A nyugdíjas tanárnő megnyerte a fellebbezést, de a börtönbüntetése alatt kapott nyugdíj visszafizetésére kötelezték

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) Az elmúlt években, amellett, hogy elítélték őket a hitük fenntartása miatt, sok idős Fálun Gong-gyakorlónak egy másik helyzettel is szembe kellett néznie – a börtönbüntetésük alatt felfüggesztették a nyugdíjukat, vagy arra kötelezték őket, hogy fizessék vissza a börtönben töltött idő alatt kiadott nyugdíjat.


A Társadalombiztosítási Hivatal gyakran hivatkozott az Emberi Erőforrások és Társadalombiztosítás Minisztériumának a közleményére, amely megtiltotta a nyugdíjasoknak, hogy a börtönbüntetés letöltése alatt nyugdíjban részesüljenek, noha a hivatalos munkaügyi törvény nem tartalmaz ilyen előírást.


Azoknak a gyakorlóknak, akik megtagadták a börtönbüntetésük alatt kiadott nyugdíj visszafizetését, a társadalombiztosítási iroda gyakran leállította a jövőbeli nyugdíjkifizetéseiket, és ezeket az összegeket a „tartozás” visszafizetésére fordította.


A Liaoning tartománybeli Fushun városban Xu Yuzhi asszonyt, egy 71 éves nyugdíjas tanárnőt a társadalombiztosítási hivatal beperelte, amikor megtagadta a börtönbüntetése alatt kapott nyugdíjának a visszafizetését. Míg a helyi alsóbb szintű bíróság a társadalombiztosítási hivatal javára döntött, a felsőbb szintű bíróság a fellebbezése nyomán hatályon kívül helyezte az alsóbb szintű bíróság ítéletét.


Bár Xu asszony megnyerte a fellebbezést, a társadalombiztosítási hivatal 2022 szeptemberének végén mégis arra kötelezte, hogy adja vissza a korábban kapott pénzösszegeket, mielőtt visszaállítanák a felfüggesztett nyugdíját. Egy tisztviselő azt mondta neki, hogy bár tudták, hogy amit tettek, az törvénytelen, mégis meg kellett tenniük.


Felfüggesztett nyugdíj ügy

Xu asszonyt, egy elismert általános iskolai tanárnőt 2019. november 7-én tartóztatták le, mert a Fálun Gongról beszélt az emberekkel. Később egy évre ítélték és 4.000 jüan pénzbírságot szabtak ki rá. 2021 júniusában, hét hónappal a szabadulása után, Fushun város társadalombiztosítási hivatala felfüggesztette a nyugdíját.


A Társadalombiztosítási Hivatal azzal érvelt, hogy a nyugdíjszámlák felülvizsgálata során észrevették, hogy Xu asszony összesen 74.630,06 jüan nyugdíjkifizetést kapott a letartóztatása és 2021 májusa között.


Azt állították, hogy az Emberi Erőforrások és Társadalombiztosítás Minisztériumának 2012-es 69. számú közleménye szerint a nyugdíjasok nem jogosultak semmilyen nyugdíjkifizetésre, amíg be vannak börtönözve. Így a börtönbüntetése alatt és után kapott nyugdíjat „csalással” szerezte, és az „illegális jövedelem” volt számára.


Amikor Xu asszony nem volt hajlandó visszaadni a pénzt, a társadalombiztosítási hivatal beperelte őt a Shuncheng kerületi bíróságon.


Xu asszony ügyvédet fogadott fel, hogy képviselje őt. Az ügyvéd azzal érvelt, hogy a társadalombiztosítási hivatal által idézett értesítés csak egy adminisztratív dokumentum, bármilyen jogi kötelező erő nélkül.


Azt mondta, hogy Xu asszony nyugdíjas tanárként a törvénynek megfelelően jogosult a nyugdíjra. Jelenleg semmilyen törvény nem írja elő a nyugdíjasok nyugdíjának a megszüntetését, kivéve a haláluk esetén. Hangsúlyozta, hogy nincs olyan egyértelmű rendelkezés, amely megtiltaná, hogy a börtönbüntetésre ítélt nyugdíjasok a büntetés letöltése alatt továbbra is nyugdíjat kapjanak.


Az ügyvéd rámutatott továbbá, hogy a társadalombiztosítási hivatalnak nem volt jogalapja vagy bizonyítéka arra, hogy megvádolja Xu asszonyt csalással és bizonyítékok hamisításával, hogy megkapja a nyugdíját. Törvényesen ment nyugdíjba, és minden feltételnek megfelel, hogy megkapja nehezen megszerzett juttatásait.


Az ügyvéd érvelése ellenére a Shuncheng kerületi bíróság 2022. április 7-én a társadalombiztosítási hivatal javára döntött, és elrendelte, hogy Xu asszony térítse vissza a meghatározott nyugdíjkifizetéseket.


A fellebbviteli bíróság Xu asszony javára dönt

Xu asszony fellebbezett a Fushun Városi Középfokú Bíróságnál, amely június 16-án hozott ítéletet, amelyben kijelentette, hogy gondosan áttekintette a mindkét fél által benyújtott dokumentumokat, és egyetértett Xu asszonnyal abban, hogy a 69. számú értesítés jogellenes volt. Mivel maga a dokumentum csak két évig volt hatályos, ha nem nyújtottak be frissített változatot, a meglévő változat automatikusan érvénytelenné vált.


A felsőbb bíróság azt is kimondta, hogy kormányhivatalként a társadalombiztosítási hivatal számára közigazgatási intézkedésnek minősül, hogy nyugdíjkifizetést adjon ki Xu asszonynak. A társadalombiztosítási hivatal és Xu asszony nem voltak egyenrangú polgári jogi személyek, és az ügyet nem kellene polgári peres úton megoldani, vagy polgári peres ügyként elfogadni.


Ezért a felsőbb bíróság úgy döntött, hogy megváltoztatja az alsóbb fokú bíróság ítéletét, és elutasította a társadalombiztosítási hivatal által benyújtott keresetet. A bíróság azt is elrendelte, hogy a Xu asszony által befizetett 1666 jüan perköltséget fizessék vissza neki.


A felsőbb bíróság döntése után Xu asszony felkereste az iskolát, ahol dolgozott, az Oktatási Hivatalt és a Társadalombiztosítási Hivatalt, hogy tájékoztatást adjon az ügyéről. A legtöbb felügyelő támogatta őt, és azt mondta, hogy megpróbál segíteni neki abban, hogy hamarosan megkapja a nyugdíját.


Szeptember végén azonban Xu asszony levelet kapott a Xinbin Munkafelügyeleti Brigádtól, amely a Társadalombiztosítási Iroda alá tartozó egység, és továbbra is felszólította, hogy adja vissza a nyugdíját. Amikor vitatkozott velük, azt válaszolták: „Nincs más választásunk. Tudjuk, hogy ez a kérés törvénytelen, de mégis meg kell tennünk.”


Xu asszony október 2-án válaszolt a Xinbin Munkafelügyeleti Brigádnak. Hangsúlyozta, hogy a nyugdíja az övé, és semmilyen kormányzati szervnek vagy magánszemélynek nincs joga megfosztani tőle. Hozzátette, hogy közigazgatási szervezetként a Xinbin Munkafelügyeleti Brigádnak nincs jogilag kötelező ereje arra, hogy a nyugdíj visszafizetését követelje tőle. Elmondta, hogy továbbra is jogi úton fog igazságot keresni.

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Retired Teacher Wins Appeal But Ordered to Repay Pension Received During Her Imprisonment Anyway

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo