A Fálun Gong mindig is legális volt Kínában

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.Minghui.org) Kínában az emberek gyakran hallják, hogy: "A kormány betiltotta a Fálun Gongot". Az igazság ennek pontosan az ellenkezője, mivel a Fálun Gong mindig is legális gyakorlat volt Kínában.


Már 1998-ban Qiao Shi, a Nemzeti Népi Kongresszus (NPC) akkor már nyugdíjas tagja, megszervezte néhány magas rangú tisztviselővel, hogy egy átfogó és mélyreható vizsgálatot folytassanak a Fálun Gongról. Arra a következtetésre jutottak, hogy "a Fálun Gong az országnak és az embereknek minden tekintetben hasznot hoz és semmilyen kárt nem okoz". A vizsgálati jelentést benyújtották a Kínai Kommunista Párt (KKP) Központi Bizottságának politikai hivatalához (Politbüro).


Amikor Jiang Zemin, az akkori kínai vezető 1999 júliusában elindította a meditációs gyakorlat üldözését, a Politbüro állandó bizottságának hét tagja közül hatan ellenezték azt. Jiang volt az egyetlen tag, aki ragaszkodott az üldözés elrendeléséhez, és visszaélt hatalmával, hogy az egész államot mozgósítsa az üldözésben való részvételre.


Jiang kiadta a parancsot az 1999 júliusában kezdődő üldözés kezdetén, hogy "három hónapon belül ki kell irtani a Fálun Gongot". Három hónappal később a Fálun Gong még mindig népszerű gyakorlat volt. Jiang abban az évben, októberben fokozta az üldözést. A Le Figarónak, egy nagy példányszámú franciaországi újságnak adott interjújában Jiang a Fálun Gongot szektának nevezte. Másnap a KKP szócsöve, a People's Daily megismételte Jiang szavait az újság hasábjain.


Azonban annak, amit Jiang és a People's Daily mondott, nincsen jogi jelentősége. Az NPC Állandó Bizottsága, Kína egyetlen törvényhozó testülete, 1999. október 30-án elfogadta határozatát "a szektaszervezetek betiltásáról, a szektás tevékenységek elleni védekezésről és azok megbüntetéséről". A Fálun Gongot sehol sem említette ez a határozat.


A Legfelsőbb Népbíróság és a Kínai Legfelsőbb Népi Ügyészség később döntést hozott "a szektaszervezetek betiltásáról, valamint a szektás tevékenységek elleni védekezésről és azok megbüntetéséről". Ez szintén nem említette a Fálun Gongot.


A büntetőjog alapelve: "törvény nélkül nincs bűncselekmény". A Fálun Gong nem szerepel sem az NPC jogi állásfoglalásában sem a Legfelsőbb Népbíróság és a Legfelsőbb Népi Ügyészség határozatában. Az állami média által 24/7-ben folytatott propaganda azonban elhitette az emberekkel, hogy a Fálun Gong be van tiltva.


Továbbá a Közbiztonsági Minisztérium a Fálun Gongot szintén nem sorolta a 2000-ben közzétett 14 gonosz vallási szervezet közé. 2005-ben a Közbiztonsági Minisztérium, a Külügyminisztérium és a KKP Központi Bizottságának Főhivatala közös nyilatkozatot adott ki, és 14 szektás szervezetet azonosított. A Fálun Gong továbbra sem szerepelt a listán.


Kína törvényei szerint az Államtanács a kínai kormány és a legmagasabb állami végrehajtó szerv. Ez azt jelenti, hogy az Államtanács (a kínai kormány) más nézetet képvisel, mint Jiang rezsimje (a Kínai Kommunista Párt). Mostanáig, sem az NPC, sem az Államtanács nem jelentette be a Fálun Gong betiltását. Tehát "a kormány betiltotta a Fálun Gongot" narratíva csak a hírpropagandában létezik.


Ezenkívül a Sajtó és Kiadványügyi Főigazgatóság 2011. március 1-jén kiadott 50. számú közleménye feloldotta a Fálun Gong könyvekre vonatkozó tilalmat. Azóta törvényes a Fálun Gong könyvek kiadása és birtoklása Kínában.


2017-ben a Legfelsőbb Népbíróság és a Legfelsőbb Népi Ügyészség egy értelmezést adott ki a "szektaszervezetek által a rendfenntartás aláásására használt büntetőügyek kezeléséről ". A bírósági értelmezést a Közbiztonsági Minisztérium nem írta alá, így a végrehajtó szervet (a Közbiztonsági Minisztériumot) jogilag nem köti. Az értelmezés túllép a Közbiztonsági Minisztérium hatáskörén, és jogellenes.


Az elmúlt 23 évben a Jiang rezsim és a KKP az államapparátust titkos dokumentumokkal, belső értesítésekkel, kényszerítéssel, politikai nyomással és megvesztegetéssel mozgósította a Fálun Gong üldözésére. Ez számtalan jogtalan és igazságtalan ügyet és megdöbbentően sok szervkereskedelemmel kapcsolatos tragédiát eredményezett.


Ha megértjük a KKP propagandáját, láthatjuk, hogy a Fálun Gong mindig is legális volt Kínában. Az üldözésnek semmiféle jogalapja sincs.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Falun Gong Has Always Been Legal in China

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo