Történelmi személyiségek

 • Sunzi és “A háború művészete” című könyve

  Sunzi igazi neve Sun Wu volt, és i.e. 535-ben született. Eredetileg egy nemes volt Qi-nél a Tavaszi és Őszi Időszak végén. Miután Qi háborúba kezdett, a Wu királyságba menekült, és a világtól elvonult életet élt, és arra szentelte az életét, hogy a háború művészetét tanulmányozza. „A háború művészete” című könyv egy értékes kínai katonai értekezés, amelyet Sunzinak tulajdonítanak, aki hadvezér volt a Wu királyság királyánál.
 • Bian Que – egy isteni orvos

  A legenda szerint, amelyet a Shiji könyvben (a Nagy Történész írása) rögzítettek, létezett egy kivételes orvos, akit Bian Que-nek hívtak és kétezer-ötszáz évvel ezelőtt élt, körülbelül ugyanabban az időszakban, mint Konfuciusz (i.e. 552-479). Látnoki képességgel volt megáldva, és csodadoktorként ismerték.
 • Shi Kuang, a Zene Istene

  Shi Kuang (i.e. 572-532) egy vak zenetanár volt a Jin királyságban, a Tavaszi és Őszi időszak alatt (i.e. 770-476). Kivételes módon játszott a Zhengen (más néven Guzhengen), egy hét húros kínai hangszeren, mely a citerák családjába tartozik. Úgy tartották, hogy virtuóz előadása olyan elragadó volt, hogy amikor meghallották a lovak, abbahagyták az evést, és elindultak a zene irányába; a madarak pedig kiejtették az ételt a csőrükből, miközben alászálltak az égből. Úgy tartották továbbá, hogy képes volt megjósolni a jó és a rossz jövőt, egy röpke zeneszámot hallgatva.
 • Zhuang Zi – Lao Ce-vel együtt a Taoizmus legnagyobb pátriárkája

  Zhuang Zi (i.e. 369-286) vagy Chuang Tse sosem szolgált kiemelkedő kormányhivatalnokként életében, csak egy kisebb valaki volt a szülővárosában, egy rövid ideig. Egyszer felajánlotta neki a miniszterelnök pozícióját az állam királya, de ő visszautasította. Elhíresült, ahogyan Zhuang Zi összehasonlította a szabadságának áruba bocsátását egy kormányhivatalnoki szerep kedvéért, azzal, ahogy egy isteni teknős eladja a páncélját, hogy imádják azt.
 • Mengzi – A Konfuciánus (tan) második bölcse

  Ez egy kaotikus időszak volt Kínában. A régi Chu feudális rendszer hanyatlásával eljött az új erők felemelkedése. Az ambiciózus hercegek és feudális urak háborúkat indítottak egymás ellen, hogy bővítsék a területüket és elsőbbséget nyerjenek. Ezért a stratégák és politikai tanácsadók iránt nagy volt a kereslet, hogy azok segítségével a vezetők megnyerhessék a háborúkat. Azonban Mengzi és tanítványai úgy döntöttek, hogy egy körutazás keretében az erkölcs és a jóindulat eszméit hirdetik.
 • A könyörületes Tang megalapította a Shang dinasztiát

  „Nézd, a kívánságod szerint megölnéd az összes állatot!” Visszavont három hálót, és kérte az embert, hogy változtassa meg az imáját így: „Állatok, ha jobbra vagy balra akartok menni, akkor csak fussatok. Azok, akik arra vannak szánva, hogy a csapdámba essenek, jöjjenek a csapdámba.”
 • Mozi: A nagyszerű kínai gondolkodó a békéről és a szeretetről

  Mozi igazi neve Mo Di volt, aki lelkes humanista volt, és a Mohismus megalapítója. Ez az elmélet az „egyetemes szeretetet és a küzdelemmentességet” tanította. Úgy ismerték Kínában mint az egyik nagy gondolkodót. Mozi nézőpontjából az emberi önzőség és a haszon utáni vágy a fő okai annak, hogy a világ válságba jutott. Ezek a vágyak megakadályozzák az embereket, hogy könyörületesebbek legyenek és jobban szeressék egymást.
 • Mulan legendája

  Nincs még egy asszony a kínai történelemben, aki több csodálatot váltott volna ki az emberekből, mint Mulan, aki a megtestesült hűség és a gyermeki jámborság példaképeként tekinthető. Mulan ősi kínai története – mi szerint besorozták a hadseregbe az öregedő apja helyett – Kína egyik legértékesebb legendája, és minden kínai tankönyv tartalmazza ezt a történetet. A történet Kínán kívül is meglehetősen ismertté vált egy Disney rajzfilmen keresztül, mely népszerűsítette a híres kínai hősnőt.
 • Konfuciusz – a legnagyobb bölcs és tanító a kínai történelemben

  Konfuciusz nagyban hozzájárult az oktatáshoz. Ő volt az első pedagógus, aki a köznépet tanította. Több mint háromezer tanítványa volt, függetlenül attól, hogy gazdagok vagy szegények voltak. Azokat, akik igazán tanulni akartak, mind elfogadta Konfucius mint tanítványt, és egyenlő esélyeik voltak az oktatásban.
 • Lao-ce: A Szent és a Tao alapítója

  Annak érdekében, hogy az emberek visszatérjenek igaz természetükhöz, Lao-ce a kaotikus időszak alatt terjesztette a Tao-t. Mindössze ötezer szóban Lao-ce elmondta az embereknek ennek a Tao-nak a jelentését, a Tao és az univerzum kialakulása közti kapcsolatot, és mindennek az eredetét. Azt is említette, hogy hogyan kell emberi lényként viselkedni, és hogyan kell végül visszatérni az eredeti, igaz valóhoz. Munkája más kérdésekről pontosan előkészítette az utat a végső céljához.
 • Zhou hercege, a gyermeki jámborság és irgalmasság mintája

  Zhou herceg komoly támogatásával Wu király legyőzte a Shang-dinasztiát és hírhedt uralkodójukat, aki végül öngyilkos lett. Hogy vigasztalja a Shang-dinasztia támogatóit és nemeseit, Wu király elfogadta a Zhou hercege által javasolt nagylelkű és jóindulatú politikát, nevezetesen az "inkább megtartani az egyéneket a pozíciójukban, mint megölni őket".
 • Wu király, a Zhou dinasztia első császára, tisztelte a mennyországot

  „Aki szorgalmasan igazgatja a nemzetet, tiszteletben tartja a mennyet és megszabadul a lustaságtól és a kényelem iránti vágytól, boldogulni fog. Aki elhanyagolja a kötelességeit, és a kényelmet kívánja, annak ügyei hanyatlani fognak. Az ügyek, melyekben az igazság érzése több mint a személyes vágyé, sikeres lesz; az ügyek, melyekben a személyes vágy több mint az igazságosság, gátolva lesznek. Ez az az út, melyet könnyű megőrizni, egyszerű kezelni, eredményes a használata a jövő generációi számára, hogy kövessék mindörökre.“
 • Jiang Ziya: A tanácsadó, aki segített megalapítani a Zhou-dinasztiát

  40 éves művelés után lejött a hegyről. Menedéket kellett keresnie egy barátja házában és mindenféle munkát elvégeznie a megélhetéshez. Bambusz kosarakat készített, búzát lisztté őrölt és eladta a piacon, eladott szarvasmarhát, jövendőmondó volt, és így tovább. De nem tudott nagyon hosszan megtartani egy munkát és minden alkalommal, amikor egy új munkát kezdett el, hamarosan abbahagyta. Így a felesége gyakran kigúnyolta.
 • Wen király a Zhou királyságban az erény által uralkodik

  Zhou királyság uralkodója Wen király (i.e. 1152-1056) a Shang dinasztiából ismert volt erényes és jóságos uralkodásáról. Arra tanította az embereket, hogy legyenek becsületesek, tiszteletteljesek az Istenhez és erkölcsösek. Gyakran mondta: „A király jóakarattal uralkodik az embereken; a hivatalnokok gondosságukkal sikerre viszik az embereket; a gyerekek jámborsággal tiszteletben tartják a szülőket, a szülők szeretettel nevelik fel a gyermekeiket; és az emberek jóhiszeműen társulnak egymással.”
 • Yi Yin: A Shang dinasztia nagyszerű miniszterelnöke

  Yi Yin volt a Shang dinasztia első miniszterelnöke, ötven évig szolgált. Ismert volt a kedvességéről, jó döntéseiről és a nagyszerű főzési kézségéről. Egy nagy áradás volt, mikor Yi Yin megszületett. Megmenekült és örökbe fogadta a Xin királyságnak a királyi szakácsa. Amíg tanulta az apjától a főzést, Yi Yin sok más dolgot is elsajátított. Nagyon keményen dolgozott, és nagyon tehetséges fiatalemberré vált. Nemsokára a Xin királyság hercegnőjének a nevelője lett.