Minghui-szerkesztőség cikkei

 • A Fálun Gong tiltja a gyilkosságot és az öngyilkosságot

  A Fálun Gong a Buddha Iskola egy haladó művelési gyakorlata. Kifejezetten megtiltja a gyilkosságot vagy az öngyilkosságot.
 • Irányelvek a tapasztalat-csere beszámolók írásához

  (Minghui.org) Minden gyakorlót ösztönzünk tapasztalataik feljegyzésére, hogy ezzel járuljanak hozzá a művelési környezet megteremtéséhez és az együttes emelkedéshez; ezeknek a beszámolóknak az írása is már maga egy művelési folyamat. Ezért összeállítottunk olyan javaslatokat és részleteket a Fából, amik a tapasztalat-cserével kapcsolatosak, hogy ezzel arra ösztönözzük a gyakorlókat, hogy a Fá irányítsa őket tapasztalataik leírásában. Ezek a javaslatok a tapasztalatbeszámolók sokéves feldolgozásából születtek, amik során megvizsgáltuk, megvitattuk és átdolgoztuk a beszámolókat. Ugyanakkor nem tekinthetők teljesnek, ill. végérvényesnek sem, mivel szerzőik maguk is a művelési folyamatban lévő gyakorlók.
 • Ésszerűen művelődni és megmenti az embereket

  Reméljük, hogy a gyakorlók Kínában mindenhol képesek, ahogy azt mindig is tették, folyamatosan tisztázni az igazságot, nyilvánosságra hozni a gonoszt és megmenteni az összes élőlényt ésszerűen és szilárd módon és hogy nem változtatják meg a dolgokat személyes megértésükre alapozva; továbbá reméljük, hogy nem veszélyeztetik a gyakorlók biztonságát avval, hogy felhívják őket, hogy változtassanak a ténytisztító tevékenységeik módján.
 • Pályázati felhívás a Fálun Dáfá bemutatásának a huszadik évfordulója alkalmából

  2012. május 13-át jegyzik a Fálun Dáfá nyilvánosság előtti bemutatásának huszadik évfordulójaként, és ez a Fálun Dáfá Világnap is. Itt, a Clearwisdom szerkesztők ezennel pályázatokat írnak ki különböző nemzetiséghez tartozó Dáfá tanítványoknak a világ minden tájára, hogy igazolják és tisztázzák az igazságot, annak érdekében, hogy meg tudjuk mutatni hálánkat a Mester könyörületes megváltásáért, és hogy jobban érvényesítsük a Fá-t, és segítsünk a világi embereknek meglátni az igazságot, valamint, ahogy támogassuk őket abban, hogy egy jobb megértésük legyen a Fálun Dáfá tanítványokról, hogy jobban megismerjék a Dáfá tanítványok személyes tapasztalatait, és a húsz éves fizikai és spirituális emelkedésük útját. Külön tekintettel arra, hogy meg tudjuk mutatni az embereknek, miért tart ki még mindig a tizenhárom év óta elszenvedett KKP általi üldözés ellenére olyan sok tanítvány minden erejével a művelés és az igazság tisztázás mellett, hogyan csatlakoznak fel az új gyakorlók folyamatosan, hogy a Dáfá művelés részeivé váljanak, és milyen módon takarítják el a gonosz párt hazugságait. A pályázatokat elsősorban (de nem kizárólag) esszé, költészet, kalligráfia, pecsét faragás, kínai és nyugati ortodox grafika, fotó, illusztrációk, zenék, videók, flash-ek, stb. formájában várjuk.
 • Mester soha nem engedte meg a tanítványoknak, hogy adományokat gyűjtsenek

  A Dáfá tanítványok már 11 éve állnak ellen az üldözésnek. Az idő előrehaladtával, ahogy a környezet egyre kevésbé kemény, néhány tanuló emberi gondolkodásmódja, tudta nélkül kicsúszott az irányítása alól, ezáltal hozzájárult a KKP ügynökeinek ismételt károkozásához és a rések kihasználásához a környezetben, melyben a Dáfá tanítványok érvényesítik a Fá-t és tisztázzák az igazságot. Olyan dolgok, mint az adománygyűjtés, hamis írások, gonosz weboldalak, többek között, ilyen ügynökök tettei voltak, vagy általuk voltak irányítva a színfalak mögött. Nincs tanuló Kínában, vagy külföldön, akinek hinnie kéne ilyen dolgokban, még kevésbé cselekedni azok szerint.
 • Kapcsolat a másik nem tagjaival és a házasság kérdése

  (Clearwisdom.net) A Dáfá tanítványok mindannyian tudják, hogy a ma embere kószál a nagy festékeskádban, ami a modern társadalom, a gondolkodásuk színvonala eltérült attól a színvonaltól, amit az istenek felállítottak az emberek számára hosszú idővel ezelőtt. Így ha egy ember művelni akar, Mesternek először el kell távolítania a nevét a pokolból. Ezután az embernek tudnia kell elkezdeni emberként viselkedni egy becsületes és méltóságteljes módon, azon a színvonalon, amelyet az istenek alapoztak meg az emberek számára. Akkor ez az ember jó emberré válik az emberek között lépésről lépésre, míg egy még jobb emberré válik, egészen addig amíg teljesen meghaladja az embert és egy magas birodalom Buddhájává, Taojává, vagy egy istenévé válik.
 • A KKP-t feloszlatni, a Fálun Gong üldöztetését befejezni

  Eljött az idő, hogy a KKP teljesen szétessen és hogy az üldöztetés teljesen befejeződjön. Azt kívánjuk, hogy az összes ember ahogy csak lehet keresse az igazságot és ismerje fel az igazságot. A Fálun Gong-gyakorlók mint eddig is, az őszinteség, jóság és tolerancia elvei szerint emelkednek. Ezzel egy időben ebben a jelentős történelmi időszakban, melyben feloszlik a KKP és befejeződik az üldöztetés, minden Fálun Gong-gyakorló és minden hétköznapi ember fáradozását koncentrálni kell és az őszinteség hatalmas áramlatát kell képezni.
 • Minghui szerkesztőség: Minden téren arra kérjük gyakorlóinkat, hogy magukba nézzenek, tanuljanak a múlt hibáikból, művelésben szorgalmasak legyenek és kövessék a Fá helyreállításának a folyamatát

  (Clearwisdom.net) Az utóbbi időben sok tapasztalatot kapunk gyakorlóktól, akiket rendszeresen bebörtönöznek. A legtöbbjüket publikáltuk is. Néhány a cikkek közül nagyon hasonló. Úgy tűnik, hogy néhány területen pont ugyanolyan helyzetek alakulnak ki. Némely cikk sürgős felhívás a gonosz leleplezésére és a gyakorlók megmentésére. Mások azonban ragaszkodásokat elemeznek azokból, akik be vannak börtönözve (ezekből egyre kevesebb van, és globálisan a cikkek egészére tekintve látható, hogy a gyakorlók egyre jobban harmonizálva vannak és egyre jobban önmagukba tekintenek, ha konfliktushelyzetbe kerülnek).
 • Éretté válás, a Fá védelme és a Fá-nak ártó események megsemmisítése

  Nemrég Wuhan városban elterjedt a pénzszedés. A pénzbeszedők pedig avval próbálták igazolni tettüket, hogy a Mester nevében teszik ezt. Azt állították, hogy a Mester küldött nekik egy faxot, hogy személyesen fogadták a Mester feleségének a hívását, mert az NTDTV-nek és az Epoch Times-nak "sürgősen pénzre van szüksége" és hogy "engedélyt kaptak az Epoch Times kínai szakaszától" stb. Néhányan nem merték megemlítenni az NTDTV-t vagy az Epoch Times-ot, hanem azt állították, hogy ténymegtisztító anyagokra kell a pénzt, vagy hogy először beszedik a pénzt és majd utána döntenek, hogy mit kezdenek vele.
 • Az őszinte gondolatok kibocsátásának fontosságáról és a meghatározott időpontokban az egész világon történő közös kibocsátásról

  Az őszinte gondolatok kibocsátása ahhoz a három dologhoz tartozik, amiket a Mester elvár tőlünk. Ez nagyon fontos, és minden Dáfá-tanítvány a Fá-helyreigazítás ideje alatt ebben a tekintetben jól kell, hogy cselekedjen. Azonban Kína egyes területein a tanítványok, különböző okokból kifolyólag, hosszú ideje nem vették figyelembe a Mester őszinte gondolatokról szóló írásait és a vele kapcsolatos cikkeket, melyeket a Minghui szerkesztőség jelentetett meg. Ezért még mindig nem fogták fel az őszinte gondolatok kibocsátásának időpontjainak és lényegének fontosságát. Néhányan különböző környékeken saját ötleteikből kiindulva alkottak valami egészen újat, ami sok tanítványnál zűrzavarhoz vezetett.
 • Az Őszinte Gondolatok kibocsátásáról

  Minden vasárnap pontosan 5, 6 és 7 órakor (pekingi idő szerint – Magyarországon ez szombat este 22:00, 23:00 és 24:00 órakor történik) – a világ minden táján élő Dáfá-tanítványok együtt gondolnak minden gonosz megszűntetésére, mely a Dáfá-t szabotálja, mindent magába ölelve, semmit sem hagyva ki, mindhárom esetben 5 percig. Eközben némán szavalhatók a Mester által megadott mantrák a Fá-helyreigazításához: "Fa Zheng Qian Kun, Xie E Quan Mie" (magyar fonetika: "Fá Dzsön Tyhien Khun Hszie Ő Tyhüen Mie"; jelentése: "A Fá helyreigazítja a világegyetemet, a gonosz teljesen elpusztul"). A másik mantra: "Fa Zheng Tian Di, Xian Shi Xian Bao“ (magyar fonetika: Fá Dzsön Thien Dí Hszien Shö Hszien Báo"; jelentése: „A Fa helyreigazítja az Eget és Földet, azonnali megtorlás ebben az életben”).