Han Xin az egyik a „Han dinasztia három nagyszerű alakja” közül

Han Xin egy nagyon híres militarista volt, aki nagyban hozzájárult a Han dinasztia megalapításához, és egy ritka briliáns stratéga is volt, aki szegény családi háttérrel rendelkezett, és úgy rangsorolták, mint az egyik a „Han dinasztia három nagyszerű alakja” közül.

Han Xin nagyon szegény volt, és mindkét szülője meghalt fiatalkorában. Szegényes családi háttere ellenére nagyon szorgalmasan tanult katonai stratégiát és taktikát azzal a nagy törekvéssel, hogy egy nap fontos emberré válik. Jövedelemforrás nélkül gyakran el kellett mennie különböző barátai házába élelemért. Ezért nem volt népszerű, és egyszer ezért becsmérelte a barátja felesége, azután nem adtak neki több élelmiszert. El kellett mennie egy folyóhoz halat fogni, de nem járt sikerrel. Azoktól a nőktől kért ennivalót, akik a folyónál mosták a ruhákat, és az egyik öreg mosónő gyakran olyan kedves volt, hogy adott neki egy kis ételt.

Han Xin, szegény családi háttérből felemelkedett, ritka briliáns stratéga, Illusztrálta: Blue Hsiao

A szegénysége miatt Han Xint gyakran hátrányosan megkülönböztették a körülötte lévő emberek. Egyszer megállította egy csapat bandita az utcán, és egy gyilkos megparancsolta Han Xinnek, hogy vagy másszon át a lábai között, vagy ölje meg őt a kardjával. Han Xin nem akarta megölni az embert és aztán a saját életével fizetni ezért, így átmászott a gyilkos lábai között a tömeg előtt. Ezt a híres történetet úgy emlegetik, hogy „Han Xin megaláztatása a lábak közötti átmászással.”

I. e. 209-ben két gazda egy felkelést indított a korrupt Qin dinasztia ellen. Hamarosan lázadások törtek ki Kína szerte. Han Xin csatlakozott Chu állam lázadó seregéhez, de Chu hercege nem vette őt komolyan, és végül védőszerepet játszott csak. Neheztelt a bánásmód miatt, és elhagyta Chut egy másik sereg kedvéért, amit Han hercege vezetett.

Xiao He számtalan alkalommal ajánlotta erőteljesen Han Xint Han hercegének, és végül magas rangú tábornokká választották egy nagy ünnepség keretében. Néhány éven belül számos kiváló győzelmet ért el, és sok államot hódított meg Hannak, és kritikus alakja lett a Han és Chu közötti nagy háború kimenetelének.

I. e. 202-ben Chu és Han állam egymással szembe kerültek egy döntő csatában. Chu hercege megparancsolta Chu százezer csapatának, hogy hevesen támadják meg Han frontját. Mint főparancsnok, Han Xin megparancsolta a csapatai hátvédjének, hogy kissé vonuljanak vissza, hogy elkerüljék Chu csapatainak az intenzív támadását. Aztán kiterjesztette mindkét szárnyat, hogy oldalról támadjanak, és aztán megparancsolta a hátvédeknek, hogy nyomuljanak előre. Ez a stratégia teljesen körülvette Chu csapatait. Éjjel Han Xin megparancsolta a csapatainak, hogy énekeljék Chu szülővárosának dalait minden oldalról. Chu csapatai elvesztették a harci kedvüket, és hamarosan megsemmisítő vereséget szenvedtek. Chu hercege öngyilkosságot követett el, és a Chu és Han közötti öt éves háború befejeződött, amikor Liu Bang elfoglalta az országot Han Xin segítségével.

Később Han Xin nagy megbecsüléssel övezve és gazdagon tért vissza szülővárosába. Megtalálta az öreg mosónőt, aki ételt adott neki, és megjutalmazta őt több ezer arannyal. A bandita, aki megalázta őt, félt a visszatérésétől, de Han Xin felajánlott neki egy alacsony rangú katonai posztot az utcai harcos képességei miatt.

Han Xint tisztelték az emberek a személyisége és eredményei miatt. Ismert volt toleranciájáról, hűségéről és megértéséről. A katonai tehetsége tekintetében „Egy ritka briliáns stratégának” volt tekinthető. A manőverező csapatok elvét nagyon dicsérték a későbbi katonai stratégák. A kínai történelmi feljegyzések szerint katonai stratégiájának három fejezetét megírta, de sajnos a könyv mára elveszett.

Han Xin képessége Han hercege számára rendkívül kényelmetlenné vált, miután az államokat egységesítette. Han Xin katonai parancsnokságát hamarosan elvették, és Lorddá nevezték ki, kis hatalommal. Aztán lefokozták Huaiyin márkijává, és házi őrizet alá helyezték.

I. e. 196-ban Han Xint elcsalta a palotába Xiao miniszterelnök. Ő volt az, akinek mindig hálás volt a korai éveiben tett ajánlás miatt. Azonban ez alkalommal Han Xint kivégezték az állam elleni összeesküvés ürügyével a palotában. Szomorú látni, ahogy korának egy nagy hadvezérét meggyilkolták.