A Magyar Fálun Dáfá Egyesület közleménye – Az emberi jogok világnapja alkalmából

1948. december 10-én az ENSZ közgyűlésén elfogadták az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot. Ennek emlékére az ENSZ 1950. december 4-i közgyűlésén december 10-ét az emberi jogok világnapjává nyilvánította.


„Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Az emberek, ésszel és lelkiismerettel bírván, egymással szemben testvéri szellemben kell hogy viseltessenek” – mondja ki az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatának 1. cikke, amit az Egyesült Nemzetek Szervezete deklarált 1948. december 10-én.


Több mint fél évszázaddal a nyilatkozat elfogadása után szeretnénk felhívni embertársaink figyelmét arra, hogy immár 15 éve, a világ egyik vezető gazdasági hatalma, Kína még mindig egy olyan helynek számít, ahol az alapvető emberi jogokat nap mint nap súlyosan megsértik. A keleti ország kultúrája 5000 éves múltra tekint vissza, ahol eredendően az emberek magas erkölcsi normáknak megfelelően éltek és nagyra becsülték embertársaikat, mély vallásosság hatotta át a mindennapokat és az emberiség kulturális örökségét képező csodálatos műalkotások születtek. A kínai kommunista párt ezt a nagyszerű örökséget minden igyekezetével meg akarta semmisíteni, ennek a legszembetűnőbb bizonyítéka az ún. kulturális forradalom és annak rémtettei.


A Fálun Dáfá (ismert Fálun Gong vagy Fálun Kung néven is) egy olyan tradicionális értékeket képviselő csikung irányzat, amely az alapvető emberi értékek reneszánszát jelentette Kínában. Feltűnésekor – az 1990-es években - emberek milliói kezdték el gyakorolni. A Fálun Dáfá alapelvei, az Őszinteség-Jószívűség-Elfogadás szintén a hagyományos erkölcsi elveket tükrözi szemben a kommunista ideológia harciasságával, mely szerint küzdenünk kellene „az Ég és a Föld ellen”. Népszerűségét a kínai kommunista vezetők ebben az ideológiailag szigorúan ellenőrzött társadalomban nem nézték jó szemmel és 1999. július 20-án nyilvánosan is betiltották a gyakorlatot.


Nehéz „kihívást” jelentett ugyanakkor a pártvezetők számára, hogy szinte minden kínai jó szemmel nézett a Fálun Dáfára és sokan a magas rangú pártvezetők közül is rendszeresen végezték meditációs gyakorlatait, olvasták Li Hongzhi-nek – a Fálun Dáfá alapítójának – a tanításait. Annak érdekében tehát, hogy eltörölhessék az általuk mozgalomnak titulált - egyébként teljesen politikamentes és békés gyakorlatot - propaganda hadjáratot indítottak a médiában, amellyel az embereket a Fálun Dáfá ellen hangolták. Súlyos vádak hangzottak el a televízióban és az újságokban a nap 24 órájában, a lehető leggonoszabb koholmányokkal feketítették be, hogy az emberek „besúgják” a Fálun Dáfá gyakorlókat. A „tisztogatás” eszköze az óta is illegális börtönbüntetés (hivatalos eljárás nélkül), avagy munkatábor, kegyetlen kínzásokkal és kényszermunkával.


A Kínai Kommunista Párt (KKP) terroregysége, a „610-es iroda“, 1999. június 10. óta kizárólag azzal a céllal működik, hogy megsemmisítse a Fálun Dáfát. A KKP vezetősége minden joggal felruházta, sőt, még a kormányegységeknek is utasításokat adhat ki – a törvény fölött áll.


Az Amnesty International éves jelentéseiben visszatérően szerepelnek a Fálun Dáfá gyakorlók elleni tömeges jogsértések. A kínai rezsim szigorúan ügyel arra, hogy a munkatáborokban zajló események titokban maradjanak.


Nemzetközi jelentések és szemtanúk vallomásai arra engednek következtetni, hogy

- Több, mint 500.000 Fálun Dáfá gyakorló szenvedett el kínzásokat és bántalmazásokat munkatáborokban.

- Az üldözés közben több tízezren vesztették életüket.

- Több millió ártatlan ember vesztette el munkahelyét, lakhelyét, valamint nyugdíját.

- A hivatalos statisztikára támaszkodó becslések szerint legalább 65.000 haláleset ismert, melyeket a még élő, egészséges Fálun Dáfá gyakorlókon végzett szervrablás okozott.


Ez utóbbi hírrel kapcsolatban az Európai Parlament 2013. december 12-én állásfoglalást adott, ki (2013/2981(RSP), melyben mély aggodalmának ad hangot a kínai szerveltávolításokkal kapcsolatosan.


„Az Európai Parlament … mély aggodalmának ad hangot az állandó és hitelt érdemlő hírek hallatán, miszerint a Kínai Népköztársaságban rendszeresen és az állam jóváhagyásával eltávolítják a meggyőződésük miatt bebörtönzöttek, többek között számos, vallási meggyőződése miatt bebörtönzött Falun Gong gyakorló és más vallási vagy etnikai kisebbséghez tartozók szerveit, akik erre nem adtak engedélyt. … Az Európai Parlament … felszólítja az EUt és tagállamait, hogy vesse fel a kínai szerveltávolítás ügyét; javasolja, hogy az EU és tagállamai nyilvánosan ítéljék el a szervátültetéshez kapcsolódó visszaéléseket Kínában, és tájékoztassák erről a problémáról Kínába utazó állampolgáraikat; felszólítja az EUt, hogy átfogóan és átláthatóan vizsgálja meg a Kínában alkalmazott szervátültetési gyakorlatokat, továbbá felszólít, hogy az ilyen etikátlan gyakorlatokban részt vevőket helyezzék bűnvádi eljárás alá;”


A Magyar Fálun Dáfá Egyesület egyik célkitűzése, hogy a Kínában üldözött Fálun Dáfá (más néven Fálun Gong, vagy Fálun Kung) gyakorlókat segítse, és fellépjen az emberi jogaikat súlyosan sértő bűncselekmények befejezésének érdekében.


A világ több mint 100 országában jelenleg is rengeteg ember tanulja a Fálun Dáfá-t és az üldözés ellenére Kínában sem hagytak fel az emberek a gyakorlásával.