USA: Az amerikai főkonzul Pekingben, John Morris, válaszolt a kongresszusi képviselő Fortney Stark levelére, Charles Li esetéről

Az Amerikai Egyesült Államok Követsége
Xiushui- Kelet- út 2, Peking, Kína 100600
Telefon: (86-10) 6532-3431
Fax: (86-10) 6532-3178

Fortney Pete Stark úr kongresszusi képviselő részére, Kalifornia

2003 március 3-án küldött fax

Tárgy: Charles Lee (egy más írásmód szerint Li)


Igen tisztelt Kongresszusi Képviselő úr!

Február 7-én kelt levelére válaszolok, mely az amerikai állampolgárságú Charles Li úr őrizetbe vételéről szólt.
Ismerjük Li úr esetét, és minden lehetségest megteszünk, hogy egy korrekt és emberséges kezelést biztosítsunk számára. A külügyminisztérium egyik legfontosabb feladatának azt tekinti, hogy az őrizetbe vett amerikai állampolgároknak külföldön segítséget nyújtson. Az őrizetbe vett polgárok és családjaik számára hivatalos erőnk határain belül a nemzetközi törvényekkel egyetértésben segítséget nyújtunk. Azok az amerikaiak, akik külföldre utaznak, olyan törvényeknek és törvényes eljárásoknak vannak kitéve, ami gyakran észrevehetően különbözik az Egyesült Államokétól. Ezért annak a letartóztatottnak, aki a tengeren túlról származik, mindenféle információt eljutattunk a helyi ügyvédekről. Kevésbé szerencsés az, hogy a külügyminisztérium nem szolgálhat Amerika törvényes képviselőjeként. Ezen kívül, nincsenek eszközeink és hatalmunk sem, hogy a bűnösséget vagy az ártatlanságot bebizonyítsuk.

Miután Li úr elfogatásáról értesültünk, egy amerikai konzulátusi hivatalnok meglátogatta, hogy felajánlja a konzulátus segítségét. A konzuli tisztviselő meglátogatta Li urat a fogdában, és megbizonyosodott róla, hogy nem szenved közvetlen egészségügyi problémákkal, átadott neki egy listát a helyi ügyvédekről és megkapta azt a felhatalmazást, hogy az esetével kapcsolatos részleteket ismertethessék (…).

Az amerikai főkonzulátus Sanghajból folyamatosan kapcsolatban marad Li úrral és figyelemmel fogja kísérni helyzetét, hogy bizonyosak legyenek, hogy korrekten és emberségesen kezelik. A külügyminisztérium, az Amerikai Egyesült Államok követség Pekingben, valamint a Sanghaj főkonzulátus felvette a kapcsolatot a kínai hatóságokkal ez ügy kapcsán, és továbbra is folytatják tevékenységüket.

Ami a Falun Gong témát általánosan érinti, az Egyesült Államok az utóbbi években energikus és kitartó volt, hogy Kínát minden szinten felszólítsa arra, hogy fejezze be a Falun Gong elnyomását. Aggodalmunkat számtalanszor kifejeztük már a Falun Gong elnyomását illetően a vezető kínai hatóságokkal szemben, úgy Washingtonban, mint Pekingben. Az emberjogi konferencia Washington és Peking közötti ülésén 2002. decemberében és a korábbi üléseken Washingtonban 2001. októberében, a munka, emberi jogok és a demokrácia helyettes külügyminisztere, Lorne W. Craner, számtalan személy esetét megemlítette, akik a Falun Gong rendezvényeken lettek letartóztatva, és kérte azok szabadon bocsátását, akiket spirituális és vallási nézeteiket békés módon való kimutatása miatt tartóztattak le. A nemzetközi vallásszabadság főkövete, John. V. Hanford és az amerikai követ Kínában, Clark Randt, már rámutattak erre, és folytatni szándékozzák azt a tevékenységüket, mellyel kifejezésre juttatják mély aggodalmukat a Falun Gong-gyakorlók letartóztatásáért és bántalmazásáért Kínában.

Az amerikai követség számos alkalommal kifejezte nem-tetszését az emberek letartóztatása miatt, csak azért mert békésen gyülekeztek és egybegyűltek. Azok a lépések, amiket a kínai kormány tett, melyekkel megsértette a gondolat-, lelkiismeret-, és hitszabadságot, mélyen nyugtalanítanak. Ezek a jogok az Általános Emberjogi Nyilatkozata és a Politikai és Civil Jogok Nemzetközi Nyilatkozata alapján védettek. Aggodalmunkat kifejezésre hoztuk az emberjogi gyakorlat és a nemzetközi vallásszabadság éves országos beszámolójában, amit a külügyminisztérium honlapján – www.state.gov – bárki elolvashat.

Véleményünk tisztázása mellett továbbra is azon leszünk, hogy nyilvános magyarázatokkal, diplomatikus úton megoldjuk a kínai kormány ezen ügyét.

Remélem, hogy ezek az információk az Ön részére hasznosak lesznek.


Tisztelettel

John Daniel Morris
FőkonzulAngol verzió: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2003/3/25/33780.html
Német verzió: http://de.yuanming.info/articles/189912/8083.html