Ősi kínai történetek a vágy kivédésére (2/5. rész)

(Az első rész folytatása)


6. Yan Zi öreg felesége
Yan Ying, más néven Yan Zi egy híres gondolkodó és diplomata volt a Tavaszi és Őszi időszak alatt. Qi állam Jing hercege különösen kedvelte.


Egyik nap Jing herceg az otthonában látogatta meg Yan Yinget. Ahogy iszogattak, Jing herceg meglátott egy asszonyt, és ezt kérdezte: „Ez a hölgy, akit láttam, a feleséged?” Mikor Yan Zi helyeselt, Jing herceg tréfásan megjegyezte: „Öreg és csúnya. A lányom fiatal és csinos. Feleségül vennéd a lányom?”


Ezt hallva, Yan Zi felállt, odaállt Jing herceg elé, meghajolt előtte és azt mondta: „Uram, habár a feleségem öreg és csúnya, már hosszú ideje élek vele, és már akkor is ismertem, amikor fiatal és csinos volt. Mikor egy asszony egy ember felesége lesz, felajánlja neki a fiatalságát és szépségét, amíg majd idővel megöregszik és megcsúnyul. Mikor a feleségem fiatal volt, rám bízta magát, elfogadtam, és feleségül vettem. Velem élt az évek során.”


„Nos, habár megtiszteltetésnek veszem urad ajánlatát, de hogyan árulhatnám el a feleségem ifjú kori elköteleződését felém?” Yan Ying újra meghajolt a herceg előtt, és köszönettel visszautasította az ajánlatát. Látva, hogy Yan Ying oly nagy becsben tartotta a kötelezettségét és az érzéseit a felesége felé, Jing herceg nem erőltette tovább a dolgot.


Egy másik alkalommal Tian Wuyu (a kor befolyásos híressége) megpróbálta rábeszélni Yan Yinget, hogy utasítsa el az öreg feleségét. Yan Ying azt mondta neki: „Ezzel kapcsolatban azt hallottam, hogy valakinek helytelen megtagadnia öreg feleségét, és fajtalanság egy új és gyönyörű ágyast keresni. Ha valaki elfelejti a tiszteletet a gyönyörű nők láttán és élvezi a jólétet, akkor az megsérti az erkölcsi alapelveket. Hogyan mehetnék az elődeink alapelveivel szembe?”


Azt mondják Yan Yingről: udvari hivatalnokként, Yan Ying hűségesen szolgálta az államhoz és gondoskodott a népről. Mint férfi, becsülték a magas erkölcséért. Egyszerű és őszinte, követte a jóindulat, őszinteség, jó modor és megbízhatóság alapelveket. Konfucius megjegyzést fűzött a kiváló magatartásához, amely udvarias és gyors észjárású volt. (A szerző megjegyzése.)


7. Konfucius óva intett a vágytól
Konfucius azt mondta: „Fiatalon, amikor a fizikum és az életerő még nem állandó, védve van a vágytól.”


Huang Xiaozhi ezzel kommentálta: „A bölcs nézőpontjából mindig tartózkodjunk a vágytól. Azt mondja „A rítusok könyve”, hogy egy hétköznapi embernek ne legyen ágyasa, hacsak nem egy gyermektelen ötvenéves. Nyilvánvaló, hogy az emberek megpróbálták visszafogni magukat a kéjes vágyaktól. Konfucius nem mondott erről túl sokat, de hangsúlyozta, hogy ’Fiatalon, amikor a fizikai erő még nem állandó, védve van a vágytól.’ Nyilvánvalóan nagyon fontos kérdés ez, és az embereknek tartózkodniuk kellene a kéjes vágytól.”


„Ez azért van, mert mikor az emberek fiatalok, a bimbózó szakaszban vannak, mit egy csírázó növény vagy egy hibernált rovar. Ha a hajtások sérülnek, akkor elsorvadnak. A hibernált rovarok, ha kiássák és kiteszik őket, biztosan elpusztulnak. Konfucius figyelmeztette a fiatalembereket, hogy tartózkodjanak a vágytól és vigyázzanak magukra, így őrizve meg fiatalságukat.”


„Ha valaki kordában tudja tartani a kéjes vágyakat fiatalon, az esszenciája jó állapotban marad, és tele lesz energiával. Mikor az udvarba megy, hogy kezelje az állami ügyeket, a lelke és energiája lehetővé teszi, hogy nagy dolgokat érjen el. Egy személy kiváló jelleme és valódi tudása ebből fakad. Még ha valaki nem is ér sokat, még mindig hosszú életű lehet, és nem hal meg természetellenes okokból. Ez olyan dolog, amire a fiatalembereknek figyelmet kell szentelniük.”


„Egy dicsérő megjegyzés: Konfucius tanításai szabályozták az erkölcsi alapelveket: hűség, jámborság, becsületesség és szégyenérzet, jóindulat, igazságosság, udvariasság és megbízhatóság. A férfiak és a nők különbözőek, távolságot kellene tartaniuk egymástól. Ez egy őszinte figyelmeztetés a fiatalembereknek.” (A szerző megjegyzése.)


8. Mencius-nak kevés vágya volt
„Mencius azt mondta: „Ahhoz, hogy tápláljuk az elmét, semmi sem jobb, mint enyhíteni a vágyakat. Ha csak néhány vágyad van, még ha néha el is veszíted a kontrollt, mégis erre kevés az esély. Ha sok vágyad van, még ha néha képes is vagy kontrollálni a vágyaidat, de erre az esély igen csekély.”


Yin Huang mester ezt a pontot egy példával szemléltette: „Az embereknek tartózkodniuk kellene a kéjes vágyaktól, még akkor is, ha egészségesek, nem is beszélve arról, amikor éppen csak felépültek a betegségükből. Tíz évvel ezelőtt egy virágzó üzletember fia nyugati orvoslást tanult Japánban, és az osztály legjobb tanulója volt. Egyik nap villamoson utazott. Leugrott, mielőtt a villamos megállt volna, és eltörte a karját.”


„Mivel orvos volt, aki erre a területre szakososdott, hamarosan felépült. A csontoknak kb. száz napra van szükségük, ahhoz hogy teljesen meggyógyuljanak, és a szexuális aktivitást addig el kellene kerülni. Visszament Kínába, mielőtt a száz nap letelt volna, mert az édesanyja elhunyt. Egy éjszakát töltött egy asszonnyal, és a következő napon meghalt. Nagyon intelligens volt, és orvosként elkezdte a karrierjét, de még nem tudta, hogy tartózkodnia kellene az ilyen jellegű viselkedéstől. Egy kis szexuális örömért az életével fizetett. Milyen szomorú!”


„… … Gyakran mondom, hogy a halálesetek negyven százalékát a vágy okozza. Annak ellenére, hogy nem közvetlenül eredményez halált a kéjes vágy, az egészséget nagyban befolyásolják az ilyen vágyak, és az emberek közvetve ezáltal halnak meg. A halálozásoknak csak húsz százaléka természetes eredetű. Ebben a hatalmas világban ilyen sok emberrel, tíz emberből nyolc vagy kilenc a kéjes vágytól hal meg. Hát nem szomorú? … …”


Az emberek tisztelik Mencius-t. Elődei hozadékaira építette, támogatta egy bölcs szívét, a magatartását a jóindulatra alapozta, és fenntartott egy tiszta szívet kevés vággyal. Úgy tekintették, mint a másodikat Konfucius után, és az emberek tisztelték. Az édesanyja – az iránta való tisztelet miatt – háromszor költözött el, hogy megfelelő szomszédokat találjon. (A szerző megjegyzése.)


(Folytatjuk)