Kínai írásjel: Könyv – Shū (書)

A „könyv” kínai írásjel két összetevője közvetíti a beszéd leírásának ötletét, mint egy könyv létrehozásánál. (Epoch Times)

A 書 (shū) kínai karakter könyvet, levelet, írott dokumentumot vagy írást jelent.

A書 egy ideogrammatikus vagy asszociatív összetétel – a kínai írásjelek egyik fajtája –, mely két vagy több részből áll, hasonló vagy különböző jelentésekkel összekombinálva, hogy új írásjeleket hozzanak létre.

A 書 írásjel két részből áll. A felső rész 聿 (yù), az íróeszköznek az írásjele, mint a toll vagy ecset. Ez egy piktogram, amely egy ecsetet tartó kezet mutat.

Az alsó 曰 (yuē), az írásjele a „mondani”, „beszélni” vagy „kimondani” igének. Ez egy képírás, amely a beszédet képviseli egy száj képén keresztül, amelynek a belsejében egy jelölés látható, mely a beszéd forrására utal.

Együtt a két összetevő a beszéd leírásának az ötletét közvetíti, mint egy könyv megalkotásánál.

Példák a kifejezésekre, amelyek használják a 書 írásjelet, mint: 書法 (shū fǎ), „kalligráfia” vagy „művészeti szépírás”; 辭書 (cí shū) vagy 辭典 (cí diǎn), „szótár”; 誓書 (shì shū), „eskü alatt tett nyilatkozat”, ahol a 誓 (shì) „esküt” vagy „fogadalmat” jelent, és 書畫 (shū huà), „kalligráfia” és „festészet”, ahol a 畫 (huà) egy képre, festményre vagy rajzra utal.

„Főiskolát” vagy „iskolát” 書院 (shū yuàn)-nak hívják, és a „könyvtárat” vagy „a [képek] könyvek helyét” 圖書館 (tús hū guǎn)-nak.

教科書 (jiào kē shū), egy „tankönyv”, szó szerinti jelentése egy „könyv” (書, shū) egy „tantárgy” (科, kē) tanítására (教, jiào).

念書 (niàn shū) azt jelenti, hogy „tanulni” vagy „olvasni” egy könyvet hangosan, míg a 讀書 (dú shū) utal az „olvasásra”, „tanulmányozásra”, „tanulásra” vagy az „iskolába járásra”.

書中自有黃金屋 (shū zhōng zì yǒu huáng jīn wū) azt mondja, hogy „a könyvek belsejében természetesen aranyból készült házakat fogsz találni”, amivel azt sugallja az embereknek, hogy a tanuláson keresztül természetes módon fognak sikereket elérni.

書到用時方恨少 (shū dào yòng shí fāng hèn shǎo) elmondja, hogy „amikor szükséged van a könyvekre, sajnálni fogod, hogy túl kevés van belőlük”, vagy majd amikor szükséged lenne használni azt a tudást, amit megtanultál általa, bánni fogod, milyen keveset tanultál belőle.


Forrás: http://www.theepochtimes.com/n3/377022-chinese-character-for-book-shu-%E6%9B%B8/