A szabad világ és a kommunizmus közötti harc (2. rész)

(Minghui.org) (1. rész)

„A kommunista államok együttesen 100 millió embert öltek meg, többet, mint az összes többi elnyomó rendszer együttvéve ugyanabban az időszakban” – írta Ilya Somin, a George Mason Egyetem jogászprofesszora a Washington Post 2017. novemberi cikkében „A kommunizmus egy évszázadának tanulságai” címmel. Példákat sorolt fel Kínában – 45 millió haláleset követte a nagy ugrást – valamint a Szovjetunióban és Etiópiában.


„Mindegyik esetben a kommunista uralkodók jól tudták, hogy politikájuk tömeges halált okoz, és mindegyikben mégis kitartottak, gyakran azért, mert a „kulák” parasztok megsemmisítését inkább jellemzőnek, mint hibának tartották” – magyarázta. „A kommunizmus igazságtalanságai nem korlátozódtak kizárólag tömeggyilkosságokra. Még a túléléshez elég szerencsés emberek is súlyos elnyomásnak voltak kitéve, beleértve a szólásszabadságot, a vallásszabadság megsértését, a tulajdonjogok elvesztését és a rendes gazdasági tevékenység büntetendőségét. Egyetlen korábbi zsarnokság sem törekedett ilyen teljes ellenőrzésre az emberek életének szinte minden vonatkozása felett.”


Sajnos a rémálom nem ért véget a berlini fal leomlásával vagy a Szovjetunió felbomlásával.


A társadalom elpusztításának menetrendje

Curtis Bowers, az idahói ház volt képviselője egyszer részt vett az USA Kommunista Pártjának (CPUSA) 1992 nyarán tartott találkozóján a kaliforniai Berkeley Egyetemen. A termet férfiak és nők töltötték be, akik többsége 50 éves vagy annál idősebb volt. Napirendjük sokkolta Bowers-t.


„Háromrészes napirendjük volt. Munkaerejüket, befolyásukat és pénzeszközeiket felhasználva támogatnák mindazt, ami tönkretenné a családjainkat, vállalkozásainkat és kultúránkat.” – emlékezett vissza Bowers az Idaho Press egy 2008-as cikkében, amelynek címe: „A kommunista menetrend utat tör a főáramunk felé.” Pontosabban a házasság helyett az együttélést támogatnák a családok elpusztítása érdekében; kiirtanák azt a profitpotenciált, amely az embereket vállalkozásalapításra ösztönözte; és elhagynák a vallás és erkölcs amerikai örökségét, hogy tönkretegyék a kultúrát.


Csupán 16 év alatt (1992-től 2008-ig) Bowers meglepődve tapasztalta, hogy mindezek a célok gyakorlatilag valósággá váltak, még mielőtt észre vettük volna. „Amikor sok olyan mainstream politikust és aktivista bírót látunk, akiknek ugyanaz a menetrendjük, mint alig 16 évvel ezelőtt a kommunista stratégáké volt, itt az ideje, hogy a hazafias amerikaiak felébredjenek és bekapcsolódjanak” – írta.


De erre csak nagyon kevesen jöttek rá. A helyzet tovább romlott, amikor a Kínai Kommunista Párt (KKP) uralkodó globális hatalommá nőtte ki magát, és továbbra is a kommunizmust támogatta a világban pénzügyileg, ideológiailag és kulturálisan.


A kommunizmus évszázados álma

Az 1921-ben alapított KKP a sztálini Kommunista Internacionálé ágaként indult. A marxizmus genetikai anyagával, amelyet a Gulag-rendszerben és nagy tisztogatásban szerzett szovjet tapasztalat táplált, a KKP nagyságrendileg, súlyosságában és átfogóságában messze felülmúlta a Szovjetunió Kommunista Pártját (SZKP). Csak a kulturális forradalomban sikeresen felszámolta a több ezer éves kínai kultúrát, és elhallgattatta az értelmiséget minden olyan hangért, amely kihívást jelentett a párt számára.


A nyugati országok, köztük az Egyesült Államok segítségével Kína a világ második legnagyobb gazdaságává vált. A Skynet rendszer részeként nukleáris fegyverekkel, több mint 300 műholddal és több mint 200 millió térfigyelő kamerával a legkorszerűbb totalitárius birodalom lett.


Az 1970-es évek végén a KKP udvariasan segítséget kért a nyugati országoktól. Miután feljutott a világ színpadára, nem vesztegette az idejét a világ alakításával – kommunista módon, Kína-modellnek nevezve. Például „az etióp pártkádereknek átfogóan megtanították, hogyan kell kezelni saját szervezeti struktúrájukat, ideológiai munkájukat, propagandarendszerüket, káderképzésüket és a párton belüli központi-lokális kapcsolatok viszonyát” – írta a Brooking Institution 2016 júliusában kiadott jelentése „Politikai pártképzés: Kína ideológiai előretörése Afrikában?” címmel.


Ez csak egy példa. Csak Afrikában az ilyen beszivárgás kiterjedt Szudánra, Namíbiára, Dél-Afrikára és másokra. A tananyag tartalmazza, hogy „hogyan kezeljék a médiát, a közvéleményt és a párt kritikáját / ellenzékét, azokat a területeket, amelyekre a Kínai Kommunista Párt nagyon büszke” – írta a jelentés.


Afrikától kezdve Hollywoodig, a kultúrától az oktatásig, a környezettől a családi értékekig és a nemi tudatosságig a marxizmus mára az ellenkultúra és az erkölcsellenesség ideológiáival uralta a világot. Az emberek lassan maguk mögött hagyják a hagyományos bölcsességet, a hiten alapuló erővel együtt.


Állítólag a KKP-nak van egy titka. A párt 1921-es megalakulása óta Mao Ce-tung arról álmodozott, hogy a párt megalakulásától számított 100 éven belül felváltja a világot uraló USA-t. Bár az ötlet abszurdnak hangzott, a KKP tisztviselői követték azt és a modern időben Kína százéves stratégiájának hívják.


A kínai Szecsuán tartományban a 2008-as földrengés után katonai szakértők észrevették, hogy sugárzási technikusok ezrei rohantak a régióba. A furcsán összeomlott dombokkal együtt feltételezték, hogy beomlott alagutakról van szó, amelyek atomfegyvereket tárolnak. A Georgetown Egyetem kutatócsoportja megerősítette a China Central Television üzenetét, miszerint Kínának 3000 mérföldes alagútja van. Három év kemény munka után arra a következtetésre jutottak, hogy Kínának akár 3000 nukleáris feje is van egy rendszerben – jelentette a Washington Post egy 2011-es cikkében, amelynek címe: „Georgetowni hallgatók fényt derítettek Kínának az atomfegyverek számára szolgáló alagút-rendszerére”.


Amikor a koronavírus kitört Wuhanban 2019 végén, a KKP minden eszközzel megpróbálta blokkolni az információkat. Ennek ellenére ötmillió ember hagyta el Wuhant, mielőtt 2020 januárjában lezárták volna, és az egész világra kiterjesztették a betegséget. Több mint 50 millió fertőzött és több mint 1,3 millió ember halálával a világ ráébredt az általuk okozott kárra és a KKP jellegére.


Egy háború a jó és a gonosz között

Az 1980-as években Reagan kampányt indított a Szovjetunió megfékezése érdekében, amely az összeomlásához és a szabadság korszakához vezetett. Negyven évvel később, amikor a Kína által vezetett kommunizmus veszélyezteti a világot, új csata kezdődött.


Még a koronavírus-járvány előtt a KKP a világ számos részét megvette a gazdasági erejével. Korrupcióval fertőzötten az emberek fokozatosan elveszítették immunitásukat és erejüket, hogy ellenálljanak a KKP befolyásának.


A koronavírus, amely összeköttetésben állt a Wuhani Virológiai Intézettel, az egyetlen kínai 4. szintű biológiai biztonság (BSL-4) laboratóriummal, számos olyan országot vagy régiót sújtott, amelyekre a KKP erősen hatott.


Szerencsére sok ember kezdett felébredni a rémálomból. „El kell mondanunk az igazat. Kínának ezt a megtestesülését nem kezelhetjük normális országként, csakúgy, mint bármelyik másikat” – mondta Michael Pompeo akkori amerikai külügyminiszter a Richard Nixon Elnöki Könyvtárban és Múzeumban 2020. július 23-án. „Ha a szabad világ nem változik, a kommunista Kína biztosan megváltoztat minket. Nem lehet visszatérni a korábbi gyakorlatokhoz, mert kényelmesek vagy megfelelőnek tűnnek.”


Míg a kommunista országok számtalan tragédiát szenvedtek el, a nyugati országok számára is kockázatos, hogy a kommunizmus kísértete veszélyezteti őket. „Visszamentem, és elolvastam a „Meztelen kommunistát”, és ennek végén Skousen megjósolta, hogy egy napon hamarosan nem lesztek képesek megtalálni az igazságot sem az iskolákban, sem a könyvtárakban, sem másutt, mert nem lesz soha többé nyomtatásban. Tehát össze kell gyűjtenetek azokat a könyveket. Ez egy olyan ötlet, amelyet Cleon Skousentől olvastam az 1950-es években megjelent könyvéből, a Meztelen kommunistából, és ahol egyszer beszélt ennek az országnak a történelméről, amely elveszik, mert azt értelmiségiek és kommunisták és minden más eltérítik. És azt hiszem, ott vagyunk” – mondta Glenn Beck, a Glenn Beck Rádió műsorvezetője.


Fantáziának hangzik? Nézzetek körül körülöttünk, és az ember megtalálhatja azt a kemény valóságot, hogy a tényeket gyakran hazugságként sorolják be, míg a hazugságokat tényeknek állították be. Amint a kommunizmus befolyása világszerte elterjed globális gyűlöletet keltve, a jó és a rossz harca elkezdődött.


Egy ébresztő felhívás

Az emberi történelem során számtalan konfliktus, csata és háború volt. Legtöbbjük csak területi és / vagy etnikai kérdésekkel kapcsolatos helyi vitákat foglal magában. Nagyon ritkán fordult elő olyan mindenre kiterjedő veszély, amely az egész emberiséget fenyegette.


A világ legerősebb nemzeteként az Egyesült Államok kritikus szerepet játszott az elmúlt évszázadban. A hitre és a vallásszabadságra alapozott Amerika úgy véli, hogy mindaddig áldottak vagyunk, amíg követjük elveinket és méltóságunkat. „Egy nemzet Isten alatt, oszthatatlan, mindenki számára szabadsággal és igazságossággal” – ez egy mottó volt, amely a hűségeskübe volt írva.


Az ilyen elvek megvédése nem volt egyszerű. Az 1950-es években az Egyesült Államokban folytatott jelentős antikommunista kampányoktól eltekintve az amerikai vezetők erőfeszítései a kommunizmus ellensúlyozására nagyon korlátozottak voltak.


Az ötvenes évek antikommunizmus-kampányát gyakran modern keresztes hadjáratnak tekintették. Amint a sorozat 1. részében leírtuk, a marxizmus a sátánizmusból származott. A gyűlölet és az erőszak áll a középpontjában, megtéveszti az embereket és széles körben hazugságokkal terjed.


Hasonlóan Richard Wurmbrand Mark & Satan című könyvéhez, amelyet e sorozat 1. részében ismertettünk, Terry Cook 2010-ben egy könyvet adott ki „Adj nekem szabadságot!: És halál a Sátán kommunista Új Világrendjére!” címmel! Három évvel később kiadott egy könyvet „Forradalom! A kommunizmus a sátánizmus álruhában!” címmel, amelyben azt írta: „A kommunizmus a sátánizmus álruhában! Sokkal több, mint egy egyszerű politikai rendszer! Az ördögimádás vallási rendszere is.”


Ez hasonló ahhoz, amit a Biblia leír: „Jaj azoknak, a kik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak; a kik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik, és teszik a keserűt édessé, s az édest keserűvé!” (Ésaiás próféta könyve 5:20, Károli Biblia)


„Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól; mert hazug és hazugság atyja.” (János 8:44)


Adam Weishaupt, az Illuminátusok alapítója a társadalmi rend megzavarását és annak titkos végrehajtását szorgalmazta. „Amikor az ember kormányzat alatt él, elesett, értéke eltűnt, és természete elhomályosult” – mondta. „Az összes eszköz közül, amelyet ismerek az emberek vezetésére, a legeredményesebb egy rejtett titokzatosság.”


Karl Marx viszont hozzátette, hogy a cél csak brutalitással érhető el. „Ők [a kommunisták] nyíltan kijelentik, hogy céljaikat csak az összes létező társadalmi feltétel erőszakos megdöntésével lehet elérni” – magyarázta.


A kommunizmus a vallást is az ellenségének tekinti – mondta Paul Kengor, a 2020-ban megjelent Az ördög és Karl Marx: A kommunizmus hosszú menetelése a halál, a megtévesztés és a beszivárgás útján című könyv szerzője. Míg Marx a vallást a „tömegek ópiumának” és a „lélektelen körülmények lelkének” nevezte, Vlagyimir Lenin azt állította, hogy „nincs semmi utálatosabb, mint a vallás”, és hogy „egy istenség minden imádata nekrofilia (halottgyalázás)”.


Kengor szerint napjainkban sokan tévesen karolják fel a szocializmust vagy a kommunizmust anélkül, hogy tudnák, mi is az. „Nevezetesen Marx szörnyű rasszista kijelentéseit a feketékről, undok antiszemitizmusát, és az életében szereplő nők tragikus sorsát, a feleségétől kezdve a két lányán át, akik öngyilkosságot követtek el a férjükkel kötött öngyilkossági paktumban, egészen a családi dajkáig, akit Marx a felesége háta mögött teherbe ejtett” – mondta.


„Bár Kelet-Európa kommunista rendszerei felbomlottak, a kommunizmus kísértete nem tűnt el. Éppen ellenkezőleg, ez a gonosz kísértet már uralkodik a világunkon, és az emberiségnek nem szabad az optimizmus téves érzésének menedéket adnia.” – írta a 2018-ban megjelent Hogyan uralja világunkat a kommunizmus kísértete című kötetben: „A kommunizmus nem a gondolkodás irányzata, és nem is doktrína, és nem is sikertelen kísérlet az emberi ügyek rendezésének új módjára. Ehelyett ördögként kell érteni – egy gonosz kísértetként, amelyet gyűlölet, degeneráció és az univerzum más elemi erői kovácsoltak.”


A választásunk és a jövőnk

Miközben a KKP a világ országaiban pusztít, koronavírusjárványt, emberi jogi jogsértéseket és kommunista ideológiát hozva, Kínában sok polgár felébred a KKP 1921-es megalapítása óta eltelt 99 év rémálmából. Köztük vannak a Fálun Gong gyakorlói, egy olyan meditációs rendszeré, amely az Őszinteség-Együttérzés-Tolerancia elvein alapul.


Az 1992-ben a nyilvánosság előtt bemutatott Fálun Gong 1999-re mintegy 100 millió embert vonzott Kínába, óriási fizikai és szellemi előnyei miatt. Számtalan esetet dokumentáltak a Minghui.org honlapon arról, hogy Fálun Gong-gyakorlók hogyan tértek vissza az egészségükhöz és javították ki az elmetermészetüket. Családi viszályokat simítottak el, széthullott családokat egyesítettek, és az elveszett lelkek visszanyerték a reményt az életre és a jövőre.


1999 júliusában azonban Jiang Zemin volt KKP-vezető országos kampányt indított a Fálun Gong elnyomására. Az elmúlt 21 évben számos gyakorlót tartóztattak le és tartottak fogva fogolytáborokban, munkatáborokban és börtönökben, mert fenntartották hitüket a Fálun Gongban. A fizikai kínzásokon és mentális bántalmazáson kívül néhány gyakorló az erőszakkal végrehajtott szervrablás áldozatává is vált.


Ellentétben más csoportokkal, amelyeket a KKP üldözött és felszámolt számos politikai kampány során, a Fálun Gong-gyakorlók szilárdan a hitükben maradtak a kemény üldözés ellenére. Úgy hiszik, nincs semmi rossz abban, ha a Fálun Gong Őszinteség-Együttérzés-Türelem elveinek megfelelően élnek, hogy jobb állampolgárok legyenek. Abban is hisznek, hogy az igaz győzni fog.


A kommunista kiáltvány elején Marx ezt írta: „Kísértet járja be Európát – a kommunizmus kísértete”. Az elmúlt évszázadban a keresztények és katolikusok szellemi ereje kritikus szerepet játszott abban, hogy megszabadítsa az embereket a kommunizmus okozta befolyástól.


Az ázsiai országokban a buddhizmus hagyománya és Kínában az 5000 éves isteni kultúra is segítette a lakosságot abban, hogy a sátáni kommunizmus helyett a lelkiismeretéhez ragaszkodjon. A 21. században a Fálun Gong és az Őszinteség-Együttérzés-Türelem elvei számtalan embert inspiráltak a világ minden táján arra, hogy felismerjék, hogy a kommunizmus alapvetően ellentmond a hagyományos értékeknek, utat mutatva az embereknek abban, hogy távol maradjanak a gonosztól és visszaszerezzék a szabadságot.


A Kilenc kommentár a kommunista pártról című könyv 2004-es megjelenése óta több mint 360 millió kínai jelentette be, hogy kilép a KKP szervezeteiből. Ahogy világszerte egyre több ember ébred fel és áll ki az alapelvek védelmében, a kommunista ideológiának nem lesz hol maradnia, és azonnal ki lesz tisztítva.


Addigra elszakadunk az évszázados rémálomtól, és biztonsággal, szebb jövővel leszünk megáldva.


(Vége)


Forrás:The Battle Between the Free World and Communism (Part 2)


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett összes cikket, grafikát és tartalmat szerzői jog védi. Nem kereskedelmi felhasználásuk megengedett, ha hivatkoznak az eredeti cikk címére és hivatkozására.