Kétszer vádolták meg ugyanabban az ügyben – Egy egyetemi tanárnő egy évtizedes börtönbüntetése 5.rész

(de.Minghui.org)

A 4. rész folytatása


A tárgyalás időpontjáról röviddel a tárgyalás előtt értesültek

Liu Ronghua szülei 2011. december 26-án 18:00 óra körül felhívták a Zhongshan Kerületi Bíróságot, ahol közölték velük, hogy Liu tárgyalását másnapra ütemezték. "Akár jönnek, akár nem, a tárgyalás holnap kilenc órakor kezdődik" - mondták nekik. A család nem tudott ilyen rövid idő alatt ügyvédet találni.


Aggasztó volt az is, hogy Liu apjának a vérnyomása annyira megemelkedett, hogy nem tudott felkelni. Liu anyja felhívta a fiát, aki egy másik városban élt, valamint egy másik rokont is. Aztán a vezetékes telefonvonal süketté vált - pedig a telefonszámlát időben kifizették. Liu szülei kétségbeestek és nem tudták, hogy mit tegyenek.


Kemény küzdelem után Jiang Xiaohong, a Zhongshan Kerületi Bíróság főbírója néhány nap haladékot adott Liu szüleinek, hogy ügyvédet találjanak. Csak 2012. január 8-án, vasárnap 14:00 óra körül tájékoztatták a családot arról, hogy a tárgyalásra másnap 9 órakor kerül sor.


A Liu családja által fogadott két ügyvéd egy másik városban élt. Egyiküknek megvonták az engedélyét, így csak barátként segíthette Liu-t. Noha a másik ügyvéd három és fél órával azután megérkezett Dalianba, hogy Liu családja értesítette őt, aznap már nem tudott találkozni a bíróval, illetőleg a papírokat nem tudta átvenni, mert már letelt az ügyfélfogadási idő.


Az ügyvédek, Liu családja és barátai másnap, kora reggel érkeztek a bíróságra. Egy alkalmazott és egy tiszt megnehezítette Liu ügyvédje számára az ügyiratok megtekintését, de végül, sok vita és kitartás után, sikerült időben előkészíteni a dokumentumokat a tárgyaláshoz.


A tárgyalás

A bírósági tárgyalás idején Liu már majdnem két hete éhségsztrájkot tartott, sovány és gyenge volt. Küszködve tudott csak felmenni a lépcsőn a bíróság harmadik emeletére. Bilincselt kezével kapaszkodott a korlátba, néhány lépés után pihennie kellett.


Barátai és rokonai követték Liu-t a harmadik emeletre, de a tárgyalóterem előtt megállították őket. Bár nyilvános meghallgatás volt, csak a 80 éves szüleit engedték be a terembe.


Liu a bíróságon azt vallotta, hogy a törvénynek nem ellentmondó a Fálun Dáfá gyakorlása és az őszinteségbe, a jóságba és a türelembe vetett hite. Amikor a Masanjia kényszermunkatáborban elszenvedett kínzásokról mesélt, a bíró félbeszakította, de a két ügyvéd megvédte, és nyilatkoztak a nevében az ártatlanságáról.


Amikor Liu-t kivezették a tárgyalóteremből, egyik rokona azt kiáltotta: „Liu Ronghua ártatlan! Azonnal engedjék őt el! Törvénybe ütközik, ha valakit kétszer vádolnak meg ugyanazon ügy miatt. Az ügyészség törvényellenes!” A barátai és rokonai is egyetértettek ezzel, és bírálták a bírót és a felelősöket.


Amikor Liu-t betuszkolták a rendőrautóba, barátai és rokonai egyöntetűen azt kiáltották: „Liu Ronghua nem sértette meg a törvényt! Liu Ronghua ártatlan! Engedjék el őt!” Sok járókelő megállt és szemtanúja volt ennek az eseménynek. Liu barátai és családja elmondták nekik a vele történt igazságtalanságot.


Tíz év börtön

2012. március 30-án Liu-t tíz év börtönre ítélték. A munkatáborban töltött két év beleszámított a kiszabott letöltendő büntetésébe. Liu és családja nem tudta elhinni, hogy alig két nappal a kényszermunka lejárta előtt 10 év börtönre ítélték.


Liu családja április 10-én, a határidő utolsó napján fellebbezést nyújtott be.


A Dalia-i Legfelsőbb Népbíróság 2012. június 5-én hozott ítéletet Liu ellen. Fu Qingwei bíró elutasította fellebbezését, és helybenhagyta az elsőfokú döntést.


Liu megmentése érdekében szülei fáradhatatlanul a helyi rendőrséghez, a Rendőrkapitánysághoz, az Ügyészséghez és a Bírósághoz fordultak, azonban ez nem járt sikerrel. A Taoyuan-i rendőrfőkapitány figyelmeztette: "Ha visszamertek jönni, Liu életfogytiglant kap.”


A Liaoning-i női börtönben

Liu a Yaojia-i fogolytáborban töltött 10 hónap után 2012 júliusában átkerült a Liaoning-i női börtönbe. Először a 12-es osztályba helyezték - a javító osztályba, amit a foglyok a „poklok poklaként” ismernek. Ezt a részleget 2010-ben hozták létre kifejezetten a Fálun Dáfá gyakorlók "átnevelése" céljából.


A gyakorlók megfigyelésére beosztott őrök és a bűnözők mindent megpróbáltak a gyakorlók "átnevelésre". Az újonnan érkezőket ezen a poklon keresztül adták át egy másik osztályra. Annak megakadályozása érdekében, hogy a nyilvánosság megismerje a szörnyű bántalmazást, a gyakorlók addig nem fogadhattak látogatókat, amíg két hónappal később át nem helyezték őket egy másik részlegre, ahol egészségi állapotuktól vagy életkoruktól függetlenül, naponta hosszú ideig intenzív munkát kellett végezniük – a büntetésük lejártáig.


A törvény szerint a fogvatartottaknak joguk van fellebbezni, amíg börtönben vannak. Más szavakkal kifejezve, továbbra is fellebbezhet, és ártatlannak vallhatja magát. A börtönőrök és az elítéltek arra kényszerítették a foglyokat, hogy ismerjék el bűncselekményüket, miszerint a Fálun Dáfá gyakorlásával bűnt követtek el. A gyakorlókat arra kényszerítették, hogy nyilatkozatokat írjanak alá, amiben feladják a Fálun Dáfába vetett hitüket, és megígérik, hogy soha többé nem gyakorolnak.


Az őrök közvetlenül nem foglalkoztak a kitartó gyakorlók "átnevelésével", hanem elrendezték, hogy a fogvatartott köztörvényes bűnözők megverjék és kínozzák őket. Az 1-es osztály a börtön Javító osztályával szemben, az udvar másik oldalán, az épület északi szárnyán található. Az itt lévő foglyok hallhatták a gyakorlókat, akik a kínzások következtében sikoltoztak. Többek között arra is kényszerítették a gyakorlókat, hogy hosszú ideig a falhoz szorulva a falat nézzék, vagy egy kis zsámolyon mozdulatlanul üljenek.


Az őrök elvették a gyakorlók személyes holmijait, és nem engedték meg nekik a hozzáférést. A gyakorlóknak WC-papírt sem adtak, néhány gyakorlónak hat hónapig ezt nélkülöznie kellett. A menstruáció alatt sem voltak biztosítva a higiéniai termékek. Az őrök arra utasították a gyakorlókat, hogy "pisilés után rázzák meg magukat és székelés után mossák csak le" anélkül, hogy bármit is adnának nekik, amivel megtisztíthatják magukat.


Liu nagyon kevés WC-papírt kapott. Nem volt szabad senkivel sem beszélnie, senki sem lehetett a közelében. A cellája ablakai és ajtaja teljesen zárva voltak. Július és augusztus nyári hónapjaiban az apró cella hőmérséklete gyorsan emelkedett. Légmozgás nélkül a páratartalom nagyon magas volt. Liu testén övsömör keletkezett, amitől éjszakánként aludni sem tudott. Egy hétig tartó 38 fok feletti lázas állapot után került be a börtön kórházába.


Kínzás és kényszermunka az egyes számú körzetben

Több mint két hónapos fogvatartási központban töltött idő után, Liu-t beosztották az egyes számú osztály négyes számú hadosztályának csapatába, ahol az őrök Sun Shuang felügyelete alatt álltak. Sun-nak nagy tapasztalata volt a Dáfá-gyakorlók megkínzásában és "átnevelésében", amit ő nagy teljesítménynek tekintett és nagyon büszke volt rá.


Sun az "összefonódási módszert" használta a gyakorlók akaratának gyengítésére. Ha egy gyakorló az "átnevelés" első napján nem adta fel a hitét, a cellatársai egyikének sem volt szabad mosnia, fogat mosni vagy tévét nézni. A második napon, egy másik cellában is megtiltotta, a harmadik napon a harmadik cellában lévőknek, és így tovább - míg végül ezeket a „kiváltságokat” az egész csapattól megvonták.


Egy hosszú munkanap után a fogvatartottak alig várták a tisztálkodást, a pihenést és a TV nézését. Amikor ezeket a dolgokat megvonták tőlük, mert egy gyakorló nem volt hajlandó engedelmeskedni és lemondani a Dáfáról, dühösek és ellenségesek lettek vele – Sun pontosan ezt akarta elérni.


A napi termelési normát, amit a börtönüzem határozott meg, minden fogolynak teljesítenie kellett. Azonban Sun, hogy csapata felülmúlja a többi csapatot, még nagyobb megterhelést rótt ki rájuk, amit szinte lehetetlen volt teljesíteni. Még a gyors munkásoknak is alig volt idejük a WC-t használni és ebédelni. A kevésbé gyorsaknak viszont megállás nélkül kellett dolgozniuk, hogy befejezzék a napi munkát, mert különben 21: 30-ig, alig 30 perccel a villanyoltásig, egy kis zsámolyon kellett ülniük. A foglyok napközben elkerülték a folyadékbevitelt, és mindent megtettek, hogy ne kelljen kimenniük a mosdóba.


A foglyok mindig nagy nyomás alatt voltak, nagyon igyekeztek teljesíteni a normát. Liu-nak egy idő után egészségügyi problémái lettek, és állandó magas vérnyomástól szenvedett.


A Dáfá-írásokkal rendelkező gyakorlók visszaszorítása érdekében, a börtön hatóságai és az őrök, figyelmeztetés nélkül gyakran ellenőrizték a gyakorlók ágyait és személyes tárgyait. Más, köztörvényes fogvatartottak is figyelték a gyakorlókat és jelentéseket tettek. 2017-ben Liu-t jelentették a börtön hatóságainak Dáfá-előadások megtartása miatt.


Li Tingting őr megpróbálta Liu-t a fallal szembe állítani, de ő ezt visszautasította. Yang Xin helyettes vezető megparancsolta a Liu-t figyelő foglyoknak, hogy "szorosan tartsák", és megfenyegette, hogy megbilincselik Liu-t, ha ennek nem tesz eleget. Amikor Liu rámutatott, hogy a bilincs törvénysértő, Yang azt válaszolta: "Illegális a Fálun Dáfá-írások birtoklása." Liu erre azt válaszolta: "A Fálun Dáfá jóra tanítja az embereket". Hogy lehet ez törvényellenes? Ez a fogoly ellopott egy lapot az írásból. Nem azokat bünteti, akik lopnak, hanem azokat, akik megpróbálnak jók lenni?"


Vigyázni más gyakorlókra és tiltakozni a visszaélések ellen

Wang Na egyike volt a köztörvényes bűnözőknek, akit Sun Shuang gyakran azzal bízott meg, hogy a gyakorlókat fizikailag bántalmazza. Amikor Pei Li gyakorló nem volt hajlandó feladni a Fálun Dáfát, Sun arra utasította Wang Na-t, hogy két másik fogvatartott segítségével, addig bántalmazzák Pei Li-t, amíg nincs ereje ellenállni. 2017. április 13-án 7 órakor a második emeleti börtönkantinban újra megvertek.


Másnap reggel 9 órakor Liu az őrség irodája előtt tiltakozott Sun-nál és Qu Xiaoqing őrnél, hogy hagyják abba Pei bántalmazását. Szavait semmibe vették és Wang Na a további napokon is tovább verte Pei-t. Más gyakorlók is csatlakoztak a tiltakozáshoz, és arra kérték a felelősöket, hogy állítsák le ezt a visszaélést. Sun azt mondta Pei-nek: "Valahányszor valaki tiltakozik miattad, újra megvernek."


Liu Wang Na-hoz fordult, és azt tanácsolta, hogy ne engedjék az őröknek, hogy bűncselekményeket kövessenek el a Dáfá-gyakorlók ellen. Elmagyarázta Wang Na-nak, hogy felelősséggel tartozik minden rossz tettéért, még akkor is, ha az őrök meg is ígérik, hogy lerövidítik a büntetését. Felelősségre fogják vonni minden rosszért, amit valaha tett. Wang nem hitt Liu-nak, és folytatta az összejátszást az őrökkel.


Liu úgy döntött, hogy nem hagyhatja annyiban. Úgy érezte, valamit tennie kell, hogy a Pei elleni tettek napvilágra kerüljenek. Egy este Liu felkereste Wang Na-t a műhelyben, és több mint 200 fogvatartott előtt leleplezte, Pei megveretésével vádolta és azzal is, hogy fogóval és tűkkel kínozta a gyakorlókat.


„Te egy bűnöző vagy!” - mondta Liu Wang Na-nak. „Ki hatalmazott fel, hogy megverd Pei Li-t? Bíróság elé viszem az ügyet, és pert indítok ellened, azért amit tettél! Amikor a családom látogatóba jön, beszámolok erről, és megkérem őket, bízzanak meg egy ügyvédet és pereljenek be. Wang megpróbált kitérni a felelősség alól.


Egy másik gyakorló, miután kiengedték a Liaoningi Női Börtönből, pert indított Sun Shuang őr és Wang Na fogoly ellen, az őrizetbe vett gyakorlók bántalmazása és megkínzása miatt. Amikor tetteik lelepleződtek, Sun - aki korábban a parancsot adta a kínzásra - megvádolta Wang Na foglyot, és megígérte, hogy "kivizsgálja" az ügyet. A felbujtóból hirtelen nyomozó lett. Wang Na nem tudta bizonyítani a megbízatást, ráadásul az igazat sem merte elmondani. Minden cselekedetét vállalnia kellett, és szembe kellett néznie a következményekkel.


A családlátogatások során Sun megpróbálta megakadályozni, hogy Liu elmondja férjének a bántalmazást, hogy aztán a segítségével ügyvédet fogadjon és pert indítson. Sun azt is hazudta, hogy Liu furcsa ügyekbe avatkozott be, és belekeveredett a foglyok közötti vitába.


Végül Sun cselszövései lelepleződtek. A négyes csapatból áthelyezték, de ez sem változtatott a viselkedésén, mert más csapatokban továbbra is verte és bántalmazta a Dáfá-gyakorlókat. Sun egyike volt az 1-es osztály két őrének, akik balesetet szenvedtek és súlyosan megsérültek.


Hazaút

Liu-t 2019. szeptember 22-én engedték szabadon a női börtönből. Szürke haja, ráncai és sérült karja bizonyítja a KKP bűncselekményeit.


Az elmúlt 21 év során a kommunista rendszer üldözte a Fálun Dáfá-gyakorlókat Kínában, számtalan családot és életet tönkretéve, beleértve Liu családját is. Kedves emberek százezrei vesztették el életük legjobb éveit. Jónéhányat halálra kínoztak, mert hűek voltak az Őszinteség-Együttérzés-Türelem egyetemes alapelvekhez.

(Vége)
[1] A Fálun Dáfá, más néven Fálun Gong, egy buddhista önművelési módszer. Li Hongzhi mester 1992-ben vezette be Kínában, ami gyorsan elterjedt. Sokan képesek voltak javítani erkölcsükön és egészségükön azáltal, hogy e gyakorlat tanításaihoz - az őszinteség, jószívűség és türelem alapelveihez - igazodtak. A művelési útvonal gyakorlóit 1999. július 20-a óta az akkori pártfőnök Jiang Zemin parancsára üldözik Kínában. Ő a legfőbb felelőse a Fálun Dáfá-gyakorlók ellen elkövetett emberiesség elleni bűncselekményeknek.


Forrás: Zweimal wegen derselben Sache angeklagt – Dozentin ein Jahrzehnt inhaftiert – Teil V