Egy emlékeztetés arra, hogy nézzünk magunkba, amikor zavarásokkal szembesülünk

(Minghui.org) A Minghui weboldal szerint, a KKP (Kínai Kommunista Párt) nemrégiben egy „zéró tolerancia műveletbe” kezdett Kína szerte, amely során a Fálun Dáfá gyakorlóktól azt követelik, hogy tegyenek nyilatkozatot arról, hogy továbbra is gyakorolnak-e vagy sem.

Miután hallottak az üldözés ezen újabb formájáról, a helyi gyakorlók őszinte gondolatok küldésébe kezdtek, hogy megsemmisítsék ezt a zavarást, ahelyett, hogy magukba néztek volna az általános művelési állapotuk tekintetében. Ez azt mutatja, hogy nem gondoltunk arra, hogy fejlesszük önmagunkat és eltávolítsuk a ragaszkodásainkat.

Tekintettel arra, hogy ez a szituáció nem egy elszigetelt eset a gyakorlók között Kínában, megvizsgálnám ennek az üldözésnek az okait a Fá helyreigazítás során történő művelés nézőpontjából, és javasolnék néhány választ, melyeket a gyakorlók referenciaként használhatnak.

A zavarás alapvető okának azonosítása

A környéken számos olyan állapot mutatkozik meg a gyakorlóknál ezzel az üggyel kapcsolatban, amelyek nincsenek összhangban a Fával. Néhány gyakorló elhagyta a várost, hogy elkerülje a veszélyt; néhányan félnek kimenni az utcára igaz tényeket tisztázni; némelyeket pedig összezavart a dolgok jelenlegi állása.

A Fá helyreigazítás a végéhez közeledik, miért van az, hogy néhány szorgalmasnak tartott gyakorló össze van zavarodva? Egyesek neheztelnek és panaszkodnak a hatóságokra; néhányan azokat a gyakorlókat irigylik, akik nem igazolták a Fát, és így nem fedték fel magukat az üldözésnek; és vannak, akik abból a célból küldenek őszinte gondolatokat, hogy védelmezzék magukat.

Okozhatták ezek az emberi ragaszkodások, hogy a régi erők elrendezték ezt a rendőrségi akciót? Az üldözés kezdete óta a régi erők zavarják a Fá helyreigazítást azáltal, hogy az úgynevezett vizsgáztatásaikat alkalmazzák.

A régi erők ezeket a dolgokat a saját önző elveik szerint hajtják végre. Szerintem az ok, hogy a régi erők képesek ezeket a zavarásokat elrendezni, közvetlen kapcsolatban áll a művelők jellemének kérdésével, amelyek régóta fennállnak. A művelők nem néznek magukba, vagy amikor ezt teszik, nem találnak semmilyen ragaszkodást. A legnyilvánvalóbb dolgok közé tartoznak, hogy nem képesek átmenni a családi szeretettel kapcsolatos vizsgán, erős versengő mentalitással rendelkeznek, irigyek, és nem tudják uralni a jellemüket.

Néhány gyakorló már hosszú ideje közömbös a Fá tanulását illetően. Nem fogadják magukba a Fát, amikor tanulják, és nem is művelik magukat jól. Némelyek nem tudnak kitartani a gyakorlatok végzésében és az őszinte gondolatok küldésében, és olyan mértékben lazítanak, hogy a karma és más rossz anyagok felhalmozódnak a mezőjükben.

Mások a tudtukon kívül lazítanak a művelésben és emberi ragaszkodásokat tartanak fenn az utóbbi évek javuló körülményeinek következtében. És vannak, akik már régóta nem beszéltek az embereknek a Fálun Gongról, vagy nem csinálták azt jól, és nem tudtak áttörést elérni. Úgy tűnik, hogy ahhoz ragaszkodnak, hogy a Fá helyreigazítás az emberi világba érkezik, és így nem kell tovább szenvedniük.

Egy magasabb nézőpont kialakítása

A Dáfá tanítványok megszámlálhatatlan érző lénnyel állnak kapcsolatban az égitestben. Az, hogy vajon egy ragaszkodást sikerül eltávolítani vagy sem, meghatározza azoknak az érző lényeknek a létezését a jövőben. Azok, akiket a Dáfá tanítványoknak kellene megmenteniük ugyancsak számtalan lénnyel állnak kapcsolatban.

A művelésben semmi sem jelentéktelen. Ha egy művelő nem veszi komolyan a művelést, azzal azt kockáztatja, hogy helyrehozhatatlan kárt okoz a világegyetemben, és az abban lévő összes lénynek.

Magasabb nézőpontból szemlélve, szerintem a régi erők azért hozták létre ezt a helyzetet, mert úgy hiszik, hogy a művelők sokaságát kell levizsgáztatni. Például a mi csoportunkban számos jól művelt gyakorlót példaként vesznek és utánozzák őket; és sok gyakorló csak azután tesz valamit a Dáfáért, ha a körülmények már javultak.

Ez a viselkedésük vajon az őszinte gondolatokból fakad? Vagy elérte az ő Dáfába vetett hitük a régi erők által kívánt eltérült mértéket? Ennek eredményeként a régi erők ismét feszültté tették a helyzetet a világon, hogy el tudják távolítani a nem felkészült gyakorlókat.

A régi erők elrendezték az üldözés különböző szintjeit és a zavarást, amelyet minden gyakorló megtapasztalt. Például néhány gyakorlónak hiányosságai vannak a személyes művelés terén, de nem veszik észre azokat; néhányan rossz dolgokat követtek el és újra le kell vizsgáztatni őket; néhányukról úgy gondolják, hogy jól teljesítettek az igaz tények tisztázásában, de nem csinálták jól a személyes művelésüket.

Minden művelőnek lesznek emberi nézetei, amíg el nem éri a beteljesülést. Az, hogy szorgalmasak-e vagy sem, attól függ, hogy őszinte gondolatokkal tudják-e kezelni ezeket a nézeteket. A régi erők eltervezték, hogy zavarást okoznak a gyakorlóknak, ha a karmájuk már elért egy bizonyos mértéket, és amikor az égi jelenségek beléptek egy bizonyos időszakba.

Az üldözés 1999-es kezdete óta a gonosz folyamatos zavarásokat okozott, és üldözte a gyakorlókat, akik nem voltak szorgalmasak a művelésükben. A régi erők csak arra összpontosítottak, hogy végig vigyék az elrendezésüket, és nem hittek abban, hogy a gyakorlók méltóak a beteljesedés elérésére.

Egy konstruktív megközelítés

Ha a gyakorlók őszinte gondolatokkal tudják kezelni a zavarásokat, és nem alkotnak emberi képzeteket, akkor ez a fajta zavarás nem folytatódhat, és a régi erők rákényszerülnek, hogy abbahagyják. Máskülönben közvetlenül Li Mester és a védelmező istenségek által lesznek eltávolítva.

Mivel a régi erők az üldözést a fent említett céllal hozták létre, mindenki vizsgákon megy keresztül. Tehát gondoljunk bele, mivel a régi erők úgy gondolják, hogy a Dáfá tanítványok művelése különösen fontos és kapcsolatban áll a világegyetem jövőjével, akkor azok, akik vizsgákon mennek keresztül és nem szabadulnak meg az emberi nézeteiktől, nem javítják ki magukat, akkor el fogja őket engedni a gonosz?

A Dáfá tanítványok küldhetnek őszinte gondolatokat a gonosz megsemmisítésére, de mivel sem az egyéni művelők sem az egész csoport nem korrigálta a hiányosságait, és a művelésük nem fejlődött, a régi erők erős ellenállást hoztak létre, és még az üldözést is intenzívebbé teszik.

Ám ha egy művelő magába tud nézni, ki tudja javítani a hibákat a művelésében, eltávolítja az emberi gondolkodásmódot és koncepciókat a Dáfá elveivel összhangban, és őszinte gondolatokkal kezeli az üldözést, akkor ő át tud jutni a régi erők által elrendezett üldözésen. Ugyanakkor a Mester ennek megfelelően megadja a művelőknek a képességet arra, hogy feloszlassák a régi erők tényezőit a saját égitesteiken belül.

Ha a művelők képesek együttműködni abban, hogy kialakítsák a magukba tekintés légkörét, javítják a jellemüket, és egy elpusztíthatatlan, egész testet képeznek, akkor a viselkedésünk megfelel a Fá helyreigazítás követelményeinek.

Röviden, a Dáfá tanítványok művelők, és az a kötelességünk, hogy minden alkalommal magunkba nézzünk és kijavítsuk magunkat. Ezt nem szabad elfelejtenünk; ez alapvető a műveléshez.

Ez a cikk emlékeztetni kívánta a gyakorlókat, hogy a megpróbáltatások közepette, először is magunkba kell néznünk és művelnünk kell magunkat, valamint egy önzetlen és tiszta állapotban kell járnunk a Fá igazolásának útját.

Forrás: A Reminder to Look Within When Facing Interference