Előrehaladni a művelésben

Üdvözlet Tisztelt Mester! Üdvözlet gyakorlótársak!


A Fát az egyetemen kaptam meg 2007-ben Dublinban. A szívem mélyén mindig tudtam, hogy a Fálun Dáfá egy nagyon különleges gyakorlat, amely különbözik az egészségmegőrző hétköznapi csigong gyakorlatoktól. Az emberi ragaszkodásaimnak köszönhetően hiányosan értettem meg a Fát, végül abbahagytam a gyakorlást. 2013 elején felismertem, hogy amit igazán gyakorolni szeretnék az a Fálun Dáfá. Mindig is tudtam, hogy a Fálun Dáfá egy csodálatos művelési gyakorlat, amely különbözik minden más művelési rendszertől. Azt követően, hogy 2013-ban újra kezdtem a művelést, éreztem, hogy a Mester nem adott fel.


Eltávolítani a gondolat karmát és megerősíteni a hitemet a Fálun Dáfában
Néhány héttel azután, hogy újra kezdtem a Fálun Dáfá gyakorlást, volt egy nagyon rossz álmom. Mikor felébredtem az álomból és később tanultam a Mester írását, olyan érzésem támadt, mintha azt mondaná, hogy eldeformálodott a Fálunom. Miután elolvastam a Mester írását, megdöbbentett és mélyen felzaklatott; soha nem hittem volna, hogy kárt okozhatok az igazán nagyszerű Mesternek. Ezért úgy éreztem, hogy nem folytathatom a művelést a Dáfában. Napokig végtelenül szomorú voltam. A ragaszkodásomnak köszönhetően olyan érzésem volt, mintha a gondolati démonok elkezdték volna körbefonni az elmémet; az elmém elkezdett nagyon rossz gondolatokat termelni, amelyeket nem tudtam kontrollálni. Folyamatosan próbáltam elnyomni ezeket a gondolatokat, azonban ez nagyon intenzív tudatos erősfeszítést és sok energiát igényelt. Elhatároztam, hogy nem hagyom, hogy elvegyék azt, ami a legjobb nekem, eljutottam ahhoz ponthoz, hogy nem voltam biztos benne, hogy képes vagyok-e eltávolítani ezeket a gondolatokat. Ahogy felmerült ez a gondolat, a rossz gondolatok hirtelen nagyon erősek lettek. Olyan volt, mintha rám zuhantak volna. Nehéz volt bármilyen kiutat is találni ebből a helyzetből. Úgy éreztem, hogy képtelen lennék erről bárkivel is beszélni, mivel azt gondoltam, hogy az külső segítség keresése lenne. Ezenkívül attól is féltem, hogyha a barátaim tudtára jutna a rossz gondolataim, akkor lehet, hogy azt hinnék, hogy mindez a Fálun Dáfá gyakorlásának eredménye. Nem akartam, hogy negatív gondolatuk legyen a Dáfáról, mivel azzal tisztában voltam, hogy a Dáfá jó, és hogy a problémáimat az őszintétlen elmémnek köszönhetem.


Végül eljutottam arra a pontra, amikor már úgy éreztem, hogy nem vagyok képes művelni magam a Fálun Dáfában. Elmondtam az egyik gyakorlónak, hogy szeretném visszaadni a könyveket, mivel nem érzem magam méltónak arra, hogy Dáfá tanítvány legyek. Akkoriban volt egy olyan kívánságom, miszerint a könyvek kerülhessenek valakihez, aki őszintén művelődik a Fálun Dáfában, mivel egész végig tudtam, hogy a Dáfá jó. A gyakorló megosztotta velem a megértését és bátorított, hogy tanuljam a Fát és csináljam a gyakorlatokat, ha szeretném folytatni a művelést. Igazán szerettem volna folytatni a gyakorlást; azonban féltem, hogy méltatlan vagyok rá. A gyakorló bátorított, hogy tanuljam a Fát és végezzem a gyakorlatokat. A Fá tanulást követően a rossz gondolatok átmentileg elcsendesedtek és az elmém sokkal békésebb és tisztább lett, és nagyon élveztem a Fá tanulást. Ismételten úgy éreztem, hogy a Mester nem adott fel. Úgy érzem a mi Jóságos Mesterünk a legnagyszerűbb, amiért adott nekem még egy lehetőséget, hogy folytathassam a művelést a Dáfában.


Amikor visszagondoltam erre a tapasztalatra, felismertem, hogy emberi gondolkodást használtam, hogy legyőzzem ezeket, ahelyett hogy a Fát vettem volna alapul, amelyet a Mester tanított nekünk. Egyszer emlékeztem a Fára, amit a Mester tanított, és ez arra ösztönzött, hogy elnyomjam azokat a mocskos gondolatokat, és a gondolat-karma egyre gyengébb és gyengébb lett. Az Esszenciák a Továbbhaladásra II, A beavatkozás elkerülése című cikkben a Mester ezt tanítja: „A Fá képes áttörni minden ragaszkodást, a Fá képes elpusztítani minden gonoszt, a Fá képes megcáfolni minden hazugságot és megerősíteni az őszinte gondolatokat.” Hálás voltam a lehetőségért, hogy művelhetem magam. Ezeken a tapasztalatokon keresztül a bizalmam a Dáfában egyre megerősödött, képes lettem eltávolítani a karmát és megemelni a xinxingemet. Valamint határozottabb lettem a művelésben, mivel mélyebben megértettem azon kiváltságos helyzetet, hogy Dáfá tanítvány lehetek, és hogy ez milyen értékes.


Megtanulni együttműködni a gyakorlókkal a Dáfá tanítványok projektein keresztül
2013 őszén volt olyan szerencsém, hogy részt vehettem a Zhen Shan Ren Művészeti Kiállításon Glasgow-ban a Pollock House-ban. Akkoriban két munka között voltam, így ott lehettem egész idő alatt a kiállításon. Ez volt az első alkalom, amikor megtapasztalhattam, hogy a Dáfá tanítványok hogyan működtetnek Dáfá projekteket.


A kezdetektől láttam, hogy a Dáfá tanítványok nagyon keményen dolgoznak azon, hogy népszerűsítsék a Zhen Shan Ren Művészeti Kiállítást és ugyanolyan keményen dolgoznak azon, hogy létrehozzák a kiállítást. Korán reggel kezdtünk, és jó néhány órát azon dolgoztunk, hogy biztosítsuk, hogy a hely tökéletesen alkalmas legyen a kiállítást megtekintő reprezentatív embereknek. A gyakorlók gondoskodtak arról is, hogy mindent rendben hagyjanak, amikor elmennek, mintegy tiszteletük jeléül a Pollock House vezetőségének. Minden reggel felkeltünk, hogy őszinte gondolatokat küldjünk. Ezt Fá tanulás és gyakorlás követte. Igazán nagyra értékeltem ezt a környezetet a Dáfá gyakorlókkal, hogy őszinte gondolatokat küldünk, tanuljuk a Fát és csináljuk a gyakorlatokat.


Az Esszenciák a Továbbhaladásra, Gyökerestől kitépni című cikbben a Mester ezt tanítja: „A művelés alatt minden eszközt be fogok vetni, hogy felfedjem a ragaszkodásaidat, hogy a gyökereiktől tépjem ki őket.” Következésképpen volt olyan időszaka a projektnek, ahol úgy éreztem, a Fáról való megértésemet vizsgálják éppen, az elhatározásomat, hogy kellően támogatom-e a projektet és az érző lények megmentését. Néhány reggelen fáradtnak éreztem magam; a Fá tanulása közben az elmém vándorolt és képtelen voltam koncentrálni. Időnként úgy éreztem, hogy aludni szeretnék még, és csak később akartam csatlakozni a projekthez. Az egyik nap különösen álmosnak éreztem magam, de a szívemben tudtam, hogy a kiállításra kell mennem a gyakorlótársakkal. Mivel mások már elmentek, elhatároztam, hogy csatlakozom hozzájuk, így hívtam egy taxit és igyekeztem a kiállításra. Ez egyben egy nagyon jó lehetőség is volt, hogy beszéljek a taxi sofőrnek a Zhen Shan Ren Művészeti Kiállítás értékeiről. Miután megérkeztem, megosztottam a tapasztalatomat a gyakorlótársakkal, és folytattam a gyakorlatok végzését. A gyakorlatok után nagyon energikusnak éreztem magam, és minden porcikámban éreztem, hogy készen állok az érző lények megmentésének munkájára.


Volt egy nap, amikor úgy találtam, hogy nehéz koncentrálni a gyakorlatok alatt. Azt is észrevettem, hogy a nap korábbi részében az elmém vándorolt a Fá tanulása közben. Miután őszinte gondolatokat küldtem, a koordinátor megkért, hogy segítsek népszerűsíteni a kiállítást. Kimerültnek éreztem magam. Beszéltem a koordinátorral, és megkérdeztem, hogy rendben lenne-e, ha még mielőtt kimegyek, tanulnám a Fát. Azt mondta, hogy szükség van rá, hogy osztogassam a szórólapokat az embereknek. A Zhuán Fálun 4. fejezetében a Mester azt mondja: „Mindig könyörületes és jó vagy másokhoz, mindig másokra gondolsz.” és „Természetesen jóindulatúan elmagyarázhatjuk a dolgot és világosan ki is fejezhetjük azt – ez így rendben van.“ Láttam, hogy a koordinátor igazán azt szeretné, hogy kimenjek, hogy megmenekülhessenek az érző lények. Amikor képés voltam az ő nézőpontjából szemlélni a helyzetet, megosztottam vele a megértésemet: miszerint szeretnék érző lényeket megmenteni, de mivel nem tudtam jól tanulni a Fát és fáradt voltam, ezért úgy éreztem, hogy nem tudnám jól csinálni a munkát. A gyakorló megértette az aggodalmamat és azt javasolta, hogy tanuljam a Fát egy darabig. Egy pillanattal azután, hogy elváltunk a gyakorlóval, azonnal energikusnak éreztem magam, és egyáltalán nem voltam fáradt. Megosztottam néhány szóban a gyakorlókkal a csodálatos tapasztalatomat.


A közelmúltban részt vettem a Zhen Shan Ren Művészeti Kiállításon az Egyesült Királyságban, és nemrég együtt dolgoztam a gyakorlókkal Írországban, hogy létrehozzanak egy heti megbeszélést az ír gyakorlókkal. Remélem, hogy meg tudom osztani és át tudom adni a tapasztalatomat a gyakorlóknak Írországban. Remélem, hogy a projekt információinak megosztásán keresztül, jól tudunk együtt dolgozni, hogy létrehozzunk egy igazán gyönyörű és különleges kiállítást rendkívül professzionális módon.


Hong Fá (a Fá terjesztésére rendezett események) a kínai városnegyedben
Miután megosztottam a tapasztalatomat a Zhen Shan Ren Művészeti Kiállításon dolgozó gyakorlókkal Glasgow-ban a kínai negyedben kivitelezett rendezvényekről, tudtam a szívemben, hogy ez a hely a kulcs a Fá terjesztésére szervezett eseményekhez és a kínai emberek eléréséhez. Nyugati emberként úgy éreztem, hogy tudnék segíteni áttörni a KKP által kreált hazugságokat, miszerint csak kínai emberek gyakorolják a Fálun Dáfát.


Tapasztalatom a kínai negyedben tartott Hong Fáról nagyon erőteljes. Felismertem a gyors közös munkának a fontosságát, hogy eltávolítsuk a zavarást, amikor a Hong Fá helyszínét megzavarták, amikor egy vállási csoport elkezdett hangosan énekelni nagyon közel ahhoz a helyhez, ahol a Hong Fát tartottuk, és amikor az emberek elkezdték kritizáni a Dáfát. Mindig is úgy éreztem, hogy a gyakorlók nagyon keményen megdolgoznak azért, hogy leleplezhessék a gonoszt, hogy feltárják az igaz tényeket, és hogy bemutassák az embereknek a Fálun Dáfá szépségét, valamint az Őszinteség, Jóság és Tolerancia szépségét.


Abban a szerencsében volt részem, hogy 2013 vége felé a legtöbb hétvégén részt vehettem a Hong Fán a kínai negyedben. Ezekkel sok tapasztalatot szereztem a Hong Fá kivitelezéséről és az igaz tények tisztázásáról, valamint értékes lehetőségeket biztosított nekem a xinxingem emeléséhez. A közelmúltban észrevettem egy nagy kínai közösséget Birminghamben, és úgy éreztem, hogy a figyelmem leginkább Birgminghamre és Sratford-upon-Avon-ra irányul. A munkán és a tapasztalat megosztáson keresztül együtt dolgozunk a birgminghami gyakorlókkal, hogy tisztázzuk az igaz tényeket, leleplezzük a gonoszt, segítsünk a kínai embereknek kilépni a KKP-ből, és segítünk az embereknek megismerni a Fálun Dáfá szépségét.


Keményen dolgozni a kéjvágy ragaszkodásának elengedésén
Amikor 2013 elején visszatértem a Fálun Dáfá gyakorlásához, a vággyal kapcsolatos gondolataim enyhültek. Azonban néhány héttel ezelőtt zavart a vágy démona. Szenvedtem és engedtem a kísértésnek, szánalmasnak éreztem magam. A zavarást követően megpróbáltam eltávolítani, ami történt, és próbáltam folytatni a művelési utamat, úgy mint előtte. Azonban ismételten zavart, és újra kísértésbe estem, és ismételten nagyon sajnáltam. Miután újból zavart és erre megosztottam ezt a problémát a gyakorlókkal, felismertem, hogy folyamatosan elhessegettem a dolgot, ahelyett hogy megragadtam volna a lehetőséget, hogy magamba nézzek, és alapvetően megoldjam a kérdést. Miután magamba néztem, megkérdeztem magamtól, hogy tulajdonképpen mitől szenvedek? Miért művelem magam? Miután feltettem magamnak ezeket a kérdéseket, felismertem, hogy a Fálun Dáfában való művelődésem célja meglehetősen önző; azért művelődtem, hogy elérjem a Beteljesülést. De a gondolataimban még mindig nem állt a Dáfá az első helyen, még az általam képviselt érző lényekre sem voltam tekintettel. Azt követően, hogy ezt realizáltam, megváltoztattam az elgondolásomat a művelésről, és elhatároztam, hogy a Dáfát teszem az első helyre és a Fához igazítom magam.


Továbbra is zavart a vágy démona. Újabb megosztások és magamba nézés után felismertem, hogy a gondolati karma ellenőrzése alatt állok, és a gondolati karma azt akarja, hogy belém jöjjön a vágy démona. Miután fel tudtam ismerni, hogy amit valóban akarok az az, hogy megszabaduljak a gondolati karmától, és tanuljam és hasonuljak a Fához, úgy találtam, hogy a zavarás is kevesebb lett. Azonban felismertem, hogy van még néhány ragaszkodásom, amelyeket nem tudtam elengedni. Miután magamba néztem, felismertem, hogy nagyon erős ragaszkodásom van a kényelemhez. Felismertem, hogy ez a ragaszkodás befolyásolja az őszinte gondolatok küldését reggelente, valamint a késéseimet, a gyakorlatok végzését reggelente, és azt, hogy képtelen vagyok teljes lótuszpozícióban ülni. Továbbá hasonlóságokat fedeztem fel a lustaság és a kényelmesség között. Most, hogy felismertem ezeket az erős ragaszkodásokat, elhatároztam, hogy megszüntetem azokat, és folytatom a művelési utam gyakorlását.


Tapasztalatom a Shen Yun promóció alatt
Ez volt az első évem a Shen Yun promócióban. A Birmingham-i promóció elejétől kezdve részt vettem a Fá tanuláson, a színházak előtti szórólapozásban és a hétvégenkénti postaládákba történő szórólapok kihordásában. E-mailben egy kör levél érkezett a csoportnak, amely arról érdeklődött, hogy ki tudna segíteni a bevásárló központokban a jegyárusításban. Kezdetben vonakodtam, hogy elkötelezzem-e magam, de amikor kerestem a kifogásom mögött rejtőző okot, nem találtam ennél jobb dolgot, amit tehetnék. Eldöntöttem, hogy részt veszek a Shen Yun promócióban a bevásárló központokban. A Solihull-ban kezdtem, és találkoztam a gyakorlókkal, akik tapasztaltak voltak a Shen Yun promócióban. Rövid csevegés után átvettük, amit tudtunk a Shen Yunről. Gyorsan azonosítottuk, hogy milyen információkat kell még elsajátítanom. Kezdetben féltem megszólítani idegeneket, de kitartó próbálkozással megtanultam, hogy mit válaszoljak, ha az emberek megkérdezik, hogy miről van szó. Azt is felismertem, hogy a félperces Shen Yun bemutató kisfilm energiája felketi az emberek érdeklődését. Miután beszéltem az embereknek a Shen Yun értékeiről, nagyon energikusnak éreztem magam. Tudtam, hogy amit csinálok nagyon hasznos; segíteni az embreknek, hogy megismerjék az 5 000 éves kínai civilizációt, a tradicionális kínai kultúra és a Shen Yun szépségét.


Az is egy csodálatos tapasztalat volt, hogy együtt dolgozhattam tapasztalt gyakorlókkal. A gyakorlók megmutatták, hogy hogyan működik a TV, amely lejátsza a rövid bemutató filmet a Shen Yunről, hogyan találom meg az információt, amelyhez szükséges egy mini adathordozó úgy, mint más technikai felszerelések. Ez az információ nagyon hasznosnak bizonyult, mivel legközelebb olyan bevásárló központban voltam, ahol számos technikai felszerelés volt. Szerencsére meg tudtam birkozni velük, mivel megmutatták, hogy hogyan tudom megoldani ezeket. Valamint megragadtam az alkalmat, hogy átadjam a gyakorlóknak azt, amit megtanultam, így ha lesz valami technikai dolog a jövőben, akkor ők is meg tudják majd oldani. A bevásárló központos promóción keresztül magabiztosabb lettem, amikor beszéltem az emberekkel a Shen Yun értékeiről. Amikor más gyakorlókkal szórólapokat osztogattunk a postaládákba, átjöttünk egy szépséges Country Klubbon. Először csak szórólapokat hagytunk ott. Mikor másodjára visszamentünk, nagyobb erőfeszítést tettünk, hogy megoszthassuk a Shen Yun értékeit, ahelyett hogy csupán csak megkérdeztük volna, hogy hagyhatunk-e a klubban Shen Yun szórólapokat.


Előrehaladni
A lehető legnagyobb kiváltságnak tekintem, hogy Dáfá tanítvány lehetek. Elhatároztam, hogy még szigorúbb leszek magammal a művelésben. Elhatároztam, hogy fejlesztem a kínai tudásomat, azért hogy még jobban tudjak kommunikálni a kínai emberekkel, és különösképpen, hogy segíthessek nekik kilépni a KKP-ből. Remélem, hogy még több hívást tudok intézni a kínai rendőr állomásokra és agymosó központba az MBCP projekten keresztül (amit a nyugati gyakorlók számára hoztak létre), hogy így segítsek nekik megismerni a Fálun Dáfá üldözéséről az igazságot, és megszüntetni a gonosz kontrollját. Remélem, hogy képes leszek növelni a Fá tanulás, a gyakorlatok és erős őszinte gondolatok végzésének idejét, és remélem, hogy képes leszek a munkán keresztül, a tapasztalat megosztáson és a gyakorlótársak bátorításán át arra is, hogy kialakítsak egy jó művelési környezetet, ahol az érző lények megkaphatják a Fát, és a gyakorlók fejlődhetnek. Ez az én művelési tapasztalatom és megértéseim a korlátozott szintemen. Ha valami nem megfelelőt találtok benne, kérlek mutassatok rá kedvesen.


Köszönöm Mester. Köszönöm gyakorlótársak.