Yue Yi, a tábornokok példaképe

Yue Yi nemcsak a Yan állam tábornoka volt a Hadviselő Államok időszakában, hanem a toll és a kard mestere is egyben.

Ebben az időben Qi állama erős volt, és hatalmas területekkel rendelkezett, de Qi hercege brutális volt, és gyakran kizsákmányolta a szomszédos államokat. Yue Yi a politikai tehetségét és diplomáciai készségét használva segített Yan hercegének, hogy létrehozzon egy szövetséget öt másik állammal (Zhao, Chu, Han, Wei, Qin) Qi államával szemben, és a legmagasabb parancsokká jelölték ki, hogy vezesse mind a hat állam közös erőit Qi megtámadására.

Yue Yi, a tábornokok példaképe
Illusztrálta: Zhuching Chen, Epoch Times munkatárs

A hadművelet olyan sikeres volt, hogy fél év leforgása alatt Qi hetven városát elfoglalták. Ezt követően a szövetség valamennyi csapata Yan kivételével visszament a saját államába, és Yue Yi Qi-ben maradt, hogy folytassa a háborút a fennmaradó két erődítménnyel.

Azonban a három éves harcban Yue Yi még mindig nem tudta elfoglalni a fennmaradó két várost. Valaki megpróbálta meggyőzni Yan hercegét, hogy Yue Yi talán Qi hercege akar lenni, ezért meghosszabbította a tartózkodását Qi-ben, így tudott helyi támogatást szerezni Qi embereitől.

Yan hercege válaszolt: „Yue Yi megérdemelte a hercegi címet a nagyszerű teljesítményével és hozzájárulásával.” Akkor eldöntötte, hogy Yue Yi-nek adományozza a Qi hercegi címet, de Yue Yi nagy hálával elutasította.

Miután Yan hercege meghalt, a fia követte. Ismerve az új herceg és Yue Yi közötti konfliktust, Tian Dan, Qi tábornoka megragadta az alkalmat, és elkezdett pletykálkodni újra. Yan új királya, aki már meggyanúsította Yue Yi-t, elhitte a pletykát, és Yue Yi helyére egy másik tábornokot rakott. Yue Yi-nek megparancsolta, hogy térjen vissza Yanba. Tudva, hogy Yan új hercegének ellenséges véleménye van róla, Yue Yi nyugatra menekült, Zhao államába.

Később Qi tábornoka, Tian Dan legyőzte a csapatokat, amelyeket Yan új tábornoka vezetett, és visszaszerezte a hetven várost, amelyet előzőleg elveszített a szövetséges hadsereg ellen.

Yan új hercege nagyon sajnálta, hogy megsértette Yue Yi-t, de azon is aggódott, hogy Zhao hercege előnyt kovácsol Yue Yi helyzetéből, és ellene fordítja őt, hogy indítson el egy katonai támadást Yan ellen. Így a herceg küldött egy levelet Yue Yi-nek őt okolva, hogy nem értékeli az apja kedvességét és bizalmát.

Yue Yi egy levélben válaszolt: „Felségednek írom ezt a levelet, remélve, hogy tisztázok néhány valótlan történetet, amelyeket a hozzád közelálló emberektől hallottál.” Aztán elmagyarázza, hogy csak a támogatásával és bizalmával, amit a hercegtől kapott tudott a tehetségével nagyban hozzájárulni az államhoz. Kifejezte hűségét a korábbi Yan herceg felé, és a bizalmat közöttük, és a csalódottságát és sajnálatát a sikertelen katonai műveletek beavatkozása miatt az új hercegtől. Állította, hogy nem akart hiábavalóan meghalni a koholt vádakkal.

Yue Yi továbbá kifejezte a toleranciában való hitét. Habár megsértette a fiatal herceg, nem hozott nyilvánosságra kellemetlen történeteket, megkísérelve ezzel tisztára mosni a hírnevét, továbbá nem hibáztatta a herceget és nem is neheztelt.

Yue Yi életének további részében megtartotta ebben a levélben tett ígéretét, és továbbra is javította a kapcsolatot Yan és Zhao között. A későbbi generációk úgy tisztelték Yue Yi-t, mint „a legnagyobb tábornokot Kínában”, és tisztelték az összes ember felé mutatott emberiességét, bölcsességét, és a szomszédos államok felé mutatott diplomáciáját, széles asztronómiai, földrajzi és társadalomfilozófiai tudását.