Egy öreg tehén bolondul a borjáért(老牛舐犢)

Az „Egy öreg tehén bolondul a borjáért” szólással a szülőknek a gyermekük iránti szeretetét fejezik ki.

A szólás Yang Biao történetén alapszik a „Késői Han könyv”-ből, amely egy hivatalos kínai történelmi szöveg, amely a Han dinasztia történelmét tartalmazza Kr.u. 6-189-ig.

Egy öreg tehén bolondul a borjáért (illusztrálta: Flora Chung, Epoch Times)

Yang Xiu volt Cao Cao* titkára. Tehetséges volt, intelligens és okos. Gyakran tudott olvasni Cao Cao gondolataiban. Cao Cao nagyon gyanakvó ember volt. Érezte Yang tehetségét és annak a lehetőségét, hogy talán veszélyes lesz rá a jövőben. Így talált egy ürügyet, és megölte Yang Xiut.

Meghallva, hogy Yang Xiut meggyilkolta Cao Cao, Yang Biao, Yang Xiu apja nagyon szomorú volt. Nem mert panaszkodni Cao Caonak, de titokban könnyeket hullatott otthon.

Egyik nap Cao Cao elment Yang Biaohoz, és megkérdezte: „Mi történt? Olyan sápadtnak és soványnak tűnsz!”

Yang Biao azt válaszolta: „Szégyellem magam. Emlékszem Jin miniszterre, aki meg tudta ölni két fiát a neveletlenségük miatt, így azok nem okoztak neki több gondot a jövőben. Azonban én nem vagyok olyan okos, mint Jin miniszter. Én még mindig eléggé ragaszkodom a mély érzelmekhez a fiam iránt, mint ahogy egy öreg tehén megnyalja a borját. Ezért vagyok annyira sápadt és sovány.”

Yang Biao szavai miatt Cao Cao meglehetősen bűnösnek érezte magát.

Később az „Egy öreg tehén bolondul a borjáért” egy szólássá vált, amely a mély szülői szeretet fejezi ki.

Hivatkozás: http://www.epochtimes.com/gb/11/11/22/n3437282.htm


* Cao Cao-t (Kr.u. 155-220) úgy ismerték, mint a Három Királyság Időszakának (Kr.u. 220-280) fő alakját. Wei állam uralkodója volt, és időszakának kegyetlen zsarnokaként és katonai zsenijeként ábrázolták.