A gyakorlók kiállnak a Fálun Gongért a kínai törvényszéken

(Minghui.org) Mire öt Fálun Gong gyakorlót a bíróság elé állítottak 2013. január 21-én, már több mint nyolc hónapja tartották őket fogva jogtalanul. A Fálun Gongot 1999 óta üldözik Kínában. Ezeket a gyakorlókat Kunming város közbenső bírósága ítélte el, amelyik – mint minden bíróság Kínában – a kommunista rezsim ellenőrzése alatt áll. Ye úrnak és családjának ötórás tárgyalása volt, a leghosszabb a bíróság történetében, a Fálun Gonggal kapcsolatos ügyek közül.

A fogva tartott gyakorlók többek között: Ye Baofu úr, az Erdészeti Központi Kórház korábbi igazgatóhelyettese; felesége, Yang Mingqing, a lányuk Ye Mao; Su Kun, tanár a Yunnan Nemzeti Védelmi Technológiai Főiskolán; és a felesége, Zhang Xiaodan.

Ye úr és a családja a Fálun Gong gyakorlók könyörületes jellemvonását mutatta be mindenkivel szemben, akik a tárgyalóteremben voltak. Minden alkalommal megpróbáltak az embereknek segíteni, hogy jobban megértsék a gyakorlatról a tényeket, és válasszák a gyűlölet- és üldözésmentes utat.

Ye úr felesége a saját védelmében beszélt: „Ma ismét itt állok, mint egy vádlott, azzal rágalmazva, hogy ’a kultuszszervezeteket felhasználva aláássuk a bűnüldözést’. A Fálun Gong gyakorlatom nem törvényellenes, és a Fálun Gong nem egy kultusz. Az Őszinteséget-Jószívűséget-Toleranciát tanítja, amely előnyös a nemzetnek, és nem csinál semmi rosszat. A Fálun Gong könyvek és anyagok birtoklása szintén teljesen legális.”

„Minden egyes személy – minden élőlény – ebben a világban a Dáfá megmentő kegyelmének a tárgya, beleértve azokat is, akik üldözték a Fálun Gongot. Nincs sem harag, sem gyűlölet bennem azok iránt, akik részt vettek az üldözésben. Csak remélem, hogy meg tudják érteni az igazságot. Minél kevésbé üldözi a Fálun Gongot, annál több esélye lesz egy ragyogó jövőre.”
 
Ye elmondja a bíróságon, hogy a Fálun Gong hogyan vezetett egy halálsoron levő rabot bűnbánatra
Ye úr elmondta a bíróságnak, hogyan hozott nagyon pozitív változást a Wuhuan Fogolytáborban egy halálsoron levő rab gondolkodásmódjában a Fálun Gong alapelveinek megismerése.

A rab reményt vesztve mindenkivel konfliktusba került a központban, beleértve az őröket is. Még azon is gondolkodott, hogy megöli őket, hogy senki ne tudja irányítani.

Ezt hallva Ye úr kérvényezte, hogy egy cellába kerülhessen vele, és végül közelebb került hozzá a Fálun Gonggal kapcsolatos személyes tapasztalatainak megosztásán keresztül. A rab végül írt egy levelet Ye úrnak, hogy ha korábban hallott volna a Fálun Gongról, nem követett volna el bűncselekményeket, amelyek a siralomházba juttatták (és végül a kivégzéshez). Megkérte Ye urat, hogy mutassa meg a levelét mindenkinek az igazságszolgáltatási rendszerben. Az elnöklő bíró elfogadta ezt a levelet, mint a Fálun Gong őszinteségének bizonyítékát.

Ye úr története tükrözi az igazságot, miszerint a Fálun Gong előnyös lehet mindenkinek, és hogy mindenki számára van remény, aki megbecsüli ezt az életre szóló lehetőséget, és nem felejti el, hogy a Fálun Gong jó, és az Őszinteség-Jószívűség-Tolerancia jó.

Ezen a tanúvallomáson keresztül a tárgyalóteremben mindenki a tanúja lehetett, és megérintődött attól az együttérzéstől, amelyet olyan gyakran mutatnak a Fálun Gong gyakorlók.

A leghosszabb Fálun Gonggal kapcsolatos tárgyalás a bíróság történetében
A tárgyalás 2013. január 21-én volt, öt és fél órán át tartott, 10 órától délután fél 2-ig, majd foltytatódott 15 órától 17 óráig. A törvényszolga szerint ez volt a leghosszabb Fálun Gonggal kapcsolatos meghallgatás a bíróság történetében.

Január 21-én a kora reggeli órákban a Kunming város közbenső bírósága lassan tele lett látogatókkal. Azoknak az életkora, akik azért jöttek, hogy megnézzék a nyilvános tárgyalást 80 évesektől a kisgyerekekig terjedt, és sokan voltak, akik remélték, hogy segíthetik a jogtalanul fogva tartott Fálun Gong gyakorlók szabadon bocsátását. Ők többek között a fogva tartott gyakorlók családtagjai voltak. A biztonsági személyzet kezdetben azt mondta, hogy Su úr és Zhang asszony rokonai közül harmincat engedélyeznek. Azonban a tisztek csak nyolcat engedtek be közülük a tárgyalóterembe, csak a közvetlen családtagokat. Ye úr egész családjából csak egy unokatestvérének engedélyezték a belépést.

Ye úr tárgyalása a 21. sz. tárgyalóteremben zajlott. Négy törvényszolga és csak egy családtag volt jelen. Az elnöklő bíró Yang Jie volt, és a titkárok Li Xinghu és Li Shichao voltak.

Először a két ügyész, Tang Yaqing és Li Yunbing a Kunming városi ügyészségről felolvasta a vádiratot, ami – mint az ilyen esetekben általában – a szokásos koholt vádakból állt, melyek rutinból hangzottak el a Fálun Gong gyakorlók ellen. Ye úr ügyvédei a vádakat egytől egyig cáfolták. Három védőügyvéd volt jelent, és erős védelmet biztosítottak Ye úrnak, feleségének és lányuknak.

Rögtön az elején az ügyvédek rámutattak az ügyészek által bemutatott vádak jogellenességére, mivel az ügyészek csak felolvasták a bizonyítékok címeit anélkül, hogy bármilyen konkrét bizonyítékot mutattak volna fel. Ezen kívül egyszerre felolvasták az összes bizonyítékot, nem adva rá lehetőséget, hogy a védelem kérdéseket tegyen fel közben.

A három gyakorló (Ye úr, a felesége és a lányuk) közül egyik sem írta alá a kihallgatási jegyzőkönyvet. Ye asszony rámutatott, hogy senki sem kérte tőle, hogy ezt tegye.

Nem mutattak be valós fizikai bizonyítékot, és az úgynevezett „bizonyító” fényképek gondatlannak és szakszerűtlennek tűntek. Mivel a rendőrség nem követte a szabványos protokollt – mint a törvény által előírt bizonyíték gyűjtése és feldolgozása –, az ügyvédek úgy vélték, hogy ez törvénytelen. (Szerkesztői megjegyzés: Mivel a vádak koholtak voltak, azzal vádolták a gyakorlókat, ami nem létezik, az egész „bizonyíték” fogalom kissé rejtélyesnek tűnhet, még komikus is lehet a nyugati néző számára, de a dolgok jelenlegi állása megmutatja a Fálun Gong gyakorlók pereinek helyzetét.)

Az ügyészek azt mondták, hogy a 610-es Iroda végezte a „hitelesítését” ezeknek a bizonyítékoknak, azonban ez a szervezet nem rendelkezik hitelesítési hatáskörrel semmilyen jogi esetben. A végső „bizonyítékok” a könyvek és az anyagok voltak, melyeket Ye úr otthonából hoztak el, melyek egy Zhuán Fálunt, Kilenc kommentár a kommunista pártról című könyv másolatait tartalmazzák, valamint a Shen Yun Performing Arts-ról készült videókat.

 Su úr és Zhang asszony esetét eredetileg menetrend szerint Ye úr családjának tárgyalása után tárgyalták volna. A tárgyalás végül délután öt órakor kezdődött, de a korábbi tárgyalás olyan sokáig tartott, délután 17:30-ig, így a másodikat elnapolták és átütemezték.
 
Az érintett gyakorlók háttere

1) Az Erdészeti Központi Kórház egykori igazgatóhelyettesének családját letartóztatták és megkínozták
2012. május 4-én a kora reggeli órákban egy különleges munkacsoport járműve tűnt fel Ye úr lakóközösségének lakónegyedében. Néhány rendőr letartóztatta Ye urat, a feleségét és a lányukat; fényképeket és videofelvételt készítettek; és teljes házkutatást tartottak a helyszínen. Számos személyes tárgyat és készpénzt foglaltak le, valamint elvágták a telefonvonalast. Délután 2 órakor mentek el, számos cigarettacsikket hagyva maguk után a ház folyosóján. Ye úr családját a Wuhua Fogolytáborban tartották fogva.

Ye úr (62 éves) az Erdészeti Központi Kórház egykori igazgatóhelyettese. A felesége, Yang asszony (59 éves) az Erdészeti Képzési Központ korábbi vezetője. A lányuk, Ye (34 éves) elvesztette az állását, miután a rendőrség zaklatta a munkáltatóját. A családot több mint egy évtizede üldözték a Fálun Gongban való hitük miatt.

2000. április 4-én, mikor Ye úr és felesége elment a Yunnan tartományi kormányhoz – hogy fellebbezzen a Fálun Gong gyakorlásának jogáért –, harminc napig fogva tartották őket. 2001. augusztus 15-én, amikor az ideiglenes szállásukon voltak, a családot letartóztatta a Panlong kerületi belbiztonsági részleg és a rohamrendőrség. Ye urat és feleségét két évre, a lányukat pedig egy évre munkatáborba zárták.

2005. január 10-én Ye-t és a lányát ismét letartóztatta a Panlong kerületi belbiztonsági részleg és a 610-es Iroda. Az otthonukat átkutatták. Ye feleségét a munkahelyén tartóztatták le. Mindegyiküket a Panlong kerületi második fogva tartási központban tartották fogva. Ye urat később öt év börtönre ítélték, míg a felesége és a lánya három-három év börtönbüntetést kapott. Ye-t és a feleségét is elbocsátották a munkahelyükről.
 
2) A Yunnan Nemzeti Védelmi Technikai Főiskola tanárát és a feleségét letartóztatták
Su úr és a felesége, Zhang asszony Kunming város Panlong kerületében a Yunnan Nemzeti Védelmi Főiskola Világexpó területén, annak kollégiumában a 2. épület 1. egységének 301. szobájában éltek. Mivel a kommunista rezsim elkezdte a Fálun Gongot üldözni, a párt rendszeresen zaklatta és üldözte őket a Panlong kerületi rendőrkapitányságon keresztül.

2004. december 6-án, mikor Su Kung úr a Fálun Gonggal kapcsolatos információkat tartalmazó CD-t adott a tanítványainak, az egyik szülő feljelentette őt a rendőrségen. Su-t letartóztatták a Panlong kerületi belbiztonsági hivatal tisztjei. Három év kényszermunkára ítélték, és a Yunnan tartomány 2. sz. Kényszermunkatábor 3. osztályába börtönözték be. 2007. június 28-án átszállították az 1. osztályra, és a börtönbüntetését hét hónappal meghosszabbították. Su úr 2008 júliusában tért haza.

2012. május 4-én Su urat és Zhang asszonyt letartóztatták a Panlong kerületi belbiztonsági hivatal tisztjei. A rendőrség átkutatta a házukat, és többek között asztali számítógépet, laptopot, külső merevlemezt, mobiltelefont és Fálun Gong könyveket koboztak el. A két gyakorlót az 1. és 2. sz. Panlong kerületi fogva tartási központokba börtönözték be, illetve Zhang asszonyt megverték a fogolytáborban.

Angol verzió