5.000 év civilizáció alapjaként terjedt el a Dáfá az emberi világban (2. rész)

(Az első rész elérhető: http://hu.clearharmony.net/articles/201301/110399.html )

(Minghui.org)

Az embereket megmérgezték az ateista ideológiával
Az Isten létében való hit átjárja az emberi történelmet. A nyugati és a keleti civilizációkban élő mítoszok és legendák, tulajdonképpen minden etnikai csoport legendái a világ létrehozásáról mesélnek és arról, hogy az istenek a saját képmásukra teremtették meg az embereket. Számos prófécia felveti a világvégét is, valamint megemlítik, hogy az istenek megváltást fognak kínálni az embereknek. Az emberi erkölcsi értékek fennmaradtak egy bizonyos szinten, mert az emberek hittek az istenek létezésében. Így lehetővé tették az emberiségnek, hogy ettől a ponttól folytassa, miközben elterjed a Dáfá és az embereknek most lehetőségük van visszatérni az eredetükhöz.

A Kilenc Kommentár a kommunista pártról című könyv „Hogyan lett a Kínai Kommunista Párt egy gonosz kultusz” című fejezetében külön elemezte a Kínai Kommunista Párt (KKP) hat fő kultuszjegyét. Ez konkrétan rámutat, hogy „A kommunista párt lényegében egy gonosz kultusz, ami árt az emberiségnek.” Marx, a kommunizmus megalapítója imádta Sátánt, és titokban részt vett sátánista „fekete összejöveteleken”. A Kommunista Kiáltványában Marx a kommunista tanokat kísértetnek nevezte.

Azok, akik hisznek Istenben, nem követnek egy démont. Így annak érdekében, hogy megsemmisítsék az emberiséget, meg kell változtatni tetteiket és gondolkodásukat, és az ateizmus pont ezt a célt szolgálja. Arra vezeti az embereket, hogy tagadják meg Isten létezését, és hogy higgyenek a gonosz dolgokban. A kommunista országokban a média propagandát, az oktatást és más eszközöket használtak fel ennek érvényesítésére, valamint belesulykolták az emberekbe az ateizmust. Erőszakot alkalmaztak, hogy elnyomják a vallásokat és az emberek Istenben való hitét. Azokat pedig üldözték, akik nem akarták követni az ateizmust.

Amióta megalapították a Kínai Kommunista Pártot, több millió kínai állampolgárt mészároltak le és üldöztek. A szárazföldi Kínában a kommunista párt támogatja és exportálja a marxista ateista ideológiát az oktatásba, a művészetbe és a médiába, ahogy az evolúció elméletét is. A kínai emberekbe belenevelték az ateizmust. Az emberek Kínában nem hisznek az istenekben. Nem hisznek továbbá a karmikus megtorlásban sem, és elkötelezték magukat sok rossz cselekedettel. A legmegdöbbentőbb viselkedést azok mutatják, akikbe bele van vésve az ateizmus, és az Istennel és a hittel szembeni gyűlöletük szembetűnő. Ezek az emberek úgy tekintenek a hitre, mint valami tudatlan és babonás dologra. Ők nem tesznek semmit a hitük miatt üldözött emberek láttán. Azt hiszik, az ilyen embereket meg kell büntetni.

Mostanában Kínában, ha valakinek a KKP-n belüli korrupcióról beszélsz, senki nem ellenkezik veled. Sokan örömmel egyet értenek veled, és a korrupt hivatalnok példáit idézik. Viszont sokan nem értenének egyet veled, ha a karmikus megtorlásról beszélsz nekik. Azonban ha megemlíted, hogy a Mennyország megsemmisíti a KKP-t, a reakció eléggé különböző lesz. Néhányan elcsendesednek, míg mások hitetlenkedve felnevetnek. Vannak mások, akik egyáltalán nem hajlandók elfogadni, hogy ez így van. Habár ezek az emberek kételkednek, vagy teljesen hitetlenek, mégis mindannyian reménykednek abban, hogy a párt hamarosan összeomlik, mert akkor felszabadulnak uraloma alól. Ha valaki az istenek és a Buddhák létezéséről beszél a világegyetemben, a legtöbb ember nem fog erre semmit mondani, de a benyomásaikból következtetni lehet, hogy néhányan közülük egyáltalán nem hisznek abban, amit mondasz.

A hatalmas világegyetemben az emberek jelentéktelenek. Ha valaki meg akarja fejteni az univerzum igazságát, először is őszintének kell lennie, és igaz gondolkodásúnak. Ez a szív művelésének folyamata. Ősidők óta ismerik az emberek az igaz utat, és hogy nehéz megkapni az utat. Az ókorban sok a Buddha és Tao iskola művelőitől kezdve egészen a más országokban lévő jámbor vallási követőkig, az emberek állhatatosan megtartották az Istenben és Buddhában való hitüket a sorscsapások ellenére is. Ma sok Fálun Gong gyakorló Kínában szilárdan hisz az „Őszinteség-Jószívűség-Tolerancia” alapelvekben, míg szembenéznek a brutális kínzással és üldözéssel. Ez a nagyszerű együttérzés és könyörületesség megjelenése, amely megmozgatja az eget és a földet.

A szentséges Törvény Kerék Király az igaz utat terjeszti, és üdvösséget ajánl a világnak
A New York-i székhelyű Shen Yun Performing Arts egy gyönyörű táncot mutatott be „Az udumbara virágzása” címmel a 2009. évi előadásában. A háttérben udumbara virág nyílott Buddha tenyerében, miközben csodálatos mennyei istenségek táncoltak a színpadon. A közönség tagjait világszerte rabul ejtette, és dicsérték az előadást.

Az udumbara virág először Koreában tűnt fel 1997-ben. Később látták a szárazföldi Kínában, Hong Kongban, Tajvanon, Észak-Kaliforniában, New Yorkban, Houstonban, Austinban és más városokban is.

Az udumbara virág háromezer évenként csak egyszer virágzik. Tehát mit jelent az, hogy ma virágzik?

A Buddhista szentírások szerint az udumbara egy szanszkrit szó, melynek a jelentése „áldásos virág az égből”. A Buddhista szentírás 8. kötetében a Huilin fonetikák és értelmezések azt mondják: „Az udumbara a baljóslatú és természetfeletti jelentségek terméke; ez egy égi virág és nem létezik a földi világban. Ha a Tathagata vagy az Arany Kerék Királya megjelenik az emberi világban, ezek a virágok megjelennek a nagy erény és áldás miatt.” Tehát a Buddhista szútrákra alapozva az udumbara virágzása jelzi, hogy a Szentséges Király, aki a Kereket Forgatja, lejött az emberi világba. Más szavakkal: Sákjamuni Buddha megjövendölte az embereknek az égi titkot, hogy az udumbara virágozni fog, ha a Szentséges Király, aki a Kereket Forgatja, terjeszti a Törvényét, hogy megmentse az embereket.

Az udumbara virágzása, ami csak egyszer történik minden háromezer évben, a kozmosz változásának egy jele. Sok jövendölés a történelemben szintén említette ezt az időszakot. A Jelenések könyvében említik a keresztény Bibiliában, hogy az „Urak Ura” keleten fog emelkedni. A francia Nostradamus híres prófétai szövege, az „Évszázadok”, a maja és az észak-amerikai hopi jövendölések, valamint a 2004. év végi dél-ázsiai szökőár; szokatlan jelenségek, mint mikor könny vagy vér hullik a szent szobrokból a világ minden táján, ami gyakran megtörtént az elmúlt években – mind figyelmeztetik az embereket a nagy szerencsétlenségek közeledésére.

A Shen Yun Performing Arts 2012. évi elődadásának utolsó darabja, a „Katasztrófa előtt“, az isteni megmentés, a jó és a gonosz közötti csatát ábrázolja az ősi időktől folyamatosan a mai nap utolsó pillanatáig. A nagy csapás eljövetelében éppen akkor, mikor az emberek elveszítik minden reményüket, az Urak Ura megforgatja a törvénykereket és megváltást ajánl fel. Azok, akiknek helyes gondolataik vannak, túl fogják élni a szerencsétlenséget. A mennyei kapuk nyitva vannak, és az istenek visszatérnek az eredetük helyére.

Luke Wilbur úr, a DC Pages elnöke részt vett ennek az évadnak a Shen Yun záró előadásán a Kennedy Központi Operaházban április 1-jén. Elmondta: „Az üzenet, amit a Shen Yun továbbított, univerzális. Keleten az emberek hisznek Sákjamuniban és a reinkarnációban. Nyugaton Istenben hisznek, és reménykednek, hogy visszatérnek a mennybe. De én hiszem, hogy van egy Teremtő az istenek felett. Ezért, amikor láttam a dalok szövegét – „a Szentséges Király alászállt az emberi világba” – nagyon megindította a szívemet. Az egész lényem megrázkódott! Hiszem, hogy a Szentséges Király már az embervilágban van. Érzem az Ő jelenlétét, és hiszek az Ő hatalmában!”

„Miután megnéztem a Shen Yun-t, elkezdtem folyamatosan újragondolni ezeket a kérdéseket. Lejárt Teremtő által az embereknek adott idő, és elérkezett a végső pillanat közvetlenül a szemünk előtt? Az egész világegyetem egyszerre lép be az újjászületésbe? Hiszem, hogy ez így van, és mindent a Szentséges Király ellenőriz. Minden a világegyetemben újjá fog születni, és új látásmódok fognak feltűnni. Mindenki lelkileg ihletett lesz, és visszatér a végső pozíciójába. Ebben a pillanatban, amikor a világegyetem egy regenerálódáson megy keresztül, mindannyian egyformán várjuk majd, hogy a Szentséges Király megmentsen minket. A Szentséges Király mindenkinek megadta a választási lehetőséget, és rajtunk múlik a választás – választásunk különböző következményekkel fognak járni.”

Fayun, egy Buddhista apáca Buddhista filozófiát és művészetek tanult több mint húsz éven keresztül. Nagyon jó ismerete van a Buddhista zenében, táncban és más művészeti ágakban is. Mivel a Shen Yun Performing Arts eljött, hogy fellépjen Nyugat-Kanadában 2008 április végén, Fayun követte a turnét Vancouvertől Calgary-ig, és aztán Edomontonba is – tizenegy egymás követő előadást nézett meg.

Fayun ezt mondta: „Nagyon sok előadást láttam, és még mindig sok kérdésem van: miért ezt a darabot mutatják be, mint első rész? Miért a következő darab jön a sorban? Ez nem csak egyszerűen valakinek a gondolatai. Ennek mély értelme van belül.”

„Az a megértésem, hogy az első darab bemutatja az embereknek az egész előadás fő célját. Ez pedig az, hogy hosszú idővel ezelőtt az istenek és a Buddhák az Urak Urát követték le a földre, hogy megmentsék az embereket, és királyok legyenek ezer éven át. Ennek az ezer évnek az egész történelme és kultúrája bontakozik ki a Shen Yun előadás alatt. Rövid két órán belül a Tang, Song, Yuan, Ming és Qing dinasztiákból a mai XXI. századig a Shen Yun ötvözi a különböző korok és napjaink történelmét, kultúráját és a művészetét egy teljes bemutatóban. Mégis minden darab gyönyörű és bonyolult. Senki sem csinált még ilyet az ősi időktől kezdve napjainkig, és ez olyasmi, amit nem is tud senki más megtenni. Nem tehetek róla, de csodálkozok és csodálom ezt a nagyszerű bölcsességet.”

„A Buddhista szútrák szerint, mikor az udumbara virágzik, az az idő, mikor a jövő Buddha, a Szentséges Fálun Király leereszkedik a földre, hogy megváltást kínáljon. Valójában mindenki tudja ezt, és azok, akik a Taot művelik, mind várják ezt a pillanatot. Csak azt nem tudják, hol és mikor fog megtörténni ez, és az illúzió közepette várnak. Tisztában vagyunk azzal, hogy az udumbara virág különböző helyeken kivirágzott a világban, és hogy a valódi Buddha leszállt közénk. Én csak azt tudom mondani, hogy ez a mi karmánk, hogy ez az információ blokkolva van, és így a mi szerencsétlenségünk.”

„De Buddha kegyelme végtelen! Buddha különböző eszközöket használ, hogy felébressze az érző lények szívét. Használja a Shen Yun-t, ezt a szentséges művészeti formát, hogy a Buddha Fá megnyilvánuljon. Mindaddig, amíg jössz, mindaddig, amíg megnézed a Shen Yun-t, azonosulni fogsz az előadás néhány aspektusával, és meg leszel mentve.”

„A Shen Yun egy védjegy lett a nemzetközi porondon. Valójában ez egy lámpa, amely mindenkit egy fényes jövő felé vezet. Olyan sok előadást láttam, és érzem, hogy a Shen Yun bemutatja Buddha erős együttérzésének kisugárzását. Érzem az Ő nagyságát. Hiszem, hogy a jövőben a Shen Yun minden bizonnyal a megváltás fő forrása lesz az érző lények számára. Ezért remélem, hogy a Shen Yun Buddha fénye ragyogni fog az öt kontinensen, és azok, akik követni fogják ezt a fényt, meg lesznek mentve.”

„A Shen Yun-ön keresztül megértettem, hogy a hatalmas Buddha mellettem van. Ez valóban a Buddha végtelen kegyelme! Fenséges Buddha! Semmim nincs, csak a hálám!”

A 2012-es Fálun Dáfá Világnap egy különleges nap az univerzum történetében. A próféciákban említett dolgok megtörténnek, és az Istenek fogadalmai beteljesülnek. Mindenki, aki elég szerencsés, hogy megtapasztalta ezt a napot, szemtanúja volt egy rendkívül értékes pillanatnak a világegyetemben. Azok, akik értékelik ezt a napot olyanok, akik becsben tartják a jövőjüket.

(Vége)