Dr. David Matas: Célzottabb törvényekre van szükség a Kínai Kommunista Párt erőszakos szerveltávolításával szemben

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(de.Minghui.org) 2021. február 24-én a "Nemzetközi Koalíció a Transzplantációs Visszaélések ellen Kínában” (ETAC - International Coalition to End Transplant Abuse in China ) konferenciát tartott a Kínai Kommunista Párt (KKP) erőszakos szerveltávolításával kapcsolatban. Az ETAC az egyik vezető szervezet a Kínában zajló szervkereskedelem elleni küzdelemben.


Egy korábbi cikkben már beszámoltunk a konferencián felszólalókról, mint például Sir Geoffrey Nice QC (a Kínai Törvényszék elnöke) és Wendy Rogers (klinikai etikaprofesszor), akit 2019-ben a Nature's 10 című folyóirat a tudományban elért eredményei alapján az év 10 legfontosabb embere között említ.


Most David Matas, emberi jogi ügyvéd és író beszédére összpontosítunk. Matas független vizsgálatokat végzett az erőszakos szerveltávolítás ügyében Kínában. Publikációi közé tartozik a Bloody Harvest: The Killing of Falun Gong for Their Organs [Véres szüret: A Fálun Gong-gyakolrók megölése a szerveik miatt] (2009), és az State Organs: Transplantation Abuse in China [Állami szervek: Transzplantációs visszaélések Kínában](2012), és még továbbiak.


Matas az ETAC fórumon elmondott beszédében részletezte az erőszakos szerveltávolításnak véget vető lehetséges intézkedéseket. A Kínai Kommunista Párttal szembeni konkrétabb törvényekre szólított fel. A kormányok például a Magnyitsky-törvény alapján felvehetnék a szervkereskedelemben részt vevő bűnözőket az emberi jogi szabálysértők listájára, hogy szankciókkal sújtsák őket. Ezen kívül az atrocitásokban részt vevő szakmai szervezeteket és személyeket ki kell zárni, és el kell különíteni. Ezenkívül minden országnak jelentést kell beadnia a szervturizmusról annak érdekében, hogy felmérje a probléma komolyságát további intézkedések érdekében.


null

Dr. David Matas beszédet mond február 24-én a Nemzetközi Koalíció által szervezett a Kínában folyó transzplantációs visszaélések elleni konferencián.


Magnitsky-törvény

Milyen törvényeket kellene hozni, hogy megakadályozzák a szervkereskedelmet Kínában? Matas úgy véli, hogy a Kínai Kommunista Párt törvényei értelmetlenek, mert maga a Kínai Kommunista Párt ellenőrzi a jogalkotási folyamatot, és csak olyan törvényeket hoz és hajt végre, amelyek mások ellen irányulnak, de önmaga ellen nem. Más szóval, a KKP nem alkalmaz olyan törvényeket, amelyek megakadályoznák a szervkereskedelem bűncselekményének elkövetésében.


Ennek folytán más államoknak olyan nemzeti jogszabályokkal kell rendelkezniük, amelyek tiltják a szervkereskedelmi tevékenységeket. Az ilyen jogszabályok végrehajtása bizonyos mértékig korlátozná a Kínai Kommunista Pártot, de lehet, hogy nem elegendőek, mivel Kínából korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre.


A Kínai Kommunista Párt például a szervek értékesítéséből befolyó összegekkel finanszírozta a katonai egészségügyi rendszert, amit hevesen tagad. Ezért, bár az általános törvények fontosak, lehet, hogy nem jutunk velük messzire.


Hatékonyabb megközelítés a kifejezetten a Kínai Kommunista Párt ellen irányuló jogszabályok tervezete. Minél pontosabban igazodnak ezek a törvények a Kínai Kommunista Párt bűneihez, annál hatékonyabbak.


Jó példa erre a Magnitsky-törvény. Bár már számos országban létezik, még nem fogadták el széles körben. E törvény értelmében az emberi jogi szabálysértők azt kockáztatják, hogy nyilvánosságra kerülnek személyazonosságuk, megtagadják tőlük a belépést a Magnitsky-törvény szerinti országokba, és vagyonukat befagyasztják ezekben az országokban.


Sok országban a Magnitsky-törvényt az emberi jogok különböző típusaira alkalmazták, Kínában a szervrablásban részt vevő személyekre nem. Ezért az ilyen törvényekkel rendelkező országokat fel kell kérni arra, hogy a Magnitsky szankciós listákra iktassák be azokat a személyeket, akik a szervkereskedelem bűncselekményét elkövették – mondta Matas.


A szervkereskedelem résztvevőinek kizárása

Matas azzal érvelt, hogy tekintettel a kínai lelkiismereti foglyok körében elterjedt szerveltávolításra, fordított bizonyítási teher és kiközösítési záradék a helyénvaló.


Ezt már említette a korábbi cikkekben és konferenciákon. Beszélt például a kínai tudósok publikációiról, amelyekben nem volt megbízható donorinformáció. Matas: "A bizonyítás terhét, hogy valami baj van Kínában, nem szabad a publikálókra és a transzplantációs szakemberekre hárítani. Épp fordítva kellene lennie. A bizonyítási terhet a kínai transzplantációs szakértők ellen kellene alkalmazni, akiknek minden kétséget kizáróan bizonyítaniuk kell, hogy nincs a politikai foglyoktól szervbeszerzése. Azokat a kínai tanulmányokat, amelyek ezt nem bizonyítják, el kell utasítani." Ezt a 2019-es Oxford Global Health and Bioethics Nemzetközi Konferencián "Kiközösítés vagy elkötelezettség az etikátlan orvosi kutatás elleni küzdelemben" címmel tartott előadásában fejtegette.


Tekintettel Kínában a szervkereskedelem kiterjedésére, Matas hozzátette, hogy a szervátültetés területén dolgozó bármely személy bűnrészes a szervrablás bűncselekményében addig, amíg nincs bizonyíték az ellenkezőjére, és abba kell hagynia a kínai kórházak szervátültetési osztályain való munkát. Hasonlóképpen a cseretudós programokat meg kell szüntetni. A kínai kutatók nem tehetnek közzé cikkeket, nem tarthatnak előadásokat nemzetközi konferenciákon, nem vehetnek részt képzésben, és nem csatlakozhatnak külföldi szervátültetési társaságokhoz. Ezenkívül nem szabad részt venniük az ilyen konferenciákon Kínában, és nem szabad csatlakozni a szervátültetési társaságokhoz sem Kínában.


Amíg nem bizonyították az ellenkezőjét, átfogó elszigetelésre vagy kizárásra van szükség, mondta Matas. Kifejtette, hogy az orvosoknak számos lehetőségük van ennek elérésére. Az új stratégiák helyett ezek az intézkedések már léteznek, és rövid időn belül hatékonynak bizonyultak. Ezeken a szakértőkön múlik, hogy egyesítsék és végrehajtsák azokat.


Mostanáig a kínai egészségügyi szervezetek jövedelmező nyereséget termeltek a lelkiismereti foglyok szerveinek ellopásából, mivel nincsenek költségek. Az ilyen eltiltás segít nekik felismerni ennek az etikátlan viselkedésnek a következményeit.


Jelentések a szervturizmusról

Matas azt is javasolta, hogy minden ország kérje fel saját egészségügyi hatóságait, hogy készítsenek jelentést a szervturizmusról. Ördögi körben vagyunk: nincs elég információ a kínai szervturizmusról, és nem tudjuk, mennyire rossz ez. Ennek következtében nem tettünk elég erőfeszítést a bűncselekmény megállítása érdekében. Az ördögi kör véget vetése érdekében jelentéstételi kötelezettséget kellene bevezetni a szervturizmusban.


Amint megtudjuk, hogy milyen mértékben terjed a szervturizmus Kínában, azt is megtudjuk, mennyire komoly a helyzet. Ezután együtt dolgozhatunk az érintettekkel, hogy lépéseket tegyünk.


Szükség van-e törvényekre, hogy véget vessenek az erőszakos szerveltávolításnak Kínában? Matas igennel válaszolt erre a kérdésre. De csak akkor tudják hatékonyan megfékezni a bűnözést, ha a vonatkozó törvényeket a megfelelő területeken elfogadják.


Forrás: Dr. David Matas: Spezifischere Gesetze gegen die KP Chinas nötig, um effektiver gegen den Organraub vorzugehen

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo