Jiang Zemin felelős az erkölcsi korrupcióért egész Kínában

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) A Kínai Kommunista Párt (KKP) november 30-án bejelentette, hogy a párt korábbi elnöke, Jiang Zemin meghalt. A KKP cenzúrája és információs blokádja miatt a kínai polgárok nem találnak pártatlan értékelést Jiangról. Ehelyett csak a KKP propagandáját látják, amely az ő dicséretét zengi.


De milyen ember volt valójában Jiang Zemin?


A hagyományos kínai kultúrában az embert az erkölcsi értékei határozzák meg. „Őszinte alapvető hozzáállással az ember javíthat a jellemén; ha a jelleme javul, harmónia uralkodik a családban, ami aztán egy jól kormányzott államhoz vezet, ami viszont békés társadalmat eredményez” – mondja a Da Xue (A nagy tanítás), a konfuciánus klasszikus Li Ji (A szertartások könyve) első könyve.


A KKP kulturális forradalma (1966-1976) során számos hagyományos elemet eltávolítottak, hogy a kommunista ideológiát betöltsék az emberekbe. A forradalom lecsengése után a KKP különböző kezdeményezéseket és kampányokat indított a civilizáció előmozdítása érdekében, hogy visszanyerje az emberek bizalmát. Ez a propaganda, bár a KKP pártkultúrája befolyásolta, mégis bizonyos mértékig hozzájárult az erkölcsi normák fenntartásához. A családtagok, szomszédok, rokonok és barátok között továbbra is bizalom uralkodott.


Korrupció az országban

Az 1990-es években mindez megváltozott, miután Jiang az 1989-es demokráciamozgalom elfojtásával a csúcsra jutott. A Tiananmen téri mészárlás következtében a kínaiak általánosságban elvesztették a bizalmukat a kommunizmusban. Mivel azonban a KKP elpusztította a hagyományos kínai kultúrát és felszámolta a hagyományos hitrendszereket, a sokak által érzett szellemi ürességet a gyors meggazdagodás kísértése töltötte ki. Egy személy vagyona lett a fő kritérium az adott személy értékeléséhez és meghatározásához.


Mivel Jiang a demokrácia támogatói és a diákok kiontott véréből emelkedett fel, nála hiánycikk volt a közbizalom. A KKP tisztviselői hűségének a megnyerése érdekében címeket és előléptetéseket osztott ki, és különleges kiváltságokat biztosított egyes tisztviselőknek. Ezek a tisztviselők egyre korruptabbak lettek, de amíg követték őt, neki mindegy volt. A kínai internetezők „a korrupció vezető edzőjének” nevezték Jiangot. A „vagyongyűjtés és a nem túlzott feltűnés” módszere széles körben elterjedt és elfogadottá vált.


Miközben Jiang és csatlósai a politikai befolyásukat a saját zsebük megtömésére használták, az átlagpolgárok körében is nőtt a vágy, hogy mindenáron pénzt keressenek. A hamisított termékek, a pusztító környezetszennyezés és a fokozódó erőszak széles körben elterjedt jelenségei riasztóvá váltak.


A korrupció előmozdítása Jiang részéről teljesen ellentmondott a hagyományos kínai értékeknek. Ahelyett, hogy javította volna a jellemét, átvette a vezetést a promiszkuitás terén; ahelyett, hogy harmonizálta volna a családot, politikai hatalmát kihasználva megengedte a családtagjainak, hogy csillagászati mennyiségű vagyont halmozzanak fel; ahelyett, hogy jól kormányozta volna az országot, az úgynevezett „stabilitás fenntartásába” kezdett, hogy fokozza az egyszerű polgárok elnyomását; ahelyett, hogy egy tiszta környezetet és egy rendezett piacot támogatott volna, tönkretette a természeti erőforrásokat (víz, talaj, levegő) és elősegítette a hamisított termékeket.


Egy ilyen program előmozdításához Jiangnak fel kellett számolnia a társadalom hagyományos értékeit és erkölcsi alapjait. Ebből az okból kifolyólag nem tudta eltűrni a békés meditációs rendszert, a Fálun Gongot (más néven Fálun Dáfát).


Egy tiszta föld fenyegetése

A Fálun Gong, amelyet Li Hongzhi 1992-ben mutatott be a nyilvánosságnak, javítja a testi egészséget és az erkölcsi jellemet azáltal, hogy a tanulóit arra tanítja, hogy az Őszinteség, Jószívűség és Türelem alapelvei szerint éljenek, és jó emberek legyenek.


A Fálun Gong csodálatos ereje az egészség megőrzésében és a jellem javításában gyorsan nagyszámú követőt vonzott. Mielőtt Jiang 1999-ben elkezdte ennek a művelési útnak az üldözését, körülbelül minden tizedik ember gyakorló volt. Amikor valaki megbetegedett, gyakran javasolták neki: „Miért nem próbálod ki a Fálun Gongot?” Ha valaki valami rosszat tett, azt mondták: „Nézd csak meg, hogyan viselkednek ezek a Fálun Gong-gyakorlók.” Egy nagyszabású felmérés eredményei alapján Qiao Shi, az Országos Népi Gyűlés (ONGY) Állandó Bizottságának akkori elnöke erre a következtetésre jutott: „A Fálun Gong nagy hasznot fog hozni az országunknak és a népünknek, anélkül, hogy kárt okozna.”


A „hamisság, rosszindulat és osztályharc” kommunista ideológiájának védelmezőjeként Jiang nem tudta tolerálni a Fálun Gongot és az Őszinteség, Jószívűség és Türelem elveit. Bár a Központi Politikai Hivatal legtöbb tagja elutasította az üldözés gondolatát, Jiang országos szintű elnyomást indított el. „Azt, aki aktívan részt vesz a Fálun Gong üldözésében, előléptetik” – jelentette ki.


A szisztematikus üldözés biztosítása érdekében Jiang létrehozott egy törvényen felüli ügynökséget, a 610-es irodát. A KKP Központi Bizottságától az alsóbb szintű hivatalokig a 610-es iroda áthatja az egész államapparátust, különösen a bűnüldöző szerveket, a bíróságokat és az ügyészséget. Jiang 1989 júniusától 2002 márciusáig, majd 2003-tól 2012-ig teljes mértékben az irányítása alatt tartotta a Politikai és Jogi Bizottság rendszerét. Brutális rendszere akkoriban sötét hatalomként uralta Kínát.


Egy összeomló társadalom

Jiang mérgező befolyásának következményei vannak. Halála után egyes külföldi médiumok megjegyezték, hogy Jiang legalább gazdasági növekedést biztosított a hivatali ideje alatt. Niu Wenyuan közgazdász, a kínai Államtanács tanácsadója szerint azonban a bruttó hazai termék (GDP) adatai mögött a jövő nemzedékek áldozatai állnak. 2003-ban például Kína kevesebb mint négy százalékkal járult hozzá a világgazdasághoz, de az erőforrások, például a szén, az acél és a cement egyharmadát fogyasztotta el.


Xie Zhenhua, a kínai állami Környezetvédelmi Hivatal vezetője a Világbank adatait idézte, amelyek szerint 1995-ben a levegő- és vízszennyezés által okozott kár a GDP mintegy nyolc százalékát tette ki. A Kínai Tudományos Akadémia becslése szerint 2003-ban a környezeti és ökológiai károk a GDP 15 százalékát tették ki.


1980-ban a kínaiak fejenként körülbelül 2 mu (vagy 0,14 hektár) földterülettel rendelkeztek. Amikor 1990 után a korrupció elterjedt, a földterületet nagyrészt elhanyagolták, ami elsivatagosodáshoz és talajerózióhoz vezetett. 2003-ra már csak 1,4 mu (vagy 0,09 hektár) jutott egy főre.


A föld szűkösségét a szennyezés növekedése kísérte. A talajban lévő kadmium mennyisége az 1990-es 0,097 mg/kg-ról 2014-re 0,3 mg/kg-ra nőtt. A Columbia Egyetem Közegészségügyi Iskolájának jelentése szerint az Egyesült Államokban élő kínai bevándorlók szervezetében az ólom, a kadmium és a higany szintje sokkal magasabb volt, mint más etnikai csoportokéban. A kínai bevándorlók vérében például 69 százalékkal magasabb a kadmiumszint, mint más csoportokéban.


Jiang másik romboló politikai intézkedése a szigorú egygyermekes politika volt. Jiang egyfeladatú vétórendszert rendelt el az egygyermekes politika végrehajtása során. Ez azt jelentette, hogyha akár egyetlenegy, az egygyermekes politikával kapcsolatos feladat nem felelt meg a meghatározott kritériumoknak, a tisztviselő teljesítménye nem volt kielégítő. Egy ilyen rendszerrel szembesülve a különböző szintű tisztviselők mindent megtettek, hogy eltántorítsák a nőket a második gyermek vállalásától. A termékenységi ráta az 1990-es 2,3-ról 2000-ben 1,22-re csökkent. Ilyen alacsony születési ráta mellett az egygyermekes politikát el kellett volna törölni 2000-ben, de Jiang 2001-ben mégis életbe léptette a népesedési és családtervezési törvényt, hogy folytassa az egygyermekes politikát. Ez a népesség csökkenéséhez és a nemek közötti erős egyenlőtlenséghez vezetett (a férfiak aránya sokkal nagyobb, mint a nőké).


Erkölcsi hanyatlás

Szintén Jiang vezette Kína erkölcsi hanyatlását a kultúra és a szórakoztatás területén. Vezetése alatt a szexipar virágzott a hadseregben, beleértve a vezérkari, a logisztikai és az általános igazgatási részlegeket is. Csak 1995-ben a Vezérkari részleg 15 érintett intézményben 476 fiatal nőt foglalkoztatott, aki „teljes körű” szolgáltatást nyújtott. Ez gyorsan elterjedt Kína városaiban és megyéiben.


A szexipar mellett a szerencsejáték is exponenciálisan nőtt. Egy népszerű dal szerint: „Az 1 milliárd kínai közül 900 millióan játszanak, a többiek pedig nézik.”


A szex és a szerencsejáték mellett a kábítószerrel való visszaélés növekedése is riasztó. A kábítószerfüggők száma gyorsan emelkedett, még a KKP hivatalos adatai szerint is:

70.000 1989-ben

148.000 1991-ben

520.000 1995-ben

681.000 1999-ben

860.000 2000-ben

1 millió 2002-ben

1,05 millió 2003-ban

1,14 millió 2004-ben

1,34 millió 2009-ben


Ezek azonban csak a bejelentett adatok. Becslések szerint általában csak minden hetedik kábítószerfüggőt jelentik be, ami azt jelenti, hogy 2009-ben körülbelül tízmillió kábítószer-fogyasztó volt.


Ezen az alsó határon túl

Miközben Jiang az egész társadalmat megrontotta, könyörtelenül üldözte a Fálun Gongot is. A Minghui Report: 20 Jahre Verfolgung von Falun Dafa in China (A Fálun Dáfá üldözésének 20 éve Kínában) című jelentés szerint legalább 2,5-3 millió Fálun Gong-gyakorlót tartóztattak le 1999 és 2019 között. A Fálun Gongban való hitük miatt ezeket az ártatlan kínai állampolgárokat letartóztatták, megbírságolták, elkobozták a személyes tulajdonukat, elbocsátották a munkahelyükről, munkatáborokba zárták és internálták őket. Sokakat megkínoztak, kényszermunkára kényszerítettek, pszichiátriai bántalmazásnak vetették alá, sőt még erőszakos szervkivétel áldozatai is lettek.


A Fálun Gong üldözése szinte minden polgárt áldozattá tett. Az erőszakos szervkivétel például a Fálun Gong-gyakorlókról átterjedt az ujgurokra, más kisebbségi csoportokra és még az átlagpolgárokra is. Sok fiatal eltűnt. Családtagjaik azt gyanítják, hogy szervkivétel áldozatai lettek.


Az amerikai kongresszus Kínával foglalkozó Végrehajtó Bizottsága (Congressional-Executive Commission on China, CECC) 2022. november 14-én tette közzé az éves jelentését: „A Fálun Gong-követők brutális megpróbáltatásoknak vannak kitéve, beleértve a fogva tartással kapcsolatos haláleseteket, hosszú börtönbüntetéseket és zaklatásokat. Egy szakértők által lektorált tanulmány megerősítette az évek óta tartó szörnyű jelentéseket a Fálun Gong-foglyok kivégzéséről a szerveik kivétele révén” – áll a jelentés összefoglalójában.


A Kína Törvényszék, egy független népbíróság, ítéletében a következőket állapította meg: „A Törvényszék tagjai biztosak abban – egyhangúlag és minden kétséget kizáróan –, hogy Kínában hosszú időn keresztül és nagyon sok áldozatot követelve gyakorolták a politikai foglyoktól való erőszakos szervkivételt.”


„Az erőszakos szervkivételt évek óta jelentős mértékben gyakorolják Kína-szerte, és a Fálun Gong-gyakorlók a szervbeszerzés egyik – és valószínűleg a fő forrása” – áll az ítéletben.


Itt az ideje, hogy feldolgozzuk Jiang és a KKP által okozott tragédiákat. Ez magában foglalja a KKP rezsim elutasítását, a hagyományos értékekhez való visszatérést és az ártatlan Fálun Gong-gyakorlók megsegítését.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Angol változat: Jiang Zemin Is Responsible for China’s Widespread Moral Corruption

Forrás: Jiang Zemin ist verantwortlich für die moralische Korruption in ganz China

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo