Egyesült Királyság: Megválasztott tisztviselők és méltóságok gratuláló üzeneteket küldenek a Fálun Dáfá nyilvános bevezetésének 30. évfordulója alkalmából

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(en.minghui.org) A Fálun Dáfá Világnapja 2022. május 13-án van, és ez a Fálun Dáfá nyilvános bevezetésének 30. évfordulója.


A helyi gyakorlók május 7-én felvonulásokat és ünnepségeket tartottak Londonban. Sok választott tisztviselő küldött gratulációt. Kifejezték elismerésüket a Fálun Dáfá alapelvei, az Őszinteség, Együttérzés, Tolerancia iránt, és támogatásukat a gyakorlók erőfeszítései iránt, hogy a hit szabadságáért küzdenek. Ezen kívül komoly aggodalmukat fejezték ki a Kínai Kommunista Párt (KKP) által Kínában a Fálun Dáfá gyakorlók ellen elkövetett szervrablás miatt.


Némely parlamenti képviselők kijelentették, hogy továbbra is nyomást gyakorolnak a brit kormányra, hogy segítsen megállítani az üldözést. Nem fogják tétlenül nézni, és nem fogják eltűrni a KKP súlyos emberi jogi jogsértéseit.


Ian Murray parlamenti képviselő üzenetében kijelentette: „Sajnálom, hogy ma nem tudok személyesen Önökkel lenni. Edinburgh déli részének parlamenti képviselőjeként a választókerületemben kampányolók egy elkötelezett csoportja folyamatosan tájékoztatott a Fálun Gong-gyakorlók Kínában folyó üldözéséről. Évtizedekkel e tűrhetetlen gyakorlat kezdete után elfogadhatatlan, hogy még mindig megengedik, hogy ez történjen.”


„Bármilyen csoport üldözése Kínában és az egész világon elfogadhatatlan, ezért a kínai kormányt felelősségre kell vonni. Az ujgurokkal szembeni bánásmód közelmúltbeli leleplezése újabb bizonyíték arra, hogy tetteik ellentétesek minden nemzetközi joggal és normával.


Továbbá, a nemzetközi közösségnek egységesen kell fellépnie a Fálun Gong üldözése ellen, és egységesen kell fellépnie a rasszizmus és a diszkrimináció minden formája ellen. A Fálun Gong értékei az Őszinteség, Együttérzés és a Tolerancia. Nincs szükségünk most egy kicsit több ilyen értékre a közéletben?”

null

Ian Murray parlamenti képviselő


Cat Smith parlamenti képviselő üzenetében kijelentette: „Nagyon köszönöm, hogy kapcsolatba léptek velem a Fálun Dáfá-gyakorlókkal és a kínai kormány által velük szemben tanúsított szörnyű bánásmóddal kapcsolatban.


A lehető leghatározottabban elítélem ezeket a cselekményeket, és támogatok minden olyan jogszabályt, amely azt mutatja, hogy az Egyesült Királyság kiáll az emberi jogok mellett és becsben tartja azokat az ilyen elnyomással szemben.


A vallásszabadság és a hit szabadsága az egyik alapvető és elidegeníthetetlen emberi jog, amely minden embert megillet. Korunk egyik nagy tragédiája, hogy világszerte folytatódik az emberek rendszerszintű és erőszakos elnyomása pusztán vallási döntéseik miatt.


Teljes szolidaritásomat fejezem ki a Fálun Dáfá-gyakorlók iránt, és továbbra is bízom abban, hogy a lelkes kampány, a méltóság és a jóság alapelvei iránti elkötelezettség, valamint a kormány érdemi fellépése virágzó jövőt hozhat számukra. Ezért helyes, hogy ma összegyűlünk, hogy felhívjuk a figyelmet a Kínán végigsöprő vallási üldözésre és intoleranciára, és hogy helyette a méltóság és az igazságosság mellett szállunk síkra.”

null

Cat Smith, parlamenti képviselő


Feryal Clark parlamenti képviselő levelében kijelentette: „Továbbra is mély aggodalommal tölt el, hogy Kínában vallásuk vagy meggyőződésük miatt üldözik az embereket, legyenek azok ujgur muszlimok Hszincsiangban, keresztények, buddhisták vagy Fálun Gong-gyakorlók. A hit vagy meggyőződés gyakorlásának, megváltoztatásának vagy megosztásának szabadsága megkülönböztetés vagy erőszakos ellenállás nélkül olyan emberi jog, amelyet minden embernek élveznie kell.


Amint azt korábban már kifejtettem, tisztában vagyok azokkal a hihetetlenül nyugtalanító állításokkal, amelyek az elmúlt években a Kínában történő emberi szervrablásról jelentek meg. Azt is megértettem, hogy a kisebbségi és vallási csoportok, köztük a Fálun Gong-gyakorlók kifejezetten célpontok lehetnek.


2014 végén a kínai hatóságok bejelentették, hogy az ország felhagy a kivégzett foglyok szerveinek a begyűjtésével. Ennek a politikának a végrehajtása fontos lépés lenne. Tudom azonban, hogy a közelmúltbeli jelentések szerint a gyakorlat folytatódik, beleértve a Nemzetközi Koalíció a Transzplantációs Visszaélések Megszüntetésére Kínában (ETAC) által kezdeményezett Kína Törvényszék ítéletét is. Valójában a Kína Törvényszék arra a következtetésre jutott, hogy az erőszakos szervrablás évek óta jelentős mértékben zajlik Kína-szerte, melynek fő áldozatai a Fálun Gong-gyakorlók és az ujgurok.


Továbbra is úgy vélem, hogy az Egyesült Királyság kormányának további kérdéseket kell feltennie a kínai hatóságoknak ebben az ügyben, és biztosítania kell, hogy továbbra is felülvizsgáljon minden új bizonyítékot, amelyet bemutatnak. Úgy vélem, hogy az Egyesült Királyság kormányának az Egészségügyi Világszervezetre is nyomást kell gyakorolnia, hogy egyértelmű választ adjon a Kína Törvényszék megállapításaira, és megfelelő független értékelést készítsen.


Biztosíthatom Önöket, hogy továbbra is nyomást fogok gyakorolni az Egyesült Királyság kormányára, hogy egyértelmű üzenetet küldjön arról, hogy nem nézzük tétlenül, és nem tűrjük el az emberi jogokkal való ilyen durva visszaéléseket.”

null

Feryal Clark parlamenti képviselő


Mark Pritchard parlamenti képviselő levelében kijelentette: „Továbbra is mély aggodalommal tölt el a Fálun Gong-gyakorlók folyamatban levő üldözése Kínában. A Fálun Gong-gyakorlókkal szembeni rossz bánásmód az egyik oka annak, hogy Kína az Egyesült Királyság számára a 31 kiemelt emberi jogi ország egyike, és hogy az Egyesült Királyság továbbra is aggodalmát fejezi ki az ENSZ-ben a kínai kormány vallási kisebbségekkel szembeni magatartása miatt.


Önök megemlítették az illegális szervátültetéseket. A Külügyi, Nemzetközösségi és Fejlesztési Hivatal miniszterei alaposan megfontolták a »Kína Törvényszék« által készített jelentést, amelyet az ETAC (International Coalition to End Transplant Abuse in China – Nemzetközi Koalíció a Transzplantációs Visszaélések Megszüntetésére Kínában) kezdeményezett. Az Egyesült Királyság álláspontja továbbra is az, hogy amennyiben ez igaz, a szisztematikus, államilag támogatott szervrablás gyakorlata az emberi jogok súlyos megsértését jelentené.”

null

Mark Pritchard parlamenti képviselő


Caroline Cox bárónő üzenetében kijelentette: „Nagy csodálattal tölt el az Önök elkötelezettsége az Őszinteség, Együttérzés és Tolerancia iránt, valamint az önök által oly sok embernek nyújtott segítség.


Mélységesen felháborított az a szenvedés is, amelyet oly sok embernek okoztak - beleértve a rendkívül sokkoló jelentéseket a fogva tartásról, kínzásról, elektrosokkról és szervkereskedelemről.”

null

Caroline Cox bárónő


Ruth Lister of Burtersett bárónő üzenetében kijelentette: „Kérem, adja át jókívánságaimat a gyűlésnek – az Őszinteség, Együttérzés és Tolerancia olyan értékek, amelyekért érdemes dolgozni, nem utolsósorban a politikában. Ezért a gyűlésen résztvevőknek sok sikert kívánok a munkájukhoz.”

null

Ruth Lister of Burtersett bárónő


Janet Fookes bárónő üzenetében kijelentette: „Sajnálom, hogy nem tudok személyesen Önökkel lenni, de jókívánságaimat küldöm egy nagyon sikeres gyűléshez. Az elvek, amelyeket a Fálun Dáfá képvisel – az Őszinteség, Együttérzés és Tolerancia – alapvető fontosságúak minden civilizált társadalom számára, és kiemelkedően megérdemlik az ünneplést. Csak azt kívánom, hogy még több társadalom és nemzet kövesse a gyakorlatban ezeket az előírásokat.”

null

Janet Fookes bárónő


Lord Hylton kijelentette: „Az üzenetem a következő: Ritkán volt nagyobb szükség a vallás és a hit szabadságára, mint ma, amikor a világ oly sok részén veszélyben van a béke. Imádkozom, hogy minél több ember tisztelje az értékeiket, és alkalmazza azokat a gyakorlatban is.”

null

Lord Hylton


David Walker, Manchester püspöke kijelentette: „Teljes szívemből egyetértek püspöki kollégámmal, St Alban püspökével, aki azt mondta: »A Fálun Gong tagjainak folyamatos tragikus üldözése más vallási kisebbségekkel együtt Kína-szerte a legmélyebb sajnálatra okot adó helyzet.« A vallásszabadság olyan emberi jog, amely egyetemes tiszteletet érdemel. A Kínai Kommunista Párt hitalapú elnyomásának gyakorlatát együttesen a leghatározottabban el kell ítélniük azoknak a nemzeteknek, amelyek az emberi jogok doktrínáját vallják és betartják.”

null

David Walker, Manchester püspöke


Marie Rimmer parlamenti képviselő asszisztense a következőket nyilatkozta: „Marie május 7-én sajnos nem tartózkodik az országban, így nem tud személyesen részt venni a rendezvényen. Megkért, hogy adjam át jókívánságait, és reméli, hogy minden zökkenőmentesen zajlik. Megkért továbbá, hogy tolmácsoljam, hogy továbbra is harcolni fog a Kínában folyó – különösen a Fálun Gong gyakorlóktól való – szervrablás ellen. Ez egy olyan ügy, amelyet soha nem fog feladni.”

null

Marie Rimmer parlamenti képviselő


Dr. Matthew Offord parlamenti képviselő kijelentette: „A Fálun Gong-gyakorlók üldözése Kínában olyasmi, amiről már évek óta tudok, és tudom, hogy az Egyesült Királyság kormánya osztja mély aggodalmaimat. A velük való bánásmód az egyik oka annak, hogy Kína a 31 emberi jogi prioritást élvező ország egyike az Egyesült Királyság számára.


A szisztematikus, erőszakos szervrablásról szóló jelentések különösen aggasztóak, és továbbra is együtt fogok működni kollégáimmal a brit parlamentben, hogy nyomást gyakoroljak a kormányra, hogy vizsgálja felül a Nemzetközi Koalíció a Transzplantációs Visszaélések Megszüntetésére Kínában által kezdeményezett jelentés megállapításait.”

null

Dr. Matthew Offord parlamenti képviselő


Benedict Rogers úr, az Egyesült Királyság Konzervatív Pártja Emberi Jogi Bizottságának alelnöke kijelentette: „Vallási, spirituális vagy politikai meggyőződésünktől függetlenül, emberi mivoltunkban egységesek vagyunk.


Sok éven át kampányoltam a kínai disszidensek, a Kínában üldözött keresztények, az ujgurok, a tibetiek, a hongkongiak és a Kína-szerte üldözöttek mellett, és mindig kiálltam a Fálun Gong-gyakorlók mellett és az emberiség elleni barbár bűncselekmény, az erőszakos szervrablás ellen.


A pekingi rezsimet felelősségre kell vonni. Igazságot kell szolgáltatni. El kell mondani az igazságot, és elszámoltathatóságot el kell érni.


Én Önök mellett állok. Harcolok Önökért. Sohasem fogom elhagyni Önöket.


Ma nem tudok csatlakozni Önökhöz, mert most fejezem be az Önökről szóló könyv megírását. Ez a könyv az Önök történetét fogja elmesélni, és Kína összes emberének történetét, aki igazságot keres. Remélem, hogy fényt fog sugározni számotokra, és cselekvésre való felhívásra szólít fel, ami remélem, hogy hozzá fog járulni a változáshoz.”

null

Benedict Rogers


Lan Guoyu, az Európai Tajvani Nők Egyesületének elnöke és a Kínai Köztársaság Tengerentúli Kínai Ügyek Tanácsadó Bizottságának tagja a levelében kijelentette: „Tajvanról származom, és azután jöttem az Egyesült Királyságba, miután Tajvanon egyetemi tanulmányokat végeztem. Több mint 40 éve élek az Egyesült Királyságban.


Több mint 20 éve tartok kapcsolatot a Fálun Gonggal Londonban. Az, hogy a Fálun Gong népszerűvé válik az Egyesült Királyságban, a növekedés folyamata világosan látható.


A Fálun Gong nemcsak a kínai társadalomban népszerű, hanem a nyugati társadalomban is nagyra értékelik. Hozzájárulása rendkívüli. Ez a 30. évfordulója annak, hogy a Fálun Dáfát bemutatták a világnak. Személyes elismerésemet és gratulációmat fejezem ki. Kívánom, hogy a Fálun Dáfá még sok millió évig terjedjen és gyakorolható legyen a világon.”


A Fálun Dáfá Világnapja alkalmából üzenetet küldött méltóságok között volt továbbá az északír Lord John Kilclooney, és Sharon Holder Cllr, a londoni Fulham képviselője. Levelükben mindannyian támogatásukat és gratulációjukat fejezték ki az összegyűlt gyakorlóknak.

null

Lord John Kilclooney, Észak-Írország

null

Sharon Holder képviselő asszony


Háttér: Mi a Fálun Dáfá?

A Fálun Dáfát (más néven Fálun Gongot) először Li Hongzhi úr mutatta be a nyilvánosságnak 1992-ben a kínai Changchunban. A spirituális tant ma már világszerte több mint 100 országban és régióban gyakorolják. Emberek milliói, akik elfogadták a tanításokat, amelyek az Őszinteség, Együttérzés és Tolerancia elvein alapulnak, és megtanulták az öt szelíd gyakorlatot, megtapasztalták a felemelő egészséget és jólétet.


Jiang Zemin, a Kínai Kommunista Párt (KKP) korábbi vezetője a spirituális tan növekvő népszerűségét a KKP ateista ideológiájára nézve fenyegetésként értékelte, és 1999. július 20-án rendeletet adott ki a gyakorlat betiltásáról.


A Minghui.org weboldal megerősítette, hogy az elmúlt 22 év üldöztetése következtében több ezer gyakorló halt meg. A tényleges szám vélhetően sokkal magasabb. Többeket bebörtönöztek és megkínoztak hitük miatt.


Konkrét bizonyítékok vannak arra, hogy a KKP jóváhagyja a fogva tartott gyakorlók szerveinek elrablását, akiket meggyilkolnak, hogy ellássák a szervátültetési ipart.


Jiang személyes irányítása alatt a KKP létrehozta a 610-es irodát, egy törvényen felüli biztonsági szervezetet, amelynek hatalmában áll felülbírálni a rendőrségi és igazságszolgáltatási rendszert, és amelynek egyetlen feladata a Fálun Dáfá üldözésének a végrehajtása.

***

A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: UK: Elected Officials and Dignitaries Send Congratulatory Messages to Mark the 30th Anniversary of Falun Dafa’s Public Introduction

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo