A Fálun Dáfá 30 éve: Hat németországi gyakorlócsoport mond köszönetet a Mesternek

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) Az elmúlt harminc évben a Fálun Dáfá a világ több mint száz országában terjedt el. Szinte minden nagy és közepes méretű német városban van Fá-tanuló- és gyakorlócsoport. Az alábbiakban hat berlini, brémai, lipcsei, frankfurti, hamburgi és düsseldorfi csoport fejlődéséről és a gyakorlók mély hálájáról számolunk be.


A Fálun Dáfá Világnapot megelőzően gyakorlók áttekintést adtak a gyakorlócsoportok fejlődéséről a városaikban. Néhányan már az üldözés kezdete előtt elkezdték a Fálun Dáfá művelését, mások csak most kezdték el. Együtt tanulják a Fát, és rendezvényeket szerveznek, hogy megismertessék a Fálun Dáfá valódi hátterét és a Kínában folyó üldözést. Minden cselekedetükben az elsődleges szempont, hogy az Őszinteség, Jószívűség és Türelem három értéke szerint cselekedjenek. Érzik, hogy a Dáfá mennyire jót tesz nekik és a családjuknak, és mennyire megváltozik a környezetük: Az emberek egyre jobban megértik a Fálun Dáfá békés és inspiráló természetét, ami ellentétben áll a Kínai Kommunista Párt rosszindulatú természetével, amely 1999 óta gátlástalanul üldözi a Fálun Dáfát. Pártfogolják és támogatják a Fálun Dáfát.


A gyakorlók mélységesen hálásak Li Hongzhi mesternek, amiért továbbadta az értékes Dáfát. Azt mondják, hogy továbbra is szorgalmasan haladnak előre a művelésben, jól fogják csinálni a három dolgot, és haza fognak menni a Mesterrel.


1. A berlini Fá-tanulócsoport

Németország legnagyobb Fá-tanulócsoportja Berlinben van. Mielőtt az üldözés elkezdődött, volt ott néhány sokéves gyakorló, aki rendszeresen találkozott egy magánlakásban a Fá-tanulására. Mára nyolc rendszeres gyakorlóhelyet alakítottak ki Berlinben.


Az üldözés kezdetén a berlini rendőrség – a KKP hazugságai által befolyásolva – nem mindig viselkedett barátságosan a gyakorlókkal szemben. Ezért a gyakorlók elmagyarázták nekik, hogy mi az üldözés valódi oka, és hogy a Fálun Dáfá milyen pozitív hatással van a testre és a lélekre. Rendszeresen előadásokat is tartottak róla. Ennek eredményeképpen a helyzet megváltozott:


„Néha olyan engedélyeket kapunk a tevékenységeinkre, amelyeket más csoportok nem kapnak meg olyan könnyen. Mivel a rendőrség annyi év után megismert minket, és tudja, hogy békésen viselkedünk és betartjuk a szabályokat, nagyon támogatja a nyilvános tájékoztatóinkat”- mondja egy sokéves gyakorló.

null

Fálun Dáfá-gyakorlók békésen tiltakoznak a berlini kínai konzulátussal szemben

null

A helyi médiabeszámoló a berlini gyakorlók tevékenységeiről


A berlini gyakorlók köszönetet mondanak a Mesternek

A Fálun Dáfá Világnapon azt mondják: „A berlini gyakorlók köszönetet mondanak a tisztelt Mesternek azért a mérhetetlen kegyelemért, hogy a Fá-helyreigazítás tanítványai lehetnek. Teljes szívünkből szeretnénk folyamatosan előrehaladni a művelésünkben, és segíteni a Mesternek, hogy olyan sok embert mentsen meg, mint lehetséges. A Mester 71. születésnapja és az emberi világban való Fá-terjesztés 30. évfordulója alkalmából jókívánságainkat küldjük a Mesternek! Végig kitartóan fogjuk követni a Mestert, és teljesítjük a neki tett fogadalmunkat.”


2. A hamburgi Fá-tanulócsoport

Hamburg Németország második legnagyobb városa, és a hamburgi kikötő a világ egyik legnagyobb átrakodási kikötője.


Az elmúlt években a Fálun Dáfá-gyakorlók szinte minden évben nagy rendezvényeket tartottak Hamburgban. 2000 körül a hamburgi gyakorlók információs standokat állítottak fel Észak-Németország különböző városaiban. Amikor a környező városokban megnőtt a gyakorlók száma, a hamburgi helyi gyakorlók rendszeres információs napokat szerveztek a belvárosban péntekenként és szombatonként.

null

Hamburgi Fálun Dáfá-gyakorlók a hamburgi kínai konzulátussal szemben


A Dáfából származó előnyökből részesülni és bátran kimondani az igazságot

Az üldözés előtt egy kínai Fálun Dáfá-gyakorló család Hamburgba költözött. A család lánya akkoriban középiskolába járt. Miután mesélt az osztálytársainak a Dáfá szépségéről, egy német osztálytársnője, annak a húga, a bátyja és az édesanyja is elkezdett gyakorolni. A három testvér, Julia, Nina és Florian ma már mind részt vesznek a különböző Dáfá-projektekben.


Ahogy Nina beszámol róla, ő és a családja profitál a Dáfá műveléséből. Miután megismerkedett a Fálun Dáfával, visszatért az egyetemre és letette a záróvizsgáját. Azóta férjhez ment, és egy hírmédiumnál dolgozik. „A bátyám és a húgom is elvégezte az egyetemet, és most házasok. És a szüleim is elégedett életet élnek. Mindez elképzelhetetlen lett volna a Fálun Dáfá nélkül” – állapítja meg.


Florian egyike annak a nyolc német gyakorlónak, akit 2002. február 14-én a Tiananmen téren letartóztattak. Akkoriban azt kiabálta a téren: „A Fálun Dáfá jó!” Így emlékszik vissza: „Ha már bezárnak, akkor legalább azt akartam mondani, hogy a Fálun Dáfá jó, és hogy amit a kínai kormány tesz, az rossz.”


A hamburgi gyakorlók köszönetet mondanak a Mesternek

null

Hamburgi és környékbeli gyakorlók egy része a gyakorlótéren


A Fálun Dáfá Világnap alkalmából a hamburgi gyakorlók ezt írják: „A művelésnek ezekből az éveiből nagyon sokat profitáltunk, mind testileg, mind lelkileg. Pozitívan állunk az élethez, így többé nem vagyunk elveszettek és összezavarodottak. Már nem úszunk az árral. Köszönjük, Mester. Köszönjük, Dáfá. A Fálun Dáfá jó!”


3. A frankfurti Fá-tanulócsoport

Frankfurt európai közlekedési csomópont. Egy helyi gyakorló szerint a világ csaknem 180 nemzetéből élnek itt együtt az emberek. Ez tükröződik a frankfurti Fá-tanulócsoportban is: amikor együtt tanulják a Fát, a résztvevők kínaiul, németül, románul, perzsául, vietnámiul és még sok más nyelven beszélnek.


A frankfurti Fá-tanulócsoportban több mint 20 veterán gyakorló van, ami nagyon magas szám a németországi csoportok között. A csoport legidősebb gyakorlója több mint 80 éves, a legfiatalabb mindössze öt éves.

null

Frankfurti és környékbeli Fálun Dáfá-gyakorlók végzik a gyakorlatokat a történelmi Römerplatzon (Római téren) Frankfurt belvárosában


A gyakorlók egyre érettebbé váltak a Dáfá-projektek során

Elke, egy frankfurti sokéves gyakorlónő, úgy emlékszik, hogy ami a leginkább feltűnt neki, az a gyakorlók egyre érettebbé válása a Dáfáért folytatott közös munka során. Röviddel az üldözés kezdete után sok gyakorló még új volt. Néhány projekt esetében akkor még nem tudták pontosan, hogy mit kell tenniük.


„Később az illetékesek egyre jobban megszervezték az előkészítő munkát, és a munkamegosztás egyértelműbbé vált, úgyhogy egyre több gyakorló tudott részt venni benne. Ez úgy alakult, hogy a nagy projektekhez sok gyakorló csatlakozik más városokból, és mindenki mindent megtesz, hogy jól működjön együtt.”


Egy másik helyi gyakorlónő, Tang asszony arról számol be, hogy a Dáfá tevékenységei egyre sokszínűbbé váltak, ahogy a gyakorlók száma nőtt. 2008-ban például a Fálun Dáfá-gyakorlók részt vettek emberi jogi szervezetek által szervezett tevékenységekben, és bemutattak néhány programot. 2018-ban a gyakorlók száma olyannyira megnőtt, hogy sokan tudták kamatoztatni a különleges képességeiket különböző területeken, ezért a Fálun Dáfá-gyakorlók megszervezték saját előadásukat. „Voltak férfi és női szólisták, fuvolaszóló, sárkánytánc és egy kis zenekar. Nagyon szép volt, és az üldözés valódi hátteréről szóló felvilágosításunk nagyon hatékony volt.”


A frankfurti gyakorlók köszönetet mondanak a Mesternek

„A frankfurti csoport minden Dáfá-tanítványa boldog születésnapot kíván a könyörületes Mesternek. Hálásak vagyunk a Mesternek, amiért az egész úton védelmezett minket, hogy képessé tett bennünket, hogy legyőzzünk minden nehézséget, és hogy állhatatosan a helyes úton járjunk. Elszántan segítünk a Mesternek, hogy megmentsük az embereket és teljesítsük fogadalmunkat.”


4. A brémai Fá-tanulócsoport

A brémai csoport már több mint 21 éve létezik. Két kínai család alapította, és hamarosan néhány német is csatlakozott hozzájuk. Hat hónap elteltével a két kínai család Berlinbe költözött. Egy maroknyi új gyakorló maradt hátra. Később újabb gyakorlók csatlakoztak, így a csoport a mai napig folyamatosan fejlődik.

null

Brémai gyakorlók mutatják be a Fálun Dáfá-gyakorlatokat egy helyi gyermekfesztiválon


A munka és a család profitál a művelésből

null

Mariken és családja köszönetet mond a Mesternek


Mariken üzemgazdász és családjával Brémában él. Két kicsi, aranyos hat és nyolc éves gyermek édesanyja. Ő, a férje és a gyerekek mind gyakorolják a Fálun Dáfát.


Azt mondja: „A Fálun Dáfá mélyreható tanításain keresztül sok mindent megtanultam a gyermekeim nevelésével kapcsolatban. Legyen szó másokkal való vitáról vagy a mindennapi élet nehézségeiről – az Őszinteség, Jószívűség és Türelem alapelveinek a segítségével el tudom magyarázni a gyermekeimnek az élet hátterét és az összefüggéseket. Ez segít nekik abban, hogy más szemszögből értsék meg a dolgokat.


A lányom nemrégiben azt mondta: „Nagyon nehéz egy gyermeknek, hogy ne mondjon csúnya szavakat, ne hazudjon, vagy ne csapjon be másokat az iskolában. Még ha csak egy kicsit is. Mindenki ezt csinálja. Nincs olyan személy az iskolában, akit példaképként használhatnék. A Zhuán Fálun történeteit és szavait felidézve –, jól tudok viselkedni.”


Mariken a szakmájában is profitál a Dáfában való művelésből: "A szakmámban gyakori, hogy heves és intenzív beszerzést végeznek, hogy új ügyfeleket és ezáltal új projekteket szerezzenek. Ez gyakran egyfajta hatalmi harcot és kettősséget eredményez a cél elérése érdekében. Én viszont csak a dolgok természetes menetét követem. Amikor tudomást szerzek egy potenciális ügyfélről, alaposan utánanézek a vállalat értékeinek. Ebben bízva veszem fel aztán a kapcsolatot a céggel. Ezenfelül tiszteletteljes és figyelmes kapcsolatot tartok fenn ezzel a potenciális ügyféllel, hogy érezhesse, számomra fontos az együttműködés. Ha lesz belőle valami, az jó. Ha nem, az is jó. Mert megtanultam, hogy minden úgy történik, ahogyan történnie kell. Bármilyen kényszer kiegyensúlyozatlansághoz és diszharmónia kialakulásához vezet.”


A brémai gyakorlók köszönetet mondanak a Mesternek

A Fá-terjesztés 30. évfordulóján a világban a brémai gyakorlók szeretnék kifejezni szívből jövő hálájukat a tisztelt Mesternek, hogy „a Zhuán Fálun által megtanított minket az Őszinteség, Jószívűség és Türelem mély értelmére, hogy betekintést adott nekünk a világegyetem igazságába, és hogy megmutatta, hogy mi emberek az önzésünkkel milyen messze eltávolodtunk már ezektől a kozmikus alapelvektől”.


„Csak az Őszinteség, Jószívűség és Türelem megértése révén ismerhetjük fel fokozatosan az önzetlenség mély értelmét, amely az egyetlen út az igazi otthonunkhoz.


A tisztelt Mesternek köszönhetően tudjuk, hogy a jó mindig győz a gonosz felett. A gonoszság semmi az őszinteséghez és a jósághoz képest. A Zhuán Fálun tanításával mindig visszatalálhatunk a helyes útra, megerősíthetjük a bennünk lévő jót, és összekapcsolódhatunk a világegyetem pozitív erejével. A Dáfá tanításai nélkül továbbra is céltalanul tévelyegnénk a mindennapi életünkben, anyagi dolgok, szenvedélyek és függőségek által irányítva. Egyre elveszettebbnek, magányosabbnak, nyugtalanabbnak, elégedetlenebbnek éreznénk magunkat – mindig keresgélnénk.


Köszönjük a Mesternek ezt az értékes lehetőséget, hogy a Fá-terjesztés idején születtünk, hogy segítsünk az embereknek megérteni a Fát, és hogy újra felébresszük a hitüket ebben a mennyei törvényben.


Köszönjük a Mesternek a védelmet és az útmutatást, a határtalan könyörületességet, még akkor is, ha néha megbotlunk és nem sikerül előrehaladnunk.


Ígérjük, hogy még keményebben fogunk törekedni a valódi művelésre. Az a kívánságunk, hogy az utolsó útszakaszt őszintén - megbánás nélkül – végezzük be.”


5. A lipcsei Fá-tanulócsoport

Lipcse az üzleti élet, a kereskedelem és a közlekedés történelmi központja. 1998-ban Haroldo gyakorló szerencsére részt vett a genfi Fá-konferencián. Később Lipcsébe ment, és egy helyi, vietnami származású gyakorlóval együtt megalapított egy Fá-tanulócsoportot.


Ma a lipcsei csoport tagjainak száma folyamatosan növekszik. A gyakorlók hetente kétszer, különböző helyeken tanulják a Fát. A közös gyakorlatokra a városközpont két különböző parkjában kerül sor.

null

A lipcsei és környékbeli gyakorlók egy része a közös Fá-tanuláson


Emlékezés a svájci Fá-konferenciára

Haroldo 1997-ben kapta meg a Fát. Valami „hihetetlenre” emlékszik vissza, amikor először került kapcsolatba a Dáfával: „Észrevettem, hogy amint a kezembe vettem a Zhuán Fálun könyvet, a kezem meleg lett. De ez nem történt meg, amikor más könyveket vettem kézbe. Egy másik jó emlék, hogy három nap alatt végigolvastam a Zhuán Fálun könyvet. Békét éreztem magamban, amikor a Dáfát tanultam, mintha minden egészen természetes és magától értetődő lenne. Azóta világos számomra, hogy tovább szeretném gyakorolni a Fálun Dáfá útját.”


Haroldo jól emlékszik vissza az 1998-as genfi Fá-konferenciára. „1998-ban megtudtam, hogy a gyakorlók Genfben tartanak egy Fá-konferenciát. Úgy döntöttem, hogy elmegyek és részt veszek rajta. Az ENSZ épületében volt. Az épületbe való belépéshez biztonsági ellenőrzésre volt szükség, így mindenki együtt várakozott. Ez a kép akkoriban igazán csodálatos volt számomra. Nagyon sok gyakorló gyűlt össze, hogy részt vegyen a konferencián, mindannyian teljes díszbe öltözve. Mindannyian illemtudóan mutatkoztak meg. Nagyon feltűnő volt, hogy nagyon sok ember volt ilyen barátságos.


Közvetlenül ezután meglepetés történt: Li Hongzhi úr, a Fálun Dáfá mestere megjelent a színpadon. Mosolygott, erőteljes léptekkel a pódium felé ment, és mindenkit a Buddha-köszöntéssel üdvözölt. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy a Mester csodát tesz ezzel a gesztussal. Ebben a pillanatban minden még ünnepélyesebbé vált. A résztvevők mind felálltak és tapsoltak.”


Sorskapcsolatokkal rendelkező emberek információs rendezvényen keresztül jutnak a Dáfához

null

Információs stand Lipcse belvárosában


Ami Haroldóra az elmúlt húsz év során a legnagyobb benyomást tette, az az igazság ereje. Azok, akik hallották az igazságot a Fálun Dáfáról, egy nap beléphetnek a gyakorlatba.


Így emlékszik vissza: „Amikor az üldözés elkezdődött, mi magunk nyomtattunk ki néhány szórólapot, és munka után kimentünk a lipcsei vasútállomásra, hogy szétosszuk őket.” Majdnem húsz évvel később egy kínai gyakorlónő elmondta neki, hogy akkoriban Lipcsében volt. Abban az időben néhány kínai diák az állomáson DVD-ket kapott a KKP általi üldözésről, amelyeket az órák szüneteiben néztek meg. Ezáltal ez a kínai nő első alkalommal tudta meg, hogy a KKP propagandája hazugság. Később elkezdte művelni a Dáfát. „Sohasem vártam volna el, hogy egy egyszerű DVD, amit terjesztettünk, ahhoz vezethet, hogy olyan sok kínai megismeri a Fálun Dáfá igaz körülményeit, és ráadásul azok, akik sorskapcsolattal rendelkeznek, a Dáfához jutnak.”


Haroldo arra is emlékszik, hogy egy szomszédnője mesélt neki édesanyja 2002-es súlyos autóbalesetéről. Ezután elmagyarázta neki a Fálun Dáfá csodálatos hatásait a testre és az elmére. Ezt követően hosszú ideig nem tartották a kapcsolatot – egészen egy tíz évvel későbbi napig. „Egy közös gyakorlás során egy idős asszony jött hozzánk a terhes unokájával. Később megtudtam, hogy az idős asszony az akkori szomszédnőm édesanyja volt. A lánya és egy másik városban élő gyakorlók segítségével ő is eljutott a Dáfához.”


Az emberek Dáfá iránti megváltozott hozzáállása a helyi gyakorlókat is lenyűgözte. „Az üldözés kezdetén, amikor a parkban gyakoroltunk, néhányan hangosan udvariatlan dolgokat mondtak, mert a Kínai Kommunista Párt hazugságai befolyásolták őket. Most, több mint 20 évvel később, az emberek időről időre felemelik a hüvelykujjukat, és egyre újra jönnek, hogy megtanulják a gyakorlatokat.”


A lipcsei gyakorlók köszönetet mondanak a Mesternek

null

A lipcsei és környékbeli gyakorlók köszönetet mondanak a Mesternek


A lipcsei és környékbeli gyakorlók köszönetet mondanak a Mesternek a Fálun Dáfá Világnapon: „Tisztelt Mester, a Fálun Dáfá művelésén keresztül nagyszerű dolgokat éltünk meg és áldásokat kaptunk. Nemcsak mi magunk, hanem a családtagjaink és a barátaink is profitáltak belőle. Úgy érezzük, hogy a Zhen Shan Ren-nel a szívünkben fényt és reményt terjesztünk mindenfelé.


A 30. évfordulón hálával hajolunk meg. Nincs elég szó arra, hogy kifejezzük hálánkat Önnek. Továbbra is jól fogjuk csinálni a három dolgot, és jól fogjuk járni a művelés utolsó útját.”


6. A düsseldorfi Fá-tanulócsoport

A düsseldorfi Fá-tanulócsoport Észak-Rajna-Vesztfália egyik legnagyobb csoportja. Kezdetben Detlef gyakorló az 1998-as svájci Fa-konferencián több kínai gyakorlóval találkozott, aki Düsseldorfból és környékéről érkezett. Visszatérésük után rendszeresen elkezdték együtt tanulni a Fát.


Röviddel az üldözés kezdete után több gyakorló minden héten Düsseldorfba vagy a környező városokba ment, hogy felvilágosítsa az embereket az üldözés tényeiről. Sok helyi ember ezeken a gyakorlókon keresztül ismerte meg a Fálun Dáfát. A kezdetben kis létszámú csoportból fokozatosan csoportok alakultak ki Kölnben, Düsseldorfban és számos környező városban. Jelenleg a düsseldorfi gyakorlók hetente háromszor tartanak információs rendezvényeket – egyszer a kínai konzulátus előtt, kétszer pedig a belvárosban.

null

Düsseldorfi gyakorlók végzik a gyakorlatokat a parkban


Családok írják alá az üldözés elleni petíciót az információs standnál

Ina, egy düsseldorfi gyakorlónő visszatekint a német lakosságban történt fejlődésre. Amikor elkezdett felvilágosítást adni az üldözésről, sokan azt gondolták, hogy Kína messze van. Néhányan még azt is megkérdezték, hogy nyugati nőként miért érdeklik olyan nagyon egyedül Kínában az emberi jogi kérdések. Néhányan azt is mondták, hogy nehezükre esik hinni az üldözésben.


Később, ahogy Németország és Kína egyre több kapcsolatot tartott fenn, az emberek többé-kevésbé tudatában lettek a Kínai Kommunista Párt gonoszságának. Az üldözés elleni aláírásgyűjtés során néhányan arról beszéltek, hogy hisznek a gyakorlók szavainak. De voltak olyanok is, akik a gazdasági érdekeket tartották fontosnak, és úgy tűnt, hogy nem törődnek a KKP gonoszságával.


Ma egyre több ember bizalmatlan a KKP-val szemben, és kevesen kételkednek a gyakorlók szavaiban a KKP Fálun Dáfá elleni üldözéséről. „Amikor aláírásokat gyűjtünk az üldözés ellen, egyik család a másik után jön aláírni. Vasárnap időről időre emberek bukkannak fel a gyakorlóhelyen, mert meg akarják tanulni a gyakorlatokat.”


A düsseldorfi gyakorlók köszönetet mondanak a Mesternek

null

Düsseldorfi és környékbeli gyakorlók ünneplik a Fálun Dáfá Napot 2021-ben


„Mi, düsseldorfi Fálun Dáfá-gyakorlók köszönjük Önnek a könyörületes jóságát. Ön átadta nekünk a kozmikus Dáfát, a világegyetem legértékesebb ékszerét. Dáfá-tanítványokként szerencsések vagyunk, hogy a történelem e kritikus pillanatában segíthetünk a Mesternek megmenteni az élőlényeket és helyreigazítani a Fát.


Továbbra is szorgalmasan fogunk előrehaladni, hogy méltók legyünk a Mester irántunk tanúsított kegyelmére. Megteszünk minden tőlünk telhetőt, és a világon mindenkinek esélyt adunk arra, hogy átlásson a Kínai Kommunista Párt hazugságain. Segítünk nekik megragadni a Dáfát – a mentőhorgonyt –, amely megmenti őket a legsúlyosabb szerencsétlenségtől, amely felé az emberiség tart.”

***


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: 30 Jahre Falun Dafa: Sechs Übungsgruppen in Deutschland bedanken sich beim Meister

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo