[Kommentár 07.20-ához] Az egykor hatalmas 610-es iroda az igazságszolgáltatás elé kerül

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.minghui.org) A Fálun Dáfá [1] üldözése 22 éve tart Kínában. Ebben kulcsszerepet játszik a Kínai Kommunista Párt (KKP) által 1999. június 10-én létrehozott úgynevezett 610-es iroda. Hasonlít arra a csoportosulásra, amely a kínai kulturális forradalmat irányította, és sok párhuzamot mutat a náci Németországban működött Gestapóval.


Míg a kulturális forradalomért felelős csoportot tíz év után feloszlatták, és a Gestapo titkos mészárlása 12 évvel a kezdete után véget ért, a 610-es iroda 22 éve létezik. Vezetése alatt aktívan folytatják a Fálun Dáfá-gyakorlók üldözését.


A különböző szervezetek struktúráit vizsgálva a kulturális forradalmat irányító csoport néhány központi kormányzati szintű alaptagból állt. A csoportnak nem voltak állandó kirendeltségei a tartományi vagy alacsonyabb kormányzati szinteken. Amikor feladatokat kellett elvégezni, az alaptagok adták ki a parancsokat bizonyos tisztviselőknek. A Gestapo viszont öt, különböző feladatokért felelős osztályból állt.


Ezzel szemben az 610-es irodának Kína-szerte minden városban, megyében, faluban és a legkülönbözőbb kormányzati hivatalokban van kirendeltsége. Legkevesebb 15.000 hivatalos alkalmazott áll a központi kormányzat által finanszírozott fizetési listán.


Hogyan jött létre a 610-es iroda?

1992 májusában Li Hongzhi, a Fálun Dáfá alapítója bemutatta ezt a hagyományos gyakorlatot a nyilvánosságnak. A testre és elmére gyakorolt pozitív hatásai miatt a tanítás rövid időn belül egész Kínában – szájról szájra - elterjedt. 1999-re a kínai kormány becslései szerint országszerte 70-100 millió gyakorló létezett. Az összes társadalmi rétegből jöttek; még magas rangú kormányzati tisztviselők és katonai káderek is gyakorolták a Fálun Dáfát.


1998 második felében a Nemzeti Népi Kongresszus több nyugalmazott tisztviselője Qiao Shi, a Nemzeti Népi Kongresszus Állandó Bizottságának korábbi elnökének vezetésével vizsgálta a Fálun Dáfá hatásait. A vizsgálatot folytatók arra a következtetésre jutottak, hogy „a Fálun Gong gyakorlása csak előnyökkel jár és nem ártalmas”. Az év végén a csoport bemutatta megállapításait a Központi Politbürónak, amelyet akkoriban Jiang Zemin vezetett.


Jiang a KKP elnöki pozícióját nagyrészt annak köszönhette, hogy jóváhagyta az 1998. júniusi Tiananmen téri diáktüntetések mészárlását. Tekintettel az egyébként nem túl feltűnő szakmai karrierjére, a Fálun Dáfá népszerűsége és Qiao beszámolója a gyakorlatról ellenállásba ütközött Jiangnál. Irigy volt a követők sokaságára, akik nem mutattak érdeklődést a KKP ideológiája iránt.


Ezt a hátteret szem előtt tartva létre hozta a tervét: Jiang Zemin a Fálun Dáfá üldözésével akarta felépíteni az örökségét. Ezt az államilag támogatott Katonai Akadémia Kiadó volt elnöke, Xin Ziling árulta el. Jiang ötlete azonban nem talált kedvező fogadtatásra a Politbüró Állandó Bizottságában. Ennek ellenére Jiang Zemin, mint a KKP elnöke, létrehozta a 610-es hivatalt az üldözés elindításához. Nem kérte az Országos Népi Kongresszus és az Államtanács jóváhagyását.


A 610-es iroda 1999. június 10-én kezdte meg működését. Jiang abszolút, törvény feletti hatalmat adott a hivatalnak. Felhatalmazással rendelkezett a KKP összes erőforrásának mozgósítására, beleértve az állambiztonsági, politikai és jogi részlegeket is. Más szóval, az egész kormány a 610-es iroda hatásköre alatt állt, hogy végrehajthassa a Fálun Dáfá üldözését.


A 610-es iroda utasítására hajtották végre az úgynevezett önégetést a Tiananmen téren – amely egy megtévesztés volt, ami más gyűlöletpropagandához hasonlóan azt terjesztette, hogy a Fálun Dáfá-gyakorlók radikálisok, akik gyilkosságot vagy öngyilkosságot követnek el.


