Sun Min asszonyt halálosan megkínozták és a férje, Wu Yang úr tartózkodási helye ismeretlen

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

Wu Yang úr és a felesége Sun Ming asszony belső Mongóliából származik, Pekingben a rendőrség letartóztatta őket. Rövid időn belül Sun asszonyt halálosan megkínozták. Azután a rendőrség megrendezett egy hamis öngyilkosságot és összeállított egy boncolási jegyzőkönyvet, ami kimondta, hogy öngyilkos lett, mert kiugrott egy épületből.

Wu úr másfél éve van bezárva, amióta letartóztatták. 2010. április 9. én volt egy bírósági meghallgatása, de a családját nem értesítették a tárgyalás kimeneteléről és a jelenlegi tartózkodási helye, még mindig ismeretlen.

 

Sun Min asszony és a lánya

Wu Yang úr, ismert még Wu Zhijun néven, belső Mongóliából, Chifeng városából származik. Nem sokkal, miután 1999. július 20. án a Fálun Gong ellen megkezdődött az üldözés, letartóztatták a Kínai Kommunista Párt tisztjei, Chifeng városából, Hongshan körzetből és bezárták kilenc hónapra. A feleségét szintén letartóztatták. Hamarosan, miután kiengedték körözést adtak ki ellene. Rákényszerült, hogy elhagyja az otthonát, hogy elkerülje az üldözést.

Wu úr 2009. április 22. reggelén, Fálun Gong DVD-ket osztott szét Xuanwu körzetében Pekingben, amikor jelentette ezt Wang Jianjun és letartózatták a Niujie Rendőrőrs tisztjei. A rendőrségen a tisztek megverték Wu urat, amiért megtagadta, hogy információkat áruljon el, mint például a neve és a címe. A KKP tisztjei, azonban mégis kiderítették, hogy hol él és azután letartóztatták a feleségét.

Amikor Sun asszony megtagadta, hogy együttműködjön halálosan megkínozták. A rendőrség nem mondta el Wu úrnak, hogy meghalt a felesége, csak egy héttel később. Amikor április 28. án elárulták, hogy a felesége meghalt, hazudtak és azt mondták, hogy április 22. én kiugrott egy ötödik emeleti szobából. Azonban Wu úr hallotta azt, hogy a rendőrség kikérdezte Sun asszonyt, április 23. án reggel, mert a közeli másik szobában tartották fogva a rendőrségen.

Wu úr visszaemlékezett: „Reggel 8 óra körül, halottam öt tisztet, akik korábban kikérdeztek (4 férfi és egy nő), hogy hangosan vallatják a feleségemet a másik szobában. Mi a férjed neve? Gyerünk, beszélj! Megismertem a hangját a rendőrnek, aki letartóztatott engem. Egy pillanattal később, tisztán hallottam, amint a feleségem azt kérdezi, Mit kell mondanom? Azután hallottam egy csattanást és a hangját a női tisztnek, Válaszolj mindenre, amit kérdeznek.”

A halotti bizonyítványt a Fengtai Rendőrség állította ki, amely hatáskörébe tartozik a Niujie Rendőrőrs, ezt tartalmazza: Sun Min asszony 2009. április 23. án, hajnal 1 óra 30-kor meghalt, miután kiugrott a szobájából. Az igazságügyi boncolási jegyzőkönyv szerint a halálának a dátuma, 2009. április 22, amely megmutatja, hogy Sun asszony halálának a dokumentációját meghamisították, amikor még életben volt. Sun asszony testét vágások és sérülések borították, állította több szakember a boncolási részlegtől (akik nem kívánták felfedni a nevüket), kijelentették, hogy a halálának az oka nem az, hogy kiugrott az épületből.

Az Átnevelő Intézetben, Wu úr írt egy levelet a felesége haláláról, egy listát a bizonyítékokról, amely megmutatja, hogy a rendőrség halálra kínozta. Felfogadott egy ügyvédet, hogy nézze át a levelet és nyújtsa be az érintett szervezetnek. A rendőrség megtiltotta az ügyvédnek, hogy megnézze a levelet és azt, hogy bármilyen tanácsot adjon Wu úrnak és elkobozták a dokumentumot.

Wu urat majdnem egy éve tartották fogva, mielőtt a Fengtai Bíróság, Pekingben tervezett egy tárgyalást, hogy meghallgassák az esetet, amely a Kínai Alkotmány ellen szólt, ami kimondja, hogy senkit sem lehet bezárni hosszú időre bírósági tárgyalás, vagy ítélet nélkül.

A Bírósági meghallgatás előtt a fogva tartó központ, megtiltotta, hogy az ügyvéd találkozzon Wu úrral. A meghallgatás előtti éjjelen értesítették Wu úr ügyvédjét, hogy nem védheti Wu urat a bíróságon. Egy másik ügyvédet kényszerítettek, hogy ellássa a védelmét a bíróságon, ahol ők szembeszálltak minden bizonyítékkal, ami alátámasztja, hogy nem bűnös: „a védőbeszédek nem tartalmaznak semmilyen sértést irányába, vagy a Kommunista Pártról.” Bármi, ami a Fálun Gong elleni üldözésre vonatkozik, eltávolították az ügyvéd jegyzeteiből.

2010. április 9. én, a bírósági tárgyalás alatt, a Pekingi Városi Nemzetbiztonság és törvényszék, kizárólag két családtagnak engedélyezte, hogy jelen legyen Wu úr családjából. Wu úr elmondta a bírónak azt, hogy a Fálun Gong DVD-k osztogatása nem illegális a Kínai törvény szerint. Ezen kívül átnyújtotta a bizonyítékokat a felesége halálos megkínzásáról és arról, hogy nem követett el öngyilkosságot.

A Fengtai Bíróság nem hirdette ki a tárgyalásnak a végeredményét. A tárgyalás után a családtagok megkérdezték, hogy ki bérelte fel az ügyvédet. A bírósági ülés utáni estén a családtagok megtudták, hogy az eredeti ügyvédnek volt törvényes engedélye és azt, hogy bekísérték a rendőrőrsre kihallgatásra és a rendőrség próbálta kitalálni, hogy ki bérelte fel őt.

Másfél év telt el azóta, hogy Wu urat 2009. április 22. én letartóztatták. Pekingi KKP hivatalnokok, még mindig nem adnak ki semmilyen információt az ügyről, vagy az ítéletről a családnak. Ezen kívül a bíróság nem mond semmit az ügyvédnek, vagy a családnak a döntésükről, 6 hónappal a meghallgatás után. Wu úr tartózkodási helye ismeretlen.

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo