Lóháton érkezett, azonnal győzedelmeskedett (馬到成功)

A 馬到成功 (mǎ dào chéng gōng) kínai szólás – amelynek szó szerinti jelentése: lóháton érkezett, azonnal győzedelmeskedett – megtalálható a Yuan dinasztia (Kr. u. 1279-1368) néhány irodalmi munkájában. Eredete azonban egy Qin dinasztia (Kr. e. 221-206) idei történetre vezethető vissza.


Qing Shihuang* volt az első császár, aki meghódította az összes hadviselő államot Kínában, és ő alapította meg a Qin dinasztiát Kr. e. 221-ben.

Lóháton érkezett, azonnal győzedelmeskedett (SM Yang, Epoch Times munkatárs)

A császár rendszerint a hegyekbe ment imádkozni a felkelő naphoz. Uralkodásának második évében egy nap hallott egy különleges, virágos kőről a Rongcheng hegységben. Azt beszélték, hogy a kő egy istené, és ledobtak az emberi világba, mikor a jóságos Nu Wa istenség helyreigazította az eget. A kő segíthet abban, hogy szilárd alapot teremtsen az uralkodása alatt - így mondták.


A császár azonnal elrendelte, hogy építsenek egy utat, amin keresztül elérheti a követ. Az út hamarosan el is készült, és a császár elindult a hegyhez. Megragadta a lehetőséget, hogy fitogtassa hatalmas katonai erejét.


Az újonnan elkészült úton végigvezette a csapatait a hegyhez, ami sok ember figyelmét vonta magára. Mikor elérte azt a helyet, ahol a kő volt, ünnepséget tartott, hogy tisztelettel imádják a követ.


Miután visszatért az útról, csodálkozva vette észre, hogy az uralma sokkal erősebbé vált, és az egész ország sokkal békésebb lett.


A császár annyira boldog volt, hogy megkérte a hivatalnokokat, írjanak verseket és dalokat az istentiszteleti út megünneplésére. Egy varázsló azt írta: „Lovak ezrei voltak a királyi úton, Shihuang győzelmet aratott, mikor hódolt a kőnek” – ezzel jellemezte a császár útjának sikerét.


A sorokat nem értékelték különösebben Qing császár uralkodásakor, de néhány író a későbbi dinasztiákban kedvelte ezeket a sorokat.


A Yuan dinasztia nagyszerű írói létrehoztak egy kifejezést: „Lóháton érkezett, azonnal győzedelmeskedett”, amely a Qin császár történetén alapszik. Később az emberek ezt a szólást arra használták, hogy azonnali győzelmet vagy gyors sikert fejezzenek ki.


_________

*Shihuan császár (Kr. e. 260-210), Qin Shihuang néven is ismert volt. Ő volt az első Qin dinasztiabeli császár. Ismert volt Kína egyesítéséről, a pénz egységesítéséről, a Nagy Fal megépíttetéséről és egy hatalmas, új nemzeti úthálózat létrehozásáról.