Az őszinte gondolatok kibocsátásának fontosságáról és a meghatározott időpontokban az egész világon történő közös kibocsátásról

Az őszinte gondolatok kibocsátása ahhoz a három dologhoz tartozik, amiket a Mester elvár tőlünk. Ez nagyon fontos, és minden Dáfá-tanítvány a Fá-helyreigazítás ideje alatt ebben a tekintetben jól kell, hogy cselekedjen. Azonban Kína egyes területein a tanítványok, különböző okokból kifolyólag, hosszú ideje nem vették figyelembe a Mester őszinte gondolatokról szóló írásait és a vele kapcsolatos cikkeket, melyeket a Minghui szerkesztőség jelentetett meg. Ezért még mindig nem fogták fel az őszinte gondolatok kibocsátásának időpontjainak és lényegének fontosságát. Néhányan különböző környékeken saját ötleteikből kiindulva alkottak valami egészen újat, ami sok tanítványnál zűrzavarhoz vezetett. Ezért fejtük ki ebben a cikkben a követelményeket és a lényeges elemeket az őszinte gondolatok kibocsátásával kapcsolatban régebbi cikkek újrafelhasználásával a Kínában élő gyakorlók és a más területeken élő új gyakorlók számára.

I. Az őszinte gondolatok kibocsátásának lényeges elemei

1. Először tisztítsuk meg gondolatainkat öt percen keresztül, azután kezdjük meg az őszinte gondolatok kibocsátását és a gonosz fekete kezek, valamint a rothadt démonok eltávolítását

Vegyük példának az őszinte gondolatok kibocsátásának az egész világot behálózó lefolyását: mielőtt kibocsátanánk az őszinte gondolatokat a gonosz megsemmisítésére (4:55-kor, 10:55-kor), nyugodjunk le 5 percre és távolítsuk el a rossz gondolatainkat, a karmát, a helytelen szemléleteket vagy a kintről jövő zavarásokat magunkból; ezután pont órakor kezdjük kibocsátani őszinte gondolatainkat, távolítsuk el a gonosz fekete kezeket, rothadt démonokat és más elemeket, melyeket a régi hatalmak rendeltek el, ezt minden alkalommal legalább öt percen keresztül végezzük.

Az őszinte gondolatok kibocsátásánál a gondolatoknak koncentráltnak, tisztának és stabilnak kell lenniük – csak akkor tudnak kibontakozni az Isteni képességek.

2. Mire kell a gondolattisztítás után és a mantrák recitálása előtt gondolnunk?

A saját gondolatok megtisztítása után az összes Dáfá-tanítványnak az egész világon egy időben minden teljes órában és minden alkalomkor legalább öt percre a következőkre kell gondolniuk:

(1) Semmisíts meg minden gonosz tényezőt, ami árt a Dáfá-nak, távolíts el minden fekete kezet és rothadt démont. Semmisítsd meg a kommunizmus gonosz szellemét és a Kommunista Párt minden gonosz tényezőjét más dimenziókban, mindent átölelve, semmit sem kihagyva;
(2) Eközben ki lehet jelölni bizonyos célokat;
(3) Csendesen szavaljad a Mester által megadott mantrákat a Fá-helyreigazításához: "Fa Zheng Qian Kun, Xie E Quan Mie" ("A Fá helyreigazítja az Univerzumot, a rossz teljesen megsemmisült"), "Fa Zheng Tian Di, Xian Shi Xian Bao“ („A Fá helyreigazítja az Eget és a Földet, azonnali megtorlás még ebben az életben“).

Itt figyelmet kell szentelni annak, hogy a saját nyelvünk lehetőségein belül, a kínai nyelv szerinti kiejtést használjuk:

A Fá helyreigazítja az Univerzumot, a rossz teljesen megsemmisült
fa zheng qian kun
xie e quan mie

(pinyin átírás)

fá dszön tyhien kun
hszie ö tyhüan mie
(magyar fonetika)

A Fá helyreigazítja az Eget és a Földet, azonnali megtorlás még ebben az életben
fa zheng tian di
xian shi xian bao

(pinyin átírás)

fá dzsön thien dí
hszien shö hszien báo
(magyar fonetika)


(4) "...összpontosítsák gondolataikat a mantrák szavalása után a "Mie" (1) szóra. A "Mie" szónak olyan hatalmasnak kell lennie, mint a kozmikus égitestek nagysága, mindent beleértve, semmit sem hagyva ki egyik dimenzióban sem." ("Őszinte Gondolatok")

(1) Ez az egyik mantrának az utolsó szava és "eltávolítást", "megsemmisítést" vagy "megtisztítást" jelent. Kiejtése magyar fonetikával: "mie".

A (2) ponthoz: Mielőtt szavalod a mantrákat és a "Mie" szót, a helyi körülményeknek megfelelően gondolatokat is beszúrhatsz. Például: az adott munkatáborban vagy agymosási központban lévő gonosz megsemmisítése, hagyd hogy bizonyos rosszszándékú egyének azonnali karmikus megtorlásban részesüljenek, stb.. Egyvalamire azonban ügyelnetek kell: Nem helyénvaló, ha számos vagy speciális célra használod fel, mert különben ezen célok elszavalása túl sokáig tartana és elúszna az idő a közös őszinte gondolatok kibocsátására. Ha nem nyugodtak a gondolataitok, akkor nem érhető el az őszinte gondolatok hatása és mivel ezek a dolgok túl speciálisak, a hatáskör is le lesz korlátozva.

A Mester ezt mondta az „Őszinte gondolatok“ című írásában:
„Létezik még néhány olyan gyakorló is, akik az őszinte gondolatok kibocsátása közben kizárólag egy vagy egy pár gonosz lényre gondolnak, így a kibocsátott Gong és az Isteni Erők nem tudnak teljes mértékben érvényesülni. Természetesen különleges helyzetekben így kell tenni, hogy az őszinte gondolatokat egyedül vagy csoportban egy vagy néhány gonosz lényre irányítjátok. Ezen kívül a koncentrált erő igen nagy. Normális esetben azonban az őszinte gondolatok mindennapi kibocsátásakor nagyobb mértékben kell a gonoszt keresni és megtalálni. Ne csak egy vagy néhány gonosz lényt vegyetek célba minden nap, minden alkalommal.

3. Nyugodtnak és tisztának kell lenni és csendben kell szavalni a mantrákat

Az őszinte gondolatok kibocsátása előtti gondolatoknak stabilaknak és erőteljeseknek kell lenniük, hogy megsemmisítsék a gonoszt, és biztosnak kell lenni a saját őszinte gondolatok hatásában. Tiszta és őszinte irgalmassággal és csendesen, nyugodtan kell szavalni a Fá-helyreigazítás mantráit.

Figyelem:

(1) A mantrákat „csendesen kell szavalni“, nem hangosan. A mantrák szavalása nem azt jelenti, hogy ismételgetve szavaljuk őket. Minél nyugodtabb a szív, minél tisztábbak és stabilabbak a gondolatok, annál erőteljesebb lesz a hatásuk.
(2) Az őszinte gondolatok kibocsátásánál, ha egyszer elszavaltuk a mantrát, utána az a legjobb, ha megőrizzük az őszinte gondolatokat nyugodt állapotban. Ha az őszinte gondolatok nem stabilak, újból szavaljuk el a mantrát, hogy így koncentráljuk energiánkat. A mantra ismételgetése és folyamatos szavalása befolyásolja a nyugodt állapotot; ha túlságosan kihangsúlyozódik a mantrák szavalása, akkor a természetfeletti képességek hatóereje korlátozódhat.
(3) Néhány tanítvány csak a felszínes eredményekre ügyel az őszinte gondolatok kibocsátása után és azt gondolják, hogy nincs hatásuk, ha nem látnak semmilyen felszínes hatást. Ez onnan ered, hogy nem értik meg kellően a Fá-elveket és hogy nincsenek elég erős őszinte gondolataik, és ez befolyásolja az őszinte gondolatok hatását. Az őszinte gondolatok kibocsátása előtt szükségszerű, hogy a saját gondolatainkat megerősítsük és hogy rendületlenül megsemmisítsük a gonoszt, és mindenképpen tudatában kell lennünk annak, hogy az őszinte gondolatok képesek lesznek megsemmisíteni a gonoszt. Csak a szorgalmas Fá-tanulmányozás biztosítja az őszinte gondolatok erősségét. Ez azon három dologhoz tartozik, melyeket minden Dáfá-tanítványnak a Fá-helyreigazítás ideje alatt jól kell végezni.

