[Kommentár 07. 20-ához] A Politikai és Jogi Bizottság és a 610-es iroda kulcsfontosságú szerepe a Fálun Dáfá üldözésében – III. rész

(de.minghui.org)

I. rész II. rész

A Fálun Dáfá lejáratására és a gyűlölet szítására a 610-es iroda különböző kampányokat kezdeményezett. Például a „Millió aláírás (az üldözés támogatására)”, „Mindenki állást foglal (a Fálun Dáfá ellen)” és „Elkötelezettségi kártya (ígéret, hogy nem támogatom a Fálun Dáfát)” a Fálun Dáfá lejáratására szolgált.


3.3 Személyes információk gyűjtése és elemzése

A 610-es iroda az üldözés kivitelezése érdekében a Fálun Dáfával kapcsolatos információk gyűjtését teszi az egyik fő feladatává.


Egy példa: 2010-ben a Shandong tartománybeli Qingzhou város 610-es irodája speciális munkalapokat készített, amelyek a Fálun Dáfá-gyakorlókat vették célba. Ezeket a dokumentumokat titkosítottnak tekintették, és számos táblázatot tartalmaztak a helyi gyakorlókra vonatkozó információk kitöltésére. A munkalapokat a közösségi (vagy utcai) szintű Átfogó Menedzsment és Stabilitásfenntartó Központok között osztották ki, és három szakaszt tartalmaztak.


Az első szakaszban alapvető információkat kértek az egyes gyakorlókról, amelyek alapján hét kategória egyikébe sorolták őket:


1) Hosszú ideje külföldön tartózkodó, helyi háztartási regisztrációval rendelkező személyek 2) Rendőrségi körözés alatt álló és máshol tartózkodó személyek 3) „Ellenőrzésen kívülre jutott” személyek 4) Olyan személyek, akik előléptek, hogy bajt okozzanak (azaz a Fálun Dáfáért fellebbeztek) 5) Olyan személyek, akiket még nem neveltek át 6) Olyan személyek, akiket korábban bebörtönöztek vagy munkatáborba küldtek 7) Kulcsfontosságú személyek, akik nem megbízhatóak.


A második szakaszban az üldöztetés fő célszemélyeiről kértek információkat, és ehhez a szakaszhoz csatolni kellett a célszemély fényképét.


A harmadik szakaszban a gyakorlók által tett szóbeli és írásbeli nyilatkozatok részletes feljegyzései szerepeltek, amiket akkor tettek, amikor rendőrök vagy más helyi önkormányzati tisztviselők meglátogatták őket otthonukban.


Mindezek az információk rendkívül fontosak voltak, mivel a 610-es iroda ezek alapján hajtotta végre az üldözést. Pontosabban, a 610-es iroda arra használta az információkat, hogy eldöntse, kit kellene megfigyelni, letartóztatni, vagy agymosó intézetbe küldeni, stb.


3.4 Az üldözés intézményesítése mérőszámok alapján

A hit szabadsága alapvető emberi jog, amelyet a kínai alkotmány véd. Azonban a Fálun Dáfá lejáratása érdekében a 610-es iroda mindenféle hazugságokat gyártott, amelyek alapján a KKP-tisztviselők minden szinten részt vettek az üldözésben. Ez egy szisztematikus, intézményesített és átfogó elnyomáshoz vezetett. Mindenhol vezetői struktúrákat és csapatokat hoztak létre a Fálun Dáfá üldözésére, a gyakorlók megfigyelésére, a kötelező agymosó tréningek lefolytatására és még sok másra, a megállapított szabályok és politikai irányelvek alapján.


Az egyik különösen aljas módszer az volt, hogy a köztisztviselők teljesítményértékelését összekötötték a Fálun Dáfá üldözésével. A 610-es iroda olyan mérőszámokat tervezett, amelyek az érintett kormányhivatalok „teljesítményét” értékelték.


Az alábbiakban a Shaanxi tartománybeli Xianyang város Weicheng körzeti 610-es irodájának az értékelő táblázatát mutatjuk be:

null

A Xianyang város (Shaanxi tartomány) Weicheng kerületi 610-es irodájának az értékelési ponttáblázata (az interneten található, 2008. április 15-én).


A fenti képernyőkép (kínaiul) azt mutatja, hogy a 75%-os átnevelési arány 20 pontot ér egy kormányhivatalnak. Ha a pekingi helyi Fálun Dáfá-gyakorlók egyike sem fellebbezett, akkor a hivatal 10 pontot kapott. A KKP tehát az elnyomásban való részvételt a tisztviselők teljesítményéhez kötötte.


Ez az „értékelés” feltárja a 610-es iroda Fálun Dáfá elleni üldözésének intézményesülését. Ily módon egyfelől hatalmas nyomás, másfelől pénzügyi ösztönzők révén minden szinten részvételre kényszeríti a tisztviselőket. Ez azt bizonyítja, hogy az üldözést rendkívül szervezetten, intézményesítetten és szisztematikusan mozdítják elő. Azt is megmutatja, hogy az elnyomás milyen mértékű, és mennyire határozza meg az emberek életét.


3.5 Az igazságszolgáltatási eljárások manipulálása és befolyásolása

A Politikai és Jogi Bizottság és a 610-es iroda széles körű és teljes körű ellenőrzést gyakorol a bűnüldözés, az ügyészség, a bíróságok és az igazságszolgáltatás felett. Nyílt titok, hogy a 610-es iroda manipulálja a Fálun Dáfá-gyakorlókkal szembeni, politikai ügynek minősített perek kimenetelét. A vádemelés, a tárgyalás és az ítélethozatal merő formaság, míg a végeredményt már régen meghatározta a 610-es iroda. Sok bíró nyíltan elismerte, hogy nem tudnak döntést hozni, mert a 610-es irodáé a végső szó.


A KKP a Fálun Dáfát az első számú ellenségként nevezi meg. A 610-es iroda tisztviselői sokszor nyíltan kijelentették, hogy a gyakorlókkal szemben folytatott pereknél csak a politikát veszik figyelembe, nem pedig a törvényt. A bírók nagy része is leplezetlenül elismerte, hogy az ilyen ügyek elbírálásakor nem követte a törvényt.


Például 2009. december 6-án a Hebei tartománybeli Qian’an bírósága több gyakorlót börtönbüntetésre ítélt. Ezek közé tartozott Liang Xiulan asszony (8 év), Zhang Liqin asszony (7,5 év), Shao Lianrong asszony (7,5 év), Li Xiuhua asszony (7 év), Sun Yongsheng úr (7 év) és Yang Zhanmin úr (7 év). Amikor a családtagjaik később megtámadták az igazságtalan ítéletet, Feng Xiaolin főbíró bejelentette, hogy a törvény nem játszik szerepet a Fálun Dáfá-gyakorlók elleni perekben.


A „politika a törvények felett” elvén túl a 610-es iroda lábbal tiporja a törvényeket és manipulál, midőn közvetlen befolyást gyakorol a meghallgatásokra, a tárgyalásokra, a védőügyvédekre és az ítélethozatalokra.


Sok bíró nyilvánosan bevallotta a védőügyvédeknek és a gyakorlók családtagjainak, hogy az ítéleteket a 610-es iroda határozza meg, nem pedig ők. Gyakran előfordul, hogy a 610-es iroda titokban előre meghatározza a börtönbüntetéseket. A bírák a kirakatper során csupán az utasításokat követik. Néha a 610-es iroda még közvetlenül a tárgyalóteremben is beavatkozik a tárgyalásba.


A Liaoning tartománybeli Shenyang város Shenbeixin bírósága például 2008. december 1-jén és 9-én két tárgyaláson négy gyakorlót ítélt el. Az elítélt gyakorlók közül Wang Sumei asszony 10, Xi Changhai úr 11, Sun Yushu úr 8, Huo Defu úr pedig 6 év börtönbüntetést kapott. A bírósági tisztviselők szerint az ítéleteket a 610-es iroda határozta meg.


Abban az időben Sun Yonggang volt a Shenbeixin kerület 610-es irodájának újonnan kinevezett vezetője. Korábban a Puhe folyó vezetőségi bizottságánál dolgozott, ahol aktívan részt vett az üldözésben. Letartóztatása után Wang Sumei asszony kijelentette, hogy az Őszinteség, Jóság és Türelem elveiben való hit nem bűncselekmény, és azonnali szabadon bocsátását követelte. Sun, a 610-es iroda újonnan kinevezett vezetője azonban politikai tőkét akart kovácsolni, és azt kiáltotta: „10 évre fogom elítélni!” És valóban, 10 év börtönbüntetést kapott a bíróságtól.


4. A 610-es iroda a hadseregben

A külvilág számára kevéssé ismert, hogy a 610-es iroda a hadseregben is létezik. A hadseregben történő üldözés valószínűleg meghaladja a polgári közigazgatás alattit, mivel a KKP mindig a hadsereget ellenőrzi a legszigorúbban, és gyakran használja mintaként a polgári lakosság számára a különböző kampányok során. Amikor Jiang elindította a Fálun Dáfá üldözését, ki akarta terjeszteni a katonai tevékenységeket az egész nemzetre, és a katonaságon keresztül akarta keresztülvinni a programját.


A hadseregben a 610-es iroda az Általános Politikai Osztály (GPD) legfelsőbb szintjéhez tartozik. Yu Yongbo, a GPD akkori vezetője volt az első igazgatója. A 610-es iroda igazgatóhelyettesi posztját szintén a GPD helyettes vezetője töltötte be, aki a fegyelmi ellenőrzésért és a Politikai és Jogi Bizottság munkájáért is felelős volt. A 610-es iroda magas szintű, a GPD-n belüli személyi állománya azt jelentette, hogy szükség esetén könnyen tudott tagokat toborozni.


Ezenkívül a 610-es irodát a Népi Felszabadító Hadsereg szárazföldi, tengeri és légi erőinél is létrehozták minden katonai régióban és minden alakulatnál – a hadseregtől a hadosztályokon és dandárokon át az egyes ezredekig.


4.1 A legmagasabb rangú vezetők találkozója

Jiang Zemin utasítására Yu nem sokkal a 2001. január 23-i önégetés után a 610-es iroda egy magas rangú találkozóját tartotta meg katonai szinten. Titokban tartották a GPD biztonsági osztályán. Sem felvételek, sem fényképek nem voltak megengedettek. Bennfentes információk szerint a találkozó résztvevői a 610-es iroda alapcsapatából álltak. Yu volt a találkozó házigazdája, amelyre kevesebb mint 30 embert hívtak meg. Először elmagyarázta a hadseregnek a Fálun Dáfá elnyomására tett lépéseit és a következő lépés tervét, majd Jiang beszéde következett.


A találkozó során Jiang megparancsolta a hadseregnek, hogy vegye át a vezetést az üldözésnél, és szolgáljon példaként. Minden Fálun Dáfá-gyakorlót, aki katonai szolgálatot teljesít, kivétel nélkül „át kell nevelni”, senkit sem szabad hátrahagyni. Az átnevelésnek teljesen sikeresnek kell lennie, és a hadseregnek ki kell neveznie saját átnevelési szakértőit. Az átnevelésben részt vevőknek határozottan és következetesen kell eljárniuk. Szükség esetén minden megkívánt módszert lehetett alkalmazni. De nem szabad ezzel dicsekedni, mindennek titokban kell végbe mennie. Az egyetlen cél az, hogy a gyakorlókat a Fálun Dáfáról való lemondásra kényszerítsék. Amíg ez nem valósul meg, az akciót folytatni kell. Hogy motiválják őket, azokat, akik részt vesznek az átnevelésben, jutalmazni fogják.


4.2 A katonai személyzet üldözése

A Fálun Dáfá-gyakorlók üldözése a hadseregben ijesztő. A szigorú információellenőrzés miatt azonban a nyilvánosság számára alig ismert. A Minghui.org egyszer közzétett egy cikket egy olyan gyakorló üldözéséről, aki magas beosztásban dolgozott a hadseregben.


Yang Xingful 1949 novemberében született. Ezredesi rangot viselt, és mint ilyen, a Nanjingi Katonai Régió Politikai Osztályának lapja, az Eastline Film és Televízió főszerkesztőjeként dolgozott. Többször üldözték a Fálun Dáfá gyakorlása miatt.


Miután Yang 1996 júliusában elkezdett gyakorolni, az egészsége nagymértékben javult. Az üldözés 1999-es kezdete óta háromszor tartóztatta le és vette őrizetbe a Nanjingi Katonai Régió 610-es irodája.


A Fálun Dáfáról szóló információs anyagok terjesztése miatt 2000 júliusában a Nanjingi Állambiztonsági Hivatal megfigyelte és letartóztatta. Egy titkos kihallgatás során a Nanjingi Katonai Területi Bíróság három év kényszermunkára ítélte. 2003-as szabadulása után kénytelen volt korengedményes nyugdíjba vonulni. Lakhatását és szociális juttatásait is visszaminősítették.


2005 januárjában a Nanjingi Katonai Régió 610-es irodája ismét házkutatást tartott Yang házában, és három évre munkatáborba zárta. A lányát és a vejét is kizárták a hadseregből.


2012 áprilisában a Nanjingi Katonai Régió 610-es irodája, a Nanjing városi 610-es iroda és a nanjingi rendőrség összefogott, hogy átkutassák Yang otthonát. A rendőrök elkobozták a számítógépét, nyomtatóját, DVD-íróját, Fálun Dáfá könyveit és Shen Yun DVD-ket. Yangot és feleségét a nanjingi fogdában tartották fogva. A Nanjingi Katonai Régió katonai bírósága harmadszor is három év kényszermunkatáborban letöltendő szabadságvesztést szabott ki Yangra, majd a Nanjingi Katonai Régió munkatáborában tartották fogva. Feleségét, Chen Chunmei-t először egy hónapig tartották fogva, majd átszállították a nanjingi Xuanwu agymosó-intézetbe.


5. Összefoglaló

Mind a Politikai és Jogi Bizottság, mind a 610-es iroda a KKP pártapparátusának részei, és döntő szerepet játszanak a Fálun Dáfá üldözésében. Mivel az elnyomás továbbra is folytatódik, mindkét szervezet titokban működik, és a KKP szigorú cenzúrát gyakorol, sok részlet titokban marad a belső működésükről. Ez a beszámoló a nyilvánosan elérhető információk és különösen a Minghui.org oldalon közzétett tények alapján készült. A cél az, hogy összefogóan ismertessük a 610-es iroda és a Politikai és Jogi Bizottság szerepét az üldözésben.


(vége)


***

A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: [Kommentar zum 20.07.] Schlüsselrolle des Komitees für Politik und Recht und des Büros 610 bei der Verfolgung von Falun Dafa – Teil III