rendőrség volt helyettes vezetője).Más területeken is hasonló mintázat alakult ki. Pekingben legalább 527 tisztviselőnek kellett szembenéznie a következményekkel. Közülük 163-an az igazságszolgáltatásból, köztük a bűnüldözésből, az ügyészségről és a bíróságokról valók.Sanghaj, Kína legnagyobb városa szintén nagymértékben érintett az üldözésben. Lu Shengheng, egy sanghaji lakos, aki jelenleg az Egyesült Államokban él, egyik tanúvallomása feltárta, hogy rokonai, Zhou Qing és Mao Shuping hogyan vettek részt az élő Fálun Gong-gyakorlóktól való erőszakos szerveltávolításban.Sanghajban legalább 75 embernek kellett szembenéznie a Fálun Gong üldözése miatt megtorlással. Közülük 38-an az igazságszolgáltatásból valók. Wei Zhiyun, a Baoshan kerület belbiztonsági osztályának vezetője egyszer azt állította: "Nem hiszek a karmikus megtorlásban. Megteszek dolgokat a KKP-nek, mivel az fizet nekem. Az embereknek úgyis meg kell halniuk, és én nem félek". Rágalmazta a Fálun Gong alapítóját is. Körülbelül 20 nappal később hirtelen összeesett és inkontinens lett. Nem sokkal később meghalt, arca és teste eltorzult. Mindössze 42 éves volt.A KKP 1949-es hatalomátvétele óta mintegy 80 millió természetellenes halálesetet okozott. A Fálun Gong 1999 óta tartó elnyomása körülbelül 100 millió gyakorló életét és családját is érintette, valamint számos halálesetet okozott.A koronavírus alapos vizsgálata azt mutatja, hogy a világjárvány a KKP befolyásának útját követte. Wuhanban kezdődött, ahol 1999-ben a Wuhan televíziós csatorna egy hatórás videót készített a Fálun Gong rágalmazására, és ezt arra használták, hogy meggyőzzék a legfelsőbb tisztviselőket a Fálun Gong üldözésének helyességéről. Míg Wuhan volt a vírus epicentruma, más területeken, ahol a Fálun Gong a legsúlyosabb üldözést szenvedett el, szintén nagyszámú megbetegedés történt, beleértve Shenyang városát, Harbin városát, Qiqihar városát, Szecsuán tartományt és Hszincsiang tartományt.Mindezek az események azt mutatják nekünk, hogy a lelkiismeretünk védelme és az ártatlanok támogatása kritikus fontosságú az egészségünk és a jólétünk szempontjából.


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.Forrás:
When Laws Are Twisted to Persecute the Innocent