Párbeszédek a hegyek istenségeivel (1. rész)

(en.Minghui.org) Kínát az utóbbi időben többféle különböző katasztrófa sújtotta, többek között földcsuszamlások és tomboló áradások. Ezeket látva példátlan nagy számban jöttek elő taoisták a hegyekből, akik eddig ott művelték magukat.


Egyszer láttam egy taoistát, aki 1200 éve művelte magát, de a gongoszlopa még nem haladta meg a három birodalmat. Kapcsolatban állt néhány más istenséggel a három birodalmon belül, és magát is istenségnek nevezte. Többször megjelent előttem a távolból, és volt néhány beszélgetésünk, amelyek telepátián keresztül folytak. Tudtam a gondolatait, és ő is tudta a válaszaimat. Ez azonnali kommunikáció, egyfajta energiaátvitel.


Az alábbiakban néhány eszmecserénk olvasható.


Az első találkozás

Az első témánk a Fálun Dáfá műveléséről szólt. Amikor először láttam őt, elküldtem egy gondolatot: "Az ember nagyon gyors fejlődést érhet el a Fálun Dáfá művelésével és az alapelveinek követésével, amelyek megtestesítik a jellemzőket." Azt válaszolta: "Mindig tiszteletben tartom a mesterem tanításait, és nem áll szándékomban más művelési iskolára váltani". Ezt hallottam, és nem mondtam semmit.


A második találkozás

Amikor újra találkoztunk, beszélgettünk a szerveltávolításokról és arról, hogy miért művelik az emberek a Fálun Dáfát. Azt mondta nekem: "Néhány gyakorlótok szörnyen szenvedett - a beleiket felnyitották, a szerveiket kivették, és a maradványaik eltűntek. De mindig valami fényes anyag vette őket körül és borította be őket. Sokszor láttam ezt. Nem láttam, hogy hová került a lelkük."


A művelés elvei ellentétesek a földi világéval, magyaráztam. "Még ha egy művelő nagy kínokkal is találkozik, végül akkor is jó vége lesz. Ez azért van, mert a Fálun Dáfá Mestere vigyáz rájuk. A Dáfá-gyakorlók sorsát nem a három birodalom lényei irányítják. Ha a sorsuk feltárulna előtted, mit tennél?"


Egy kis szünetet tartott, majd így válaszolt: "Ha én vagy más taoisták láthatnánk a fényes távozásukat, akkor talán tennénk valamit, de lehet, hogy nem. Elvégre a saját mestereink parancsolatokat hagytak mindannyiunknak."


"Tudom, hogy néhány ősi művelő kilépett a régi művelési iskolájából és a Fálun Dáfá művelésébe kezdett. Ők gyors fejlődést értek el, és messze túlléptek a három birodalmon" - tettem hozzá.


A harmadik találkozás

A következő megjegyzéseket tette, amikor harmadszor is találkoztunk: "Tudom, milyen szerepeket játszottál az ezeréves reinkarnációk során. És azt is láttam, hogy újra és újra reinkarnációkon mentél keresztül, amíg el nem kezdted a Dáfá művelését. Megdöbbentett, hogy milyen gyorsan nőtt a gong oszlopod. Nem sokkal később a gong-oszlopod túl magas lett ahhoz, hogy láthassam."


"A Dáfában való műveléshez az ember jellemének (vagy xinxingjének) fejlesztésére van szükség. Ezért a gong növekedése nagyon gyors. Ráadásul néhány Dáfá-tanítvány eredete nagyon magas és hihetetlenül fenséges. Ha nem fejlődnek elég gyorsan, nem lesznek képesek teljesíteni a küldetésüket." Magyaráztam.


Azt válaszolta: "Ti egy nagyon különleges csoportja vagytok az embereknek - jószívűek, önzetlenek, és másokért szenvedtek. De nektek, gyakorlóknak sok emberi ragaszkodásotok is van. Nehéz elképzelni, hogy ti, gyakorlók, még mindig tudtok így művelődni."


Azt mondtam: "Képes vagy látni a reinkarnációimat, tanúja voltál a művelésemnek is, de még mindig vannak kétségeid. Mesterem azt tanította a Fá tanításaiban: „Egyszerű alapelvek, egyszerű szavak, szinte nincsenek is rejtélyek már.” (Fá-magyarázat a New York-i Fá-konferencián, 2013-ban) De úgy tűnik, hogy néhány istenség még mindig össze van zavarodva, és nem érti.”


A negyedik találkozás

Amikor negyedszer találkoztunk, arról beszélt, hogy a Kínai Kommunista Párt (KKP) sok tisztviselőjének a homlokán ott van a fenevad (a kommunizmus kísértetének) a bélyege.


"Sok tisztviselő - akár magas, akár alacsony rangú - homlokán az ördög jelei vannak. Erre még nem volt példa a történelemben. A viselkedésük, és az, ahogyan a Dáfá-gyakorlókkal bántak, már nem emberi. Inkább úgy viselkedtek, mint a szellemek a pokolban. Nem tudják, hogy a haláluk után a pokolban végzik, és sokkal borzasztóbban fognak szenvedni, mint a szellemek ott" - magyarázta.


Hangsúlyozta, hogy néhány gyakorló rendkívül szánalomra méltó módon halt meg. Ismert egy taoistát is, aki a hegyen művelődött, és akinek predesztinált kapcsolata volt egy Dáfá-gyakorlóval. "Ő [a taoista] nem bírta tovább, és kitört a félreeső művelésének barlangjából, kijött a hegyből, hogy megmentse azt a gyakorlót. Követtem az egész folyamatot, miután kijött a hegyből. Természetfeletti képességeit arra használta, hogy mozgásképtelenné tegye a gonosz lényeket [KKP tisztviselőket és őröket], és sikeresen megmentette a Dáfá gyakorlót. Ezután egy fényes anyagból álló felhő vette körül, és már nem láttam a különleges helyzetét. Ez az eset nagy port kavart a művelő közösségben, és nagyon lenyűgöző volt."


Egyetértettem az észrevételével, és azt mondtam, hogy a jelenlegi rezsim egy sátáni entitás, amely csak gonoszságot tesz. "A tisztviselők gyűlölik, becsmérlik és lemészárolják a gyakorlókat. A megtorlás árnyékként követi őket, és eleve pusztulásra vannak ítélve. Másrészt, aki ebben az időben segíteni tud egy Dáfá-tanítványnak, az egyúttal kiváló alapot teremt a jövője számára. Minden taoista, aki ebben az időben segít egy Dáfá-tanítványnak, és belép a Dáfá ajtaján, nagyon szerencsés lesz."


Az ötödik találkozás

"Valójában sokan, akik a hegyekben elvonulva művelik magukat, figyelnek titeket. Néha lenéznek titeket, gyakorlókat - még mindig vannak különféle emberi nézeteitek és zavaró gondolataitok. Sérelmezik, hogy ti, gyakorlók még mindig képesek vagytok így művelődni" - mondta az istenség, amikor ötödik alkalommal találkoztunk.


"Most már tudom, hogy neked is vannak ilyen kérdéseid. És nagyon sok taoista van a hegyekben, akik odafigyelnek a Dáfá-gyakorlókra a földi világban. Az Égen és a Földön annyi bámuló szem van. Valójában talán van válaszom a kételyeitekre. Ha szeretnéd, mindent megteszek, hogy elmagyarázzam” - válaszoltam.


"Igen, kérlek. Már régóta várok a válaszra" - jegyezte meg az istenség.


Szelíden kifejtettem a magyarázatomat. Sok taoista, sőt még sok nagy istenség is a múltbeli művelési formákba van bezárva, és lenézi a Dáfá-tanítványokat, mert látja, hogy a gyakorlóknak sok emberi nézetük és ragaszkodásuk van.


A Dáfá Mestere azt mondta nekünk:

Ti mindannyian tudjátok, Li Hongzhi ezt a dolgot egy hétköznapi ember megjelenési formájával és testével teszi, az egész világegyetem összes életformájának legalacsonyabb nyelvezetével – az emberi nyelvvel, éspedig a mai legfelszínesebb emberi nyelvvel és a művelés legalacsonyabb formájával – a csigong formájában, ez elködösített minden lényt a világegyetemben. (Fálun Fofá Navigáció, Li Hongzhi Mester beszéde a Fálun Dáfá tapasztalatcsere-konferencián az USA nyugati partján)


Miután a Dáfá Mestere felfedte a titkot, megtudtuk, hogy a korábbi művelési formák csak a mellék ősszellemet művelik, a fő lélek és a test pedig a hordozó, ami valójában igazságtalan a művelőkkel szemben.


Azt mondtam: "A világegyetem a keletkezés, a stagnálás, a degeneráció és a pusztulás folyamatában már a megsemmisülés vége felé haladt. Minden megromlott, és a gonoszság burjánzik a világban. Még a hegyekben élő istenségek is tanúi voltak már annak, hogy a rezsim hogyan üldözi a Dáfá művelőit, puszta számokként tartják őket nyilván, akiket meg kell ölni a szerveikért.”


"Sok természetfeletti lény van a világegyetemben, mint például a taoisták a hegyekben, akik látják az üldözést, és nem tesznek semmit. Ha én azt mondom, hogy a szemtanúk cinkosok, lehet, hogy nem értesz egyet" - folytattam.


A Dáfá Mestere kijelentette:

A Dafa az emberek szívére tekint

Világi emberek kellene feleszméljenek

Istenségek, emberek, szellemek és állatok megsemmisítve

A pozíció mindenkitől saját magától meghatározva

(“Cím nélkül,” Hong Yin II)


Úgy éreztem, hogy a Mester e szavai a kozmosz minden lényéhez szólnak. Megfigyeltem, hogy egyes taoisták gongoszlopai a galaxison túlra is eljutottak, de senki sem vezeti őket a három birodalmon kívülre; másoknak a három birodalmon belül különböző szinteken lehetnek a gongoszlopaik. Sok taoista van, aki elő jön a hegyekből. Ennek egyik oka, hogy a katasztrófák befolyásolták a művelési környezetüket. A másik ok az, hogy a szintjeik rendkívül lassan nőttek ezekben az években, szinte semmi fejlődés nem történt. Miután elérték ezt a szűk keresztmetszetet, tanácstalanok, de nem tudják az okát.


Valójában, amikor a Mester a kezdeti időkben a Fát tanította, sok művelő elhagyta a hegyeket, hogy megnézze. Néhányan a távolból figyelték, míg néhányan még a Dáfá Mesterével is kommunikáltak, mivel csodálkoztak, hogy a Dáfá-gyakorlók milyen gyorsan művelik magukat.


Miután azonban 1999. július 20-án megkezdődött az üldözés, sokuk gondolkodása megváltozott - a legtöbben egyszerűen csak némán figyelték, hogy mi zajlik ebben a világban. Néhányan látták, hogy még a mennyei lények is részt vesznek a Dáfá-gyakorlók üldözésében, és úgy gondolták, hogy ez a menny akarata. Így hát csak álltak és figyeltek. "Ti istenségek láttátok, hogy sok gonosz elem gyakorol nyomást a Dáfá-tanítványokra, és azt gondoltátok, hogy biztosan összeomlanak" - magyaráztam - "Több mint húsz év után mindennek tanúi voltatok".


A Dáfá megvetette a lábát a világban, és a Dáfá-tanítványok nem buktak el. "Ti nem láthatjátok, hogy mit tesz a Mesterünk, de tanúi vagytok annak, hogy mit tesznek a Dáfá-tanítványok, és láttátok a természetfeletti képességeiket. A ti energiátok képes elérni a Dáfá-tanítványokat, és figyelni rájuk és a világban való művelésükre." - folytattam - "Egyrészt láttátok természetfeletti oldalukat, másrészt láttátok a nem művelt emberi nézeteiket is. A viselkedésnek ez a két oldala összezavart benneteket a Dáfá művelőivel kapcsolatban."


A Mester beszélt a Dáfá -tanítványok állapotáról,

Kétségtelenül ti a Fá-igazolásnál, és az emberek megmentésénél egyidejűleg művelők is vagytok. A művelőknek vannak emberi érzületei, különben istenségek lennének. Hogyan tudja egy istenség művelni magát? Egy istenség nem tudja művelni magát. Csak egy emberi testtel tudja művelni magát valaki. Csak így nevezhető ez művelésnek. Éppen mert valakinek ez az emberi teste van, lesz neki lehetősége a művelésre és az emelkedésre. Ez nagyon nehezen kapható meg, különösen, mert a Dáfá-tanítványok egy ilyen nagy küldetéssel bírnak. Ezért nem tudja ezt valaki megváltoztatni, mindegy milyen démoni nehézségekbe és milyen akadályokba ütközik az úton. (Fá-magyarázat a New York-i Fá-konferencián 2008-ban)


"Talán lenyűgözve érzed magad, amikor látod a természetfeletti képességeim megnyilvánulását a reggeli igaz gondolatok küldése során. De amikor látod, hogy este szeretetteljesen beszélgetek a családommal, megvetést érezhetsz. Hasonló dolgok történhetnek, amikor látod, hogy feldúlt vagyok vagy haragszom másokra. De ez az az út, amit a Mesterünk rendelt el számunkra, hogy a világban műveljük magunkat” - magyaráztam.


A Dáfá művelői nem kerülik a bonyolult társadalmi környezetet, és egyértelműen a világi világban gyakorlunk. Egyértelműen az üldözés közepette és a mindennapi emberek társadalmában élve műveljük magunkat. Arra törekszünk, hogy eltávolítsuk az önérdekhez és a vágyakhoz való ragaszkodásainkat. Éppen azért, mert az embernek vannak emberi nézetei és ragaszkodásai, a ragaszkodások fokozatos eltávolításával és szintünk emelésével tudunk művelődni. A Nagy Útnak nincs formája, és Mesterünk elrendezte számunkra a fő lélek művelésének legjobb módját.


"A Mester tudja, hogy figyelmet fordítasz a Dáfá-tanítványaira. A Mester nagyon könyörületes, és nem vágta el a csatornát, amit a Dáfá-tanítványok felé nyitottál, mert ez az egyetlen dolog, ami érdekel téged a világban" - tettem hozzá.


A Mester emlékeztetett minket,

Valójában a világegyetemben sok szem van, amik megfigyelnek titeket. Számuk nagyobb, mint ahogy elképzelitek. Minden részecske tele van szemekkel, amik szorosan egymás mellett fekszenek; még a legkisebb részecske is tele van szemekkel. A világegyetemben minden élőlény mindent figyelemmel kísér, amit a Dáfá tanulók tesznek. Minden Isten figyel. (2018-as Fá tanítás Washington DC-ben)


Nagyon sok szem nézi a Dáfá tanítványait. De a Dáfá-tanítványok nem vesznek tudomást róluk, és arra összpontosítanak, hogy a Dáfá jóságát megosszák a világgal. Néhány taoista meglepődött, amikor látta, hogy a Dáfá-tanítványok istenségekkel kommunikálnak. Mint tudjuk, néhány Dáfá-művelő látta a pestis és a katasztrófa isteneit, és cikkeket írtak, hogy felhívják rá a világ figyelmét. Sok taoista ezt a gyakorlók emberi nézeteiként értelmezheti. De az emberek megmentése a gyakorlók küldetése, melyet a Dáfá Mesterétől kaptak. Ráadásul emberi ragaszkodások nélkül szinte lehetetlen, hogy egy gyakorló a világi világban maradjon hétköznapi életet élve, hogy nagy léptékben mentse meg az embereket. Valójában a Dáfá Mestere a mikroszkopikus szintektől kezdve változtatja meg a tanítványok testét, hogy folyamatosan fejlődhessünk, miközben még mindig képesek vagyunk ebben az emberi világban élni.


Elmagyaráztam: "Te figyeltél rám, és láttad, hogy tisztelettel adózom a Mesteremnek. Azt is láttad, hogy a Mester mosolyog. Még akkor is, amikor szégyelltem a saját emberi nézeteimet, a Mester akkor is bátorított a mosolyával. A Mester nagyon könyörületes és megbocsátó. Emellett folyamatosan emlékezteti, inspirálja, megvilágosítja és védelmezi a tanítványait. Ez a fajta művelési forma példátlan, és megértem, hogy miért vagy zavart. Elvégre ez olyasmi, amit más művelési utak mesterei nem mernek megtenni."


"A világ számos híres történelmi személyiségét játszották el egykor a Dáfá-tanítványok. Nehézségeket vészeltek át, kulturális alapokat teremtettek, és egykor dicsőséget és megbecsülést tapasztaltak. Lehet, hogy képesek vagytok látni a Dáfá-tanítványok múltját ebben a három birodalomban, de nem ismerhetitek a végső eredetüket. Magasztos helyekről szálltak le, számtalan mennyei világot megjártak, tanúi voltak a három birodalom teremtésének, alakították az emberi történelmet, és megalapozták az istenektől kapott kultúrát” - folytattam.


"Amikor a taoisták a hegyekben békésen és csendben gyakorolnak, akkor a céljuk az, hogy elérjék a beteljesülést a maguk számára. A Dáfá-tanítványoknak viszont történelmi küldetésük az érző lények megmentése" - tettem hozzá.


Ahogy befejeztem, az istenség csendben maradt, és nem szólt egy szót sem.


(folytatás)


***

A szerkesztő megjegyzése: Ez a cikk a szerző személyes nézeteit és felismeréseit mutatja be, és a tapasztalatcserét szolgálja. (Szilárd művelés, Hong Yin)


A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Dialogues With Deities From Mountains (Part 1)