Sun Bin – egy másik kiváló katonai stratéga Sunzi után

Sun Bint (i.e. 316) tartotta számos tudós az egyik legtekintélyesebb katonai stratégának Sunzi (más néven Sun Tzu) után, de még vitatott, hogy vajon közvetlen leszármazottja volt-e Sunzinek. A keresztneve Bin, egy kegyetlen ősi büntetésre utal, amely tükrözi az őt ért megpróbáltatásokat, mint egy tehetséges ember megpróbáltatásait a Hadviselő Államok Időszakában.

Tanulmányainak megkezdésekor a tehetsége miatt neheztelt Sunra egy diáktársa, Pang Juan, aki arról álmodott, hogy ő lesz a legjobb stratégiai katonai hadvezér, de tisztában volt Sun különleges tehetségével.

Sun Bin, a legkiválóbb katonai stratéga Sunzi után (illusztrálta: Yeuan Fang, Epoch Times munkatárs)

Azért, hogy Pang biztosítsa, hogy senki se versenyezzen vele, miután hadvezér lett évekkel később a Wei államban, becsapta Sunt, hogy menjen neki segíteni, de hamarosan bekerítette és árulással vádolta. Sun elviselte a térdkalács levágásának „bin” büntetését; azokban az időkben egy ilyen fogyatékosság megfoszthatná az esélytől, hogy hadvezér legyen, így Sunt Pang még mindig képmutatásának árnyékában tartotta, miután testileg megcsonkította és elzárta a nyilvánosság elől.

Miután rájött az igazságra, Sun végül segítséggel Qi államába menekült. Szívesen fogadta Tianji hadvezér, és tehetségét először a legendás lóverseny fogadási játékban mutatta meg.

A híres lóverseny a hadvezér és Qi király között zajlott, a lovakat mindig három kategóriába sorolták: első osztályú, közép és alárendelt, és aki a legtöbbet megnyerte az összes kategóriában, az volt a győztes. Sun Bin egy általános stratégiát dolgozott ki a hadvezér részére, hogy fordítsa meg a lovai sorrendjét a versenyen, a hadvezér gyengébb lovait a király első osztályú lova ellen, a hadvezér első osztályú lovait a király közepes lovai ellen, és a hadvezér közepes lovait a király gyengébb lovai ellen. A hadvezér minden fogadást megnyert azon a napon, és a király nagyon csodálkozott Sun stratégiáján. Később a király kinevezte Sunt a hadvezér vezető tanácsadójának.

Ez az esemény később egy kínai közmondássá vált: „Tianji hadvezér lovainak versenystratégiája”, amely azt jelenti, hogy az ember gyűjtse össze az előnyeit, hogy az ellenség gyenge pontjával versenyezzen, így megszerezve a legkedvezőbb helyzetet.

Sun Bin jóvátételét két halhatatlan csatával koronázták meg, melyekben a neve belevésődött a kínai katonai történelembe.

Az első csata akkor kezdődött, mikor a régi riválisa, Pang hadvezér egy hatalmas sereget vezetett ostromra Zhao állama ellen. Hogy segítsen Zhao államának Qi kis seregével, Sun Bin azt tanácsolta Tianji hadvezérnek, hogy ostromolja meg Wei fővárosát, hogy megmentse Zhaot, mivel Wei minden elit csapata távol volt. Sun tovább finomította a tervet, először kis, gyenge csapatot küldve, hogy megtámadja Wei katonai bázisát, a vereséggel megerősítve Pang hadvezér arroganciáját, aztán erős csapatokat küld Wei fővárosába.

Pang siettette a hadserege visszavonulását a fővárosba, amikor megértette a helyzetet. Sun félúton rajtaütött a hadseregen, ami óriási veszteségeket szenvedett a kimerültség és a felkészületlenség miatt.

„Wei ostroma Zhao megmentéséért” a 36 hadicselből a kínai katonai klasszikusokban a második hadicselként van felsorolva „az ostrom enyhítése az ostromló bázisának ostromlásával” sémája.

A második csata a végső volt Sun és Pang között, amely 13 évvel később történt. Mikor Wei király megparancsolta Pangnak, hogy ostromoljon meg egy másik államot, a Han államot a nagy seregével. Sun egy kis sereggel újra megtámadta a bázisát. Az utolsó leckéből tanulva Pang visszarohant a fővárosba, de a jó előkészületnek köszönhetően Sun hadserege már visszavonult Qi államába. Hogy bosszút álljon az utolsó veszteségéért, Pang serege üldözőbe vette Sunt.

Ezúttal Sun egy új trükköt dolgozott ki, a „tűzhelyek csökkentését”. Minden nap megkérték Sun hadseregék, hogy nagy számban csökkentsék a tábortüzeket és a főzőhelyeket. Mikor Pang hadvezér észrevette ezt, azt hitte, hogy Sun hadseregében az erkölcs alacsony lett, és sok katona dezertált. Ismerve Sun fogyatékosságát és lassú mozgását, Pang alig várta, hogy elfogja Sunt, ezért csak egy kis elit személyes csapatot küldött Sun után.

Sun átgondolta, hogy Pang személyes csapattal fog érkezni egy keskeny völgyből az éj leple alatt, amely egy tökéletes hely a csapdának. Megparancsolta a katonáinak, hogy helyezzenek el egy írást egy nagy fa törzsén az út mellett: „Pang Juan itt hal meg”, ezután eltávolították a fakérget, és kivágták az összes többi fát, és elrendezték azokat az úton. Ezután megparancsolta az összes íjásznak, rejtőzzenek el a közelben és álljanak készen, hogy kilőjenek minden nyilat az első pillanatban, ahogy a fa törzse mellett tüzet vesznek észre.

Mikor Pang hadvezér elérte a helyet, és meggyújtott egy fáklyát, hogy elolvassa az üzenetet a fán, nyilak százai röpültek felé. Tudva, hogy a sorsa megpecsételődött a súlyos sérülése miatt, Pang a kardjával öngyilkosságot követett el a fa mellett.

Sun később elhagyta a hadsereget és elkezdte a „Sun Bin katonai stratégiája” című könyvét írni, és egy visszavonult helyen tanított a maga által választott követőinek. A könyvét úgy tekintették, mint Sunzi művének, „A háború művészeté”-nek egy értékes kidolgozása és egyben egy fontos kiegészítője.