Irányelvek a tapasztalat-csere beszámolók írásához

A Minghui szerkesztőség cikke, 2010. június 8.
 

(Minghui.org) Minden gyakorlót ösztönzünk tapasztalataik feljegyzésére, hogy ezzel járuljanak hozzá a művelési környezet megteremtéséhez és az együttes emelkedéshez; ezeknek a beszámolóknak az írása is már maga egy művelési folyamat. Ezért összeállítottunk olyan javaslatokat és részleteket a Fából, amik a tapasztalat-cserével kapcsolatosak, hogy ezzel arra ösztönözzük a gyakorlókat, hogy a Fá irányítsa őket tapasztalataik leírásában. Ezek a javaslatok a tapasztalatbeszámolók sokéves feldolgozásából születtek, amik során megvizsgáltuk, megvitattuk és átdolgoztuk a beszámolókat. Ugyanakkor nem tekinthetők teljesnek, ill. végérvényesnek sem, mivel szerzőik maguk is a művelési folyamatban lévő gyakorlók. Nyugodtan küldjetek javításokat a javaslatokra ill. mutassátok fel, ha valami nem felel meg a Fának.

A tapasztalat-csere egy folyamat
Ez magában foglalja a xinxing* emelését a művelésben, amit a Fá tanulásával érhetünk el, magában foglalja ezenkívül a nehézségek legyűrését, valamint a gyakorlókkal való együttműködést is. Ezeket a pontokat gyakran könnyebb betartani, ha a szerző szemlélteti élményeit és gondolatait, amiket átélt és amik a Fá mélyebb megértésében, valamint a xinxing emelésében segítettek.

A Mester ezt tanította nekünk:
„Én gyakrabban mondtam, hogy a végkimenetet nem tartom olyan fontosnak. Ami a Fá-helyreigazításban végre lesz hajtva, az szükségszerű. Mindegy milyen kalandos ez a Fá-helyreigazításban, a kimenet szükségszerűen olyan, ezért nem fektetek hangsúlyt arra, hiszen szükségszerűen sikerülni fog. Amit a leginkább értékelek, az a folyamat. Egy élőlénynek az összes folyamata igazán az egésze ennek az élőlénynek.” ( „Fá-magyarázat az USA fővárosában”, 2007. július 22.)

„Természetesen a művelési folyamat egy nagyon lassú folyamat, ahol elég sokat kell áldozni. Izmokat és csontokat terhelni és a szívet szenvedni hagyni, ez nem is olyan egyszerű. Hogyan lehet az emberek közötti vitáknál nyugodtnak maradni? Nyugodt tud maradni, ha személyes érdekeiről van szó? Nagyon nehéz mindezt megvalósítani. Ezért nem úgy van, hogy valaki ezt már el is érheti csak azért, mert ez a kívánsága. Csak akkor lehet ezt a célt elérni, ha valaki művelés által emeli Xinxingjét és De-jét.” (Zhuán Fálun, 9. fejezet, „Csigong és sport“)

Utalj a Fá-magyarázatokra
A tapasztalatainkat csak a Fá megértésünk adott szintjén tudjuk kicserélni, ezért fontos, hogy olyan idézeteket tegyünk bele a Fából, ami megfelel a beszámolónk témájának, hogy ezzel biztosítsuk, hogy saját megértésünk nem tér le és nem visz le senki mást a helyes útról.

„Az, ami már örök idők óta tökéletesen világos képet ad az emberiségről, az anyagi valóság, élet és az egész világegyetem minden dimenziójáról, az kizárólag a "Buddha Fá". (Zhuán Fálun, „Lünyü“)

„Nem megengedett, hogy a szavaimat sajátodnak tekintsd, különben az a Fá lopásának számítana. Csak az eredeti szavaimmal magyarázhatsz, hozzá téve: "Ahogy a Tanár magyarázta, ahogy a könyvben áll". Csak így magyarázható el. Hogy miért? Mert csak akkor, ha így beszélsz, van jelen a Dáfá ereje. Azokat a dolgokat, amiket tudsz, nem adhatod Fálun Dáfá-ként tovább, mert különben az, amit továbbadsz, nem a Fálun Dáfá többé, ez olyan, mintha a Fálun Dáfá-t szabotálnád.” (Zhuán Fálun, 3. fejezet, „Hogyan terjesszék a Fálun Dáfá-tanulók a művelési utat?“)

Légy figyelmes másokhoz
A gyakorlók azért osztják meg tapasztalataikat, hogy másoknak segítsenek. Megkérünk, hogy gondolj erre, ha beszámolót írsz. Koncentráljatok a fő pontokra. Nem kell mindenről beszámolni, ami a művelés alatt történt. Koncentráljatok a legfontosabb pontokra. Ne írjátok le azokat a részleteket, amik nem döntőek a történetben vagy a beszámoló célját tekintve.

„Azt is el akarom mondani neked, hogy a múltbéli természeted valójában az egoizmuson és az önzőségen alapult. Mától fogva, ha bármit teszel is, először másokra gondolj és műveld magad az önzetlenségig és emberbarátságig. Így mától kezdve bármit teszel vagy bármit mondasz, másokra kell gondolnod. Vigyáznotok kell, hogy a Dáfá örökké változatlan maradjon!” (Esszenciák a további haladásra, „A buddha-természetben nem hagyunk ki semmit“, 1997. február 13.)

„Gyakran mondom, hogy ha egy ember teljes mértékben mások jólétét szolgálja, és ha nincs semmilyen személyes szándéka vagy személyes tartása, akkor amit mond, az a hallgatók szemébe könnyeket csal.” (Esszenciák a további haladásra, „Tiszta és éber“, 1997. június 13.)

Magadba nézz, ne másokra
Ha a gyakorlóknak problémáik vagy konfliktusaik vannak, akkor magukba néznek, hogy megtalálják problémáik okát. Ne használjuk a beszámolót arra, hogy haragunkat levezessük mások hiányosságai miatt, hanem inkább arra koncentráljunk, hogy hogyan találtuk meg saját hiányosságainkat a konfliktuson belül, és hogy hogyan emelkedtünk a konfliktus fölé.

„A művelésnél pontosan az emberi érzületek kell legyenek eltávolítva. Ha soha nem tud kritikát meghallgatni, mindig kifelé tesz szemrehányásokat másoknak és mindig visszautasítja a többiek véleményeit vagy a bírálatát, az még művelés? Hogyan művelte hát magát? Az a szokása van, hogy mindig másoknál keresse a gyenge pontokat és nem fektet hangsúlyt arra, hogy saját magánál nézzen utána. Ha a többiek jól művelték magukat, mi kellene hát legyen belőled? A Mester nem arra vár, hogy te jól műveld magad? Miért nem tudod elfogadni a kritikát, hanem egyre csak másokra figyelsz? Miért nem műveled magad belsőleg és nézel saját magadnál utána? Miért mérgelődsz, mihelyt rólad beszélnek? Hányan érik el a jelenlevők közül, hogy nyugodtak maradjanak a szívükben, ha ti hirtelen másoktól szidalmazva vagytok és ujjal mutogatnak rátok? Hányan közületek rendelkeznek egy megingathatatlan szívvel és tudják saját maguknál keresni az okot, ha másoktól kritizálva, bírálva vagytok vagy valami a szemetekre van hányva?” („Fá-magyarázat Los Angeles városban“, 2006. február 25.)

Érvényesítsd a Dáfát
A cikkeknek pozitív fényben kell feltűntetniük a Dáfát és a Dáfá-gyakorlókat. Ez nem azt jelenti, hogy vissza kell riadnunk a problémáinktól vagy a hiányosságoktól a művelésben. De ne csak a negatív dolgokat írjuk le, hanem mutassuk meg, hogyan győztük le a negatív dolgokat azzal, hogy magunkba néztünk és hogy a Mester tanításait követtük. Ne menjetek bele fölöslegesen a részletekbe, amik a múltbeli hibákat érintik.

„A tapasztalatmegosztó konferenciák, amelyeket az oktató központok különböző régiókban szerveznek, sosem válhatnak önkritizáló konferenciává. Egy ilyen ünnepélyes Fá konferencia, amelyet a Dáfá művelési gyakorlatokban szerzett tapasztalatok megosztására szerveztek, sosem változhat bemutató konferenciává, ahol a társadalom sötét oldalát hozzák felszínre, még kevésbé szabad kényszeríteni a tanítványokat, hogy felfedjék hiányosságaikat és hibáikat, amelyeket akkor vétettek, amikor még hétköznapi emberek voltak. Ez komoly, negatív hatásokat idéz elő, lerombolva a Dáfá hírnevét. Tisztában kell lenned azzal, hogy mit csinálhatsz és mit nem. Ez egy komoly művelés. A tapasztalatmegosztó konferenciák a tanítványok tökéletesítésére és a Dáfá terjesztésére vannak, nem arra, hogy a közönség elé tárják, hogy tanítványaik egykor milyen rosszak voltak. A Dáfá művelésről beszélek, és nem az úgynevezett ,piszkos víz kiöntéséről‘.” (Esszenciák a további haladásra, „Tiszta és éber“, 1997. június 13.)

„A beszámolók legtöbbje racionális elemzéseket és a hibák felfedését tartalmazzák, és kicserélik gondolataikat a Fá-igazolás céljáról, a veszteségek csökkentéséről, arról, hogy hogyan segítsenek művelő társaiknak, az őszinte gondolkodásban és cselekvésben, arról, hogy hogyan segítsenek művelő társaiknak, akiket üldöznek.” („Érettség“, 2005. október 29.)

Ne utasítsd a többieket
Ez egy gyakori kísértés azoknál a művelőknél, akik a Dáfá elveit magasabb szinten értették meg, hogy egy tanári szerepet vesznek fel, ha gyakorlótársaikkal megosztják tapasztalataikat. A beszámolók írása egy további lehetőség ennek a ragaszkodásnak az elengedésére és arra, hogy magunkba nézzünk.

„ ... ne keveredjen a Dáfá-ba semmilyen személyes dolog. Azaz: a művelési út terjesztésénél, teljesen mindegy, hogy kinyílt-e az Égi Szemed, hogy láttál-e valamit vagy, hogy valamilyen természetfeletti képesség előfordult-e már nálad, nem magyarázhatod el a Fálun Dáfá-nkat azzal, amit láttál. Az a kis dolog, amit egy másik szinten láttál, nagyon messze van annak a Fá-nak a tartalmától, amit elmagyaráztunk. Ezért, ha később terjeszted majd a művelési utat, feltétlenül ügyelned kell erre, mert csak így lehet biztosítani, hogy Fálun Dáfá-nk ősi dolgai változatlanok maradnak.

Az sem megengedett, hogy a művelési utat az én módszeremmel terjesszétek. Nagy előadás formájában, ahogy azt én teszem, nem magyarázhatod el a Fá-t, mert te nem tudod a Fá-t elmagyarázni. Mert amit elmagyarázok, nagyon mély értelemmel rendelkezik, magas szintű dolgokkal összekapcsolva magyarázom el. Különböző szinteken műveled magad, ha később emelkedsz és visszahallgatod a felvételeket, akkor állandóan emelkedni fogsz. Ha újra meg újra meghallgatod, mindig újabb és újabb felismeréseket teszel és sikereid lesznek, ez az olvasásra még jobban érvényes. Szavaim nagyon magas és mély értelmű dolgokkal vannak összeköttetésben, ezért nem tudod a Fá-t elmagyarázni.” (Zhuán Fálun, 3. fejezet, „Hogyan terjesszék a Fálun Dáfá-tanulók a művelési utat?“)

Ne építs be olyan elképzeléseket, amik nem a Fá tanításokból erednek
Legtöbbünk elég sok dolgot összegyűjtött az igazság utáni keresés útján. Ezek a dolgok talán nem rosszak, de minden bizonnyal alacsonyabb szinten vannak a Fánál, amihez igazodni próbálunk, ezért vigyáznunk kell, hogy ne vegyünk be a beszámolónkba idegen elképzeléseket, hogy ne zavarjuk a Fát és ne vezessük tévútra gyakorlótársainkat.

„A művelésnél az egy útra való koncentrálásról beszélünk. Teljesen mindegy, hogyan műveled magad, más iskolák dolgait nem szabad belekeverned és önkényesen művelődnöd sem.” (Zhuán Fálun, 3. fejezet, „A művelésnél csak egy iskolát követni”)

„ ... ezért kell csak egyre koncentrálni, más iskolák egyéni gondolatait nem szabad belekeverni.” (Zhuán Fálun, 3. fejezet, „A művelésnél csak egy iskolát követni”)

„Nem szabad véletlenül sem felvenni olyan kifejezést, amit mindenki használ vagy említ. Ezzel nem valami emberit adtok hozzá a Dáfához? [...] Persze még mindig van néhány más, nem helyénvaló kifejezés, amelyet használnak. Gondoljátok át: ha ma hozzáadtok egy szót és egy másikat holnapután, az idő előrehaladtával a tanítványok következő generációja nem fogja tudni, hogy ezek kinek a szavai, és így a Dáfá fokozatosan megváltozik.” (Esszenciák a további haladásra, „A buddha-természetben nem hagyunk ki semmit“, 1997. február 13.)

Kerüld a kérkedést
Ösztönözzük a gyakorlókat, hogy írjanak azokról a jó dolgokról, amik művelésük alatt vagy az igaz tények magyarázásakor történtek és összefüggésben állnak művelési tapasztalataikkal és megértésükkel. Ha magunkba nézünk, akkor meg tudjuk különböztetni a tapasztalat megosztás célját mások segítésére attól, hogy csupán teljesítményünkről számolunk be, hogy ezzel feljavítsuk hírnevünket.

„A tanítványok számára szükséges, hogy megosszák egymással a művelésben nyert tapasztalataikat és személyes benyomásaikat. Nem jelent problémát, hogy segítenek egymásnak a fejlődésben, amíg nem játszák meg magukat szándékosan.” (Esszenciák a további haladásra, „A Fá konferencia“, 1996. június 26.)

„ ... a ragaszkodás: "ha nem mondom el, akkor hogyan tudnának róla", mellyel érdemüket mutogatják, sincs benne; ...” („Érettség“, 2005. október 29.)

„Eltűntek a hangulat fokozásáért írott virágos kifejezések: a beszámolók tele vannak lényeggel és korrektek, tiszták és emberi érzésektől mentesek.” („Érettség“, 2005. október 29.)

Tanuld a Fát
A Zhuán Fálunon kívül a fent említett írásokra is utaltunk, ezeket ajánlatos egészként a tapasztalat-cseréhez irányadónak tekinteni. Ez a lista nem teljes, mert a Fá tanításokban sok olyan rész van, amik azokat a művelési elveket tartalmazzák, melyek a tapasztalat-cserével és a megértéssel függnek össze.

„Érettség“, 2005. október 29.
http://www.falundafa.hu/books/cikkek/2005.10.29M.html
Esszenciák a további haladásra, „A Fá konferencia“, 1996. június 26.
Esszenciák a további haladásra, „A buddha-természetben nem hagyunk ki semmit“, 1997. február 13.
Esszenciák a további haladásra, „Tiszta és éber“, 1997. június 13.
http://www.falundafa.hu/books/Esszenciak_a_tovabbi_haladasra_1.html

* A szív természete, karakter vagy gondolat.

Angol verzió
Német verzió