A Mester ezt mondta a következő írásában: "Fá-tanítás és -magyarázat a New York-i, fővárosi Fá-konferencián" (2004. november 21.):
"Az őszinte gondolatok kibocsátásánál ne szavaljátok állandóan a mantrát. Csak egyszer kell elszavalnod és hatni fog, kivéve különös körülmények között. Ha az az érzésed, hogy nem tudsz megnyugodni és emiatt újra szabályozni akarod az őszinte gondolataidat, akkor ez rendben van, de ez csak átmeneti. Tulajdonképpen, ha tényleg meg tudsz nyugodni, akkor már elég ez az egy gondolat ahhoz, hogy megrázkódjon az Ég és a Föld, mert ez mindent átható. Hirtelen mindent mozdulatlanná tesz és visszatart területeiteken; olyanok vagytok, mint egy hegy és azonnal vissza tudjátok őket tartani. Ne legyenek mindig ingatag gondolataitok. Nem érhetitek el ezt, ha ingatag gondolataitok vannak."

4. Az őszinte gondolatok kibocsátásánál a fejnek tisztának kell lennie, hogy a gondolatok erőteljesek legyenek

A Mester ezt mondta az „Őszinte gondolatok“ című írásában:
"Jelenleg még mindig vannak olyan gyakorlók, akik nem tudják megragadni az őszinte gondolatok kibocsátásának lényegét, néhányan pont olyan állapotban vannak, mintha meditálnának. Egyes gyakorlók már a meditációs gyakorlatot is félálomban végzik, egy olyan állapotban, melyben nem elég éberek, vagy egy olyan állapotban, melyben különböző gondolatok erősen zavarják őket, így nem lehet semmilyen jó hatást elérni.

Az "Őszinte Gondolatok" című írásában a Mester a következő útbaigazítást adja meg:
Így kell cselekedni: 1) Az erőnek koncentráltnak kell lennie, az elméteknek teljesen tisztának és racionálisnak kell maradnia. A gondolatok erejének koncentráltnak és erősnek kell lennie, magasztas magatartással és minden gonoszt megesemmisítve a kozmoszban. 2) Azok a tanítványok, akik átmenetileg még nem láthatnak más dimenziókat, összpontosítsák gondolataikat a mantrák szavalása után a "Mie" (1) szóra. A "Mie" szónak olyan hatalmasnak kell lennie, mint a kozmikus égitestek nagysága, mindent beleértve, semmit sem hagyva ki egyik dimenzióban sem. 3) Azok a tanítványok, akik láthatják a gonoszt más dimenziókban, az általuk felismert helyzetnek megfelelően cselekedhetnek. Őszinte gondolataik legyenek erősek és teljesen használják ki bölcsességüket. Egy őszinte gondolat legyőz száz gonoszt. 4) Az őszinte gondolatok kibocsátásánál a hatás azonos, függetlenül attól, hogy nyitva vagy csukva vannak a szemek. Ha pedig nyitva vannak a szemek, akkor ne vegyetek tudomást a hétköznapi emberek terében látható dolgokról.

(1) Ez az egyik mantrának az utolsó szava és "eltávolítást", "megsemmisítést" vagy "megtisztítást" jelent. Kiejtése magyar fonetikával: "mie".


5. Az őszinte gondolatokhoz kibocsátáshoz szükséges pozíció és kézmozdulatok

Teljesen mindegy, hogy menés közben, evésnél vagy munka közben, az őszinte gondolatok kibocsátását minden körülmény közt el lehet végezni. Nem muszály feltétlenül lótuszülésben ülni, csukott vagy nyitott szemmel is lehet végezni. Nem feltétlenül megkövetelendő a kézmozdulatok betartása sem. A gondolataitokat azonban összpontosítanotok kell. Tiszta és rendíthetetlen gondolatokkal kell rendelkeznetek.

Ha a két kézmozdulatot akarjátok alkalmazni, akkor a Mester elvárásainak megfelelően kell ezt végeznetek és vagy a jobb kezet tartjátok kiegyenesítve vagy a nagylótusz-kézmozdulatot végzitek (lásd: a Mester „A őszinte gondolatok kibocsátásának két kézmozdulata“ című írását 2001. június 12., a Mester képeivel, amiken bemutatja a kézmozdulatokat). Ha megváltoztatjátok a kézmozdulatokat vagy kitaláltok újakat, akkor a kibocsátott gondolatok nem minősülnek a Dáfá-tanítványok őszinte gondolatainak.

II. Javaslatok az egész világon élő Dáfá-tanítványok közös őszinte gondolatok kibocsátásának időpontjaira

A négy rendszeresen használt időpontok: pekingi idő szerint: 6:00 óra, 12:00 óra, 18:00 óra és 0:00 óra, valamint vasárnaponként 05:00 óra, 06:00 óra és 07:00 óra. Ez a mi időnk szerint: rendszeresen 05:00 óra, 11:00 óra, 17:00 óra és 23:00 óra úgy mint szombatonként 22:00 óra, 23:00 óra és 0:00 óra (téli időszámítás szerint). (A többi területen élő tanítványokat megkérjük, hogy hogy számítsák ki a saját területén lévő időnek megfelelően az időpontokat).

Ajánlatos, hogy a rossz eltávolítására szolgáló őszinte gondolatok kibocsátása előtt, lehetőleg 5 perccel, magunkat belsőleg tisztítsuk, és utána legalább 5 percen keresztül őszinte gondolatokat bocsátsunk ki.

Különleges esetekben (mint pl. hogy ne okozzunk problémát a munkában) a megadott feltételekhez lehet igazodni (ami azt jelenti, hogy az egész világon történő közös őszinte gondolatok kibocsátásán egyszer vagy kétszer nem veszünk részt). A feltételek azonban azok, hogy mindig megőrizzük egy Dáfá-tanítvány szívének állapotát, hogy nagy fontosságot szenteljünk az őszinte gondolatok kibocsátásának, hogy folyamatosan végezzük is azt és hogy a legjobb, ha találunk egy időpontot, amin az elmulasztott őszinte gondolatok kibcsátását beótolhatjuk.

III. Azzal a céllal, hogy jobban megértsük az őszinte gondolatok kibocsátásának fontosságát és az őszinte gondolatok kibocsátásának lényegét a Fá-ra alapozva, kérjük olvassátok el figyelmesen a Mester írásait és a Minghui szerkesztőség tárgyhoz tartozó cikkeit

Mester Li írásai:
1. Magyarul: Őszinte gondolatok (2002. október 13.)
2. Angolul: Eliminate the Dark Minions With Righteous Thoughts, németül: Die schwarzen Hände mit aufrichtigen Gedanken beseitigen (2004. március 16.)
3. Angolul: The Effect of Righteous Thoughts, németül: Die Wirkung der aufrichtigen Gedanken (2001. július 16.)
4. Angolul: Teaching the Fa at the 2004 Western U.S. Fa Conference, németül: Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz im Westen der USA (2004. február 28.)
5. Angolul: Teaching the Fa at the 2003 Midwest-U.S. Fa Conference, németül: Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz in der Mitte der USA (2003. június 22.)
6. Angolul: The Two Hand Positions for Sending Forth Righteous Thoughts, németül: Neue Photos vom Meister (2001. június 12.)


A Minghui-szerkesztőség cikkei:
1. Angolul: Regarding Sending Forth Righteous Thoughts, németül: Über das Aussenden der aufrichtigen Gedanken (2001. november 26.)
2. Angolul: Send Forth Righteous Thoughts, németül: Aussenden von aufrichtigen Gedanken (2001. május 25.)


Minghui-szerkesztőség
2004. október 14.


Az eredeti cikk kínaiul
A cikk agnolul