Kínai szólás: Teljesen tisztességesen és elfogulatlanul (大公無私)

 
Jin király megkérte Qi Huangyang-ot, hogy javasoljon embereket fontos tisztségek betöltésére a birodalomban. Qi részrehajlás nélkül javasolt személyeket, amely nagyon meglepte Jin királyt. (Catherine Chang, Epoch Times)

A Tavaszi- és Őszi időszak (Kr. e. 770–746) alatt Jin államban élt Qi Huangyang katonai tisztviselő, aki egyenességéről és önzetlenségéről volt ismert.


Egyik nap Jin király hívatta Qit a palotába, és megkérdezte, hogy tud-e bárkiről, aki megfelelő lenne Nanyang megye elöljárójának. Qi habozás nélkül válaszolt: „Xie Hu feltétlenül kiváló munkát végezne abban a pozícióban”.


Qi javaslatát hallva Jin király nagyon meglepődött, mivel Xie apja meggyilkolta Qi apját. Jin király akkor ezt kérdezte: „Azt mondtad, hogy Xie Hu? Nem az ellenséged? Hogyan jutott eszedbe őt ajánlani?”


Qi magabiztosan válaszolt: „Helyes. Te csak azt kérdezted tőlem, hogy ki lenne a megfelelő elöljárónak a megyében, és nem azt, hogy vajon Xie Hu az ellenségem-e.”


Jin királyt lenyűgözte Qi válasza, és még jobban bízott benne. Xiet kinevezték Nanyang megye elöljárójává. Ahogy várható volt, Xie sok jó dolgot tett az ottani emberek javára, és nagyon dicsérték.


Valamivel később az udvarnak új bíróra volt szüksége. Ezért Jin király újra megkérdezte Qint, aki úgy gondolta, lenne megfelelő ember erre a beosztásra. Qi egyenesen válaszolt: „Qi Wu egyértelműen megfelelően képzett ahhoz, hogy jó bíró legyen.”


Jin király újra meglepődött Qi javaslatán, és kíváncsian megkérdezte tőle: „Qi Wu nem a te fiad? Hogyan jutott eszedbe, hogy a fiadat javasold? Nem félsz mások pletykáitól?”


Qi mosolyogva válaszolt: „Azt kérdezted tőlem, ki lenne elég képzett bíró az udvar részére, és nem azt kérdezted tőlem, hogy Qi Wu a fiam-e.” Így hát Qi Wut nevezték ki bírónak. Bebizonyította, hogy nagyon jó bíró, és nagy tiszteletre tett szert az emberek körében.


Mikor Konfucius hallott Qi két javaslatáról, nagyon dicsérte Qit, és azt mondta: „Mikor Qi munkára javasol valakit, csak az adott személy jellemét és képességét veszi figyelembe, nem számít, hogy az a személy az ellensége vagy a fia. Qi Huangyang igazán tökéletesen tisztességes és elfogulatlan.”


A fenti történet a „Lu Bu Chun Qiu”* című szövegből származik. A 大公無私 (dà gōng wú sī) kifejezés, melynek jelentése: „teljesen tisztességesnek és elfogulatlannak lenni”, Konfuciusztól eredeztetik, és később szólássá vált. Arra használják, hogy leírjanak egy személyt vagy egy tettet, amely kifogástalanul tisztességes és elfogulatlan.


Megjegyzés:
* A „Lu Bu Chun Qiu,”-t úgy is ismerték, mint „Lu krónikái”, amely egy enciklopédikus (minden ismeretet átfogó) klasszikus kínai szöveg, amelyet Kr. e. 239 körül állított össze Lu Buwei, a Qin-dinasztia kancellárja. Huszonhat könyvből áll, kb. százezer írásjellel. Ez egy felbecsülhetetlen összefoglalása a korai kínai gondolkodásnak és civilizációnak.