UK: A brit kormány hivatalos magyarázatot ad a 23-as cikkely tervezetére

2003. március 27-én adott le a brit kormány egy hivatalos magyarázatot Hongkongnak a 23-as cikkely bevezetéséről.

[…]

Bill Rammell úr azt nyilatkozta, hogy a „legnagyobb” aggodalmat az kelti a törvénytervezetnél, hogy a külön közigazgatású zóna és Kína jogrendszere közti választóvonal elmosódik.

„A legfőbb gondokat azok a cikkek jelentik, melyek azoknak a szervezeteknek a betiltására vonatkozik, melyek a nemzeti biztonságot veszélyeztetik... sok ember attól fél Hongkongban, hogy az, amit javasolnak egy szükségtelen kiegészítése lenne a hongkongi törvényeknek, és a Kína törvényeihez való kapcsolódás a két jogrendszer közti választóvonalat elmosná […].

Senki nem örül a javaslatoknak és okoknak, amik a tervezet mögött rejlenek, különösen annak nem, hogy miért szükséges egy betiltási mechanizmus létrehozása, ami a helyi szervezetek abból az okból való betiltását jelentenék, hogy Kínában már be vannak tiltva. Bízunk abban, hogy a hongkongi kormány különösen ezeket a javaslatokat felül fogja vizsgálni […].

Életfontosságú, hogy Hongkong jogi autonómiája semmi féle módon ne csorbuljon ezáltal a törvénytervezet által.“


A miniszter így zárta le mondandóját: „Továbbra is figyelemmel fogjuk kísérni ezt az ügyet.“

Angol verzió: http://www.clearharmony.net/articles/200304/11409.html
Német verzió: http://de.yuanming.info/articles/189912/8057.html