Kína rövid története

A kínai civilizáció az egyik legrégebbi a világon. A régi időktől máig ez az egyetlen teljes és összefüggő civilizáció. A mai kínaiak többet tudhatnak meg őseik kultúrájáról, ha olvassák a több ezer éves írásokat. Sok más civilizáció nem képes megérteni ősei írásait, ezért elég nehéz nekik megérteni a civilizáció egész történetét. Ez az, ami a kínai civilizációt egyedülállóvá teszi.

Ha visszatekintünk a történelem hosszú folyamatára, meglepve döbbenünk rá, hogy a történelem kibontakozása egy előre meghatározott nyomot követ. Sok jövendölés régi mondákban a végén mind valósággá váltak. Nem tehetünk mást, mint hogy megkérdezzük: „Tényleg előre el van rendezve a történelem? Az istenségek rendezték el? Ha ez így van, akkor mi az elrendezés szándéka és elrendeltetése?“

Ha elkezdjük kutatni az ősök hátrahagyott civilizációját, meglepve fedezzük fel, hogy az ősi kínai civilizáció szorosan összefüggött az istenségekkel. Úgy tűnik, hogy sok mitológiai történetek ezt mesélik: a történelem igazsága nem az, amit napjainkban leírnak; őseink erősen hittek és tisztelték az istenségeket.

Sok történelmi tárgy, könyv és feljegyzés mutatja nyugaton és keleten is, hogy a régi időkben tisztelték az emberek az istenségeket. Ügyeltek azokra a magatartási formákra, amiket az istenségek tanítottak nekik és tovább is adták azokat generációkon keresztül. Mivel azonban anyagi tudományunk és technológiánk nagy lépésekkel halad előre, a mitológia valódi jelentését már nem képesek megérteni a modern generációk. Úgy hiszik, hogy ezek a mítoszok az ősök élénk képzelőerejének szüleménye. Az ötezer éves kínai civilizáció sok mai ember számára komplexnek tűnik.

Ugyan sok történelmi igazságra rárakódott az idő lepedéke, miután áthaladt a Qin, a Han, a Tang és a Song dinasztián a mai napig, mégsem nehéz látni, hogy egy átlátszó kötél tartja össze az egész történelmet.

Ahhoz, hogy helyreállítsuk a történelem igazságát, először egy új, objektív és feltétlen perspektívából kell értelmeznünk azt. Inspirálhatjuk az embereket, hogy új megértésük legyen a kínai történelemről úgy, hogy elmeséljük a kínai náció eredetét és fejlődését; felsoroljuk az elsődleges történelmi tényeket, eseményeket és személyiségeket és a kultúra összefoglalását közvetítjük.