Ne csak gondolkodjanak, hanem cselekedjenek is!

Sir Geoffrey Nice QC, a Kínai Népbíróság elnöke, videón keresztül beszél a „Szervbeszerzés és törvényen kívüli kivégzés Kínában” című politikai fórumon 2020. március 10-én a Capitol Hillen (A Kínai Népbíróság és a Victims of Communism Memorial Foundation /A kommunizmus áldozatai emlékének alapítványa/ engedélyével)

 

WASHINGTON – A Victims of Communism Memorial Foundation (Kommunizmus áldozatai emlékének alapítványa) kiadott egy új jelentést, amelynek célja az intézmények és kormányok mulasztásainak felszámolása, hiszen nem tudtak helytállni a Kínában virágzó erőszakos szerveltávolítás megállításában.

 

„Szervbeszerzés és törvényen kívüli kivégzés Kínában: a bizonyítékok áttekintése” a címe Matthew Robertson kutató munkájának, amit március 10-én mutatott be a washingtoni fórumon. Azt állítja, hogy kozmetikázott adatok szerepelnek a Kínában folyó szerveltávolítás témájában.

 

Egyik oldalról a nemzetközi orvosi testületek arra összpontosítanak, hogy behozzák Kínát a nemzetközi transzplantációs rendszerbe. Eközben a nem-kormányzati szervezetek, aktivisták, tudósok és a magánnyomozók arra a kérdésre koncentrálnak, vajon a lelkiismereti foglyokat és más, nem halálsoron lévő foglyokat kivégzik-e a szerveikért.

 

Egyik csoport a beilleszkedés mellett szól, a másik a szankciók és moratóriumok mellett.

 

Eközben a nemzetközi emberi jogi szervezetek különböző okokból többnyire nem foglalkoznak a témával. A média főáramlata és a tudományok képviselői csendben maradnak Kínában.

 

A jelen helyzet közepette: „A nyugati kormányok konfrontálódtak a két élesen eltérő csoporttal szemben, akik rosszul felszereltek és felkészületlenek, hogy döntsenek közöttük” – mondta Robertson.

 

Robertson jelentése a megoldhatatlan helyzet enyhítését keresi bizonyítékok áttekintésével, azt a tényt kihasználva, hogy „a minőségi bizonyítékok mennyisége és kifinomultsága, amelyekkel analizálható, jelentősen megnőtt” – mióta az állítások először elkészültek.

 

A bizonyítékok általa történő áttekintése azonban több, mint puszta analízis, mivel Robertson hozzáadott egy „jelentős új bizonyítékmennyiséget” kínai elsődleges anyagokból.

 

Mindezzel együtt Robertson keresi a választ a legerősebb változatokra: „aggodalmakra, kétségekre és ellenérvekre, amik felmerültek” az ártatlanoktól történő erőszakos szerveltávolítás állításaival kapcsolatosan.

 

Összességében ez a jelentés összeveti az ismereteket, és használja ezt a tudást, hogy meggyőződjön – meghallgatást nyerjen az állításoknak, melyeket Robertson megjelentet, és így megbizonyosodni róla, hogy „a válaszadási tehernek most már sokkal nagyobbnak kell lennie”.

 

Robertson, doktorandusz hallgató az Ausztrál Nemzeti Egyetemen Canberraban, korábban beszámolt a szerveltávolításról a The Epoch Times számára, ezzel megnyerve hivatásos újságírók társadalmának áhított díját.

 

Susie Hughes, ügyvezető igazgatója és a társalapítója az ETAC-nak (Internatiaonal Coalition to End Transplant Abuse in China – Nemzetközi koalíció a transzplantációs visszaélések befejezéséért Kínában), a Kínai Népbíróság kezdeményezője, beszédet tart a „Szervek beszerzése és törvényen kívüli kivégzések Kínában” című politikai fórumon a Capitol Hillen, 2020. március 10-én (Samira Bouaou/The Epoch Times)

 

Népbíróság

Az első felszólaló a fórumon egy videón keresztüli résztvevő volt, Sir Geoffrey Nice QC az Egyesült Királyságból, aki az „Independent Tribunal into Forced Organ Harvesting from Prisoners of Conscience in China”-t (Független Népbíróságot az erőszakos szerveltávolítás ügyében lelkiismereti foglyoktól Kínában) vezette. A népbíróság kiadta a végső jelentését március 1-jén.

 

Nice, aki a jugoszláv Slobodan Milosevic háborús bűneinek vádemelését vezette, állította, hogy „bármilyen személynek vagy szervezetnek, amely kapcsolatba lép bármilyen létező módon a Kínai Népköztársasággal” fel kell ismernie, hogy „szövetkezik egy bűnügyi állammal”.

 

Nice észrevételeit támogatta a népbíróság 562 oldalas jelentése, amely kutatások éveire, tanúk vallomásaira és támogató statisztikai adatokra hivatkozik, melyeket szóbeli beszámolók vagy dokumentált bizonyítékok támasztottak alá több mint 50 szakértő által.

 

A népbíróság zárójelentése, amit március 1-jén adtak ki, rávilágít a bizonyítékokra, amelyeket összegyűjtöttek, és a héttagú nemzetközi szakértői csoport vont le következtetést, akik bizottságot állítottak fel az erőfeszítésükben, hogy kivizsgálják a szervbeszerzést és a törvényen kívül gyilkosságokat Kínában.

 

Kiegészítés

Robertson jelentése kiegészíti és támogatja a népbíróság erőfeszítéseit, amely szintén arra törekszik, hogy felfedje az erőszakos szerveltávolítás állításainak kezelésének hiányát.

 

Ez „egy kérdés volt, amelyre válaszolni kell, de nem érkezett rá válasz” – mondta Nice.

 

A központi kérdés, vajon Kína részt vesz-e vagy sem az erőszakos szervadományozás nagykereskedelmi iparában mind élő és elhunyt foglyoktól, amelyből aztán hatalmas bevételük származik a transzplantációra szoruló belföldi, valamint külföldi betegektől.

 

A kérdés az, vajon a bűncselekmények kapcsolatban vannak-e a szervadományozással és a transzplantációval amely Kínában történt, tette fel a kérdést Nice a nyilvános fórumon.

 

Az International Coalition to End Transplant Abuse in China (ETAC-Nemzetközi Koalíció a transzplantációs visszaélések megállítására Kínában), egy ausztrál nem kormányzati szervezet, először 2016-ban közeledett Nice-hoz, és aztán más potenciális népbírósági tagokhoz egy független csoport létrehozásáért, hogy megállapítsák Kína bűnösségét az erőszakos szervkereskedelemben.

 

Nice látta, hogy vannak „bizonyos előnyök” a „népbíróságban”.

 

Először azt mondta: „Ez olyan személyekből állhat, akiknek nincs személyes érdekeltségük” a szóban forgó ügyben. „Teljesen fizetés nélküliek vagyunk” – mondta. „Ezért nincs mód a függetlenségünk elveszítésére.”

 

Az ETAC elmondta, hogy jelentős eltérés van az állításoknál Kínával szemben. 2017 decemberében Nice-hoz fordult, hogy alapítsanak egy csoportot, hogy meghallgassanak minden bizonyítékot annak meghatározása érdekében, vajon nemzetközi bűntetteket követtek-e el.

 

Nice „biztos benne, hogy van egy egyértelmű megoszlás köztük és köztünk” – mondta az ETAC ügyvezető igazgatója, Susie Hughes.

 

Mikor a jelentés és az ítélet készen állt a kihirdetésre, „nem tudtuk az eredményt, csak 24 órával korábban” – mondta.

 

Nice elmondta: „Az összegzés nyilvánvaló.” Jelentős mértékben történnek 1999 óta erőszakos szervtranszplantációk, és a fő áldozatok a Fálun Gong meditációs gyakorlat követői – mondja ki a jelentés. Valamint az ujgurok, akik főleg Északnyugat-Kína Xinjiang tartományában élnek, szintén áldozatokká váltak.

 

„Népirtás lehetne.” – mondta. A jelentés a szűkszavúan megáll a szerveltávolítás, mint népirtás résznél, mert nehéz bebizonyítani, hogy a kínai rezsimnek szándékában áll megsemmisíteni a Fálun Gong gyakorlók vagy az ujgurok csoportját.

 

Robbanás a tevékenységben

Megjegyzéseiben Robertson felvázolt néhány kényszerítő bizonyítékot, amelyek az erőszakos szerveltávolításra utalnak lelkiismereti foglyoktól, beleértve a transzplantációk emelkedését, mióta a kínai rezsim 1999-ben elkezdte üldözni a Fálun Gongot.

 

„A májtranszplantációk száma, amit sürgősségi alapon teljesítettek … vagy igény szerint kiterjesztettek, jelentősen megnőtt 2000 után” – mondta Robertson. „Ez rendkívül erősen jelzi a még életben lévő donorok (nem önszántukból, a szerk.) vér alapú készletét, akiket igény szerint ki tudnak végezni.”

 

„2000-ben a transzplantációs rendszer alapvetően emelkedett a tevékenységében” – mondta Robertson. „Több ezer orvost és nővért képeztek ki. A kórházak száma, amelyekben transzplantációt végeztek a legkevesebb 199-től ezerre vagy kétezerre nőtt.”

 

„És mégis, a 2000-es időszakban a halálbüntetés csökken. … És akkor más lehetséges fogolypopuláció után néznek. … Tehát például a bizonyítékok összhangban vannak a szerveltávolítással Fálun Gong gyakorlóktól, vérvizsgálatok a fogva tartottaknál, beleértve az ismételt vérteszteket is. Ez nagyon összeegyeztethető … keresztben egyezik … a potenciális befogadó vérével.”

 

Más szóval, élő embereket előzetesen donoroknak minősítenek, amikre szükségük van a befogadóknak: életmentő vesékre, szívekre, májakra és tüdőkre.

 

A népbíróság jelentése idéz egy beszélgetést a pekingi kórház szóvivőjével, aki azt mondta: „műtétet egy vagy két héten belül el lehet intézni”.

 

Így folytatta: „Az ilyen várakozási idő nem egyeztethető össze a hagyományos transzplantációs gyakorlattal, és nem lehet jó szerencsével magyarázni. Előre elrendelni egy szerv elérhetőségét transzplantációra lehetetlen bármelyik rendszerben az önkéntes szervadományozótól függően. Az ilyen rövid határidejű elérhetőség csak akkor létezik, ha van egy potenciális, élő donorbank, akik rendelésre feláldozhatók.”

 

Yu Ming (jobbra) Fálun Gong gyakorló, a kínai munkatábor túlélője beszédet mond a „Szervbeszerzés és törvényen kívüli kivégzések Kínában” témájú politikai fórumon, és Donald Clarke, a George Washington Egyetem kínai jogi szakértője, hallgatja a Capitol Hillen, 2020. március 10-én (Samira Bouaou/The Epoch Times)

 

Meghallgatások az USA kongresszusában 1996 óta

A fórum több szakember állításait meghallgatta a témában, beleértve Chris Smith republikánus képviselőt New Jersey-ből.

 

Megjegyezte, hogy a népbíróság, amelyben Nice vezette a büntetőeljárást Milosevic ellen, „a rossz játékosok elszámoltatásának modelljévé” vált. Smith azt mondta a közönségnek: „1996-ban vezettem az első kongresszusi meghallgatást az emberi jogi visszaélésekről és a Kínában történő szerveltávolításról.”

 

Azt a meghallgatást két kínai orvos bizonyítékai erősítették meg, „akik ide jöttek, és nem mentek vissza, Istennek hála” – mondta Smith.

 

Valójában a meghallgatás felvétele megmutatja, hogy az egykori, Anhui tartományi orvos, dr. Qian Xiaojiang a vallomásában ezt a következtetést vonta le: „Összegzésképpen hiszem, hogy a kivégzett raboktól elvett szervek használata nélkül a kínai transzplantációs műtétek több mint 90%-a elképzelhetetlen lenne. A hagyományos kínai elképzelések kizárják, hogy adományozzák az emberek a testrészeiket.”

 

Huszonnégy évvel ezelőtt Smith meghallgatása a szervátültetéses iparra összpontosított, arra, hogy azt a kivégzett foglyokból látják el.

 

A mai szervatrocitások a lelkiismereti foglyokra összpontosítanak, különösen azokra, akik Fálun Gongot (más néven Fálun Dáfá) gyakorolnak, egy spirituális tanítást, amely meditatív gyakorlatokat és az őszinteség, jószívűség és toleranciára alapuló tanításokat tartalmaz.

 

Az erőszakos szervadományozásról azt is elmondta, hogy az ujgur népesség között is végrehajtották, akik a kényszer-internálást és átképzéseket szenvedtek el.

 

A Kínai Kommunista Párt 1999. évi, Fálun Gong betiltását követve szigorú és embertelen intézkedéseket hoztak – jogellenesen –, hogy kényszerítsék a követőket, mondjanak le a hitükről, valamint a Fálun Gong gyakorlatok végzéséről.

 

Ezt megelőzően a Fálun Gong széles körű támogatást élvezett az egész társadalomban, beleértve a párttagokat is. Hivatalos becslések szerint 1999-re 70-100 millió ember gyakorolta Kínában.

 

Yu Ming kínai emberi jogi aktivista, aki tavaly érkezett az USA-ba, készített egy beszámolót a visszaélésekről, amelyeket a börtönben és munkatáborokban szenvedett el.

 

Titokban készített videófelvételt, amelyben ő játszotta a beteg szerepét, akinek szüksége van transzplantációra. Dokumentálta a kínai orvosokkal és egészségügyi alkalmazottakkal folytatott beszélgetést, akik megszabták az árakat, és ami a legfontosabb, nagyon rövid várakozási időt mondtak különböző szervekre.

 

Az egyik felvételben az orvos többször kérdezte: „Nem vagy újságíró, ugye?”

 

Yu elmonda a The Epoch Times-nak, hogy szeretné a kínzóinak a nevét közzétenni.

 

Idő a cselekvésre

Louisa Greve, az Ujgur Emberi Jogi Projekt globális pártfogás igazgatója, megkérdezte, be lehetne-e tiltani a csereprogramos és képzési konferenciákat a transzplantációs orvosokkal Kínából.

 

„Szükségünk van elgondolkodni a politikai válaszokon, dolgoznunk kell rajtuk” – mondta Greve.

 

Robertson a jelentésének összegzésében erélyes felszólítást javasolt.

 

„Ami az elit véleményét illeti – azaz, az emberi jogi szervezeteknél, a kínai térségben, az orvosi közösségnél, a nyugati kormányok végrehajtó szerveinél és a fő médiavállalatoknál –, ezek az állítások boldogan maradhatnának a pokol tornácán” – mondta.

 

„Sürgetjük a megfigyelőket, hogy vizsgálják meg a bizonyítékokat … fontolják meg a javaslatainkat, gondolkodjanak el az etikai indokláson, és cselekedjenek.”

 

Forrás: Forum Reviews the Evidence of Forced Organ Harvesting in China