Régi művelési történet: A beszéd művelése

Jiaye (ejtsd: Csia-je) Tathagáta ideje alatt volt egy fiatal szerzetes, aki jól tudott énekelni. Ezen képessége miatt lenézett a többi szerzetesre, akikkel együtt énekelt dicsdalokat buddha tiszteletére. Úgy hitte, hogy tiszta, gazdag és mély hangjával különb minden szerzetesnél. Arcátlanul viselkedett és állandóan azt mutatta, milyen különleges is ő.

Egy rekedt hangú idős szerzetes nem tudta olyan szépen énekelni a dicsdalokat. A fiatal szervezetes állandóan kinevette és azt mondta neki, milyen rossz a hangja. Persze nem tudta, hogy az idős szerzetes már elérte az arhat*-szintet.

Egy nap megkérdezte az idős szerzetes a fiatal szerzetest: „Ismersz engem?“

A fiatal szerzetes ezt válaszolta: „Már régóta ismerlek. Te vagy a rekedt hangú idős szerzetes, aki miatt az emberek kedélytelenül érzik magukat.“

Az idős szerzetes így felelt: „Ugyan nem tudok jól énekelni, de már megszabadultam az élet és halál szolgasorsától és nem aggódom semmi miatt ebben a világban.“

A fiatal szerzetes ezen szavak hallatán elszégellte magát. Könyörgött az idős szerzetesnek, hogy bocsásson meg neki. Karmája azonban már megnövekedett. A következő 500 újjászületésében mindig szenvednie kellett e szavak miatt.

Egyszer 500 üzletember jött össze, hogy együtt utazzanak egy helyre. Egyikük kutyáját is elhozta, hogy megvédje. Menet közben a kutya ellopott egy húsdarabot, miközben gazdája aludt. Mikor a kereskedő felkelt és látta, mi történt, nagyon mérges lett és elverte a kutyát. Kirakta a szűrét, miután eltörte lábát.
Mikor Myna (ejtsd: Műna) Buddha látta ezt Égi Szemével (Harmadik Szem), eljött és adott a kutyának enni és inni. Elmagyarázta neki a Buddha-Törvényt. Mikor a kutya meghallotta a Törvényt, azonnal meghalt és egy brámai családba született újra Shewei-ben.

Egy nap, mikor Myna Buddha saját maga is ennivalóért könyörgött, egy brámai ember meglátta és ezt kérdezte tőle: „Tisztelt szerzetes, fiatal szerzetes nélkül vagy úton?“

Myna Buddha ezt válaszolta: „Van egy kisfiad, nekem adod szerzetesnek?“
A brámai ember válaszolt: „A fiú csak hét éves, az nem fiatal?“

De Myna Buddha csak ennyit mondott: „Pont jó a kora.“

Mivel Myna Buddha olyan kegyelmes volt és segített a kutyának, a kutyából egy fiatal szerzetes lett, aki Myna Buddhának szolgált és evvel megmentéséért fizet vissza.

A fiatal szerzetes elég gyorsan megértette a Buddha-Törvényt, amit Myna Buddha tanított neki és ezért elég gyorsan el is ért a szintjére. Mikor felszabadította magát, megértette, hogy szenvedéseit az 500 újjászületésen keresztül rossz viselkedése miatt kellett elviselnie, amit az idős szerzetes ellen mutatott.
A történet tanulsága: még tanítvány-társaink között sem szabad erősségeinket és gyengeségeinket összehasonlítanunk. Az ok az, hogy soha nem fogod tudni a hétköznapi emberek képességeivel megmérni egy művelő szintje és Buddha-Törvény megértését.

*arhat-szint=egy szint a Buddha Iskolában