A kínai jogrendszer összeomlása

2000 vége felé Jiang elégedetlenségét fejezte ki azokkal a hatásokkal kapcsolatban, amiket a 610-es iroda célzott meg az üldözésen keresztül. [Megjegyzés: A Fálun Dáfá három hónap alatt történő kiirtására irányuló terve nem járt sikerrel. Számtalan gyakorló az üldözés ellenére is kitartott a hite mellett]. Ezért Jiang elrendelte, hogy az Állambiztonsági Hivatal és a rendőrkapitányságok minden városban hozzák létre a 610-es iroda saját kirendeltségeit. Így a fiókok az egész országban elterjedtek. Számos rendőrfőnököt neveztek ki a helyi 610-es iroda élére. Tartományi vagy városi szinten a Politikai és Jogi Bizottság titkárhelyettese töltötte be ezt a szerepet.


A 610-es irodához hasonlóan a Politikai és Jogi Bizottság is törvény feletti hatóság. Felügyeli a rendőrséget és az igazságszolgáltatást, és végrehajtja a Fálun Dáfá üldözését.


A 610-es iroda kiterjesztése teljesen megsemmisítette a hatóságok függetlenségét. A gyakorlók üldözése előtt különböző hatóságokat különböző feladatokkal bíztak meg. Az üldözés elkezdése után a 610-es iroda létrehozásával ez a szabályozás felfüggesztésre került. Az új hatóság abszolút hatalmat kapott a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás és a társadalom minden más ágazatának felügyeletére. Hatóköre kiterjedt a helyi szomszédsági bizottságokra is, így az egész állami apparátus a 610-es iroda alá tartozott a Fálun Dáfá üldözése során.


A 610-es iroda mesterkedései

A 610-es iroda egyik stratégiája az, hogy a gyakorlók családját is bevonja az üldözésbe. Ha a gyakorlók nem akarják feladni a hitüket, a hozzátartozóikat hátrányos megkülönböztetés éri, és elveszítik a lakhatáshoz, munkához vagy nyugdíjhoz való jogukat. Miközben a kormány hazugságokat és gyűlöletpropagandát terjesztett az egész országban, a rokonokat arra kényszerítették, hogy a Fálun Dáfát démonizáló [morális veszély] dokumentumokat írjanak alá.


Amikor a 610-es iroda ügynökei letartóztatnak egy gyakorlót, az adott ügynökség határozza meg az ítéletet, még mielőtt az ügy a vádemelés benyújtása után jogi útra terelődne. Ha nincs elég bizonyíték a gyakorlók elítéléséhez, a rendőrség bizonyítékokat állít elő.


A 610-es iroda korlátlan hatalma vírusként terjedt el az egész országban. A következménye korrupció és a kínai nép kizsákmányolása lett. Az embereket kilakoltatták, ingatlanjaikat és személyes tárgyaikat elkobozták.


Az emberek sérelmei egyre fokozódtak. A rendelkezésre álló adatok szerint 1993-ban mintegy 8.700, 1994-ben körülbelül 10.000 tiltakozásra került sor. 10 évvel később, 2005-ben a számuk megtízszereződött. 2010-ben a becslések szerint legalább 180.000 tiltakozásra került sor Kínában.


A korrupció a jogrendszerben is az erkölcs és a társadalmi rend teljes megsemmisüléséhez vezetett – egy olyan káoszhoz, amelyet még a KKP sem tud ellenőrzés alatt tartani.


Ilyen körülmények folytán a fátyol eltűnt, és az egész titkos projekt, a 610-es iroda mesterkedései lelepleződtek. 2013-ban a kínai állambiztonsági minisztérium korábbi vezetőjét és miniszterhelyettesét, Li Dongshenget eltávolították a hivatalából.


Li 2000 júliusa óta az állami média helyettes vezetője volt Kínában, 2009-ben pedig a 610-es iroda vezetőjévé nevezték ki. Meghatározó szerepe volt a Fálun Dáfá elleni koholt gyűlöletpropagandában, mindenekelőtt a 2001-es úgynevezett önégetés megrendezésében és irányításában.


Li 2013-as leváltása volt az első alkalom, amikor a „610-es iroda vezetője” megnevezés ismertté vált a nyilvánosság előtt.


Azóta a gigantikus 610-es iroda birodalmának a vakolata omladozik, és kártyavárként való összeomlással fenyeget.


Röviddel Li letartóztatása után Zhou Yongkangot, a Központi Politikai és Jogi Bizottság korábbi titkárát is letartóztatták, aki előléptette Lit a 610-es iroda vezetőjévé.


A 2012-es a XVIII. Nemzeti Kongresszus után 96 vezető tisztviselőt tartóztattak le és ítéltek el korrupció miatt. A legtöbbjük a Politikai és Jogi Bizottsággal vagy a 610-es irodával állt kapcsolatban.


Belső tisztogatás

Van egy mondás, amely így szól: „Aki igazságtalan, az pusztulásra van ítélve.” A KKP üldözési politikájának számos támogatója szerepel az elbocsátandók listáján.


Az elmúlt hónapokban a KKP vizsgálatokat folytatott az elmúlt 20 év korrupciójával kapcsolatban. Eddig 72.000 rendőrt és kormánytisztviselőt büntettek meg. Bár a kormány még nem vont felelősségre egyetlen tisztviselőt sem az üldözésben való részvétele miatt, ez azonban szembetűnő figyelmeztetés azoknak a tisztviselőnek, akik tudatában vannak a Fálun Dáfával szembeni rosszindulatú cselekedeteiknek.


Bár a KKP ateistának vallja magát, sok pártkáder gyakran jár templomokba. Füstölőt égetnek és imádkoznak a politikai karrierjük előmeneteléért. Egyes párttagok jövendőmondókkal jósoltatják meg a jövőjüket.


A Fálun Dáfá üldözése még mindig tart, és a 610-es iroda 22 évvel a megalapítása után még tovább folytatja a munkáját. A 610-es iroda ügynökeivel szemben végrehajtott tömeges belső tisztogatások azonban azt jelzik, hogy közeleg a KKP általi üldözés vége.


Szembenézni az igazságszolgáltatással

2021. május 12-én, egy nappal a Fálun Dáfá Világnap előtt, Antony J. Blinken amerikai külügyminiszter bejelentette, hogy szankciókat foganatosít Yu Hui, a Szecsuan tartománybeli Csengtu város 610-es irodájának korábbi vezetője ellen. Az üldözés kezdete óta ez volt az első alkalom, hogy az Egyesült Államok nyilvánosan szankcionálta a 610-es iroda egyik ügynökét.


2021. március elején 38 ország Fálun Dáfá-gyakorlói elküldték a 610-es iroda minden szintjének, mintegy 9.300 ügynökének névsorát a kormányaiknak. A gyakorlók azt követelték, hogy a kormányok szankcionálják az emberi jogok megsértésében részt vevőként felsorolt személyeket és rokonaikat az országba való beutazási tilalommal és az országban található vagyonuk befagyasztásával.


Azonban, bár a KKP a nemzetközi figyelem miatt megtisztította a 610-es irodát és a Politikai és Jogi Bizottságot a mindenkori munkatársaiktól, a Fálun Dáfá elleni bűncselekmények nem korlátozódnak erre a két ügynökségre. Amikor a KKP 22 évvel ezelőtt bejelentette a Fálun Dáfa üldözésére irányuló kampányát, már előre meghatározta saját pusztulását.


Arra bátorítjuk a Kínában élő Fálun Dáfá-gyakorlókat, hogy gyűjtsenek információkat a 610-es iroda ügynökeiről (beleértve a nevet, beosztást, nemet, életkort, tartományt, kapcsolódó hatóságot, üldözési eseteket, címet, rendőrségi azonosító számot, telefonszámot), és küldjék el a Minghui szerkesztőségének. A Minghui nem csak közzéteszi az elkövetők listáján szereplő információkat, hanem továbbítja a neveket a különböző kormányoknak és az illetékes hatóságoknak.[1] A Fálun Dáfá, más néven Fálun Gong, egy buddhista önművelési módszer. Li Hongzhi mester 1992-ben hozta nyilvánosságra Kínában, ami gyorsan elterjedt. Sokan képesek voltak javítani erkölcsükön és egészségükön azáltal, hogy e gyakorlat tanításaihoz – az őszinteség, jószívűség és türelem alapelveihez – igazodtak. A művelési út gyakorlóit 1999. július 20-a óta az akkori KKP-vezető Jiang Zemin parancsára üldözik Kínában. Ő a legfőbb felelőse a Fálun Dáfá-gyakorlók ellen elkövetett emberiesség elleni bűncselekményeknek.


***

A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: [Kommentar zum 20.07.] Der Zerfall des einst mächtigen Büros 610

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo