Megpróbáltatások a művelésben (3. rész)

Figyelem!

A cikk tartalmának könnyebb megértéséhez javasoljuk a Zhuán Fálun című könyv többszöri elolvasását. A könyv ingyenesen letölthető a www.falundafa.hu oldalon.

 

[Minghui szerkesztő megjegyzése: Mester többször is beszélt a régi erők létezéséről. Mivel a gyakorlók az útvesztőben művelődnek, sokuk még mindig korlátozott mértékben értik a régi erőket. Nem képesek Mester elvárásainak szintjére megvilágosodni a különböző történelmi és jelenkori okok miatt. Ezen túlmenően, néhány gyakorló eltorzult megértéssel állandóan félrevezető információkat terjeszt a művelési környezet zavarásának érdekében. A szélsőséges nézetű gyakorlókat zavarták, és olyan gondolatokat szültek, amelyek ellentmondanak Dáfá mércéjének. Erről azonban nem tudtak. Vannak azok a gyakorlók is, akik mindig egyszerű fekete-fehér logikát használnak a dolgok megítéléséhez. Mindezen jelenségek megakadályozták a művelőket abban, hogy a régi erőkről ésszerű megértésre jussanak és áttörjék a zavarást. Így egyes gyakorlók nem felelnek meg Mester követelményeinek.

 

Például néhány gyakorló azt gondolta, hogy a régi erők egyes embereket kulcspozícióba rendeltek, így azzal az ostobasággal álltak elő, hogy “nem kell követni a Minghui weboldal vagy a Fálun Dáfá Egyesületek értesítéseit”. Amikor először hallottunk erről a témáról, tudtuk-e azonnal, hogy ez nem felel meg Dáfá követelményeinek? Vagy megzavarodtunk és nem állítottuk ezt meg? Amikor valaki dicsekedett arról, hogy milyen magasra világosodott meg, vagy hogy a régi erők már nem léteznek, tisztában voltunk-e Mester tanításaival és mozdulatlanul tartottuk-e szívünket? Amikor elárasztottak a zavarások és megpróbáltatások, meg tudtuk-e állapítani, honnan származtak a gondolataink - a valódi énünkből, a régi erők kiszabásaiból, vagy az előzetes életek során kialakított ragaszkodásainkból és gondolkodásmódjainkból? Akkor hogyan törjünk át a helyzeten? Dáfá útmutatását kell használnunk. Számtalan zavarások voltak, némelyik valódi, némelyik hamis, és némelyik bonyolult. Mind lehetőségek a gyakorlók számára hogy vizsgákon menjenek át és javítsanak magukon. Valódi arany nem fél a tűztől, így lesz tiszta arany. Reméljük, hogy a gyakorlók segítik egymást és szorgalmasabbak lesznek a Fában.]

 

Mester figyelmeztet a régi erők elrendezéseire

Mester 2004. május 8-án közzétette a “Józannak lenni” cikket:

“Ha te, Dáfá-tanítványként nem felelsz meg a Mester követelményeinek, akkor az semmi esetre sem egy egyszerű dolog. A régi erők minden Dáfá-tanítvány számára elrendezték a dolgaiknak egy sorát, ha tehát egy Dáfá-tanítvány nem felel meg a Mester követelményeinek, a régi erőknek az elrendezéseit kell kövesse. A régi erők lényegében hatalmas megpróbáltatások és sanyarúságok, amelyek állandóan kísérnek téged, és arra vannak összpontosulva, hogy a Dáfá-tanítványok képesek-e arra a Fá-helyreigazításnak az idejében, hogy előrejussanak.”

“Ha egyes Dáfá-tanítványok még mindig nem józanok, miután átjutottak a kemény megpróbáltatásokon keresztül, akkor majd el fogják szalasztani az ezekben bennfoglalt lehetőségeket. Csak ha megfelelsz a Mester követelményeinek, igazolod te a Fá-t és műveled magad egy Dáfá-tanítványként és csak akkor vagy te egy igaz Dáfá-tanítvány.” (“Józannak lenni”)

 

A régi erők megtévesztőek és összetettek

Egy jelentős számú gyakorlónak nincs megfelelő megértése a régi erőket illetően. Még szembesülni sem mernek velük, mert a régi erők megtévesztőek és összetett elrendezéseket hoznak.

 

A régi erők megtévesztése elsősorban abban a tényben nyilvánul meg, hogy „istenek” és magas szintű lények. Emiatt egyes gyakorlók, különösen azok, akiknek erős emberi ragaszkodásaik vannak, nem mernek szembenézni velük. Vitathatatlan, hogy a régi erők magasabb és nagyobb képességekkel rendelkeznek, de akadályozták és aláásták a Mester Fá-helyreigazítását, tehát az ellenkező oldalra szegültek.

 

Mester azt mondta,

“Zavaró istenségek, régi erők, mindazok, akik egy negatív hatást fejtenek ki a Dáfá-val szemben, azok zavaró istenségek.” (“Fá-magyarázat a 2007-es Fá konferencián New Yorkban”)

 

A régi erők megtévesztése abban is megnyilvánul, hogy zavarják és üldözik a gyakorlókat az emberi ragaszkodásaikat kihasználva, azt állítva, hogy ők „segítenek” a gyakorlóknak. Ilyen körülmények között a gyakorlók számára nagyon nehéz sikerrel járni a személyes művelésben, mivel az emberi ragaszkodásaik hosszú ideig negatív állapotban tartották őket. A gyakorlók is tudatában vannak emberi ragaszkodásaiknak, de miért nem tudják elengedni őket? Azért, mert a régi erők elvonszolják őket a Dáfától.

 

A folyamat során a régi erők folyamatosan felnagyítják a gyakorlók emberi ragaszkodásait és egyenesen eltolják őket a Dáfától. Ha a gyakorlók tiszta elméjűek maradnának, tisztában lennének azzal, amit a régi erők csinálnak, és igaz gondolatokkal tagadnák meg őket, akkor a Mester kezelni fogja a helyzetet és a Dáfá ereje megnyilvánulhat. Dáfá gyakorlókként nem csak hogy jól kell művelnünk magunkat, hanem meg is kell tagadnunk és el kell utasítanunk a régi erők elrendezéseit. Ez a nehézségünk a művelési utunkon. Sok gyakorló volt üldözve és vesztette el életét, csak mert ebben a tekintetben megzavarodottak voltak. Valójában ez abszolút elkerülhető, ha valaki szorgalmasan tanulja a Fát, és tisztán érti a Fá-alapelveket.

 

Egyszer egy gyakorló azt mondta nekem: "A régi erők is rendkívül magas szintű istenek."

 

A gyakorló arra utalt, hogy fel kell mérni a következményeket, és látni kell, hogy képesek vagyunk-e versengeni „istenekkel”. Értettem, hogy a régi erők a száját használták a figyelmeztetésemre. De nem féltem, mert bármennyire is magasak a régi erők, végezetül ők megsemmisülésre hivatottak. A Mester már megjósolta a végzetüket, miközben mi az új világegyetem életei leszünk. Mi Mesterrel vagyunk együtt, a Fá-helyreigazítás része, ezt ne vedd kétségbe!

 

Időnként hamis információkat vetítenek a Dáfá gyakorlók agyába hangok és képek segítségével, hogy a gyakorlók tévesen azt higgyék, hogy azok magasabb lények üzenetei. Néha úgy tesznek, mintha Mester hangja és képei lennének, ami megnehezíti a gyakorlók számára, hogy megkülönböztessék az igazat a hamistól.

 

Mester azt mondta,

“Hogy te magad eljuthatsz a beteljesüléshez, erre szintén nem kell gondolnod, hiszen mindegyik érzületed egy ragaszkodássá fejlődhet ki és ezt a gonosz kihasználhatja. Mihelyt felötlik a gondolatod, a gonosz egy hamis képet varázsolhat neked, ebben a pillanatban egyfajta zavaráshoz vezethet.” (“Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián Washington, D.C.-ben”, “Fálun Fofá Navigáció”)

 

Azt is láttam, hogy néhány gyakorló sok Dáfá projektben vett részt, de úgy érezték, hogy a felelős személy hosszú ideig visszautasította őket, és nem tudták elengedni az igazságtalan bánásmódban részesülés érzését. Néhányuk közönséges eszközökkel vágtak vissza. Valójában nem tudták, hogy a régi erők tették ezt, és nem a Fá alapelvei szerint viselkedtek.

 

Egyes gyakorlóknak félreértéseik vannak: „Mivel a régi erők magasabb lények, miért nem tudnánk egymást együttérzéssel kezelni?” A Mester ebben a tekintetben egyértelmű Fá-alapelvet adott nekünk:

 

“Felbukkant a Fá-helyreigazítás dolga, ez messze túlmegy egy élőlény saját művelésén. Ha egy élőlény zavar téged és zavarja a Dáfá-t, el kell legyen távolítva, itt többé nem arról a kérdésről van szó, hogy te személyesen könyörületes vagy könyörtelen vagy. Ez egy olyan kérdés, hogy te a Dáfá-val szemben felelősségteljes vagy-e vagy sem.” (“Fá-magyarázat az ázsiai-csendesóceáni vidék tanulóinak az ülésén”, “Fá-konferenciák magyarázatai VI.”)

 

Az a megértésem, hogy a régi erőkkel való kapcsolatunk az igazság kontra gonosz és a víz kontra tűz kapcsolata. A víz és a tűz összeférhetetlen, tehát nincs hely az egyeztetésre. Nem számít, hogyan tekintenek a régi erők a Fá-helyreigazításra, a kiindulási pontjuk, céljaik és módszereik éppen az ellenkezője annak, amit Mester tanított nekünk. Ha nem tudjuk felismerni ezt a pontot, vagy ha csöppet bizonytalan és homályosak vagyunk ebben, akkor a régi erők ki fogják használni ezt a hézagot. Egyszerűen nem akarják, hogy elérjük a beteljesülést a művelésben. Csak le akarnak húzni minket, szóval miért hezitálsz még mindig?

 

A régi erők mindenkor figyelik és kísérik a valódi gyakorlókat. Bármikor leránthatnak téged, szóval működni fog, ha nem veszed komolyan? A Dáfá gyakorlók együttérzése nem a régi erőkért létezik.

 

A régi erők gonoszsága és elkerülhetetlen végzete

Mester Fá-helyreigazítása a kozmosz legnagyobb és legfelsőbb eseménye. A kozmikus testek minden élőlényét érinti, beleértve a régi erők megújulását is. A régi erők azonban degenerált elképzelésekkel vettek részt ebben, ami akadályozza Mester Fá-helyreigazítását. Például elrendezték a Fálun Dáfá üldözését ebben a világban, sok Dáfá gyakorlót rontva meg. Így számtalan élet vesztette el az esélyét a megmentésre. Bűnük hatalmas.

 

Mester azt mondta,

“Mivel a világegyetem azon van, hogy megváltozzon, egy nagy égitest változásának a folyamatában számtalan élőlény kellene legyen megmentve, bármelyik élőlény is jön, hogy zavarjon, annak a bűne végtelenül nagy.” (“Fá-magyarázat San Franciscóban 2005-ben”)

 

“A bűneik olyan nagyok, hogy többet az életükkel sem egyenlíthetőek ki. A jövőben ők örökké a bűneiket fogják szakadatlanul kiegyenlíteni. Még ha így is van, nem egyenlíthetnek ki mindent, olyan nagyok a bűneik.” (“Fá-magyarázat az ázsiai-csendesóceáni vidék tanulóinak az ülésén”, “Fá-konferenciák magyarázatai VI.”)

 

A Mester sok előadásban elmondta nekünk, hogy a régi erők el vannak ítélve, vagyis el lesznek pusztítva. Ez azért történt, mert ragaszkodtak ahhoz, hogy azt csinálják, amit akarnak:

“Azonban a régi erők még mindig azt teszik, amit akarnak. Természetesen most már megértették, hogy mindaz, amit tettek, pontosan ahhoz vezet, hogy saját magukat elpusztítsák. Mindent, amit tettek, a régi erők még magasabb szinten arra használtak fel, hogy az élőlényeket, beleértve az alacsonyabb szinteken levő élőlényeket is, akik hatalmas bűnöket követtek el, megsemmisítsék. Hiszen a legnagyobb bűn éppen abban áll, hogy megváltoztatták azt, amit én akartam tenni.” (“Fá-magyarázat a New York-i Fá-konferencián, 2013-ban”)

 

“Hogyan cselekszik egy élőlény a Fá-helyreigazításnál, számára létezni fog egy zárszámadás (végleges, összesített elszámolás). Az nem úgy van, ha egy élőlény valami rosszat tett, akkor egyszerűen meg van semmisítve, ez nem megy. A maradéktalan megsemmisítés közben még meg kell lakolnia minden rosszért, amit tett. Én a legnagyobb könyörületességgel kezelek minden élőlényt. Minden élőlény számára, minden milyen nagy bűnöket vagy milyen nagy hibákat követtek el ők a történelemben, én eltekinthetek a hibáiktól vagy bűneiktől. Én el is távolíthatom a bűneiket. Az előfeltétel természetesen az, hogy a Fá-helyreigazítás közben ne zavarják a Fá-helyreigazítást. Még ha nem is teszel semmit, én megmenthetlek téged. De mihelyt zavarja a Fá-helyreigazítást, a kiselejtezés előtt áll. Azok, akik a legkomiszabb gaztetteket követték el, a kiselejtezés közben még meg kell lakoljanak mindenért. Amennyit tettek, olyan sokat kell visszafizessenek; amilyen nagy gaztetteket követtek el, olyan sokat kell ők visszafizessenek. Ezért a gonosz számára, amelyik ez alkalommal zavarta a Fá-helyreigazítást, mindegy milyen rosszindulatú, ami előtte áll, az a legrettenetesebb következmény, ami a világegyetemben sohasem fordult elő” (“Fá-magyarázat a Fá-konferencián Atlantában 2003”, “Fá-konferenciák magyarázatai IV.”)

 

A Mester előadásaiból láthatjuk, hogy bármennyire is gonoszak és féktelenek a régi erők, ez nem fog sokáig tartani, különösen amikor a Fá-helyreigazítás közelít a vége felé. Noha a régi erők haldoklanak, továbbra is küzdenek - gyengék, üresek és idegesek.

 

Mester azt mondta,

“A legsajnálatraméltóbbak a világi emberek, akik üldözve lettek és a régi erők saját maguk. Az ő végük valóban szánalomra méltó fog lenni.” (“Fá-magyarázat a 2003-as Fá-konferencián Washington, D.C.-ben”, “Fá-konferenciák magyarázatai IV.”)

 

Rendíthetetlenül követni Mester útmutatásait és valódi művelőnek lenni

Mester azt mondta,

“A régi erők lényegében hatalmas megpróbáltatások és sanyarúságok, amelyek állandóan kísérnek téged, és arra vannak összpontosulva, hogy a Dáfá-tanítványok képesek-e arra a Fá-helyreigazításnak az idejében, hogy előrejussanak.” (“Józannak lenni”)

 

Mester azt mondta, hogy a régi erők „állandóan kísérnek téged” és ők „hatalmas megpróbáltatások és sanyarúságok”. Ez a két leírás a kulcs ahhoz, hogy felnyissuk az elménket az igazságra.

 

Az „állandóan kísérnek téged” azt jelenti, hogy a régi erők mindenhol ott vannak. Minden Dáfá gyakorlónak szembe kell néznie ezzel és nem kerülheti el.

 

A „hatalmas megpróbáltatások és sanyarúságok” leírja a gyakorlókkal szembesülő nehézségek mértékét. Világos megértés és bátorság nélkül nehéz keresztüljutni a megpróbáltatásokon és sanyarúságokon. Más szóval, egyes gyakorlók lehet nem tudnak átmenni az ilyen próbákon.

 

A megértésem, hogy Dáfá gyakorlókként rendkívül fontos, hogy képesek vagyunk-e előrelépni és megtagadni a régi erők által hozott elrendezéseket.

 

Mester azt mondta,

“A régi erők olyanok, mint a legnagyobb akadály, amelyik az összes lény megújításánál és megmentésénél a legfáradságosabban megoldható és a legnehezebben legyőzhető, ők legkönnyebben az élőlények tájékozódását, orientációját hagyják elvesztődni és hogy nehezen különböztessék meg az igazat a hamistól, új mennyboltozatok keletkezése előtt olyanok ők, mint egy retesz az élet és halál előtt, a megtartás és megsemmisítés előtt, vagyis egy nagy vizsga, próbatétel a megújításnál.” (“Fá-magyarázat a Fá-konferencián az USA nyugati partján, a kínai lampionünnep idején 2003-ban”)

 

Hogyan menekülhetünk meg a régi erők elrendezéseitől? Csak egyetlen út van, tanulni a Fát annyit amennyit csak lehet. Szorgalmasnak lenni. A Mester az előadások során leggyakrabban adott tanácsa a „Fá tanulmányozása” és „a régi erők és elrendezéseinek tagadása”, amelyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz. Csak akkor láthatjuk világosan a régi erők természetét, ha annyit tanuljuk a Fát amennyire lehetséges. Csak a Fát szorgalmasan tanulva tudjuk követni a Mester útmutatását, és tagadhatjuk meg a régi erők elrendezéseit.

 

Mester arra tanított minket, hogy “teljesen tagadjuk meg” a régi erőket:

“Az őszinte gondolatok kibocsátása a Dáfá-tanítványok által egy alapvető megtagadása a régi erők elrendezéseinek, ezzel van megszüntetve a gonosz üldözés.” (“Fá-magyarázat 2003-ban az USA nyugati partján a kínai lampionünnep idején”)

 

“Ha ti a művelésnél démoni nehézségekbe ütköztök, saját magatokat kellene műveljétek és saját magatoknál vizsgálódjatok, nézelődjetek. Ez nem azt jelenti, hogy az ember elismerte a régi erők által elrendezett démoni nehézségeket és hogy megpróbálja az általuk elrendezett démoni nehézségek között valahogyan jóvá tenni ezt, ez nem így van.” (“Fá-magyarázat a Fá-konferencián Chicagóban 2004”, “Fá-konferenciák magyarázatai IV.”)

 

Egyes gyakorlók azt mondták, hogy "megtagadtam a régi erőket, de ők még mindig ott vannak."

 

Személyes megértésem szerint a „teljesen megtagadás” egy hozzáállás, vagyis az, hogy szilárdnak lenni a hitben, és pontosan azt tenni, amit Mester mond. Ekkor a Fá belső jelentése megnyilvánulhat és szerepet játszhat. Ez a fajta hozzáállás létfontosságú. Valójában az egyén Mester iránti hozzáállása a Fá-helyreigazítás iránti hozzáállása. Mester kívánságainak harmonizálása lesz a legnagyobb dolog, amit valaha is reménykedhetünk elérni az életünkben. Az, hogy meg tudjuk-e tartani szilárd hitünket a Mesterben, és követni tudjuk-e Mester szavait, mutatja a Fá-helyreigazítás iránti hozzáállásunkat. Nyilvánvaló, hogy különböző hozzáállások különböző eredményekhez vezetnek.

 

Ahogyan Mester Fá-helyreigazítása igényel egy folyamatot, úgy a művelés is igényel egy folyamatot. A Fá-helyreigazítás időszakában művelődünk, tehát művelésünk nem csak egy személyes dolog, és nem használhatjuk a személyes követelményeket mérceként.

 

A régi erők nem elismerésének és megtagadásának folyamatában az „igaz gondolatok” kulcsszerepet játszanak.

 

Mester azt mondta,

“Ez azt jelenti, te már egyáltalán nem vagy többé egy három világkörön belüli élőlény, már nem tartozol többé a hétköznapi emberekhez, ezért erős őszinte gondolatokkal minden problémát megoldhatsz.” (“Fá-magyarázat Los Angeles városában”)

 

“Bár léteznek a régi erők, de ha neked nincs meg ez a szíved, ők nem csinálhatnak semmit. Ha neked nagyon erős őszinte gondolataid vannak, a régi erők tanácstalanok.” (“Fá-magyarázat a 2002-es Fá-konferencián Philadelphiában az USA-ban”, “Fá-konferenciák magyarázatai II.”)

 

“Azok, akik megtagadják a régi erők elrendezéseit és nagyon erős őszinte gondolataik vannak, ők mindannyian nem lehetnek megérintve általuk.” (“Fá-magyarázat a Fá-konferencián Atlantában 2003”, “Fá-konferenciák magyarázatai IV”)

 

“Őszinte gondolatokkal és őszinte magatartással rendelkező Dáfá-tanítványokat nem vezényelhet, irányíthat senki sem.” (“Fá-magyarázat 2003-ban az USA nyugati partján a kínai lampionünnep idején”)


 

“Ha az őszinte gondolatotok erős, a Mester és az istenségek, akik a Fá-t őrzik, mindent megtehetnek számotokra.” (“Fá-magyarázat 2003-ban az USA nyugati partján a kínai lampionünnep idején”)

 

A művelési éveim során azt vettem észre, hogy a valódi gyakorlók azért csinálták jól, mert szilárd és rendíthetetlen hitük volt Mesterben és Dáfában. A régi erők nem tudtak hozzáérni az ilyen gyakorlókhoz.

 

Arra is rájöttem, hogy Mester Fá-helyreigazításának helyzete gyorsan és akármikor megváltozhat. Az üldözés legrosszabb része már elmúlt. Most, minden valódi gyakorló, aki első kézből tapasztalta meg az üldözést, tisztán tudja, hogyan kell járnia az útját. De mi van azokkal a gyakorlókkal, akiket a régi erők manipuláltak vagy hatalmas hibákat követtek el?

 

A Mester a legnagyobb együttérzéssel kezeli az összes érző lényt. Ez kedvező a mai embereknek. Azonban azok, akik rosszat tettek Dáfával és Mesterrel, ha még mindig nem ébrednek fel, és ragaszkodnak ahhoz, hogy továbbra is ugyanazt tegyék, mint korábban, akkor valóban nem lesz esélyük. Ha megpróbálják elrejteni a múltjukat, és nem mernek szembesülni azzal amit tettek, akkor amire számíthatnak, az a kipusztulás.

 

Mester azt mondta,

“Ebben a világegyetemben mindenhol vannak szemek, legyenek bár helyreigazítva vagy sem, mindannyian figyelnek.” (“Fá-magyarázat 2002-ben a Fá-konferencián Bostonban”, “Fá-konferenciák magyarázatai II.”)

 

Dáfá gyakorlókként mindannyiunknak tisztaelméjűnek kell lennünk, teljesen meg kell tagadnunk a régi erők elrendezéseit, teljesen meg kell szakítanunk a kapcsolatokat a régi erőkkel, el kell szakadnunk tőlük, nem szabad elismerni a cselekedeteiket, szilárdan követnünk kell Mester elrendezéseit és előre kell lépnünk. Ha ezt meg tudjuk csinálni, a régi erők el fogják veszíteni létezésük okát, és a Dáfá gyakorlók erős igaz gondolatai fokozatosan meg fogják szüntetni őket. Mester azt mondta, hogy ez az egyedüli módja annak, hogy áttörjük a „retesz[t] az élet és halál előtt, a megtartás és megsemmisítés előtt, vagyis egy nagy vizsga, próbatétel a megújításnál” (“Fá-magyarázat 2003-ban az USA nyugati partján a kínai lampionünnep idején”)

 

A Mester előadásaiból értjük, hogy a Mester már régóta elpusztította a régi erőket a magasabb szinteken, miközben csak a három birodalomban és a felületes dimenziókban lévő gonosz kísértetek és démonok folytatják gonosz tetteiket. Azonban a fennmaradó rossz dolgok meg lettek hagyva a Dáfá gyakorlók művelésére. Ha valaki még mindig nem tud előrelépni, akkor az örökkévalóságig fogja ezt bánni.

 

Amikor Mester tanításait követjük, valódi művelést végzünk, és teljesítjük küldetésünket, azt fogjuk találni, hogy a régi erők csupán egy bekezdés a történelem krónikájában.

 

Mester azt mondta,

“Valójában a régi erők arra használják ezt az időközt, hogy bemutassák a színjátékukat, mielőtt megérkezett a Fá-helyreigazítás” (“Fá-magyarázat egy körúton Észak-Amerikában”)

 

“... mindegy, hogyan rendezték el ezt a régi erők, hadd rendezzék el hát nyugodtan, de a végsők végsőjén ez a dolog semmi esetre sem szabad legyen az ő követelményeik szerint megcsinálva.” (“Fá-magyarázat egy körúton Észak-Amerikában”)

 

“Minden, amit a világegyetemben tettem, megszolgálta, hogy a leginkább értékelve legyen. Ez olyasmi, amit én a jövőben igazolni fogok és el fogok ismerni. Az, amivel én nem szeretnék rendelkezni, nem szabad legyen elismerve és nem lehet igazolva, hiszen az a szégyenhez tartozik. A Fá-helyreigazítás közben, mindegy milyen démoni nehézségekbe vagy támadásokba ütközök, nem változtathatják meg az akaratomat és azt, amit tenni szeretnék. ” (“Fá-magyarázat az USA fővárosában”)

 

Minél közelebb a vég, annál komolyabban kell vennünk a művelésünket.

 

Mester azt mondta,

“A dolog még nincs egészen elintézve, így mindegyik lépés a személyes művelés szempontjából nézve mindegyik Dáfá-tanítvány számára a kulcs, hogy eljuthat-e a beteljesüléshez.” (“Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián az USA nyugati partján”, “Fá-konferenciák magyarázatai VII.”)

 

(Vége)

 

A cikk első részéhez kattintson ide: Megpróbáltatások a művelésben (1. rész)

A cikk második részéhez kattintson ide: Megpróbáltatások a művelésben (2. rész)

 

Forrás: The Old Forces Are Gigantic Impediments to Our Cultivation: Reflection After Reading Master's Article “Be Clearheaded” (Part 3)