Pennsylvania állami határozatot terjeszt elő a Kínában zajló szerveltávolítások ellen

(en.Minghui.org) Pennsylvania Állami Szenátusa május 5-én elfogadta a 98. határozatot a Kínai Kommunista Párt (KKP) által elkövetett szerveltávolítások ellen. Ennek az állásfoglalásnak Vincent Hughes állami szenátor az elsődleges támogatója.

null

Pennsylvania állam 98. sz. határozata

null

Vincent Hughes szenátor a 7. körzetet képviseli


Az alábbiakban olvasható a határozat szövege:

ÁLLÁSFOGLALÁS

E Nemzetközösség orvosi közösségének ösztönzése arra, hogy segítsen felhívni a figyelmet a Kínában folytatott etikátlan szervátültetési gyakorlatra.


MIVEL a Fálun Gong egy spirituális gyakorlat az őszinteség, az együttérzés és a türelem kulcsfontosságú értékeivel, mely a fizikai és szellemi egészség elérésére törekszik a gyakorlás és a meditáció révén; és


MIVEL 1999 júliusa óta a Kínai Kommunista Párt üldözi a Fálun Gong gyakorlókat, amint azt az Egyesült Államok Külügyminisztériuma, az Egyesült Államok Nemzetközi Vallásszabadság Bizottsága, az Amnesty International, a Human Rights Watch és számos más kormányzati és harmadik fél szervezet dokumentálta; és


MIVEL a Fálun Gong gyakorlók üldözése magában foglalja a kínzás, a kényszermunka, az agymosás és más visszaélések széleskörű alkalmazását a törvényen kívüli átnevelő táborokban, fogolytáborokban és börtönökben; és


MIVEL a foglyokat orvosi vizsgálatokra, vérvizsgálatra, vizeletvizsgálatra és röntgenvizsgálatra kényszerítik, annak ellenére, hogy megkínozták őket; és


MIVEL a szervátültetési rendszer Kínában nem felel meg az Egészségügyi Világszervezet a szervek beszerzési folyamatának átláthatóságára és nyomon követhetőségére vonatkozó követelményének, és a Kínai Népköztársaság megakadályozta a transzplantációs rendszer független vagy pártatlan ellenőrzését, vizsgálatát és igazolását; és


MIVEL a Kínai Népköztársaság 1984-ben olyan szabályozást vezetett be, amely lehetővé tette a kivégzett foglyok szerveinek kinyerését; és


MIVEL Huang Jiefu volt egészségügyi miniszterhelyettes nyilvánosan elismerte, hogy az elhunyt donorokból eltávolított transzplantációs szervek több mint 90%-a Kínában kivégzett foglyoktól származik; és


MIVEL a Fálun Gong gyakorlókból a fogvatartási központokban és börtönökben beleegyezés és tájékoztatás nélkül erőszakkal távolították el a szerveket; és


MIVEL a becslések szerint 1999 óta több mint 1 millió Fálun Gong gyakorlót tartottak fogva, és körülbelül 65.000 Fálun Gong gyakorlót öltek meg a szerveikért; és


MIVEL a kórházak szerveket kapnak ezekből a börtönökből, és a begyűjtött szerveket aztán transzplantációra használják fel; és


MIVEL az átültetésre kerülő szervek befogadói kínaiak vagy külföldről származó személyek, beleértve az Egyesült Államok állampolgárait is; és


MIVEL a Kínai Népköztársaság kormánya továbbra is tagadja azokat a jelentéseket, amelyek szerint számos szervet a foglyok beleegyezése nélkül vesznek ki, ugyanakkor megakadályozza a transzplantációs rendszer független ellenőrzését; és


MIVEL 2001 júniusában Wang Guoqi kínai orvos az Egyesült Államok képviselőházának nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó nemzetközi műveletekkel és emberi jogokkal foglalkozó albizottsága előtt azt vallotta, hogy a kórházak az állambiztonsági szervekkel összejátszva kivégzett foglyok szerveit a szervdonorok írásos beleegyezése nélkül nyerik ki, és hogy ezek a szervátültetések jövedelmező bevételi forrást jelentenek; és


MIVEL az Egyesült Államok Külügyminisztériuma az emberi jogi gyakorlatokról szóló 2011. évi országjelentésében kijelentette: "A tengerentúli és hazai média és érdekvédelmi csoportok továbbra is szerveltávolításokról számoltak be, különösen a Fálun Gong gyakorlók és ujgurok esetében"; és


MIVEL 2012 májusában a Fálun Gong üldözését vizsgáló világszervezet közzétette a titokban dolgozó nyomozók és a Kínai Kommunista Párt magas rangú tisztviselői közötti beszélgetések telefonos átiratát és hangfelvételeit, amelyekben több tisztviselő jelezte, hogy a központi hatóságok tudtak a Fálun Gong foglyokból történő szerveltávolításokról vagy részt vettek benne; és


MIVEL az önkéntes és tájékozott beleegyezés az etikus szervadományozás előfeltétele, és a nemzetközi orvosi szervezetek kijelentik, hogy a szabadságuktól megfosztott foglyok nincsenek abban a helyzetben, hogy beleegyezésüket adják; és


MIVEL a Kínai Népköztársaság hivatalosan nem helyezte hatályon kívül az 1984-ben bevezetett rendelkezéseket, amelyek lehetővé teszik a kivégzett foglyok szerveinek kinyerését, ezért a kivégzett foglyok szerveinek felhasználása továbbra is legális; és


MIVEL a hivatalosan bejelentett transzplantációk száma Kínában 1999 és 2004 között országszerte háromszorosára nőtt, párhuzamosan a Fálun Gong üldözésének kezdetével; és


MIVEL a Nemzeti Egészségügyi és Családtervezési Bizottság Emberi Szerv- és Transzplantációs Bizottságának jelenlegi társelnöke, Dr. Huang Jiefu azt állította, hogy Kína 2015. január 1-jén felhagyott a kivégzett foglyok szerveinek eltávolításával, azonban a Kínai Népköztársaság egyetlen hivatalos szerve sem tett ilyen nyilatkozatot, és Huang állítását független kutatók sem erősítették meg; és


MIVEL a kínai tisztviselők a halálraítélteket "normál állampolgárokká" minősítették át, akiknek joguk van szerveiket felajánlani, noha a nemzetközi orvosi szervezetek kifejezetten tiltják a rabok szerveinek átültetésre való felhasználását; és


MIVEL 2016 májusában Huang Jiefu az állami médián keresztül bejelentette, hogy Kína a következő öt évben 169-ről 300-ra növeli a transzplantációs központok számát; és


MIVEL a legújabb kutatások becslései szerint a Kínai Népköztársaságban évente sokkal több szervátültetést végeznek, mint amennyit a hivatalos 10 000-es számadat mutat, és többet, mint a világ bármely más országában, annak ellenére, hogy kevés az önkéntes donor; és


MIVEL a legfrissebb adatok szerint Kínában évente 30 000 és 100 000 közötti transzplantációra kerül sor azonosított szervforrások nélkül; és


MIVEL az aktualizált bizonyítékok arra utalnak, hogy 2001 óta akár 1,5 millió Fálun Gong gyakorlót is megölhettek a szerveikért; és


MIVEL 2015-ben az Egyesült Államok Nemzetközi Vallásszabadság Bizottságának éves jelentése ismét a "különösen aggasztó országok" közé sorolta Kínát az emberi jogok súlyos megsértése és az illegális szerveltávolítások miatt, kijelentve, hogy "különösen a bebörtönzött Fálun Gong gyakorlók a célpontok"; és


MIVEL 2015-ben és 2016-ban a Kongresszus Kínával foglalkozó végrehajtó bizottsága elítélte a Kínában folyó etikátlan, erőszakos szerveltávolítások gyakorlatát; és


MIVEL 2016 júniusában az Egyesült Államok képviselőháza elfogadta a 343. számú képviselőházi határozatot, amelyben aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy Kína szerveket távolít el lelkiismereti foglyokból, akik nem adták beleegyezésüket, beleértve "nagyszámú Fálun Gong gyakorlótól és más vallási és etnikai kisebbségi csoportok tagjaitól"; és


MIVEL a foglyoktól származó szervek eltávolításának gyakorlata sérti az orvosi etikai irányelveket; és


MIVEL a foglyok megölése szerveik transzplantációs célú eladásának céljából az élethez való alapvető jog tűrhetetlen megsértése; ezért a következő


ÁLLÁSFOGLALÁS-t hozzuk: Pennsylvania szenátusa felszólítja a Kínai Népköztársaság kormányát, hogy haladéktalanul vessen véget a rabok, különösen a Fálun Gong foglyok és más vallási és etnikai kisebbségi csoportok tagjainak erőszakos szerveltávolítási gyakorlatának; továbbá a következő


ÁLLÁSFOGLALÁS-t hozzuk: Pennsylvania szenátusa felszólítja a Kínai Népköztársaság kormányát, hogy növelje az elszámoltathatóságot és az átláthatóságot a szervátültetési rendszerben, és büntesse meg a visszaélésekért felelős személyeket; és a további


ÁLLÁSFOGLALÁS-t hozzuk: Pennsylvania szenátusa felszólítja az Egyesült Államok kormányát, hogy kezdeményezze, hogy az Egyesült Államok minden egyes oktató kórháza tiltsa meg a kínai orvosok transzplantációs sebészeti képzését mindaddig, amíg a Kínai Népköztársaság nem teszi lehetővé transzplantációs infrastruktúrájának független, pártatlan ellenőrzését; és a további


ÁLLÁSFOGLALÁS-t hozzuk: Pennsylvania szenátusa javasolja, hogy az Egyesült Államok kormánya hozzon olyan jogszabályokat, amelyek megtiltják az Egyesült Államok állampolgárainak, hogy külföldön kapjanak szerveket, ahol a szervbeszerzés nem átlátható és nem követhető a nemzetközileg elfogadott irányelvek szerint; továbbá a következő


ÁLLÁSFOGLALÁS-t hozzuk: Pennsylvania szenátusa sürgeti az Egyesült Államok kormányát, hogy indítson teljes körű és átlátható vizsgálatot a Kínai Népköztársaság szervátültetési gyakorlatáról; továbbá a következő


ÁLLÁSFOGLALÁS-t hozzuk: Pennsylvania szenátusa felszólítja az Egyesült Államok kormányát, hogy tiltsa meg a Kínában élő foglyoktól származó erőszakos eltávolítás során kivett szerveket etikátlanul felhasználó vagy transzplantációs műtétekben részt vevő orvosoknak az Egyesült Államokba való beutazását; és a további


ÁLLÁSFOGLALÁS-t hozzuk: Pennsylvania szenátusa felkéri e Nemzetközösség orvosi közösségét, hogy figyelmeztesse a betegeket óvakodjanak attól, hogy Kínába utazzanak szervekért; és a további


ÁLLÁSFOGLALÁS-t hozzuk: Pennsylvania szenátusa biztassa e Nemzetközösség orvosi közösségét, hogy segítsen felhívni a figyelmet a Kínában folytatott etikátlan szervátültetési gyakorlatra; és a további


ÁLLÁSFOGLALÁS-t hozzuk: Ezen állásfoglalás másolatát továbbítsák az Egyesült Államok elnökének, az Egyesült Államok alelnökének és az Egyesült Államok külügyminiszterének, valamint a kongresszus minden egyes pennsylvaniai tagjának.

***

A hu.Clearharmony.net oldalon közzétett minden cikk, grafika és tartalom szerzői jogvédelem alatt áll. A nem kereskedelmi célú sokszorosítás megengedett, de a cikk címének feltüntetése és az eredeti cikkre való hivatkozás szükséges.


Forrás: Pennsylvania Introduces State Resolution Against Organ Harvesting in China