Kínai írásjel: Festészet - Huà (畫)

A festészet kínai írásjele „egy festmény”-t, „egy rajz”-ot, egy „kép”-et vagy egy „ecsetvonás”-t jelent egy írott karakterben. Igeként „rajzolni“ vagy „festeni”, „határokat felvázolni” vagy „tervezni” a jelentése. (Epoch Times)

A 畫 eredeti jelentése kapcsolódik a föld elhatárolásához és a tulajdon határainak meghatározásához, amely az egyik legkorábbi tevékenysége az emberi civilizációnak.


A 畫 (huà) kínai írásjel egy „festmény”-t, egy „rajz”-ot, egy „kép”-et vagy egy „ecsetvonás”-t jelent egy írott karakterben. Igeként a 畫 „rajzolni” vagy „festeni”, „határokat felvázolni” vagy „tervezni” a jelentéssel bír.


Az írásjel két részből áll. A felső része a radikális írásjele egy íróeszköznek , a 聿 (yù) egy piktogram, amely egy ecsetet tartó kezet ábrázol.


Az alsó radikális írásjel a 田 (tián) és 一 (yī), amely a földből és az egyes számból áll, illetőleg bemutatja a parcellák ötletét.


Példák, amelyek tartalmazzák a 畫-t, mint a 畫畫 (huà huà) és 繪畫 (huì huà), „rajzolni” vagy „festeni egy képet”; 作畫 (zuò huà), „összeállítani egy képet”; 畫家 (huà jiā), egy „festő”; és 計畫 vagy 計劃 (jì huà), egy „tervrajz”.


A hagyományos kínai festészetet 國畫 (guó huà)-nak vagy 中國畫 (zhōng guó huà)-nak nevezik, ahol a 國 (guó) egy „ország”-ot jelent, és a 中國 (zhōng guó) szó szerint “a középső királyság”, amely Kínára utal.


A 畫蛇添足 (huà shé tiān zú) szólás “lerajzolni egy kígyót, és lábakat adni neki”, mely azt tanácsolja, hogy felesleges extra erőfeszítéseket tenni, mikor valami már kielégítő, valaki tönkreteheti ezzel a hatást és csorbítja a célt.


畫中有詩, 詩中有畫 (huà zhōng yǒu shī, shī zhōng yǒu huà), szó szerint “egy képben ott van a költészet, a költészetben ott van egy kép”, mely egy festmény nagy dicséretét jelenti, amely olyan költői, mint egy vers, és egy versét, mely olyan élénk, mint egy festmény. 


Forrás: http://www.theepochtimes.com/n3/394570-chinese-character-for-painting-hua-%E7%95%AB/