Sir Geoffrey Nice QC: A KKP által végzett erőszakos szerveltávolítás gyakorlata veszélyt jelent az emberiségre

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo

(Minghui.org) A február 24-i fórum során a [londoni székhelyű] Kína Törvényszék részéről Sir Geoffrey Nice QC áttekintette a népbíróság történetét és működését, valamint a Kínai Kommunista Párt (KKP) által Kínában végzett erőszakos szerveltávolításokkal kapcsolatos ítéletét. Szerinte a „szervrablás” bűncselekménye az emberiséget fenyegeti, és a mi felelősségünk ezt helyreigazítani.


null

Sir Geoffrey Nice QC, a Kínai Törvényszék elnöke 2021. február 24-én tartott fórumon a Kínában zajló erőszakos szerveltávolításokról beszél.


A fórum a KKP által végzett erőszakos szerveltávolításokkal foglalkozó konferenciának a része volt, amelyet a Kínában történő Transzplantációs Visszaélések Megszüntetésére irányuló Nemzetközi Koalíció (ETAC) szervezett.


Az ENSZ Közgyűlése által 1966-ban elfogadott Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Közgyűlése kimondta: „Minden embernek megvan az alapvető joga az élethez. Ezt a jogot törvény védi. Senkit sem szabad önkényesen megfosztani az életétől ”- magyarázta az ETAC a honlapján a konferencia motivációjával kapcsolatban.


A KKP azonban az elmúlt két évtizedben szisztematikusan, „igény szerint” végezte ki az embereket, hogy szerveket biztosítson a transzplantációkhoz. „Az áldozatok - köztük politikai foglyok, a Fálun Gong-gyakorlók és az ujgurok – számára ez nemcsak a szerveik elvételét jelentette, hanem az életük elvételét is. Számunkra, a többiek számára ez az emberiességtől való megfosztásunkat jelenti, ami örökre megmérgezi az emberi létünk mivoltát.”- folytatta az ETAC.


Széles körű elfogadás

Sir Nice 1971 óta ügyvéd. 1998 és 2006 között Slobodan Milošević, Szerbia volt elnökének ügyészségét vezette az ENSZ volt Jugoszláviával foglalkozó nemzetközi büntetőtörvényszékén (ICTY). 2007 óta számos belföldi és nemzetközi fegyveres konfliktusban volt tanácsadó, képviselt államokat és áldozatokat is.


2018 decemberében a Kína Törvényszék ideiglenes ítéletet adott ki: „A Törvényszék tagjai biztosak – egyhangúlag, és minden kétséget kizáróan biztosak abban, hogy Kínában a lelkiismereti foglyokon végzett erőszakos szerveltávolításokat jelentős ideig gyakorolták, és az áldozatok száma igen jelentős.”


2019. június 18-án a Törvényszék bejelentette a végleges döntését. „Kínában évek óta jelentős mértékben követnek el erőszakos szervrablást, és a Fálun Gong-gyakorlók voltak a szervellátás egyik és valószínűleg legfőbb forrása. Az ujgurok aggasztó üldöztetése és orvosi vizsgálata újabb keletű, így előfordulhat, hogy ezen a csoporton végrehajtott erőszakos szervrablás bizonyítékai merülhetnek fel a kérdéses időszakban”- folytatta a közlemény. „A Törvényszéknek nem volt bizonyítéka arra, hogy a kínai transzplantációs iparral összefüggő jelentős infrastruktúrát szétbontották volna, és kielégítő magyarázat hiányában a könnyen hozzáférhető szervek forrásával kapcsolatban arra enged következtetni, hogy az erőszakos szervrablás a mai napig folytatódik.”


Ezek az ítéletek két tárgyaláson alapultak, az egyik 2018. december 8. és 10. között történt, a másik pedig 2019. április 6. és 7. között zajlott. A meghallgatások során több mint 50 tanú, szakértő, nyomozó és elemző tett vallomást.


Sir Nice elmondta, hogy ezek alapján a vallomások alapján levonták a következtetéseket. Az ítéleteket számos országban széles körben elfogadták. Több nemzet is felhasználta őket a szervek eltávolításának visszaszorítására irányuló törvények végrehajtására. Ezen országok közé tartozik az Egyesült Államok, Kanada, az Egyesült Királyság és mások.


Az ilyen független népbíróságok a második világháború után jöttek létre. Európában viszonylag ritkák, de Dél-Amerikában gyakran megtalálhatóak - magyarázta Sir Nice. Azt mondta, hogy egy ilyen bíróság nem képes minden kérdést megoldani, de hasznos lehet, ha egyes kormányok vagy a nemzetközi szervezetek nem foglalkoznak bizonyos témákkal, és egy népbíróság így pótolhatja ezt a hiányt.


A karrierjére visszatekintve Sir Nice azt mondta, hogy eleinte nem sokat tudott a népbíróságokról. Azonban az 1980-as évekbeli iráni emberi jogi jogsértések felkeltették a figyelmét. Emiatt részt vett az iráni törvényszéken annak megalakulása után 2007-ben. Hasonlóképpen, amikor az ICTY-vel dolgozott, ő volt a vezető ügyész Slobodan Milošević hágai perében.


Körülbelül öt évvel ezelőtt az emberi jogok szószólója, Ben Rogers beszélt Sir Nice-szel, remélve, hogy ő ki fog adni egy állásfoglalást a kínai szervszervrablás kérdéséről. Mivel néhány ország szerint a bizonyítékok nem elegendőek, így nem voltak hajlandóak ebben részt venni, Sir Nice egy népbíróság létrehozására gondolt. Wendy Rogers közreműködésével a Macquarie Egyetemről, és David Matas, az emberi jogok elismert ügyvédjével együttműködve megalakult a Kína Törvényszék.


A népbíróság az embereké és csak a tényekkel foglalkozik

A többi népbírósággal szerzett korábbi tapasztalatai alapján Sir Nice hasonló módon építette fel a Kína Törvényszéket. Azt mondta, amikor a kormányok és a nemzetközi szervezetek figyelmen kívül hagyják az emberek elnyomását, és megtagadják a fellépést, szükség van a népbíróságokra.


A rendes bíróságtól vagy a parlamenti bizottságtól eltérően a népbíróságnak az emberekhez kell tartoznia. Vagyis több féle háttérrel rendelkező hétköznapi emberekből kell állnia, nem pedig ügyvédekből vagy civil szervezetek szakértőiből.


Más szavakkal, Sir Nice arra számít, hogy a népbíróság esküdtszéki próbaperként fog működni. Például a büntető- vagy a polgári bíróságok esküdtjei a bizonyítékok alapján jutnak következtetésre. A szerveltávolítások ügyében a törvényszék tagjainak azt is elmondták, hogy ne gyártsanak feltételezéseket. Mintha egy üres papírból indulnának ki, melyeket tényekkel töltenének fel és véleményeket fogalmaznának meg.


Ennek eredményeként, bár David Matas, David Kilgour, Ethan Gutmann és mások független vizsgálatai szilárd bizonyítékokat szolgáltattak a kínai [beleegyezés nélküli] szerveltávolításokra vonatkozóan, a népbíróság csak a bizonyítékokat vette alapul és levonta a saját következtetését.


Egy világos következtetés

Sir Nice szerint egyértelmű volt a következtetés, hogy Kínában az erőszakos szervgyűjtés – egy emberiség elleni bűncselekmény - és a népirtás létezik, amint arról az ítélet is beszámolt.


Azt mondta, e munka előtt a népbíróság egyik tagjának sem volt tudomása az erőszakos szerveltávolításokról. Közönséges állampolgárok voltak, akik tényeken alapuló, racionális ítéletet hoztak meg. Jóllehet jogi szakemberek is részt vettek benne, a Törvényszék esküdtszékként működött, hogy saját következtetéseire jusson. Ezen kívül nem kötelességük az ajánlások megalkotása vagy az emberek bizonyos cselekvésre való felszólítása, ami meghaladja a Törvényszék hatáskörét.


Ennek ellenére a Törvényszék következtetése értékes referenciát jelentene mindenkinek, aki Kínával foglalkozik. Ide tartoznak az oktatási szervezetek, a vállalatok, az utazási irodák és más szervezetek.


Sir Nice hangsúlyozta, hogy a Törvényszék tagjainak nincs politikai szándékuk, és csak a tények alapján döntöttek. Éppen ezért bárki számára nehéz lehet a következtetésük megkérdőjelezése. Valójában, amióta a Törvényszék 2018-ban és 2019-ben kihirdette ítéleteit, senki sem cáfolta meg azt tényszerű alapon.


Fenyegetés az emberiség számára

Mivel a Kínában zajló erőszakos szerveltávolításokra vonatkozó következtetések hétköznapi polgároktól származnak, ezek a következtetések felhasználhatóak a döntéshozatal segítésére, amikor annak megállapítására van szükség, hogy a KKP elkövetett-e emberiség elleni bűncselekményeket. Az erőszakos szerveltávolítás nem csupán néhány esetre vonatkozik, hanem nagyszabású, állam által támogatott bűncselekmény, amelyet a KKP ártatlan emberek ellen követett el. Felügyelet nélkül hagyva ez a bűncselekmény elterjedhet a mai globalizációra való tekintettel és az egész emberiséget veszélyeztetheti.


Amikor az ENSZ 1948-ban elfogadta az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát, az az alapvető jogok és alapvető szabadságok egyetemes alapjának bizonyult. Sir Nice elmondta, mivel „egyetemes jogoknak” hívják, ez „egyetemes felelősségeket” is jelent. Ez minden kormány és minden ember számára kötelező.


Ezért, ha egy embercsoport jogait megsértik, az mindannyiunkhoz kapcsolódik. Mindannyiunk felelőssége, hogy ezt kijavítsuk.


Ez az erőszakos szerveltávolítási gyakorlat Kínában rendkívül fontos mindenki számára. Valójában ez a bűncselekmény továbbra is zajlik Kínában, és kiterjedtebb, mint amit a tavalyi ítélet tárgyalt.


Forrás: Sir Geoffrey Nice QC: Forced Organ Harvesting by the CCP Is a Threat to Mankind

* * *

Facebook Logo LinkedIn Logo Twitter Logo Email Logo Pinterest Logo