Zhuge Liang, az intelligencia és stratégia jelképe

Zhuge Liang (Kr. u. 181-234) egy neves politikai tanácsadó, katonai stratéga, gépészeti és matematikai zseni volt. Liu Bei sikeresen megalapította a Shu-Han királyságot, hála Zhuge Liang tanácsainak és stratégiáinak. Liu Bei halála után egész életét a királyságnak szentelte kormányzóként és kancellárként.

Zhuge Liang, az intelligencia és stratégia jelképe (Blue Hsiao)

Fiatal remeteként, Zhuge Liang „összekuporodó sárkány”-ként volt ismert a világtól elvonultan élő értelmiségi körökben a nagy bölcsességei miatt. A történetek elmondják nekünk, hogy Liu Bei harmadik látogatásán (két korábbi látogatásának elutasítását követően) beleegyezett, hogy elhagyja a magányos életét és segít az akkor még jelentéktelen Liu Bei-nek, hogy helyreállítsa a Han dinasztiát a káosz időszakában.


Ő tervelte ki a Keleti Wu-val való szövetség megalkotását, és megnyerte a Vörös Sziklák csatát.


A tanácsára Liu Bei egy kis, alap nélküli katonai figurából a Shu-Han királyság királyává vált. A kölcsönös, nagy bizalom közöttük oly erőssé vált, hogy Liu Bei a halálos ágyán Zhuge Liang-ra bízta a királyságát és a fiát, és megkérte őt, hogy vegye át az uralkodást, ha a fia nem bizonyul jó uralkodónak.


Kormányzóként Zhuge Liang nagy hűséget mutatott Liu Bei fia felé, és az egész életét pihenés nélkül a segítésével töltötte, hogy megszilárdítsa a királyságot, és hogy bővítse a területet.


A déli klánok megnyugtatása erkölccsel

Mikor Zhuge Liang elfoglalt volt a Keleti Wu-val való kapcsolatok összehangolásával Liu Bei halála után, a Shu-Han királyságot a déli klánok zaklatták egy Megh Huo nevű főkolompossal. Liang hamarosan kampányt indított a déli klánok ellen, és elfogták Meng Huo-t, aki akkor nem volt hajlandó lemondani. Miután megkínálta őt jó ételekkel, Zhuge Liang szabadon bocsátotta és megengedte neki, hogy újraszervezze a klánjait, és hogy újra csatákat vívjanak.


Ez a szokatlan elfogás-kiadás körforgás egy jó darabig megismétlődött. Mikor hetedik alkalommal fogták el a főkolompost, meg volt győződve arról, hogy nem hasonlít Zhuge Liang-ra sem katonai stratégiában, sem pedig emberi méltóságban. Megadta magát, és helyi kormányzóvá nevezték ki, hogy lecsillapítsák a lakosságot. A béke több éven át fennmaradt.


Északi kampányok a Wei ellen

Miután megbékéltek a déli klánok, Zhuge Liang elkezdte az északi kampányok sorozatát Wei ellen. Hátrahagyott számunkra számos érdekes történetet, és az egyik legismertebb ezek közül az „Üres erőd stratégiai használata“ címet viseli, egy legendás történet szerint.


Mikor az egyik arrogáns Shu-Han katonai tisztviselő elvesztett egy fontos átjárót az arroganciája miatt, Zhuge Liang néhány polgári hivatalnokkal és egy maroknyi katonával ki volt téve Wei hatalmas csapatainak egy üres erődben. Hogy megtévesszék az ellenséget, Zhuge Liang megparancsolta, hogy nyissák ki az összes erődítménykaput, és öreg polgárok söpörjék az utat. Ő maga a városi toronyban teljes nyugalomban elkezdett hagyományos citerán játszani, miközben két szolgája állt mellette. A felvonuló Wei csapatok parancsnoka, aki Liang riválisa volt hosszú évek óta, elképedt, és csapdát gyanított, ezért visszavonult. Zhuge Liang később elmondta az izgatott hivatalnokoknak, hogy ez csak egy bizonyos gyanakvó katonai parancsnok miatt működött csak, aki úgy hitte, hogy Zhuge Liang sosem vállal kockázatot.


Zhuge Liang a hűség és a tisztesség elvével állt a Shu-Han királyság mellett, és sosem szegte meg a hivatalnokainak vagy katonáinak tett ígéretét. Az élete tele volt legendás történetekkel, néha természetfeletti képességekkel összekapcsolódva. Feltalálta az ún. fa ökröket és a lebegő lovat, amely hatékonyan szállítja az ellátmányt a sík vidéken vagy a folyón keresztül. Kidolgozott egy többcsavaros tüzelő számszeríjat a csapatainak, és forró levegőjű lámpást a katonai jelzésre, valamint megalkotta a Kő Őrszem Labirintust, amelynek nyolc bejárata volt, és rendkívül bonyolult volt az ellenséges csapatok számára kikerülni belőle, ha egyszer bent rekedtek.


Zhuge Liang Kr. u. 234-ben halt meg betegségben, 54 éves korában, az ötödik katonai expedíciója alatt az északi Wei-nél. Nagy tisztességet nyert mindegyik királyságtól, és a halálát gyászolta a Shu-Han királyság és az ellenségei egyaránt. A nevéhez fűződnek az „elkötelezett stratéga” és „a királysághoz elkötelezett” kifejezések a kínai kultúrában.